======================================

3. NIEDZIELA ADWENTU - 16 XII 2018

======================================

1. Przeżywamy dziś 3. niedzielę Adwentu "Gaudete" czyli niedzielę

    radości. W liturgii używamy koloru różowego, który oznacza ra-

    dość z bliskiego przyjścia Chrystusa i daru zbawienia.

2. Dziś rozpoczynamy rekolekcje adwentowe. Wykorzystajmy dobrze

  ten czas  łaski na duchowe otwarcie się na przyjście Jezusa i oczysz-

 czenie naszych serc, aby radość zapanowała w naszym życiu.

3. Zapraszamy w adwencie na Msze św. roratnie: we wtorek i piątek

   o 16.45, czwartek o g. 6.30, w sobotę o g.7.30. Wraz z Maryją, słu-

   chając Słowa Bożego dobrze przygotujmy nasze serca na przyjście

   Zbawiciela. Zabierzmy ze sobą lampiony.

5. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 

   5 zł.

6. Można zamawiać intencje Mszy św. na przyszły rok. Na naszej stro-

    nie internetowej dostępny jest kalendarz z intencjami na 2019 r.

7. W zakrystii można nabyć:

 - świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie min. małe 5 zł .

   Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na pomoc caritas dla dzieci.

8. Pragniemy zaprosić do udziału w wyjątkowym wydarzeniu. Będzie to

   widowisko muzyczne Betlejem na Warmii i Mazurach, które odbędzie

   się 11 stycznia 2019 r w Expo Arenie w Ostródzie o godz. 19.00. Wyda-

   rzenie to, oprócz niewątpliwych walorów atrtystycznych jest połączone

  także z akcją charytatywną na rzecz budowy HOSPICJUM DLA DZIECI 

  w Olsztynie. Kupując bilety wspieracie to wspaniałe dzieło. Wystąpią: 

  Kamil Bednarek, Dawid Kwiatkowski, Grażyna Łobaszewska, Mate.o,

  Antonina Krzysztoń i inni. Bilety w cenie 50, 60, 80 zł zapisy w zakrystii.   

  9. W czasie rekolekcji dzieci i młodzież odbierają u ministrantów w przed-

   sionku pamiątkowe kartki. 

10. W środę, 19 grudnia, podczas Mszy św. o godz.18.00 w kościele NP

    NMP zostanie przekazane Betlejemskie Światło Pokoju. Można zabrać

    swoje lampiony.

11. Zapraszam do pomocy przy dekoracjach świątecznych kościoła. W

   czwartek od godz.11.30 mężczyzn do stawiania choinek i szopki, zaś w

    piątek po roratach ok. 17.20 dzieci i dorosłych do dekorowania choinek.

======================================

2. NIEDZIELA ADWENTU - 9 XII 2018

======================================

1. W czasie Adwentu towarzyszy nam św. Jan Chrzciciel wzywający

   do przygotowania drogi dla Pana. Wykorzystajmy dobrze czas

   adwentu na duchowe otwarcie się na przyjście Jezusa i oczyszcze-

   nie naszych serc.

2. Dzisiejsza niedziela to dzień modlitwy za Kościół na Wschodzie.

    Po Mszy św. zbiórka do puszki na pomoc dla tego Kościoła. 

3. Zapraszamy w adwencie na Msze św. roratnie: we wtorek i czwar-

   tek o godz. 6.30, w sobotę o godz. 7.30. Wraz z Maryją, słuchając

   Słowa Bożego dobrze przygotujmy nasze serca na przyjście Zbawi-

   ciela. Zabierzmy ze sobą lampiony.

4. Za tydzień rozpoczniemy rekolekcje adwentowe.

5. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 

   5 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci w cenie 5 zł.

6. Można zamawiać intencje Mszy św. na przyszły rok. Na naszej stro-

    nie internetowej dostępny jest kalendarz z intencjami na 2019 r.

7. W zakrystii można nabyć:

 - świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie min. małe 5 zł 

    i duże 20 zł. Dochód z ich sprzedaży będzie przeznaczony na pomoc

    Caritas dla dzieci potrzebujących.

8.W imieniu Jego Ekscelencji Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego pragnę

   wszystkich zaprosić do udziału w wyjątkowym wydarzeniu muzycznym,

  które po wielu latach starania zagości w naszym województwie. Będzie

  to widowisko muzyczne Betlejem na Warmii i Mazurach. Koncert ten

  odbędzie się 11 stycznia 2019 r w Expo Arenie w Ostródzie o godz. 19.00.

  Wydarzenie to, oprócz niewątpliwych walorów estetycznych jest połączone

  także z akcją charytatywną na rzecz budowy HOSPICJUM DLA DZIECI

  w Olsztynie. Kupując bilety, cegiełki czy też płyty z koncertów z zeszłorocz-

  nej edycji wspieracie to wspaniałe dzieło. W tym roku wystąpią: Kamil Bed-

  narek, Dawid Kwiatkowski, Grażyna Łobaszewska, Bovska, Antonina Krzysz-

  toń i inni. Bilety w cenie 50 zł, 60 zł, 80 zł można zamawiać w zakrystii bądź

  kancelarii parafialnej.

9. Dziękujemy za ofiary na ogrzewanie kościoła. Rachunek za listopad

      to : 654 zł, zebrano: 890 zł.

10. Wolna intencja Mszy św. w czasie rekolekcji: 18 XII /wtorek/ o godz.

    16.45.

13. Dzisiaj spotkanie kl. VIII po Mszy św. o godz. 11.30.

======================================

1. NIEDZIELA ADWENTU - 2 XII 2018

======================================

1. Rozpoczynamy czas Adwentu - okres pobożnego i radosnego oczeki-

   wania na przyjście Pana. Adwent składa się z 2 odrębnych okresów:

 * czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego

  przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów (okres od początku

  Adwentu do 16 grudnia włącznie);

* czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pań-

  skiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię.  

  Wykorzystajmy dobrze ten czas na duchowe otwarcie się na przyjście

  Pana i oczyszczenie naszych serc. Pamiętajmy o postanowieniach

  adwentowych. Dziś poświęcę opłatki na stół wigilijny. Poświęcone

  opłatki będą roznosić osoby z naszej Parafii.

2. Dzisiaj rozpoczynamy nowy rok liturgiczny pod  hasłem:"W mocy

    Bożego Ducha". 

3. Zapraszamy w adwencie na Msze św. roratnie: we wtorek i czwar-

   tek o godz. 6.30, w sobotę o godz. 7.30. Wraz z Maryją, słuchając

   Słowa Bożego dobrze przygotujmy nasze serca na przyjście Zbawi-

   ciela. Zabierzmy ze sobą lampiony.

4. W czwartek 6 grudnia wspomnienie św. Mikołaja, biskupa Myrry w

   obecnej Turcji, który jest wzorem bezinteresownej pomocy bliźnim.

5. W tym tygodniu przypada I piątek grudnia. Wizyty z Komunią św. u

    chorych tylko w czwartek i sobotę od godz. 9.00. Okazja do spowie-

    dzi od 17.35.

6. W sobotę Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny.

    Msza św. o godz. 7.30.

7. Za dwa tygodnie rozpoczynamy w naszej Parafii rekolekcje adwentowe

   /16 do 18 grudnia/.

8. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 

   5 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci w cenie 5 zł.

9. Można zamawiać intencje Mszy św. na przyszły rok. Na naszej stro-

    nie internetowej dostępny jest kalendarz z intencjami na 2019 r.

10. W zakrystii można nabyć:

 - świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie min. małe 5 zł 

    i duże 20 zł. Dochód z ich sprzedaży będzie przeznaczony na pomoc

    Caritas dla dzieci potrzebujących.

11. Dziękujemy za ofiary na ogrzewanie kościoła.

12. Wolne intencje Mszy św. w czasie rekolekcji: 18 XII /wtorek/ o godz.

    16.45 i 18.00.

13. Za tydzień spotkanie kl. VIII po Mszy św. o godz. 11.30.

14. Dziś rocznica posługi szafarza nadzwyczajnego Komunii św.

     p. Roberta Bunalskiego.

========================================

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA

KRÓLA WSZECHŚWIATA - 25 XI 2018

========================================

 1. Dzisiaj ostatnia niedziela roku liturgicznego - Uroczystość Jezusa

   Chrystusa Króla Wszechświata. Uświadamiamy sobie, że On  jest

    jedynym Panem wszystkich stworzeń, a władza Jego nie przeminie,

   aby nastało Królestwo, które nie będzie miało końca. Odmówimy

   AKT PRZYJĘCIA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECH-

   ŚWIATA.

2. Za tydzień rozpoczynamy Adwent - okres zadumy i radosnego przy-

   gotowania do świąt Narodzenia Pańskiego. Pamiętajmy o zakończe-

  niu zabaw przed 24.00 w sobotę. W I Niedzielę Adwentu poświęcę

  opłatki na stół wigilijny. Poświęcone opłatki będą roznosić osoby z

   naszej Parafii.

3. Rekolekcje adwentowe od III Niedzieli Adwentu /16-18 XII/.

4. Zapraszam na modlitwę za zmarłych we wtorek, środa i piątek/ wypo-

   minki o godz. 17.35 o godz., Msza św. gregoriańska o godz. 18.00.

5. W piątek Uroczystość św. Andrzeja Apostoła - patrona Archidiecezji

    Warmińskiej.

6. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 5

    oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci z lampionem za 5 zł.

7. Można zamawiać i rezerwować intencje Mszy św. na 2019 rok.

8. W zakrystii można nabyć:

 - świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie min. małe 5 zł 

   i duże 20 zł /za tydzień/. Dochód z ich sprzedaży będzie przeznaczony

   na pomoc Caritas dla dzieci potrzebujących.

9. Spotkanie Żywego Różańca za tydzień po Mszy św. o 9.00

10. Dziś spotkanie po Mszy św. o 11.30 kl. I-III dzieci

11. Za tydzień ofiary z tacy na ogrzewanie kościoła.

12. Dziś o godz. 18.00 Msza św. i koncert  w ramach akcji "Ostródzka

      łódź ratunkowa" w kościele św. Faustyny w Ostródzie.

13. Odeszła do Boga śp. Anna Urszula Derkies. "Wieczny odpoczy-

    nek racz Jej dać Panie!"

***

=============================

ODESZŁA DO BOGA

=============================

ŚP.

ANNA URSZULA DERKIES

zmarła 21 listopada 2018 r. w wieku 60 lat 

                 POGRZEB 24 listopada 2018 /sobota/

     ok. 9.30 - modlitwa za Zmarłą w kościele

       10.00 - Msza św. w intencji śp. Anny

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie!

========================================

33. NIEDZIELA ZWYKŁA - 18 XI 2018

========================================

1. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Ubogich. Papież Franciszek ustano-

   wił go na zakończenie Roku Miłosierdzia, aby przypomnieć każdemu z

   nas wezwanie do czynnej miłości bliźniego. 

2. Za tydzień ostatnia niedziela roku liturgicznego - Uroczystość Chrystusa

    Króla.

3. Wierząc w Boże miłosierdzie i kierując się miłością wobec naszych zmar-

   łych w miesiącu listopadzie modlimy się za dusze oczekujące na wybawię-

    nie z czyśćca.

    Niedziele    - Msza św. gregoriańska o godz.9.00,  

                       - Jutrznia za zmarłych ok. godz. 10.00.

   Dni powsz. /wto.śro i ptk./   - wypominki o godz. 17.35,  

                                                - Msza św. gregoriańska o godz. 18.00

4. Można jeszcze składać kartki wypominkowe na Msze greg, i modllitwę

    za naszych zmarłych. 

5. Msza św. w sobotę o godz. 9.00.

6. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

    Warm." w cenie 5 zł oraz kalendarze papieskie na 2019 za 3 zł.

