DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
89 646 01 51
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726

REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
Wicedziekan Dekanatu
Ostróda I-Wschód
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
PATRONKI PARAFII
27 SIERPNIA 2022 r
Msza św. godz.11.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła

MSZE ŚWIĘTE

DNI POWSZEDNIE
18.00
19.00 /czerwiec-sierpień/

N I E D Z I E L A
sobota 18.00 /19.00/
9.00 i 11.30

=============================================

1. NIEDZIELA ADWENTU - 28 listopada 2020

 =============================================

1. Rozpoczynamy czas Adwentu - okres pobożnego i radosnego oczekiwania na przyjście

    Pana. Adwent składa się z 2 odrębnych okresów:

 * czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa w

    chwale na końcu czasów (okres od początku Adwentu do 16 grudnia włącznie);

* czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, w której

   wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię.  

      Wykorzystajmy dobrze ten czas na duchowe otwarcie się na przyjście Pana i oczysz-

    czenie naszych serc. Pamiętajmy o postanowieniach adwentowych. Rekolekcje adwen-

    towe w naszej Parafii 19-21 grudnia.

2. Dziś poświęcę opłatki na stół wigilijny. Poświęcone opłatki będą dostępne w zakrystii.

    Ofiary składane są przeznaczone na ogrzewanie kościoła.

3. Dzisiaj rozpoczynamy nowy rok liturgiczny pod  hasłem: "Posłani w pokoju Chrystusa",

    które ukazuje konsekwencję udziału w Eucharystii, przejście od tajemnicy, w którą wie-

    rzymy i którą celebrujemy, do tego, by stała się zasadą nowego życia. Mottem jest frag-

    ment Ewangelii "Ten kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie" J 6,51. Jest to 3 rok pro-

    gramu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce na lata 2019-2022 pod hasłem „Eucha-

    rystia daje życie”. 

4. Zapraszamy w adwencie na Msze św. roratnie: w poniedziałek i środę o godz. 6.30, w

    sobotę o 7.15. Wraz z Maryją, słuchając Słowa Bożego dobrze przygotujmy nasze serca

     na przyjście Zbawiciela. Zabierzmy ze sobą lampiony.

5. W tym dniu przypada też I piątek grudnia. Wizyty chorych w czwartek i piątek od godz.

      9.00. Okazja do spowiedzi od godz. 17.35.

6. W poniedziałek 6 grudnia wspomnienie św. Mikołaja, biskupa Myrry w obecnej Turcji,

     który jest wzorem bezinteresownej pomocy bliźnim. W niedzielę wspomnienie dla dzieci.

7. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 6 zł oraz "Mały Gość

    Niedzielny" dla dzieci z lampionem w cenie 5 zł.

8. Można zamawiać intencje Mszy św. na przyszły rok. Na naszej stronie internetowej dostępny

    jest kalendarz z intencjami na 2022 r.

9. W zakrystii można nabyć świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie min. małe 5 zł

     i duże 20 zł. Dochód z ich sprzedaży będzie przeznaczony na pomoc Caritas dla dzieci.

10. Dziś w naszej parafii rusza akcja Paczuszka dla maluszka, która polega na wsparciu małych

     dzieci i ich mam z domu samotnej matki. Osoby, które chcą zaangażować się w pomoc zabie-

    rają do domu papierowe bombki z choinki w kościele, a następnie przygotowują paczkę z arty-

    kułami higienicznymi dla dzieci i ich mam. Gotowe paczki można zostawiać pod choinką w

    kościele. Akcja trwa do 19 grudnia.  Więcej szczegółów można znaleźć na plakacie, na bomb-

     kach lub na stronie www paczuszkadlamaluszka.pl

11. Na spłatę robót elektr. zebrano 1.615 zł, a na pomoc imigrantom 170 zł. Za tydzień ofiary na

     ogrzewanie kościoła.

12. Zaproszenie na koncert adwentowy w Miłomłynie 4 grudnia o godz. 16.00 zob. strona główna.

 ***

========================================

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA

KRÓLA WSZECHŚWIATA - 21 XI 2021

=======================================

 1. Dzisiaj ostatnia niedziela roku liturgicznego - Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla

    Wszechświata. Uświadamiamy sobie, że On  jest  jedynym Panem wszystkich stwo-

    rzeń, a władza Jego nie przeminie, aby nastało Królestwo, które nie będzie miało

    końca. Odmówimy AKT PRZYJĘCIA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA.

