DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 509 800 997
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726

REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr
JAN ZALEWSKI
LUBAJNY 46
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
PATRONKI PARAFII
27 SIERPNIA 2024 r
Msza św. godz.18.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła

MSZE ŚWIĘTE

DNI POWSZEDNIE
18.00
19.00 /czerwiec-sierpień/

N I E D Z I E L A
sobota 18.00 /19.00/
9.00 i 11.30

Modlitwa o łaski za wstawiennictwem

świętego Jana Pawła II

 
Modlitwa o wstawiennictwo św. Jana Pawła II
 

  Janie Pawle II, nasz święty orędowniku, wspomożycielu w

trudnych sprawach. Ty, który swoim życiem świadczyłeś o

wielkiej miłości do Boga i ludzi, prowadząc nas drogą Jezusa

 i Maryi, w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym.

Przez miłość i wielkie cierpienie,

ofiarowane za bliźnich, co dzień zbliżałeś się do świętości.

   Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie… wierząc, że

przez Twoją wiarę, modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga.

    Ufam w miłosierdzie Boże i moc Twej papieskiej modlitwy. Pragnę

przez Jezusa i Maryję za Twoim przykładem zbliżać się do Boga.

    Ojcze nasz…

    Zdrowaś Maryjo…

    Chwała Ojcu…

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2024. Kajkowo.pl  Rights Reserved.