7. Można zamawiać i rezerwować intencje Mszy św. na 2019 rok.

8. Spotkanie kl. II i III oraz kl. VIII po Mszy św. o 11.30.

9. Odszedł do Boga śp. Ignacy Nasiadka. "Wieczny odpoczynek

      racz Mu dać Panie..". ___

=============================

ODSZEDŁ DO BOGA

=============================

ŚP.

IGNACY NASIADKA

zmarł 16 listopada 2018 r. w wieku 94 lat 

                 POGRZEB w rodzinnej Parafii /diec. płocka/

=====================================

32. NIEDZIELA ZWYKŁA - 11 XI 2018

=====================================

1. Wierząc w Boże miłosierdzie i kierując się miłością wobec naszych

   zmarłych w miesiącu listopadzie modlimy się za dusze oczekujące

   na wybawienie z czyśćca.

    Niedziele    - Msza św. gregoriańska o godz.9.00,

                       - Jutrznia za zmarłych ok. godz. 10.00.

     Dni powsz. /wto.-ptk./   - wypominki o godz. 17.35,

                                            - Msza św. gregoriańska o godz. 18.00.

2. Na stoliku, pod chórem, w specjalnym pojemniku, są wyłożone kartki

   wypominkowe na Msze św. gregoriańskie i modlitwę za naszych zmar-

   łych. Zaznaczamy w kratkach na dole dzień, w którym chcielibyśmy

   aby odczytano imiona naszych zmarłych - niedzielę lub dzień pow-

   szedni /od wtorku. do piątku/. Proszę o wyraźne wypełnianie druko-

    wanymi literami.

4. Z wielką radością w dniu dzisiejszym obchodzimy Święto Niepodleg-

   łości w 100. rocznicę odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości

   po 123. latach zaborów. W dniu wczorajszym po Mszy św. za

   Ojczyznę poświęcono i odsłonięto pamiątkowy kamień na pl. Mariackim

   dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

5. Msza św. w poniedziałek i sobotę o godz. 9.00.

6. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 5 zł oraz kalendarze papieskie na 2019 za 3 zł.

7. Można zamawiać i rezerwować intencje Mszy św. na 2019 rok.

8 Spotkanie kl. II i III po Mszy św. o 11.30. Za tydzień kl. VIII.

=====================================

31. NIEDZIELA ZWYKŁA - 4 XI 2018

=====================================

1. Wierząc w Boże miłosierdzie i kierując się miłością wobec naszych

   zmarłych w miesiącu listopadzie modlimy się za dusze oczekujące

   na wybawienie z czyśćca.

    Niedziele    - Msza św. gregoriańska o godz.9.00,

                       - Jutrznia za zmarłych ok. godz. 10.00.

     Dni powsz. /wto.-ptk./   - wypominki o godz. 17.35,

                                            - Msza św. gregoriańska o godz. 18.00.

2. Przez cały listopad można uzyskać odpust za zmarłych nawiedzając

   pobożnie cmentarz i modląc się za dusze zmarłych. Aby  ten odpust

   uzyskać należy być w stanie łaski uświęcającej, odmówić Wierzę w

   Boga,Ojcze nasz oraz pomodlić się w intencjach Ojca Św. W dniach

   od 1 do 8 listopada jest to odpust zupełny a w pozostałe dni cząstko-

   wy.

3. Na stoliku, pod chórem, w specjalnym pojemniku, są wyłożone kartki

   wypominkowe na Msze św. gregoriańskie i modlitwę za naszych zmar-

   łych. Zaznaczamy w kratkach na dole dzień, w którym chcielibyśmy

   aby odczytano imiona naszych zmarłych - niedzielę lub dzień pow-

   szedni /od wtorku. do piątku/. Proszę o wyraźne wypełnianie druko-

    wanymi literami.

4. Dziś obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym,

   którego tematem jest: Pakistan – przerwać milczenie. Nie możemy

   milczeć gdy chrześcijanie są brutalnie prześladowani i mordowani.

    Po Mszy św. zbiórka do puszki na pomoc Kościołowi w Pakistanie  

5. W niedzielę 11 listopada będziemy obchodzić Święto Niepodległości.

   Złożymy dziękczynienie Bogu i ludziom za dar wolnej Polski w 100.

   rocznicę odzyskania niepodległości.

6. W sobotę, 10 listopada, zapraszamy na godz.11.00 na Mszę św. za

     Ojczyznę, a po niej na poświęcenie i odsłonięcie pamiątkowego ka-

    mienia na pl. Mariackim dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania

     niepodległości przez Polskę.

7. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 5 zł, "Mały Gość Niedzielny"  dla dzieci za 5 zł oraz

   kalendarze papieskie na 2019 za 3 zł.

8. Można zamawiać i rezerwować intencje Mszy św. na 2019 rok.

9 Spotkanie kl. II i III po Mszy św. o 11.30. Kl. VIII -zapraszam po

     deklaracje i podsumowanie miesiąca.

 

=====================================

30. NIEDZIELA ZWYKŁA - 28 X 2018

=====================================

1. W czwartek 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych - dzień,

   w którym czcimy wszystkich zbawionych, tych znanych i te rzesze 

   nieznanych, a już cieszących się chwałą nieba. Msza św. o godz.

  9.00 w naszym kościele, zaś na cmentarzach: starym przy ul.Chro-

   brego o godz.12.00 i nowym przy ul. Spokojnej o godz.14.00.

   Pamiętajmy w tym dniu o obowiązku Mszy św.

2. 2 listopada, w piątek, dzień zaduszny czyli Wszystkich Wiernych

   Zmarłych. Podczas Mszy św. o  godz.18.00 połączonej z 4 stacja-

   mi i wypominkami za zmarłych będziemy modlić się za zmarłych w

   ciągu ostatniego roku Parafian. Zapraszam rodziny zmarłych.

3. Warto skorzystać ze spowiedzi, aby uzyskać odpusty  za naszych

     zmarłych.

 4. Przypominam, że 1 listopada - w  uroczystość Wszystkich Świętych

   wszyscy wierni mogą uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmar-

  łych. Aby taki odpust uzyskać należy wyzbyć się przywiązania do grze-

  chu, przystąpić do sakramentu pokuty, przyjąć Komunię świętą, nawie-

  dzić kościół lub kaplicę publiczną odmówić: Wierzę Boga, Ojcze nasz

  oraz pomodlić się w intencjach, o które prosi Ojciec Św.

5. Przez cały listopad można uzyskać odpust za zmarłych nawiedzając

   pobożnie cmentarz i modląc się za dusze zmarłych. Aby  ten odpust

   uzyskać należy być w stanie łaski uświęcającej, odmówić Wierzę w

   Boga,Ojcze nasz oraz pomodlić się w intencjach Ojca Św. W dniach

   od 1 do 8 listopada jest to odpust zupełny a w pozostałe dni cząstko-

   wy.

6. W tym tygodniu przypada I piątek listopada. Wizyty z Komunią św.

  u chorych tylko w sobotę od godz. 9.00. Okazja do spowiedzi od 17.35.

  Wypominki na zakończenie Mszy św.

7. Zbliża się miesiąc listopad - czas pamięci i modlitwy za naszych

  zmarłych. Warto pomyśleć o zbawieniu naszych bliskich, którzy od

  nas odeszli. Na stoliku, pod chórem, w specjalnym pojemniku, są

  wyłożone kartki wypominkowe na Msze św. gregoriańskie i modlitwę

  za naszych zmarłych. Zaznaczamy w kratkach na dole dzień, w któ-

  rym chcielibyśmy aby odczytano imiona naszych zmarłych - niedzielę

  lub dzień powszedni /od wtorku. do piątku/, np. jeśli zaznaczymy wto-

  rek to w każdy wtorek listopada o  17.35 będzie modlitwa wypominko-

   wa, a o 18.00 Msza św. za naszych zmarłych. Proszę o wyraźne wy-

   pełnianie drukowanymi literami. Pamiętajmy o słowach św. Moniki

   wypowiedzianych na krótko przed jej śmiercią: "to nie ważne, gdzie

    złożycie moje ciało. Nie martwcie się o to. Tylko o jedno was proszę,

    żebyście - gdziekolwiek będziecie - wspomnieli mnie przy ołtarzu

    Pańskim".

8. Wierząc w Boże miłosierdzie i kierując się miłością wobec naszych

   zmarłych w miesiącu listopadzie modlimy się za dusze oczekujące

   na wybawienie z czyśćca. Wypominki od 2 listopada.

   Codziennie jest sprawowana Msza św. gregoriańska - w dni pow-

  szednie o godz.18.00,w niedziele o godz.9.00. Wypominki w dni

   powszednie /wto.-ptk./ o 17.35, w niedziele po Mszy św.

9. Zapraszamy na wspólny różaniec.

- we wtorek  z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00,  

 - w poniedziałek i środę o godz. 17.30.

10. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 5 zł, "Mały Gość Niedzielny"  dla dzieci za 5 zł oraz

   kalendarze papieskie na 2019 za 3 zł.

11. Można zamawiać i rezerwować intencje Mszy św. na 2019 rok.

12. Spotkanie kl. II i III po Mszy św. o 11.30. Kl. VIII -zapraszam po

     deklaracje i podsumowanie miesiąca.

 

=====================================

29. NIEDZIELA ZWYKŁA - 21 X 2018

=====================================

1. W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy Tydzień Misyjny pod hasłem:

  "Pełni duha i posłani". Modlitwą i ofiarami wspieramy misjonarzy,

  którzy głoszą na całym świecie Ewangelię, wypełniając tym samym

  nakaz misyjny Chrystusa.

2. Zapraszamy na odmawiany wspólnie różaniec.

- we wtorek i czwartek z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00,  

 - inne dni powszednie o godz. 17.30;

 - niedziele o godz. 8.30.

3. W poniedziałek wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża. Zapra-

    szamy na różaniec i Mszę św. dziękczynną za pontyfikat naszego

    wielkiego Rodaka.

4. Zbliża się miesiąc listopad - czas pamięci i modlitwy za naszych

  zmarłych. Warto pomyśleć o zbawieniu naszych bliskich, którzy od

  nas odeszli. Na stoliku, pod chórem, w specjalnym pojemniku, są

  wyłożone kartki wypominkowe na Msze św. gregoriańskie i modlitwę

  za naszych zmarłych. Zaznaczamy w kratkach na dole dzień, w któ-

  rym chcielibyśmy aby odczytano imiona naszych zmarłych - niedzielę

  lub dzień powszedni /od wtorku. do piątku/, np. jeśli zaznaczymy wto-

  rek to w każdy wtorek listopada o  17.35 będzie modlitwa wypominko-

   wa, a o 18.00 Msza św. za naszych zmarłych. Proszę o wyraźne wy-

   pełnianie drukowanymi literami.

5. W środę Msza św. o 9.00. Różaniec o 8.30.

6. Warmińska Sztafeta Modlitewna, wspierająca trwający Synod doty-

    czący młodzieży - w piątek 26. X. w kościele NP NMP o godz. 17.30.

    Polecamy to zwł. młodym. Bliższe informacje na plakacie.

7. W sobotę zapraszamy wspólnotę Żywego Różańca o g.17.00 na na-

    bożeństwo różańcowe z wystawieniem Najśw. Sakramentu, konferen-

    cję i Mszę św.

8. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

    Warm." w cenie 5 zł.  Do nabycia są kalendarze papieskie na 2019

    rok w cenie 3 zł.

9. Zebrano na. Caritas warmińską 146 zł i na stypendia Dzieła Nowego

    Tysiąclecia 206,5 zł.

10. Spotkania /po Mszy św. o  godz.11.30/:

    - dzisiaj kl. I-III;

    - kl. VIII zapraszam po deklaracje.

=====================================

28. NIEDZIELA ZWYKŁA - 14 X 2018

=====================================

1. Zapraszamy na odmawiany wspólnie różaniec.

- we wtorek i czwartek z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00,  

 - inne dni powszednie o godz. 17.30;

 - niedziele o godz. 8.30.