2. Za tydzień rozpoczynamy Adwent - okres zadumy i radosnego przygotowania do

  świąt Narodzenia Pańskiego. Pamiętajmy o zakończeniu zabaw przed 24.00 w sobotę.

   W I Niedzielę Adwentu poświęcę opłatki na stół wigilijny. Poświęcone opłatki będą

   dostępne w zakrystii.

3. Zapraszam na modlitwę za zmarłych

  Niedziele - Msza św. gregoriańska o godz.9.00,

                  - Jutrznia za zmarłych ok. godz. 10.00.

  Dni powsz. - wypominki środa i piątek o godz. 17.35,

                     - Msza św. gregoriańska o godz. 18.00.

 4. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 6 zł.

5. Można zamawiać i rezerwować intencje Mszy św. na 2022 rok.

6. Dziękuję za ofiary na spłatę za roboty elektryczne i alarm w domu parafialnym. Spłac-

    nono 16 657 zł. Zostało jeszcze 6650 zł.

6. W zakrystii można nabyć świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie min.

    małe 5 zł  i duże 20 zł. Dochód z ich sprzedaży będzie przeznaczony na pomoc Caritas

    dla dzieci potrzebujących.

7. Za tydzień spotkanie Żywego Różańca po Mszy św. o 9.00. 

8. Na pomoc Kościołowi w Libanie zebrano 273 zł. Dziś po Mszy św. Puszka na pomoc ubo-

    gim, szczególnie imigrantom.

***

=======================================================

33. NIEDZIELA ZWYKŁA - 14 listopada 2021

=======================================================

1. Dziś obchodzimy 13. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. To okazja, by

    przyjść z pomocą chrześcijanom w Libanie. Poprzez dar modlitwy w ich intencji oraz

    w intencji pokoju w tym ogarniętym wojnami domowymi i biedą kraju możemy wypeł-

    nić przykazanie miłości Boga i bliźniego. Po Mszy św. zbiórka do puszki na pomoc

     Kościołowi w Libanie.

2. Dziś także Światowy Dzień Ubogich. Za tydzień ofiary do puszki na rzecz pomocy

     migrantom.

3 . Za tydzień ostatnia niedziela roku liturg.- Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla

      Wszechświata. Taca na cele budowlane.

4. We wtorek Święto NMP Ostrobramskiej - Matki Miłosierdzia.

5. Wierząc w Boże miłosierdzie i kierując się miłością wobec naszych

   zmarłych w miesiącu listopadzie modlimy się za dusze oczekujące

   na wybawienie z czyśćca.

    Niedziele    - Msza św. gregoriańska o godz.9.00,

                       - Jutrznia za zmarłych ok. godz. 10.00.

     Dni powsz.   - wypominki środy i piątki o godz. 17.35,

                          - Msza św. gregoriańska o godz. 18.00.

6. Na stoliku, pod chórem, są wyłożone kartki wypominkowe na Msze św. gregoriańskie i mod-

   litwę za naszych zmarłych. Zaznaczamy w kratkach na dole dzień, w którym chcielibyśmy, aby

   odczytano imiona naszych zmarłych - niedzielę, środę lub piątek. Proszę o wyraźne wypełnia-

    nie drukowanymi literami.

7. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem Warm." w cenie 6 zł.

8. Można zamawiać i rezerwować intencje Mszy św. na 2022 rok.

9. Spotkanie kandydatów do I Komunii po Mszy św. o godz. 11.30.

***

=======================================================

32. NIEDZIELA ZWYKŁA - 7 listopada 2021

=======================================================

1. W czwartek - 11 listopada będziemy obchodzić Święto Niepodległości. Złożymy dziękczy-

   nienie Bogu i ludziom za dar wolnej Polski w 103. rocznicę odzyskania niepodległości.

   Podczas Mszy św. gregoriańskiej o godz.9.00 będziemy modlić się za naszych zmarłych,

    a szczególnie poległych i pomordowanych obrońców Ojczyzny. Po Mszy św. modlitwa za

    Ojczyznę i jej Obrońców pod obeliskiem 100-lecia Niepodległości na pl. Mariackim.

2. Wierząc w Boże miłosierdzie i kierując się miłością wobec naszych

   zmarłych w miesiącu listopadzie modlimy się za dusze oczekujące

   na wybawienie z czyśćca.

    Niedziele    - Msza św. gregoriańska o godz.9.00,

                       - Jutrznia za zmarłych ok. godz. 10.00.