2. Dzisiaj obchodzimy 18. Dzień Papieski pod hasłem „Pro-

  mieniowanie ojcostwa”. Dzieło Nowego Tysiąclecia czyli fundusz

   na stypendia dla młodzieży będzie można wesprzeć składając

   do puszek dobrowolną ofiarę po Mszach św. Apel Jasnogórski o

    godz.21.00.

3. We wtorek - 16 października pamiętny dzień - 40 -  rocznica wyboru

     św. Jana Pawła II.

5. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 5 zł.  Do nabycia są kalendarze papieskie na 2019

  rok w cenie 3 zł.

6. Spotkania /po Mszy św. o  godz.11.30/:

    - dzisiaj kl.II-III za tydzień kl I;

    - kl. VIII.

 

=====================================

27. NIEDZIELA ZWYKŁA - 7 X 2018

=====================================

1. Spełniając prośbę Matki Bożej z Gietrzwałdu, Fatimy i innych miejsc

  objawień: "Odmawiajcie różaniec" w październiku odmawiamy wspól-

  nie różaniec.

- we wtorek i czwartek z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00,  

 - inne dni powszednie o godz. 17.30;

 - niedziele o godz. 8.30.

2. Dzisiaj zapraszamy o 11.40 na adorację Najśw. Sakramentu i o 15.00

     na Godzinę Miłosierdzia.

3. Dziś o 15.30 spotkanie rad parafialnych.

4. W sobotę 13 października Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej zapra-

   sza o godz. 20.00 na procesję fatimską i Mszę św. Autobus z Kajkowa 

   o godz. 18.50. 

5. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 5 zł z filmem DVD " Sprawa Chrystusa" i " Mały

   Gość Niedzielny" dla dzieci w cenie 5 zł.

6. Spotkania /po Mszy św. o  godz.11.30/:

    - dzisiaj kl.II-III oraz kl.I;

    - za tydzień kl. VIII.

7. Dzisiaj zbiórka do puszki na caritas warmińską.

8. Za tydzień obchodzimy 18. Dzień Papieski pod hasłem „Pro-

  mieniowanie ojcostwa”. Dzieło Nowego Tysiąclecia czyli fundusz

   na stypendia dla młodzieży będzie można wesprzeć składając

   do puszek dobrowolną ofiarę po Mszach św.

 

=====================================

26. NIEDZIELA ZWYKŁA - 30 IX 2018

=====================================

1. Spełniając prośbę Matki Bożej z Gietrzwałdu, Fatimy i innych

  miejsc objawień: "Odmawiajcie różaniec" w październiku

  odmawiamy wspólnie różaniec.

- we wtorek i czwartek z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00,  

 - inne dni powszednie o godz. 17.30;

 - niedziele o godz. 8.30.

2. 4 października, w czwartek zapraszamy do parafii św. Jana Bosko,

   gdzie po Mszy Św. o godz. 18 .00 odbędzie się spotkanie z Grzego-

   rzem Kasjaniukiem, katolickim dziennikarzem muzycznym i auto-

  rem książek. Spotkanie  jest adresowane dla młodzieży i będzie

   poświęcone zagrożeniom duchowym w kulturze masowej."

3. W tym tygodniu przypada I piątek października. Wizyty u chorych

     w czwartek i sobotę po godz. 9.00. Okazja do spowiedzi od 17.35. 

4. W czwartek Msza św. o 16.30.

5. W sobotę 6 października podczas uroczystej Mszy św. o godz.11.00

    Abp Józef Górzyński, Metropolita Warmiński, dokona konsekracji

    kościoła św. Faustyny na os. Plebiscytowym.

6. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 5 zł i " Małego Gościa Niedzielnego" dla dzieci w

    cenie 5 zł.

7. Spotkania /po Mszy św. o  godz.11.30/:

    - dzisiaj kl.II-III, za tydzień także kl.I;

    - za dwa tygodnie kl. VIII.

8. Za tydzień zbiórka do puszki na caritas warmińską.

9. Odszedł do Boga śp. Wacław Orzechowski. "Wieczny odpoczynek...".

 

=============================

ODSZEDŁ DO BOGA

=============================

ŚP.

WACŁAW ORZECHOWSKI

zmarł 26 września 2018 r. w wieku 87 lat 

                 POGRZEB 29 września 2018 /sobota/

 ok. 12.45 - wyprowadzenie z domu pogrz. - ul. Sienkiewicza

ok. 13.00 - modlitwa za Zmarłego w kościele

ok. 13.30 - Msza św. w intencji śp. Wacława

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!

=======================================

UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY

KONSEKRACJI KOŚCIOŁA - 23 IX 2018

=======================================

 1. „Wybrałem i uświęciłem tę świątynię, aby moja obecność trwała

  tam na wieki" (2 Krl 7, 16). Dziś uroczyście obchodzimy 8. rocznicę 

  konsekracji naszego kościoła. Przez poświęcenie świątynia staje

  się budynkiem przeznaczonym do wyłącznej służby Bożej.

  Dziękując za dar naszej świątyni prośmy, aby zawsze była dla nas

  świętym miejscem spotkania z Bogiem - przez Słowo Boże, Eucha-

  rystię i modlitwę oraz wspólnotą Kościoła. Dbajmy o nasz kościół i

  budujmy także ten żywy – naszą Parafię.

2. W środę zapraszamy na ostatni w tym roku /oprócz dnia papieskiego/

     Apel Jasnogórski o godz. 21.00.

3. W czwartek i sobotę Msza św. o godz.9.00.

4. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 5 zł.

5. Spotkania: co tydzień kl.II-III i kandydaci do Bierzmowania - kl.VIII

     dzisiaj po Mszy św. o 11.30.

6. Za tydzień spotkanie Żywego Różańca.

 

========================================

24. NIEDZIELA ZWYKŁA - 16 IX 2017

========================================

1. Za tydzień będziemy uroczyście obchodzić 8. rocznicę konsekracji

   naszego kościoła /26 września 2010 r./. Dziękując za dar naszej

   świątyni poprosimy, aby zawsze była dla nas świętym miejscem 

   spotkania z Bogiem i wspólnotą Kościoła.

2. W środę zapraszamy na Apel Jasnogórski o godz. 21.00.

3. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 5 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 5 zł.

4. Pierwsze spotkania kandydatów do: I Komunii św. dzisiaj /kl.II i III/ i

   Bierzmowania 23 września /kl. VIII / po Mszy św. o 11.30.

5. Dziękuję za ofiary na cele inwestycyjne.

 ***

=============================

ODSZEDŁ DO BOGA

=============================

ŚP.

EDWARD KUBIK

zmarł 9 września 2018 r. w wieku71 lat 

                 POGRZEB 12 września 2018 /środa/

 ok. 13.45 - wyprowadzenie z domu pogrz. - ul. Sienkiewicza

ok. 14.00 - modlitwa za Zmarłego w kościele

ok. 14.30 - Msza św. w intencji śp. Edwarda

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!

=======================================

23. NIEDZIELA ZWYKŁA - 9 IX 2018

=======================================

1. Dzisiaj w Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie uroczystości 

   odpustowe w 141. rocznicę objawień Niepokalanej Pani Ziemi

    Warmińskiej oraz dożynki diecezjalne. 

2. Wczoraj  odbyły się Dożynki Gminne w Smykówku. Dzisiaj dziękujemy

    za plony w naszej Parafii  podczas Mszy św. o godz. 11.30.

3. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę  o godz. 21.00.

4. W czwartek, 13 września, sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Lubaj-

   nach zaprasza o godz. 20.00 na kolejne nabożeństwo fatimskie i Mszę św.

   Autobus z Kajkowa o godz. 18.45. W naszym kościele Mszy św. nie będzie.

5. W piątek Święto Podwyższenia Krzyża św. Uczcimy Krzyż, który

    jest znakiem zwycięstwa Chrystusa nad szatanem i śmiercią. Na

    zakończenie Mszy św. oddamy cześć Krzyżowi przez ucałowanie.

6. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

    Warm." w cenie 5 zł oraz " Małego Gościa Niedzielnego" dla dzieci z

     w cenie 5 zł.

7. Pierwsze spotkania kandydatów do: I Komunii św. 16 września /kl.II i III/

   i Bierzmowania 23 września /kl. VIII / po Mszy św. o 11.30.

***

=======================================

22. NIEDZIELA ZWYKŁA - 2 IX 2018

=======================================

1. Za tydzień, w niedzielę odpust Narodzenia NMP - Najświętszej Maryi

    Panny Gietrzwałdzkiej w Gietrzwałdzie - główna Msza Św. o godz.

    11.00. Piesza Pielgrzymka wyruszy z Parafii NP NMP. o godz. 4.00,

    zbiórka o 3.45. Możliwość dojazdu autobusami PKS /rozkład na

     tablicy ogłoszeń.

2. Zapraszamy dzisiaj o godz. 14.40 na adorację Najśw. Sakramentu i

   Godzinę Miłosierdzia.

3. W sobotę Dożynki Gminne w Smykówku. Msza św. o godz. 13.00. Jak

    zwykle podziękujemy za plony w naszej Parafii dzień później czyli w

    niedzielę 9 września  podczas Mszy św. o godz. 11.30.

4. Od jutra rozpoczyna się nowy rok szkolny i katechetyczny. Zachęcamy

   do spowiedzi na początek  nowego roku nauki. Ks. Proboszcz w tym

   roku będzie uczył religii w SP w Gierzwałdzie. W związku z tym w

   poniedziałek, środę i piątek będzie w szkole.

5. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi od

   godz. 17.35. Do chorych ks. Proboszcz uda się w czwartek i sobotę od

    godz. 9.00.

6. W poniedziałek i sobotę Mszy św. nie będzie.

7. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

    Warm." w cenie 5 zł oraz " Małego Gościa Niedzielnego" dla dzieci z

     w cenie 5 zł.

8. Msze św. w dni powszednie o godz. 18.00.

9. Pierwsze spotkania kandydatów do: I Komunii św. 16 września /kl.II i III/

   i Bierzmowania 23 września /kl. VIII / po Mszy św. o 11.30.

***

=====================================

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI

- PATRONKI PARAFII - 26 VIII 2018

=====================================

1. W dniu dzisiejszym nasza Parafia przeżywa uroczyście 19. odpust ku

   czci św. Moniki - naszej Patronki.

   PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

   9.00 Msza św. z homilią i ucałowaniem relikwii św. Moniki

 13.30 Główna Msza odpustowa pod przew. ks. kan. prof. dra hab. Lucja-

         na Świto, oficjała Metropolitalnego Sądu Archidiecezji Warmińskiej.

         Na zakończenie procesja eucharystyczna i ucałowanie relikwii św.

         Moniki.

     W tym dniu możemy uzyskać odpust zupełny po spełnieniu następują-

    cych warunków:

  - spowiedź św., stan łaski uświęcającej,

  - brak przywiązania do grzechu nawet lekkiego,

  - przyjęcie Komunii św.,

   - modlitwa w intencjach Ojca św. 

2. Jutro Uroczystość  NMP Częstochowskiej. Msza św. o godz. 9.00.

3. We wtorek wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła,

    syna św. Moniki.

4. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w poniedziałek o 21.00.

5. Od soboty Msze św. w dni powsz. o godz. 18.00.

6. Dożynki gminne 8 września w Smykówku. Dziękczynienie parafialne

    9 września podczas Mszy św. 11.30.

7. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z "Posłańcem

    Warm." w cenie 5 zł.

8.  Spotkanie Żywego Różańca dziś po Mszy św. o 9.00.

9. Dziękujemy wszystkim, którzy w sposób czynny pomagają i przez

  swoją posługę, modlitwę budują naszą wspólnotę parafialną. 

10. Zostały wykonane nowe, kamienne kinkiety pod świece nad krzyżami

      konsekracyjnymi.

11. Dziękuję kapłanom, Ks. kan. prof. Lujanowi Świto za wygłoszone

   Słowo Boże i sprawowanie Eucharystii, uczestnikom procesji i LSO

   /ministrantom/.

=============================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

============================= 

ZOFIA LESZCZYŃSKA

córka Marcina i Sylwii

***

19 sierpnia 2018 r.

została przez Chrzest św. włączona do Kościoła

***

========================================

20. NIEDZIELA ZWYKŁA - 19 VIII 2018

========================================

1. Za tydzień, 26 sierpnia, nasza Parafia będzie przeżywała 19. odpust

   ku czci św. Moniki. 

  PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

   9.00 Msza św. z homilią i ucałowaniem relikwii św. Moniki

 13.30 Główna Msza odpustowa pod przew. ks. kan. prof. dra hab. Lucjana

             Świto, oficjała Metropolitalnego Sądu Archidiecezji Warmińskiej

            Rzymskiej. Na zakończenie procesja eucharystyczna i ucałowanie

           relikwii św. Moniki.

     W tym dniu możemy uzyskać odpust zupełny po spełnieniu następują-

    cych warunków:

  - spowiedź św., stan łaski uświęcającej,

  - brak przywiązania do grzechu nawet lekkiego,

  - przyjęcie Komunii św.,

   - modlitwa w intencjach Ojca św. 

2. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

    Warm." w cenie 5 zł.

3. Za tydzień spotkanie Żywego Różańca po Mszy św. o 9.00.

4. We wtorek i czwartek Mszy św. nie będzie.

=============================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

============================ 

FRANISZEK FLORIAN MARKOWSKI

syn Laury Walerii i Damiana Łukasza

***

FILIP ŻÓŁTEK

syn Marty Ewy i Karola Dominika

***

12 sierpnia 2018 r.

zostali przez Chrzest św. włączeni do Kościoła

***

========================================

19. NIEDZIELA ZWYKŁA - 12 VIII 2018

========================================

1. W dniu jutrzejszym Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Lubaj-

   nach zaprasza na kolejne nabożeństwo fatimskie. Procesja fatim-

  ska i Msza św. o godz.20.00. Możliwość dojazdu autobusem z Kaj-

  kowa o godz. 18.50 z przystanku przy kapliczce. Bliższe informacje

   na plakacie w  przedsionku.

2.  W środę będziemy obchodzić Uroczystość Wniebowzięcia Najśw.

   Maryi Panny. Msze św. o godz. 9.00 i 11.30. W tym dniu nie tylko

   wpatrujemy się w niebo - naszą wieczną ojczyznę, ale także polecamy

   naszą doczesną Ojczyznę Bożej opiece i wstawiennictwu Matki Bożej.

   Na zakończenie Mszy św. poświęcenie kwiatów, ziół i zbóż.

3. W niedzielę 26 sierpnia nasza Parafia będzie przeżywała 19. odpust

   ku czci św. Moniki. W tym dniu Msze św. o godz. 9.00 i główna o godz. 

  13.30, której będzie przewodniczył i homilię wygłosi ks.kan.prof.dr hab.

   Lucjan Świto, oficjał Metropolitalnego Sądu AW .

4. Zapraszamy w środę o 21.00 na Apel Jasnogórski.

5. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

    Warm." w cenie 5 zł.

======================================

18. NIEDZIELA ZWYKŁA - 5 VIII 2018

======================================

1. Jutro Święto Przemienienia Pańskiego, w którym Jezus odsłania

   swoją chwałę i wzywa nas do przemiany życia. Msza św. o godz.19.00.

2. Sierpień to miesiąc szczególny w historii naszej Ojczyzny. Jak co

   roku Kościół w Polsce wzywa w tym miesiącu do powstrzymania

   się od alkoholu. Bądźmy trzeźwi i wolni!

3. W poniedziałek i wtorek ks. Proboszcz uda się do chorych od

     godz.9.00.

4. Dzisiaj od godz.14.40 adoracja Najśw. Sakramentu i o godz.

    15.00 Godzina Miłosierdzia.

5. Zapraszamy w środę o 21.00 na Apel Jasnogórski.

6. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłań-

    cem Warm." w cenie 5 zł.

7. Jutro o godz. 18.00 na pl. Mariackim spotkanie mieszkańców

    Kajkowa w sprawie koncepcji upamiętnienia 100-lecia Niepod-

   ległości Polski.

***

======================================

17. NIEDZIELA ZWYKŁA - 29 VII 2018

======================================

1. 25 lipca wspominaliśmy św. Krzysztofa, patrona kierowców. Z tej okazji

   dziś po Mszach św. poświęcenie pojazdów na parkingu przy kościele. 

2. Dzisiaj spotkanie Żywego Różańca.

3. Od dziś do soboty ks. Proboszcz będzie na rekolekcjach. Mszy św. w

   tym tygodniu  /oprócz piątku/ w dni powsz. nie będzie. W sprawach 

   pilnych można kontaktować się telefonicznie lub z Parafią św. Hia-

  cynty i Franciszka tel. 89/ 642-01-26 lub kom. 783 652 498.

4. W tym tygodniu przypada I piątek sierpnia. Msza św. o godz. 16.30.

   Okazja do spowiedzi od godz.16.00.Do chorych ks. Proboszcz uda się

   w przyszły poniedziałek i wtorek /6 i 7 sierpnia/ od godz. 9.00.

5. Sierpień to miesiąc szczególny w historii naszej Ojczyzny. Jak co roku

   Kościół w Polsce wzywa w tym miesiącu do powstrzymania się od alkoholu.

6. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 5 zł.

7. Dziękujemy za ofiary na remont Bazyliki Archikatedralnej we Fromborku.

***

======================================

16. NIEDZIELA ZWYKŁA - 22 VII 2018

======================================

1. W środę 25 lipca wspomnienie św. Krzysztofa, patrona kierowców. Za

   tydzień po Mszach św. poświęcenie pojazdów, które należy ustawić na

    parkingu przy kościele. 

2. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o 21.00.

3. Za tydzień spotkanie Żywego Różańca.

4. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 5 zł.

5. We wtorek i czwartek Msza św. o 9.00, w sobotę Msza św. ślubna o godz.

    16.00.

***

======================================

15. NIEDZIELA ZWYKŁA - 15 VII 2018

======================================

1. Do soboty ks. Proboszcz będzie na rekolekcjach. Mszy św. w tym

   tygodniu w dni powsz. nie będzie. W sprawach pilnych można kon-

   taktować się telefonicznie lub z Parafią św. Hiacynty i Franciszka

   tel. 89/ 642-01-26 lub kom. 783 652 498.

2. Ciesząc się letnim wypoczynkiem wakacyjno-urlopowym pamiętajmy

    o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy św.

3. Trwają zapisy na Warmińską Pielgrzymkę Pieszą na Jasną Górę z

    grupą Sasinia z Ostródy. Bliższe informacje na plakacie w przedsionku.

4. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 5 zł.

***

==============================

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

==============================

 ANNA WOJCIECHOWSKA

i DECLAN FRANCIS RYAN

14 lipca 2018 r.

złożyli wobec Boga i Kościoła

sakramentalną  przysięgę małżeńską

Szczęść Boże!

***

======================================

14. NIEDZIELA ZWYKŁA - 8 VII 2018

======================================

1. W piątek Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Lubajnach zaprasza

   na kolejne nabożeństwo fatimskie i odpust św. Benedykta. Procesja

    fatimska i Msza św. o godz. 20.00. Możliwość dojazdu autobusem z

   Kajkowa o godz. 18.50 z przystanku przy kapliczce. Bliższe informa-

   cje na plakacie w  przedsionku.

2. Ciesząc się letnim wypoczynkiem wakacyjno-urlopowym pamiętajmy

    o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy św.

3. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o 21.00.

4. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 5 zł.

5. We wtorek i piątek Msza św. o 9.00, w sobotę Msza św. ślubna o godz.

    16.00.

***

=============================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

============================= 

LEON KRASOWSKI

syn Łukasza i Karoliny

***

1 lipca 2018 r.

został przez Chrzest św. włączony do Kościoła

***

======================================

13. NIEDZIELA ZWYKŁA - 1 VII 2018

======================================

1. W dniu dzisiejszym mija 18 lat od utworzenia przez Abpa Edmunda

   Piszcza Parafii św. Moniki w Kajkowie. Te  Deum, które odśpiewa-

  liśmy po Komunii św. niech przypomni nam o wdzięczności za dar

  naszej wspólnoty.

2. Zapraszam dzisiaj o godz. 14.40 na adorację Najśw. Sakramentu

    i Godzinę Miłosierdzia.

3. Korzystając z piękna natury i podziwiając zabytki, pamiętajmy w

 czasie wakacji o Bogu, który jest źródłem wszelkiego dobra i piękna.

 Nie zaniedbajmy więc modlitwy i Mszy św. w niedzielę.

4. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o 21.00.

5. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie

    5 zł.

6. W tym tygodniu przypada I piątek lipca. Do chorych udam się w

    czwartek i piątek po godz. 9.00. Okazja do spowiedzi od godz.18.30.

7. Zapraszamy na pielgrzymkę na Jasną Górę. Informacje na tablicy

     ogłoszeń.

8. W poniedziałek Mszy św. nie będzie.

9. Katecheta Grzegorz Wróbel organizuje trzydniową pielgrzymkę auto-

    karową do Wilna szlakiem Miłosierdzia Bożego w terminie 13 - 15

   września 2018 r. Koszt - 150zł i 70 €.

10. Odeszła do Boga śp. Teresa Jadwiga Renans. "Wieczny odpoczynek

    racz Jej dać Panie". 

====================================

UROCZYSTOŚĆ NARODZIN

ŚW. JANA CHRZCICIELA - 24 VI 2018

====================================

1. Bóg powołuje nas, tak jak św. Jana Chrzciciela , aby innym pomóc odnaleźć

    właściwą drogę do Boga. Niech Pan sprawi, abyśmy to swoje powołanie

    odczytywali w naszej codzienności.

2. W piątek Uroczystość Św. Piotra i Pawła - wielkich Apostołów Jezusa,

    filarów Kościoła Świętego. Modlimy się w tym dniu za papieża Franciszka

    - biskupa Rzymu i S1tolicę Apostolską.

3. Ks. Arcybiskup  zaprasza kapłanów i wszystkich wiernych archidiecezji

   warmińskiej do wzięcia udziału w Dniu Pokutnym w Gietrzwałdzie, 

   sobotę, 30 czerwca. Hasłem tego dnia będą słowa „Od wolności wew-

   nętrznej do wolności zewnętrznej". Szczegóły na plakacie.

4. W niedzielę 1 lipca minie 18 lat od powołania przez Abpa Edmunda

    Piszcza naszej Parafii. Będziemy dziękowali Bogu za przyczyną św.

    Moniki za dar naszej Wspólnoty.

5. Zapraszamy nabożeństwa czerwcowe ku czci NSPJ:

  * w dni powszednie .........……ok.19.25

6. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz. 21.00..

7. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w

   cenie 5 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 5 zł.

8. W czwartek Msza św. o godz. 9.00, w sobotę o 18.00.

9. W środę 13 czerwca spłonęło część zabudowań gospodarczych i sprzęt

   rolniczy w gospodarstwie p. Skrzypińskich.  Kierując się poczuciem soli-

   darności i pragnieniem wsparcia naszych współparafian w trudnym do-

   świadczeniu, dziś zbiórka do puszki na rzecz poszkodowanych w pożarze. 

10. Najgorliwszy ministrant r. 2017/18 to Bartosz Dąbrowski. Gratulacje!

 ======

====================================

11. NIEDZIELA ZWYKŁA - 17 VI 2018

====================================

1.Zapraszamy nabożeństwa czerwcowe ku czci NSPJ:

  * w dni powszednie .........……ok.19.25

  * niedziele ...............................ok.10.00 

2. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz. 21.00..

3. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w

   cenie 5 zł.