     Dni powsz.   - wypominki środy i piątki o godz. 17.35,

                          - Msza św. gregoriańska o godz. 18.00.

3. Na stoliku, pod chórem, są wyłożone kartki wypominkowe na Msze św. gregoriańskie i mod-

   litwę za naszych zmarłych. Zaznaczamy w kratkach na dole dzień, w którym chcielibyśmy, aby

   odczytano imiona naszych zmarłych - niedzielę, środę lub piątek. Proszę o wyraźne wypełnia-

    nie drukowanymi literami.

4. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem Warm." w cenie 6 zł,

   "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 5 zł.

 5. Można zamawiać i rezerwować intencje Mszy św. na 2022 rok.

6. Spotkanie kandydatów do I Komunii po Mszy św. o godz. 11.30.

7. Odeszła do Boga śp. Irena Teresa Botkowska. Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie... .

***

=================================

ODESZŁA DO BOGA

=================================

ŚP.

IRENA TERESA BOTKOWSKA

zmarła 2 listopada 2021 r. w wieku 73 lat

***

        POGRZEB 6 listopada 2021 r., sobota

          ok. 9.10 wyprowadzenie z domu pogrz. "Charonn"

             ok. 9.30 różaniec w kościele św. Moniki w Kajkowie

               10.00 Msza św. pogrzebowa w intencji śp. Ireny

           Złożenie do grobu na cmentarzu ul. Spokojna w Ostródzie

               ***

                   Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie!

=======================================================

31. NIEDZIELA ZWYKŁA - 31 października 2021

=======================================================

1. Jutro,w poniedziałek, 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych - dzień, w którym 

   czcimy wszystkich zbawionych, tych znanych i te rzesze nieznanych, a już cieszących

   się chwałą nieba. Msza św. w naszym kościele o godz. 9.00.

2. 2 listopada, we wtorek, dzień zaduszny czyli Wszystkich Wiernych Zmarłych. Podczas

    Mszy św. o godz.18.00 połączonej z 4 stacjami i wypominkami za zmarłych będziemy

    modlić się za zmarłych w ciągu ostatniego roku Parafian. Zapraszam rodziny zmarłych.

3. Warto skorzystać ze spowiedzi, aby uzyskać odpusty  za naszych zmarłych.

4. Przypominam, że 1 listopada - w  uroczystość Wszystkich Świętych wszyscy wierni mogą

   uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmarłych. Aby taki odpust uzyskać należy wyzbyć

   się przywiązania do grzechu, przystąpić do sakramentu pokuty, przyjąć Komunię świętą,

   nawiedzić kościół lub kaplicę publiczną odmówić: Wierzę Boga, Ojcze nasz oraz pomodlić

    się w intencjach, o które prosi Ojciec Św.

5. Przez cały listopad można uzyskać odpust za zmarłych nawiedzając pobożnie cmentarz

    i modląc się za dusze zmarłych. Aby  ten odpust uzyskać należy być w stanie łaski uświę-

    cającej, odmówić Wierzę w Boga, Ojcze nasz oraz pomodlić się w intencjach Ojca Św.

   W dniach od 1 do 8 listopada jest to odpust zupełny a w pozostałe dni cząstkowy.

 6. Wierząc w Boże miłosierdzie i kierując się miłością wobec naszych zmarłych w miesią-

    cu listopadzie modlimy się za dusze oczekujące na wybawienie z czyśćca. Codziennie

    jest sprawowana Msza św. gregoriańska - w dni powszednie o godz.18.00,w niedziele

    o godz.9.00. Wypominki w środę i piątek o 17.35, w niedziele po Mszy św.

        Na stoliku są wyłożone kartki wypominkowe na Msze św. gregoriańskie i modlitwę 

   za naszych zmarłych. Zaznaczamy w kratkach na dole dzień, w którym chcielibyśmy aby

   odczytano imiona naszych zmarłych - w środę, piątek lub niedzielę. Proszę o wyraźne

   wypełnianie drukowanymi literami.

7. W tym tygodniu przypada 1.piątek listopada. Wizyty u chorych w czwartek i piątek od

     godz. 10.00. spowiedź od godz. 17.20. Wypominki od 17.50.

8. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem Warm." w cenie 6 zł.

     Są także kalendarze papieskie na 2022 r. za 3 zł.