4. W sobotę 23 czerwca Dzień Ojca. Pamiętajmy zwłaszcza o modlit-

    wach w intencji ojców, tak żyjących jak i zmarłych.

5. W niedzielę Uroczystość Narodzin św. Jana Chrzciciela.

6. Dziękuję za ofiary na cele inwestycyjne.

7. Gościmy dzisiaj ks. Diakona Szymona Krzysztofa Wawrzyńczaka.Życzy-

    my wszelkich łask w dalszej drodze ku kapłaństwu Chrystusowemu.

8. W środę spłonęło część zabudowań gospodarczych i sprzęt rolniczy w

   gospodarstwie p. Skrzypińskich.  Kierując się poczuciem solidarności i

   pragnieniem wsparcia naszych współparafian w trudnym doświadcze-

  niu, za tydzień zbiórka do puszki na rzecz poszkodowanych w pożarze. 

9. Najgorliwszy ministrant r.2017/18 to Bartosz Dąbrowski. Gratulacje!

10. Komunikat Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego.

 ======


Komunikat
w sprawie Dnia Pokutnego
i rozpoczęcia Nowenny przygotowującej do 150 rocznicy objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie

Drodzy Siostry i Bracia, obecny rok w naszej Ojczyźnie przeżywamy w kontekście obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. Pragniemy przeżyć je w duchu pogłębionej refleksji nad czasem niewoli i podejmowanymi drogami do wolności. Jedną z nich była droga duchowa.
W dotkniętych brakiem wolności Polakach coraz wyraźniej dojrzewała świadomość, że zniewolenie zewnętrzne narodu poprzedziło jego wewnętrzne zniewolenie. Dojrzewała świadomość wad narodowych i grzechów zniewalających całą narodową społeczność. Pojęto, że na drodze do wolności nie wystarczy tylko walka z zaborcą, ale musi być także walka duchowa ze swoimi słabościami połączona z duchową przemianą czyli nawrócenie.

Wydarzeniem, które wpisało się niezwykle mocno w proces odrodzenia duchowego i moralnego Polaków były objawienia Matki Bożej Niepokalanej w Gietrzwałdzie na Warmii, trwające od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. W ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości pragniemy przywołać gietrzwałdzkie orędzie Maryi, Jej wezwanie do modlitwy i do walki ze słabościami i wadami zniewalającymi naród, które określiło czytelną drogę duchową Polaków do wolności.

Pragniemy, aby dzisiaj przypominało nam na czym polega prawdziwa wolność i jak należy jej strzec. W świetle Maryjnego napomnienia sprzed 140-laty chcemy zapytać, czy nie narażamy wolności Polski i wolności osobistej przez nasze wewnętrzne zniewolenia. Najlepszą drogą takiej refleksji niech będzie wspólna celebracja sakramentu pokuty i pojednania poprzedzona rachunkiem sumienia, przeżyta w świetle gietrzwałdzkich objawień.

Serdecznie zapraszam kapłanów, siostry i braci zakonnych, wszystkich wiernych archidiecezji warmińskiej do wzięcia udziału w Dniu Pokutnym w Gietrzwałdzie, 30 czerwca 2018 roku. Hasłem tego dnia będą słowa „Od wolności wewnętrznej do wolności zewnętrznej”.

Jednocześnie, tym wydarzeniem pragniemy rozpocząć Nowennę, która przybliżając nam treść objawień gietrzwałdzkich, ma nas przygotować na 150 rocznicę objawień Matki Bożej. Zachęcam do gromadzenia się w naszych kościołach każdego 27 dnia miesiąca na wspólnej modlitwie do Pani Gietrzwałdzkiej. Niech te nabożeństwa oraz towarzysząca im katecheza na nowo rozpalą w nas miłość do Boga i Jego Matki. Proszę też wszystkich duszpasterzy o gorliwe podjęcie tego dzieła we wszystkich parafiach, wspólnotach, zgromadzeniach zakonnych i wszędzie tam, gdzie gromadzi się Lud Boży.
Na trud podejmowanych zadań z serca błogosławię.

Olsztyn, dnia 5 czerwca 2018 r.

Abp Józef Górzyński
Metropolita Warmiński

====================================

10. NIEDZIELA ZWYKŁA - 10 VI 2018

====================================

1. W środę,13 czerwca, Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Lubajnach

  zaprasza na drugie nabożeństwo fatimskie. Główna Msza św. o godz.

  20.00. Autobus z Kajkowa o godz.18.50 z przystanku przy kapliczce.

2. Zapraszamy nabożeństwa czerwcowe ku czci NSPJ:

  * w dni powszednie .........……ok.19.30

  * niedziele ...............................ok.10.00

3. Mszy św. w  poniedziałek nie będzie /24 rocznica święceń ks. Probosz-

    cza/, w sobotę Msza św. ślubna o 16.00.      

4. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w czwartek o godz. 21.00..

5. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w

   cenie 5 zł.

6. Dzień Dziecka w sołectwie Kajkowo w Hotelu "Sajmino" w dniu 15

   czerwca o godz. 16:00. Organizatorzy zapewniają atrakcje: zjeżdżal-

   nia, lody, przekąski.

 ======

==================================

9. NIEDZIELA ZWYKŁA - 3 VI 2018

==================================

1. Obchodzimy w naszej Ojczyźnie XI Święto Dziękczynienia. Hasłem

  tegorocznego święta są słowa „Dziękujemy za niepodległość”. W

 dniu dzisiejszym wyrażamy wdzięczność za odzyskanie po stu latach

  niepodległości naszej Ojczyzny. Po Mszy św. zbiórka do puszki na

  rzecz świątyni Opatrzności Bożej.

2. Rozpoczęliśmy nabożeństwa czerwcowe ku czci NSPJ:

  * w dni powszednie .................... 18.35

  * niedziele ...............................ok.10.00

3. Msze św. w dni powsz. od czerwca do sierpnia o godz. 19.00. 

4. Zapraszamy dziś o 14.40 na adorację Najśw. Sakramentu i Godzinę

    Miłosierdzia. 

5. W dniu dzisiejszym ostródzki Marsz dla Życia i Rodziny od godz.13.00.

     Program na plakacie.

6. W środę 6 czerwca bierzmowanie młodzieży z naszej Parafii. Sakra-

   mentu udzieli podczas Mszy św. o godz. 18.00 ks. inf. Jan Jerzy Górny

   - protonotariusz apostolski. Katechezy podczas Mszy św. dziś o 11.30,

    w poniedziałek i wtorek o 19.00, po nich próby. W poniedziałek egza-

    min z katechizmu, we wtorek spowiedź.

7. W środę zapraszamy na Apel Jasnogórski o godz. 21.00..

8. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w

   cenie 5 zł.

9. W piątek Uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa. W tym dniu nie

     obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

10. W sobotę o godz. 11.00 Abp Józef Górzyński konsekruje kościoła św.

    Jana Bosko na oś. Drwęckim.

 ======

==========================================

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA

I KRWI PAŃSKIEJ - 31 V 2018

==========================================

1. W Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Pańskiej wyznajemy publicznie

    wiarę w realną obecność Jezusa Chrystusa w tajemnicy Eucharystii. 

   Procesję rozpoczniemy na zakończenie Mszy św.i wyruszymy do ołtarzy:

   I przy ul. Jeziornej 7, II przy ul. Świetlińskiej 3III na placu Mariackim,

   IV przy ul. Henrykowskiej 22 i powrócimy do kościoła gdzie przyjmiemy

   uroczyste błogosławieństwo. Druga Msza św. ok.godz.11.00 po zakończe-

   niu procesji.

2. Zapraszamy dzisiaj o godz. 17.00  na ostatnie nabożeństwo majowe pod

    kapliczką NMP z Lourdes

3. Od piątku rozpoczynamy nabożeństwa czerwcowe ku czci NSPJ:

  * w dni powszednie .................... 18.35

  * niedziele ...............................ok.10.00

4. W niedzielę rocznica I Komunii św. podczas Mszy św. o godz.11.30. Spotkanie

    w sobotę o 18.00, wcześniej spowiedź.

5. Jutro przypada I piątek czerwca. Do chorych ks. Proboszcz uda się w piątek od

    godz.9.00 i w sobotę od godz. 9.00. Okazja do spowiedzi od 18.15. Msze św.

    od 1 czerwca do końca sierpnia o godz. 19.00.

6 .W niedzielę Święto Dziękczynienia pod hasłem „Dziękujemy za Niepodległość”  

    i zbiórka do puszki na świątynię Opatrzności Bożej oraz ostródzki Marsz dla

     Życia i Rodziny od godz.13.00.

7. 6 czerwca bierzmowanie młodzieży z naszej Parafii. Katechezy podczas Mszy

    św. w niedzielę o 11.30, w poniedziałek i wtorek o 19.00, po nich próby. W ponie-

   działek egzamin z katechizmu, we wtorek spowiedź.

============================================

UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. TRÓJCY - 27 V 2018

============================================

1. Uroczystość Trójcy Przenajśw. to okazja, aby uświadomić sobie i oddać

   chwałę Bogu, który objawił się i działa w Trzech Osobach: Ojca, Syna

   i Ducha Świętego. Ojciec posyła swego Syna, aby dał nam zbawienie, a 

    Duch Św. ma w nas obudzić wiarę, dzięki której człowiek otwiera się z 

    zaufaniem przed Bogiem, by przyjąć Jego dar – życie wieczne. Niedzie-

    la ta zamyka w Polsce tzw. cykl wielkanocny, czyli czas spowiedzi i

    Komunii św. wielkanocnej.

2. Dzisiejsza niedziela ma w naszej Parafii szczególnie uroczysty charakter.

   Podczas Mszy św. o godz. 11.30, 7 dzieci z naszej Parafii przyjmie po raz

   pierwszy Sakrament Ciała i Krwi Pańskiej, aby od tej pory trwać w komu-

   nii z Chrystusem i Jego Kościołem. Módlmy się za te dzieci oraz ich rodzi-

   ców. Dzieci rozpoczynają biały tydzień, w piątek udadzą się na pielgrzymkę 

   do Gietrzwałdu.

3. Zapraszamy na ostatnie nabożeństwa majowe

 * dziś ……………………….17.00 pod kapliczką ul. Polna 20 

* poniedziałek-środa ..........17.30

  * czwartek .........................17.00 pod kapliczką NMP z Lourdes

4. Od piątku rozpoczynamy nabożeństwa czerwcowe ku czci NSPJ:

  * w dni powszednie .................... 18.35

  * niedziele ...............................ok.10.00

5. Do nabycia są: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 5 zł

    oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 5 zł.

6. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o 21.00.

7. Rocznica I Komunii św. za tydzień 3 czerwca podczas Mszy św. o godz.

    11.30. Spotkania w poniedziałek, środę o 16.30 i piątek o 17.30.

8. W najbliższy czwartek Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Pańskiej. Pro-

  cesję rozpoczniemy na zakończenie Mszy św. o godz. 9.00 czyli ok. godz.

  9.35 i wyruszymy do ołtarzy: I przy ul. Jeziornej 7 (ulice Jeziorna i Szkol-

  na), II przy ul. Świetlińskiej 3  (ulice Świetlińska, Widok, Rodzinna i Kwia-

  towa),  III na placu Mariackim (ulice Polna, Ogrodowa i Kajki), IV przy ul.

  Henrykowskiej 22 (ul. Henrykowska, Bukowa, Dębowa, Brzozowa i Słonecz-

   na) i powrócimy do kościoła gdzie przyjmiemy uroczyste błogosławieństwo.

   Proszę o włączenie się do przygotowania ołtarzy mieszkańców odpowiednich

   ulic. Proszę też o zbieranie płatków kwiatów do sypania w procesji i udekoro-

   wanie okien domów nie tylko na trasie procesji.  Druga Msza św. ok. godz.

   11.00 po zakończeniu procesji.

9. 1 czerwca przypada I piątek. Do chorych ks. Proboszcz uda się w piątek od

    godz.9.00 i w sobotę od godz. 9.00.. Okazja do spowiedzi od 18.30. Msze św.

    od 1 czerwca do końca sierpnia o godz. 19.00.

10. W ołtarzu Najśw. Sakramentu pojawiły się rzeźby św. Marii Magdaleny i św.

      Longinusa. Podziękowania:

- p. Romanowi Jaroszewskiemu za wykonanie rzeźb,

- p. Joannie Śliwińskiej za dekorację malarską rzeźb.

11. Dziś w ostródzkim amfiteatrze odbędzie się VI Koncert Ewangelizacyjny "...by

    świat usłyszał". Początek o godz. 17.00. Wstęp wolny. Za tydzień Marsz dla życia

     i rodziny. Szczegóły programu na plakacie w przedsionku.

12 .Za tydzień ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA. Zbiórka do puszki na świątynię

      Opatrzności Bożej.

13. Podziękowania w dniu I Komunii św.:

- Bogu za dar życia i łaskę sakramentów,

- rodzicom za trud wychowania i współpracę w przygotowa-

   niach,

- ks. Leszkowi z Tyrowa i Paniom katechetkom: Annie i Iwonie za kształto-

   wanie wiary i miłości do Jezusa obecnego w Eucharystii,

- za dar ołtarza - obrus na ołtarz Najśw. Sakramentu,

- drzewko na pamiątkę I Komunii św., za piękny wystrój kościoła i porządki

   wewnątrz i wokół kościoła.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA 6 czerwca 2018 r. 

szafarz: ks. inf. Jan Jerzy Górny

   Hubert Chyliński  JAKUB, Amelia Furga ŁUCJA,  Szymon Groszkowski PIOTR,

   Kacper Jaworski BENEDYKT, Natalia Kalinowska MONIKA, Michał Makrocki FRANCISZEK

  Jakub Pasik DOMINIK, Piotr Cezary Rudziński ALFONS,  Natalia Skuza ELŻBIETA.

===========================================

I KOMUNIA ŚW. 2018

Wiktor CIBOROWSKI, Michał Wojciech FURGA, Finn Jerzy JOSEF,

Dominik Olaf KOWALKOWSKI, Maciej PARCIAK,

Jakub SZYMAŃSKI, Zuzanna SZYMON

===================================================

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚW. - 20 V 2018

===================================================

1. Dzisiaj w Kościele radujemy się Uroczystością Zesłania Ducha Św.

   Módlmy się wspólnie o światło i moc Ducha Św. dla nas wszystkich,

  niech nas uzdalnia do mężnego wyznawania naszej wiary. Potrzebu-

  jemy mocy i światła Ducha św., aby owocnie głosić Ewangelię.

2. Jutro drugi dzień Zielonych Świąt - NMP Matki Kościoła. Msza św.

    o godz. 18.00.

3. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe ku czci Naśw. Maryi Panny:

 * w dni powszednie .................... 17.30

 * w niedziele ...........................ok.10.00

   - dziś także zapraszamy na majowe o godz. 17.00 pod kapliczkę na ul.

     Polnej 20

4. Do nabycia są: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." cenie 5 zł.

5. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o 21.00.

6. W czwartek Msza św. i majowe o godz. 9.00.

7. Za tydzień uroczysta I Komunia św. siedmiorga dzieci podczas Mszy św.

    o godz. 11.30, zaś za dwa tygodnie  3 czerwca Rocznica I Komunii na

    Mszy św. o godz. 11.30. 

8. Przypomnienie: za tydzień w Uroczystość Trójcy Przenajśw. Mija czas

     spowiedzi wielkanocnej.

9. W najbliższą niedzielę, 27 maja, w ostródzkim amfiteatrze odbędzie się

   VI Koncert Ewangelizacyjny "...by świat usłyszał". Początek o godz. 17.00.

    Szczegóły programu na plakacie w przedsionku. Wstęp wolny.

10. Uroczystość Bożego Ciała w tym roku 31 maja. Procesja do ołtarzy w

      tradycyjnych miejscach.

11. Spotkania w tym tygodniu : dzieci I-komunijne w poniedziałek o 18.30,

    młodzież do bierzmowania w czwartek o 19.00.

12. Dziękujemy za ofiary na parking przy kościele, który został powiększony.

     Za tydzień taca także na ten cel. Od najbliższej niedzieli będziemy mogli

    korzystać z wejścia bocznego od strony parkingu.

    Po Mszach św. należy przenieść paschał i zdjąć czerwoną stułę z krzyży.

=============================================

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

7. NIEDZIELA WIELKANOCNA - 13 V 2018

=============================================

Po I Nieszporach należy zabrać figurę Jezusa Zmartwychwstałego z prezbiterium.

1."Ja jestem z wami... aż do skończenia świata". Dziś przeżywamy

  tajemnicę Wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa i zgodnie z obiet-

  nicą Jego obecności we Wspólnocie Kościoła. Za tydzień Uroczy-

  stość Zesłania Ducha Św. Chcemy prosić,aby zstąpił na nas i ob-

  darzył nas obfitością łask. Codziennie modlimy się o dary Ducha św.

  w ramach nowenny.

2. Zapraszamy na nabożeństwa majowe ku czci NMP:

    - dni powszednie .......................17.30

    - niedziele ............................ok.10.00

     * 13, 20 i 27 maja ................17.00 po kapliczką ul. Polna 20

3. Dzisiaj Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Lubajnach zaprasza

   o godz. 20.00 na odpust i pierwsze w tym roku nabożeństwo fatimskie.

    Autobus z Kajkowa o 18.50.

4. Uroczystość I Komunii św. 7 dzieci za dwa tygodnie 27 maja

    o godz. 11.30, 3 czerwca rocznica I Komunii św. o 11.30.

5. W poniedziałek Mszy św.i majowego nie będzie.

6. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warmińskim"

    w cenie 5 zł.

7. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz 21.00.
8. Spotkanie kandydatów do bierzmowania dzisiaj po Mszy św. o 11.30.
9. Za tydzień taca inwestycyjna na parking przy kościele.
***

===========================================

6. NIEDZIELA WIELKANOCNA - 6 V 2018

===========================================

1. Zapraszamy na nabożeństwa majowe ku czci NMP:

    - dni powszednie .......................17.30

    - niedziele ............................ok.10.00

2. We wtorek Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika.

    Nabożeństwo majowe i Msza św. o godz. 17.00.

3. Od piątku rozpoczynamy nowennę przed Zesłaniem Ducha św.

4. W przyszła niedzielę uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

5. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warmińskim"

    w cenie 5 zł oraz "Mały Gość Niedzielny dla dzieci za 5 zł.

6. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz 21.00.

7. Za tydzień,13 maja, Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Lubajnach

    zaprasza na odpust i pierwsze w tym roku nabożeństwo fatimskie.

8. Spotkanie kandydatów do bierzmowania dzisiaj po Mszy św. o 11.30.
***

===========================================

5 NIEDZIELA WIELKANOCNA - 29 IV 2018

===========================================

1. We wtorek rozpoczniemy maj - miesiąc radosnej modlitwy za wsta-

  wiennictwem Najśw. Maryi Panny. Zapraszamy na pierwsze nabo-

  żeństwo majowe pod kapliczką NMP z Lourdes na pl. Mariackim o 

 o godz. 17.30 /o przygotowanie proszę Żywy Różaniec/. Kolejne na-

  bożeństwa:

    - dni powszednie ..............................17.30

    - niedziele i 3 V ............................ok.10.00

2. W środę -2 V - dzień flagi narodowej. Poprzez wywieszenie biało-

   czerwonej wyraźmy nasz szacunek dla tych, którzy pod tą flagą ginęli

   dla Ojczyzny i bądźmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami.

3. W czwartek Uroczystość NMP Królowej Polski. Jest to także święto naro-

   dowe. Msze św. według porządku niedzielnego- 9.00 i 11.30 .

4. W tym tygodniu przypada I piątek maja. Do chorych ks. Proboszcz uda

    się w czwartek po godz. 16.00, w piątek po godz. 10.00. Okazja do

   spowiedzi od 17.35.

5. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" wraz z "Posłańcem Warmińskim"
    w cenie 5 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 5 zł.
6. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz 21.00.
7. Spotkanie kandydatów do bierzmowania dzisiaj o 15.30, dzieci
    I-komunijnych w poniedziałek o 17.00.
***

==============================

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

==============================

 MONIKA TRUSZCZYŃSKA

i MARCIN SAWICKI

28 kwietnia 2018 r.

złożyli wobec Boga i Kościoła

sakramentalną  przysięgę małżeńską

Szczęść Boże!

***

===========================================

4. NIEDZIELA WIELKANOCNA - 22 IV 2018

===========================================

1. IV Niedzielę Wielkanocną obchodzi Kościół jako Niedzielę Dobrego 
 Pasterza. Prośmy Jezusa – Najwyższego Pasterza - o dobrych pasterzy
 dla Kościoła. Módlmy się o nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne.
2. W poniedziałek uroczystość Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika, głów-
   nego Patrona Polski i naszej  Warmińskiej Archidiecezji. Jest to dzień
   imienin Abpa Wojciecha Ziemby oraz Papieża Franciszka, bowiem jego
   imię Jorge po polsku znaczy Jerzy.
3. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" wraz z "Posłańcem Warmińskim"
    w cenie 5 zł.
4. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz 21.00.
5. Módlmy się o dary Ducha św. dla biskupa Janusza Ostrowskiego, który
    wczoraj przyjął sakrę biskupią. Cieszymy się z nowego biskupa pomocni-
    czego naszej Archidiecezji. 
6. Dziękuję za ofiary na malowanie prezbiterium kościoła.
7. Spotkanie kandydatów do bierzmowania w czwartek o 19.00, dzieci
    I-komunijnych w środę o 17.00.
8. Msza św. we wtorek i czwartek o godz. 16.00.
9. Dzień Wdzięczności w WSD "Hosianum" w Olsztynie w sobotę od g. 10.00.
***

=============================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

============================= 

FRANCISZEK MAKROCKI

syn Krzysztofa i Iwony

***

15 kwietnia 2018 r.

został przez Chrzest św. włączony do Kościoła

***

=====================================

3. NIEDZIELA WIELKANOCNA - 15 IV 2018

==========================================

1. Od dziś do 21 kwietnia przeżywamy X Tydzień Biblijny pod hasłem:
  "Weźmijcie Ducha św." /J 20,22/. Jego celem jest ponowne odkrywanie
   i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i osobistym
   życiu nas - chrześcijan.
2. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" wraz z "Posłańcem Warmińskim"
    w cenie 5 zł.
3. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz 21.00.
4. Święcenia biskupie biskupa pomocniczego - nominata ks. kan. dra
   Janusza Ostrowskiego 21 kwietnia o godz.11.00 w konkatedrze św.
  Jakuba w Olsztynie. Módlmy się o dary Ducha św. dla nowego biskupa.
5. Od poniedziałku rozpoczynamy malowanie prezbiterium i przedsionka.
6. Ofiary dzisiaj i za tydzień są przeznaczone na malowanie prezbiterium
   i przedsionka kościoła.
7. Sprzątanie kościoła po malowaniu w sobotę od godz. 9.00.
8. Dziś po Mszy św. o 11. 30 spotkanie kandydatów do bierzmowania oraz
    dzieci I-komunijnych.
***

=============================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

============================= 

MARIA KUZYK

córka Grzegorza i Anny Agaty

***

ALEKSANDRA MUCHA

córka Bartosza Tomasza i Doroty

***

8 kwietnia 2018 r.

zostały przez Chrzest św. włączone do Kościoła

***

======================================

2. NIEDZIELA WIELKANOCNA - ŚWIĘTO

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - 8 IV 2018

===========================================

1. W dniu dzisiejszym obchodzimy Święto Miłosierdzia Bożego. Śmierć

  i Zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że 

  Bóg  jest Miłością, że nas kocha i przebacza. Jakże więc nie dzięko-

   wać za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty? Jako

   Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno

   zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezu-

   sie Chrystusie. Dziś o godz.15.30 zapraszam na uroczystą Godzinę

   Miłosierdzia z wystawieniem Najśw. Sakramentu.