 9. Spotkanie kandydatów do bierzmowania kl. VIII po Mszy św. o godz. 11.30.

***

===================================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

=================================== 

LILIANA KARWOWSKA

córka Piotra i Magdaleny

***

24 października 2021 r.

została przez Chrzest św. włączona do Kościoła

*******

=======================================================

30. NIEDZIELA ZWYKŁA - 24 października 2021

=======================================================

1. Niedzielą Misyjną rozpoczęliśmy tegoroczny Tydzień Misyjny będziemy przeżywać

    pod hasłem „Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy”.

2. Zapraszamy na wspólny różaniec - rozważanie wydarzeń biblijnych i modlitwę za

    przyczyną Najśw. Maryi Panny:

  - we wtorek i czwartek z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00,  

   - inne dni powszednie o godz. 17.30;

   - niedziele o godz. 8.30.

3. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem Warm." w cenie

    6 zł oraz kalendarze papieskie na 2022 rok za 3 zł.

4. Spotkanie kandydatów do I Komunii św. po Mszy św. o godz. 11.30. Za tydzień spotkanie klas VIII. 

5.  Zbliża się miesiąc listopad - czas pamięci i modlitwy za naszych zmarłych.  Na stoliku,

    pod chórem są wyłożone kartki wypominkowe na Msze św. gregoriańskie i modlitwę za

    naszych zmarłych. Zaznaczamy w kratkach na dole dzień, w którym chcielibyśmy aby

     odczytano imiona naszych zmarłych - niedzielę lub dzień powszedni /środa lub piątek/.

     Proszę o wyraźne wypełnianie drukowanymi literami.

6. W poniedziałek Mszy św. nie będzie.

7. Tydzień temu zebrano na tacę 810 zł, z innymi wpłatami 1.150. Dziękuję.

***

=================================================================

JUBILEUSZ 50-LECIA

SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

=================================================================

 MARIANNA I TADEUSZ

OLEKSIAKOWIE

17 października 2021 r.

odnowili wobec Boga i Kościoła

sakramentalną  przysięgę małżeńską

Szczęść Boże!

***

=======================================================

29. NIEDZIELA ZWYKŁA - 17 października 2021

=======================================================

1. Zapraszamy na wspólny różaniec - rozważanie wydarzeń biblijnych i modlitwę za przy-

    czyną Najśw. Maryi Panny:

  - we wtorek i czwartek z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00,  

   - inne dni powszednie o godz. 17.30;

   - niedziele o godz. 8.30.

2. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem Warm." w cenie 6 zł

     oraz kalendarze papieskie na 2022 rok za 3 zł.

3. Spotkanie kandydatów do I Komunii św. po Mszy św. o godz. 11.30.

4.  Zbliża się miesiąc listopad - czas pamięci i modlitwy za naszych zmarłych.  Na stoliku, pod

    chórem są wyłożone kartki wypominkowe na Msze św. gregoriańskie i modlitwę za naszych

    zmarłych. Zaznaczamy w kratkach na dole dzień, w którym chcielibyśmy aby odczytano

    imiona naszych zmarłych - niedzielę lub dzień powszedni /środa lub piątek/.Proszę o wyraźne

    wypełnianie drukowanymi literami

5. W piątek wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II i jednocześnie dzień modlitw o powołania

    w naszej Parafii. Msza św. o godz. 18.00.

6. Dziękuję za ofiary na cele budowlane. Spłacono 12.757 zł, pozostało 10.550 zł.

***

=================================================================

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

=================================================================

 KAROLINA SIERACKA

i MATEUSZ M. SKORUPSKI

oraz

MAGDALENA ZIELIŃSKA

i MATEUSZ PARGÓLSKI

16 października 2021 r.

złożyli wobec Boga i Kościoła

sakramentalną  przysięgę małżeńską

Szczęść Boże!

***

=====================================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

===================================== 

ALICJA JADWIGA LIPKA

córka Marcina i Agnieszki

***

10 października 2021 r.

została przez Chrzest św. włączona do Kościoła

*******

=====================================================

28. NIEDZIELA ZWYKŁA - 10 października 2021

=====================================================

1. Obchodzimy dzisiaj 21. Dzień Papieski pod hasłem: "Nie lękajcie się". Dzieło Nowego

   Tysiąclecia czyli fundusz na stypendia dla młodzieży będzie można wesprzeć składając

    do puszek dobrowolną ofiarę po Mszach św. Dziś Apel Jasnogórski o godz. 21.00.