 2. Można dziś uzyskać odpust zupełny na zwykłych warunkach (spo-

    wiedź, Komunia św., modlitwa w intencjach papieskich, brak przy-

    wiązania do grzechu) oraz odmówienie modlitwy ku czci Bożego

    Miłosierdzia. 

3. Ofiary z tacy są przeznaczone na cele Caritas naszej Archidie-

   cezji.

4. Jutro Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, dzień świętości życia. Msza

      św. o godz. 19.00. W tym dniu będzie można podjąć duchową Adopcję

     dziecka poczętego.

5. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" wraz z "Posłańcem Warmińskim"

    i "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci w cenie 5 zł oraz  „Salvator” –  

    pismo naszej Parafii /na stoliku/.

6. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz 21.00. W środę Msza św. 

    o godz. 16.15.

7.  III zapowiedź przedmałżeńska:

     Katarzyna Horbacz, panna z Kajkowa i Krzysztof Kwiatkowski,kawaler

    z Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Gdańsku.

    Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami w sumieniu

    jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

8. Dziś po Mszy św. o 11. 30 spotkanie kl. II i III gimn.  oraz dzieci

    I-komunijnych.

==============================

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

==============================

 AGNIESZKA RÓZIC

i KRZYSZTOF KUZIOŁA

7 kwietnia 2018 r.

złożyli wobec Boga i Kościoła

sakramentalną  przysięgę małżeńską

Szczęść Boże!

***

=============================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

============================= 

POLA ANIŚKO

córka Pawła Daniela i Aleksandry

***

MELANIA KOTWICKA

córka Macieja i Magdaleny Barbary

***

LENA PIECHOWIAK

córka Patryka i Eweliny

***

2 kwietnia 2018 r.

zostały przez Chrzest św. włączone do Kościoła

***

*

W Wielki Czwartek 29 marca 2018 r.

podczas Mszy Krzyżma Świętego

w  bazylice konkatedralnej św. Jakuba w Olsztynie

Arcybiskup Józef Górzyński Metropolita Warmiński

mianował 

Ks. mgra lic. Andrzeja Ciućkowskiego

kanonikiem honorowym

Kapituły Kolegiackiej w Dobrym Mieście

 ***

==========================================

UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA

PAŃSKIEGO - 1 IV 2018

==========================================

1. Z radością śpiewamy dzisiaj Chrystusowi Alleluja! wyznając najważ-

   niejszą prawdę naszej wiary - że On żyje wśród nas, gdyż zmartwych-

   wstał. Dziś jeszcze Msza św. o godz. 11.30.

2. Jutro w poniedziałek wielkanocny Msze św. o godz. 9.00 i 11.30

     /3 chrzty św./.

3. Za tydzień będziemy przeżywali Święto Miłosierdzia Bożego, poprzez

   które uwielbiamy miłosierdzie jakie Bóg Ojciec objawił nam w ofierze

   swojego Syna. O obchodzenie tego święta prosił Jezus przez św. s. Fau-

   stynę. W tym dniu ofiary z tacy będą przeznaczone na cele Caritas naszej

   Archidiecezji. Od Wlk. Piątku do soboty zapraszamy na nowennę przed 

   Świętem Miłosierdzia. W dni powszednie na zakończenie Mszy św.

4. Do nabycia są: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warmińskim" w cenie

   5 zł "Mały Gość Niedzielny" także za 5 zł oraz  „Salvator”– pismo naszej

   Parafii.

5. Dziękuję wszystkim, którzy pomagali w ostatnich dniach przygotować koś-

   ciół na święta Zmartwychwstania, za kwiaty do kościoła. P. Zofii Hóflich 

   za czuwanie nad kościołem i zaangażowanie w porządki, za troskę: o bie-

   liznę liturgiczną p.Teresie Horbajczuk, o obrusy p. Danucie Kucharczuk, 

   o dekoracje świąteczne i kwiatowe p.Marzenie Pasik. Szczególnie dziękuję

   Służbie Liturgicznej i Szafarzom za pomoc w liturgii i czuwania. Za prowa-

   dzenie modlitw dziękuję wspólnocie Żywego Różańca. Dziękuję uczestni-

   kom procesji.

6. Zapraszamy na pierwszy w tym roku Apel Jasnogórski w poniedziałek 

    wielkanocny 2 kwietnia o godz 21.00 /dzień narodzin dla nieba św.     

   Jana Pawła II/.

7. Spotkanie wspólnoty Żywego Różańca w poniedziałek wielkanocny po

     Mszy św. o 9.00.

8. Jutro taca na ogrzewanie naszego kościoła.

9. W tym tygodniu przypada I piątek kwietnia. Do chorych ks. Proboszcz

    uda się w czwartek i piątek po godz. 10.00. Okazja do spowiedzi od

     godz. 17.35.

10. I zapowiedź przedmałżeńska:

     Katarzyna Horbacz, panna z Kajkowa i Krzysztof Kwiatkowski,kawaler

    z Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Gdańsku.

    Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami w sumieniu

    jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

 ********** 

============================

NIEDZIELA PALMOWA

czyli MĘKI PAŃSKIEJ - 25 III 2018

=============================

1. Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień - czas przeży-

  wania wielkich wydarzeń naszej wiary. Niech te dni będą pełne

  skupienia i modlitwy. Od czwartku wieczorem będziemy celebrować

  misteria Triduum Paschalnego. Program Triduum na stronie start.

2. Można zgłaszać chorych, którzy pragpojednać się z Bogiem

    i przyjąć Komunię św. przed świętami Wielkiej Nocy.

3. Salezjanie zapraszają na Misterium Męki Pańskiej dzisiaj o g.

    16.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Salezjańskich.

4. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie

    5 zł.

5. Dzisiaj zbiórka do puszki na kwiaty i dekoracje do Grobu

    Pańskiego.

6. Spotkanie Żywego Różańca w poniedziałek wielkanocny.

7. Nowe rzeźby w ołtarzu głównym pod  krzyżem: Najśw. Maryja Panna

    i św. Jan Apostoł. rzeźbiarz: Roman Jaroszewski z Wygody, malarka:

    Joanna Śliwińska. Do końca maja pojawią się jeszcze dwie rzeźby:

    św. Maria Magdalena i żołnierz rzymski św. Longinus.

 

 

 images/obrazy/niedziela-palmowa.jpg

==========

WIELKI PONIEDZIAŁEK 

=============  

WIELKI WTOREK  

============= 

WIELKA   ŚRODA

=============  

 

...
 
 

       18.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej

                  „versus Deum /ad orientem/”

    do 21.00 Adoracja Najśw. Sakramentu w Ciemnicy

W tym dniu obowiązuje post ścisły: powstrzymanie się

od spożycia mięsa i trzy posiłki,w tym jeden do syta.

      od 10.00 Adoracja Najśw. Sakramentu w Ciemnicy

      od 13.00-17.00 adoruje Żywy Różaniec   

        15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

        15.30 Droga Krzyżowa

        18.00 Nabożeństwo Adoracji Krzyża

      do 21.00 Adoracja Najśw. Sakramentu w Grobie

  

      od 10.00 Adoracja Najśw. Sakramentu w Grobie

        15. 00 Godzina Miłosierdzia 

      od 13.00-17.00 adoruje Żywy Różaniec 

          Poświęcenie pokarmów wielkanocnych:  

               10.00      12.00     14.00     16.00 

       19.00 Liturgia Wigilii Zmartwychwstania  

    do 20.30 Adoracja Najśw. Sakramentu w Grobie 

  

6.30 Msza św. rezurekcyjna 

  11.30 Msza św. wielkanocna

 .............................................

W poniedziałek wielkanocny

Msze św.: 9.00 i 11.30 /chrzcielna/

=============================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

============================= 

TOBIASZ WARZYŃSKI

syn Arkadiusza i Moniki

18 marca 2018 r.

został przez Chrzest św. włączony do Kościoła

=========================================

5. NIEDZIELA WLK. POSTU - 18 III 2018

=========================================

1. Wchodzimy w ostatni okres Wielkiego Postu, w którym przeżywamy

 tajemnicę męki i śmierci naszego Odkupiciela. Dobrze wykorzystajmy

 te dwa tygodnie, wyciszmy się i korzystajmy z Bożego Miłosierdzia.

 Znak zasłoniętego krzyża jest symbolem żalu i pokuty, jakim grzesznik

 oddać się powinien, aby mu wolno było znowu podnieść oczy na majes-

  tat Boski, którego oblicze grzechami swoimi niejako sobie przysłonił;

  wyraża także poniżenie Chrystusa, zakrywające chwałę Jego bóstwa.

2. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne. 

 - DROGA KRZYŻOWA

    * dzieci/młodzież…...………16.45

    * dorośli ................................ 17.30.

- GORZKIE ŻALE niedziela ..........ok.10.00.

3. W sobotę wyruszy 17. Wielkopostna Pielgrzymka Pokutna do Sanktua-

  rium Męki Pańskiej i Najśw. Sakramentu w Głotowie. Wyjazd o godz.

  9.00 sprzed kościoła. Koszt wyjazdu to 22 zł. Proszę chętnych o zapisywa-

  nie się w zakrystii lub telefonicznie u ks. Proboszcza.

4. Klerycy WSD "Hosianum" w Olsztynie zapraszają na misterium Męki

   Pańskiej "O miłości, która nie przekreśla nikogo" dzisiaj o g. 15.00,

   we wtorek i środę 20 i 21 marca o 12.00 oraz w niedzielę 25 marca o

   godz. 14.00. Informacje na plakacie.

5. Jutro Uroczystość św. Józefa - opiekuna Pana Jezusa i oblubieńca NMP.

    Msza św. o godz.16.30.

6. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 5 zł.

7. W środę i sobotę Mszy św. nie będzie

8. Salezjanie zapraszają na Misterium Męki Pańskiej. Misterium będzie

   wystawione w sobotę 24 marca o godz. 16.00 i 19.30 oraz w niedzielę

  25 marca o g. 16.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Salezjańskich.

9. Dzisiaj i za tydzień zbiórka do puszki na kwiaty i dekoracje do Grobu

   Pańskiego.

10.W piątek, 23 marca, odbędzie się nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulica-

  mi Ostródy, z kościoła NP NMP do kościoła św. Dominika Savio. Nabo-

  żeństwo rozpocznie się o godz. 20.00. Prosimy zabrać ze sobą znicze.

11. Dziękujemy za ofiary na budowę kościoła.

12. Za tydzień Niedzielą Palmową rozpoczniemy Wielki Tydzień. Przed 

     Mszami św. poświęcimy palmy, a podczas liturgii wysłuchamy Pasji

    czyli opisu Męki Pańskiej.

13. Dziś spotkanie kl.III-V.Za tydzień spotkanie kl. II i III gimn. po Mszy

     św. o 11.30.

***

============================================

4. NIEDZIELA WLK. POSTU "LAETARE"- 11 III 2018

============================================

1. W czasie Wielkiego Postu Jezus otwiera nas na łaskę Bożą i obdarza 

  nas światłem wiary oraz leczy duchową ślepotę. Idźmy za światłem jedy-

  nej prawdy, której źródłem jest Chrystus. Niedziela laetare to niedziela

   radości w czasie  pokuty, za tydzień rozpoczniemy czas pasyjny.

2. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne. 

 - DROGA KRZYŻOWA

    * dzieci/młodzież…...………16.45

    * dorośli ................................ 17.30.

- GORZKIE ŻALE niedziela ..........ok.10.00.

3. Zapraszamy 24 marca, w sobotę, na tradycyjną 17. Wielkopostną Piel- 

  grzymkę Pokutną do Sanktuarium Męki Pańskiej i Najśw. Sakramentu w

  Głotowie. Wyjazd o godz. 9.00 sprzed kościoła. Koszt wyjazdu to 22 zł. 