2. Zapraszamy na wspólny różaniec - rozważanie wydarzeń biblijnych i modlitwę za przy-

    czyną Najśw. Maryi Panny:

  - we wtorek i czwartek z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00,  

   - inne dni powszednie o godz. 17.30;

   - niedziele o godz. 8.30.

3. W środę, 13 października, Sanktuarium w Lubajnach zaprasza na ostatnie nabożeństwo

     fatimskie i Mszę św. o godz. 20.00.

4. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem Warm." w cenie 6 zł

    oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 5 zł. Kalendarze papieskie na 2022 rok za 3 zł.

5. Spotkanie kandydatów do I Komunii św. po Mszy św. o godz. 11.30.

6.  Zbliża się miesiąc listopad - czas pamięci i modlitwy za naszych zmarłych.  Na stoliku, pod

    chórem są wyłożone kartki wypominkowe na Msze św. gregoriańskie i modlitwę za naszych

    zmarłych. Zaznaczamy w kratkach na dole dzień, w którym chcielibyśmy aby odczytano

    imiona naszych zmarłych - niedzielę lub dzień powszedni /środa lub piątek/.Proszę o wyraźne

    wypełnianie drukowanymi literami

***

=================================================================

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

=================================================================

 KAROLINA GOLUBIEWSKA

i RADOSŁAW JAWORSKI

9 października 2021 r.

złożyli wobec Boga i Kościoła

sakramentalną  przysięgę małżeńską

Szczęść Boże!

***

==================================================

27. NIEDZIELA ZWYKŁA - 3 października 2021

===================================================

1. Spełniając prośbę Matki Bożej z Gietrzwałdu, Fatimy i innych miejsc objawień: 

   "Odmawiajcie różaniec" w październiku odmawiamy wspólnie różaniec.

- we wtorek i czwartek z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00,  

 - inne dni powszednie o godz. 17.30;

 - niedziele o godz. 8.30.

2. Za tydzień obchodzimy 21. Dzień Papieski pod hasłem: "Nie lękajcie się".  

    Dzieło Nowego Tysiąclecia czyli fundusz na stypendia dla młodzieży będzie

    można wesprzeć składając do puszek dobrowolną ofiarę po Mszach św.

3. W środę Msza św. o godz. 11.00.

4. W czwartek Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej - święto

     patronalne Żywego Różańca. Różąniec o 17.30, Msza św. o godz. 18.00.

5. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 6 zł i " Małego Gościa Niedzielnego" dla dzieci w

    cenie 5 zł.

6. Spotkanie kandydatów do I Komunii św. oraz klasy VII i VIII po Mszy

    św. o godz. 11.30.

***

===================================================

26. NIEDZIELA ZWYKŁA - 26 września 2021

UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY KONSEKRACJI KOŚCIOŁA

===================================================

1. „Wybrałem i uświęciłem tę świątynię, aby moja obecność trwała tam na wieki"

    (2 Krl 7, 16). Dziś uroczyście obchodzimy 11. rocznicę konsekracji naszego kościoła.

    Przez poświęcenie świątynia staje się budynkiem przeznaczonym do wyłącznej służby

    Bożej. Dziękując za dar naszej świątyni prośmy, aby zawsze była dla nas świętym

    miejscem spotkania z Bogiem - przez Słowo Boże, Eucharystię i modlitwę oraz wspól-

    notą Kościoła. Dbajmy o nasz kościół i budujmy także ten żywy – naszą Parafię.

2. Spełniając prośbę Matki Bożej z Gietrzwałdu, Fatimy i innych miejsc objawień: 

    "Odmawiajcie różaniec" w październiku odmawiamy wspólnie różaniec.

  - we wtorek i czwartek z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00,  

  - inne dni powszednie o godz. 17.30;

  - niedziele o godz. 8.30.

3. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem Warm." w

    cenie 6 zł.

4. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz. 21.00.

5. W tym tygodniu przypada I piątek października. Wizyty u chorych w czwartek

     i piątek po godz. 10.00. Okazja do spowiedzi od 17.35. 

6. Spotkanie kandydatów do I Komunii św. po Mszy św. o godz. 11.30. Za tydzień

    spotkanie kl. VII i VIII.