  Proszę chętnych o zapisywanie się w zakrystii lub telefonicznie u ks.

  Proboszcza.

4. Klerycy WSD "Hosianum" w Olsztynie zapraszają na misterium Męki

   Pańskiej "O miłości, która nie przekreśla nikogo" w niedzielę 18 marca

   o g. 15.00, we wtorek i środę 20 i 21 marca o 12.00 oraz w niedzielę

   25 marca o godz. 14.00. Informacje na plakacie.

5. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 5 zł.

6. Dziękuję za ofiary na ogrzewanie kościoła. Zebrano: 993 zł. Rachunek

   to: 1034,45 zł.

7. W poniedziałek,wtorek i sobotę Mszy św. nie będzie.

8. Salezjanie zapraszają na Misterium Męki Pańskiej. Misterium będzie

   wystawione w sobotę 24 marca o godz. 16.00 i 19.30 oraz w niedzielę

  25 marca o g. 16.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Salezjańskich.

9. Do nabycia są paschaliki Caritas na stół wielkanocny. Duże za 8 zł, a

   małe za 5 zł.

10. Zespół Szkół Salezjańskich zaprasza na dni otwarte. Ulotki w przed-

    sionku kościoła.

11. Proszę o pomoc w środę o 15.30 w porządkowaniu salki i garażu po

     pęknięciu rury z wodą.

12. Za tydzień zbiórka do puszki na kwiaty i dekoracje do Grobu Pańskiego.

 ***

 

==========================================

3. NIEDZIELA WLK. POSTU - 4 III 2018

==========================================

1. Szczególnym spotkaniem z Chrystusem, który naucza i podnosi nas z

   grzechów są rekolekcje wielkopostne, które rozpoczynamy w naszej

  Parafii. Módlmy się o światło Ducha św. dla ks. Rekolekcjonisty i każ-

  dego z nas. Przez dobry rachunek sumienia i szczerą spowiedź przygo-

  tujmy się na pełne radości przeżycie świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

  Nauki głosi ks. kan. Jerzy Balcer, proboszcz Parafii św. Hiacynty i Fran-

   ciszka w Ostródzie.      

2. Zapraszamy na nabożeństwa, poprzez które pragniemy głębiej prze-

   żyć okres Wielkiego Postu 

- DROGA KRZYŻOWA – piątek

     * dzieci/młodzież………………16.45

     * dorośli ................................. 17.30.

 - GORZKIE ŻALE - niedziela ..........ok.10.00.

3. Zapraszamy 24 marca, w sobotę, na tradycyjną 17. Wielkopostną Piel- 

  grzymkę Pokutną do Sanktuarium Męki Pańskiej i Najśw. Sakramentu w

  Głotowie. Wyjazd o godz. 9.00 sprzed kościoła. Koszt wyjazdu to 22 zł. 

  Proszę chętnych o zapisywanie się w zakrystii lub telefonicznie u ks.

  Proboszcza.

4. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 5 zł

  oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 5 zł.

5. Dziękuję za ofiary na ogrzewanie kościoła. Rachunek to: 1034,45 zł.

6. W piątek 9 marca po raz pierwszy odbędzie się Nocna Droga Krzyżowa

    Ostróda - Brzydowo - Ostróda. Spotkanie organizacyjne dziś o 19.30 w

   Parafii św. Franciszka. Szczegóły na plakacie w przedsionku kościoła.

7. Komunikat Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego Metropolity Warmińskiego

   o mianowaniu biskupa pomocniczego Archidiecezji Warmińskiej.

8. Za tydzień spotkania kl. II i III gimn. o 10.45 i kl. I - II po Mszy św. o 11.30.

9. Odszedł do Boga śp. Henryk Szulc. "Wieczny odpoczynek racz Mu

    dać Panie!"

KOMUNIKAT

ARCYBISKUPA JÓZEFA GÓRZYŃSKIEGO

METROPOLITY WARMIŃSKIEGO

O NOMINACJI BISKUPA POMOCNICZEGO

ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ

Drodzy Bracia i Siostry!

     Pragnę podzielić się z Wami ogromną radością, jaką jest mianowanie

 przez Ojca Św. Franciszka ks. kan. dra Janusza Ostrowskiego biskupem

pomocniczym Archidiecezji Warmińskiej.

     Ks. Janusz, kapłan naszej Archidiecezji, jest w niej urodzony i wykształ-

cony. Ukończył nasze Seminarium Duchowne „Hosianum” i w roku 1991

przyjął święcenia kapłańskie z rąk Ks. Abpa Edmunda Piszcza. Ma za sobą

bogate doświadczenia pracy w Kościele: pracował duszpastersko w parafii,

ukończył studia specjalistyczne z prawa w Rzymie, kilka lat pracował jako

misjonarz w Afryce, pracował w wielu instytucjach naszej Archidiecezji,

głównie w Sądzie Metropolitalnym. Jest cenionym specjalistą z zakresu

prawa kościelnego i wykładowcą akademickim z tej dziedziny. Święcenia

biskupie ks. Janusz Ostrowski przyjmie w sobotę, 21 kwietnia 2018 r. o

godz. 11.00 w Bazylice Konkatedralnej w Olsztynie. Już dziś zapraszam

wszystkich do wzięcia udziału w tych uroczystościach.

    Otoczmy Biskupa Nominata modlitwą, prosząc o moc Ducha Św., aby

sprostał zadaniom, jakie Pan Bóg przed nim postawi.

    Olsztyn, dnia 28 lutego 2018 r.

                                                                Abp Józef Górzyński
                                                              Metropolita Warmiński

***

=============================

ODSZEDŁ DO BOGA

=============================

ŚP.

HENRYK SZULC

zmarł 26 lutego 2018 r. w wieku 87 lat 

                 POGRZEB 28 lutego 2018 /środa/

       10.55 - wyprowadzenie z domu pogrz. - ul. Paderewskiego

ok. 11.30 - modlitwa za Zmarłego w kościele

     12.00 - Msza św. w intencji śp. Henryka

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!    

***

===========================================

2. NIEDZIELA WLK. POSTU - 25 II 2018

============================================

1. W okresie Wielkiego Postu Chrystus prowadzi nas drogą przemiany

  życia i nawrócenia. Pamiętajmy o modlitwie, częstym rachunku su-

  mienia i dążeniu do głębszego poznania nauki Ewangelii.

2. Zachęcamy do podejmowania wielkopostnego wyrzeczenia oraz do

   podjęcia jałmużny wielkopostnej. Skarbonki jałmużny wyłożone są 

   na stoliku pod chórem.

3. Druga niedziela Wielkiego Postu Ad Gentes  jest dniem modlitwy,

  postu i solidarności z misjonarzami. Po Mszy św. zbiórka do puszek

  na rzecz dzieła pomocy misjonarzom Ad Gentes.

4. Zapraszamy na nabożeństwa, poprzez które pragniemy głębiej prze-

   żyć okres Wielkiego Postu 

- DROGA KRZYŻOWA – piątek

     * dzieci/młodzież………………16.45

     * dorośli ................................. 17.30.

 - GORZKIE ŻALE - niedziela ..........ok.10.00.

5. Za tydzień, w III niedzielę Wielkiego Postu. rozpoczniemy w naszej

  Parafii rekolekcje wielkopostne. Nauki wygłosi ks. kan. Jerzy Balcer,

  proboszcz parafii św. Hiacynty i Franciszka w Ostródzie.

6. Zapraszamy 24 marca, w sobotę, na tradycyjną 17. Wielkopostną Piel- 

  grzymkę Pokutną do Sanktuarium Męki Pańskiej i Najśw. Sakramentu w

  Głotowie. Wyjazd o godz. 9.00 sprzed kościoła. Koszt wyjazdu to 22 zł. 

  Proszę chętnych o zapisywanie się w zakrystii lub telefonicznie u ks.

  Proboszcza.

7. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 5 zł

  oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 5 zł.

8. W tym tygodniu przypada 1.piątek marca. Do chorych ks. Proboszcz uda

    się w czwartek i piątek po godz. 10.00. Okazja do spowiedzi od 17.35. 

9. Dzisiaj spotkania kl. I-III, VI i VII.

10. Po Mszy św. o 9.00 spotkanie Żywego Różańca.

 

=========================================

1. NIEDZIELA WLK. POSTU - 18 II 2018

=========================================

1. Wielki Post to okres pracy nad sobą, modlitwy, pokuty, nawrócenia

   i czynienia dobra. Przypominamy o bezwzględnym powstrzymaniu

  się od zabaw i innych działań sprzecznych z  pokutnym charakterem

  tego okresu.

2. Zachęcamy do podejmowania dobrych postanowień w duchu wiary,

  wielkopostnego wyrzeczenia oraz do podjęcia jałmużny. W przedsion-

  ku można otrzymać skarbonki  jałmużny wielkopostnej dla dzieci w

 ramach akcji "Od juniora do seniora".

3. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne:

- DROGA KRZYŻOWA - piątek

 * dzieci/młodzież ..........16.45

 * dorośli .......................17.30 

- GORZKIE ŻALE

   * niedziela .............ok.10.00

4. Rekolekcje wielkopostne w naszej Parafii będziemy przeżywali od

   3. niedzieli Wlk. Postu /4-6 marca/. Nauki wygłosi Ks. Jerzy Balcer,

   proboszcz Parafii św. Hiacynty i Franciszka.

5. We wtorek wspomn. św. Hiacynty i Franciszka.Msza św. o godz. 16.30.

6. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie

    5 zł.

7. Dzisiaj spotkania po Mszy św. o 11.30 kl. I -III oraz II i III gimn. 

    Za tydzień kl. VI i VII.

8. Odeszła do Boga śp. Genowefa Hałońska. "Wieczny odpoczynek racz

   Jej dać Panie...".

 

 

 

=============================

ODESZŁA DO BOGA 

==============================

ŚP.

GENOWEFA HAŁOŃSKA

zmarła 13 lutego 2018, w wieku 91 l.

   Pogrzeb 17 grudnia 2018 /sobota/

   10.50 - wyprowadzenie z domu pogrz. ul. Drwęcka

   11.30 - modlitwa w kościele św. Moniki

   12.00 - Msza św. w intencji śp. Genowefy

                     Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie!

                                              ***

=================================

6. NIEDZIELA ZWYKŁA - 11 II 2018

================================

1. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Chorego, którego celem jest

   objęcie modlitwą wszystkich cierpiących, zarówno duchowo, jak 

    i fizycznie, i zwrócenie uwagi świata na ich potrzeby.Hasłem        

tego dnia są słowa: „Oto syn Twój (…) Oto Matka twoja”. I od

 tej godzinyuczeń wziął Ją do siebie” (J 19, 26-27).

2. W tym tygodniu Środą Popielcową rozpoczniemy Wielki Post czyli

   czterdziestodniowy okres  przygotowania paschalnego. W Środę

  Popielcową zapraszamy na Msze św. o godz. 11.00 i 18.00. Poprzez

  obrzęd posypania głów popiołem wyrazimy pragnienie podjęcia

  pokuty i nawrócenia. W tym dniu obowiązuje post ścisły: powstrzy-

  manie się od spożycia mięsa i trzy posiłki, w tym jeden do syta.

3. Zapraszamy na nabożeństwa, poprzez które pragniemy głębiej

    przeżyć okres Wielkiego Postu :

 - DROGA KRZYŻOWA - piątek .................. 17.30.

 - GORZKIE ŻALE - niedziela ...................ok.10.00

4. To ostatni dzień wizyty duszpasterskiej - kolędy. Jeśli jakaś rodzina

   nie była obecna podczas kolędy może zgłosić chęć przyjęcia kapłana

   umawiając się indywidualnie w zakrystii lub telefonicznie - telefon

   kom. 600 939 159.

5. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." oraz