7. Tydzień temu na tacę budowlaną zebrano 1.653 zł.

***

=================================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

================================ 

KLARA ROGALSKA

córka Kamila i Darii

***

19 września 2021 r.

została przez Chrzest św. włączona do Kościoła

*******

===================================================

25. NIEDZIELA ZWYKŁA - 19 września 2021

===================================================

 1. W  dniu dzisiejszym: koncert ewangelizacyjny "by świat usłuszał..." o godz. 17.00

     w amfiteatrze w Ostródzie /wstęp wolny/ oraz festyn rodzinny u franciszkanów

     od godz. 13.00 do 18.00.

2. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem Warm." w

    cenie 6 zł i "Mały GN" dla dzieci za 5 zł.

3. Od poniedziałku do piątku Mszy św. nie będzie. W sprawach pilnym można

     kontaktować się z Parafią św. Hiacynty i Franciszka.

4. Dzisiaj po Mszy św. o godz.11.30 spotkanie dzieci przygotowujących się do I

     Komunii św. i ich rodziców.

5. Dziękuję za ofiary na spłatę instalacji elektr. i alarmu w domu parafialnym.

     Koszt ostateczny 23.307 zł, wpłacone 9.657 zł, pozostało 13.650 zł..

6. Odeszła do Boga śp. Anna Karabin."Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie."

 

***

 

==============================

ODESZŁA DO BOGA

==============================

ŚP.

ANNA KARABIN

zmarł 15 września 2021 r. w wieku 99 lat

***

        POGRZEB 17 września 2021 r., piątek

          ok. 11.10 wyprowadzenie z domu pogrz. "Charonn"

             ok. 11.30 różaniec w kościele św. Moniki w Kajkowie

               12.00 Msza św. pogrzebowa w intencji śp. Anny

           Złożenie do grobu na cmentarzu we Frednowach

               ***

                   Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie!

=================================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

================================ 

POLA UŚCIŁOWSKA

córka Pawła i Moniki Marii

***

12 września 2021 r.

została przez Chrzest św. włączona do Kościoła

*******

=================================================

24. NIEDZIELA ZWYKŁA - 12 września 2021

=================================================

 1. Dziękujemy dziś Wszechmogącemu Boga za beatyfikację kard. Stefana

    Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia i M. Elżbiety Róży Czackiej - opiekunki

    niewidomych z Lasek.

2. W poniedziałek, 13 września, Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Lubajnach 

    zaprasza na  nabożeństwo fatimskieProcesja fatimska i Msza św. o godz. 20.00. 

3. We wtorek, 14 września, Święto Podwyższenia Krzyża św. Podczas Mszy św. o

   godz. 18.00 oddamy cześć Krzyżowi naszego Zbawiciela.

4. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem Warm." w

    cenie 6 zł "Mały GN" dla dzieci za 5 zł oraz numer extra w cenie 10 zł.

5. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz.21.00.

6. Spotkanie młodzieży klas VII i VIII dzisiaj po Mszy św. o godz.11.30,dzieci przy-

     gotowujących się do I Komunii św. i ich rodziców 19 września po Mszy św. godz.

     o 11.30.

7. W niedzielę 19 września: koncert ewangelizacyjny o godz. 19.00 w amfiteatrze w

    Ostródzie /wstęp wolny/ oraz festyn rodzinny u franciszkanów od 13.00 do 18.00.

***

 

===========================================

23. NIEDZIELA ZWYKŁA - 5 września 2021

===========================================

1. W dniu dzisiejszym o godz. 11.30 Msza św. dziękczynna za plony. Zapraszamy

    szczególnie rolników i ogrodników.

2. Dzisiaj dzień modlitwy do Boga o pokój w Afganistanie i w intencji Afgańczyków

    oraz zbiórka do puszki na ich rzecz.

3. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem Warm." w

    cenie 6 zł oraz numer specjalny z okazji beatyfikacji Sług Bożych kard. Wyszyń-

    skiego i m.Czackiej w cenie 10 zł.

4. Od wtorku do piątku Mszy św. nie będzie.

5. Spotkanie młodzieży klas VII i VIII 12 września po Mszy św. o godz.11.30,

   dzieci przygotowujących się do I Komunii św. i ich rodziców 19 września po Mszy

   św. godz. o 11.30. 

6. Trwa nowenna przed beatyfikacją sług Bożych kard. Stefana Wyszyńskiego i m.

    Elżbiety Róży Czackiej.

***

=================================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

================================ 

ZUZANNA RYSZKOWSKA

córka Sławomira i Katarzyny

***

4 września 2021 r.

została przez Chrzest św. włączona do Kościoła

*******

=================================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

================================ 

ALEKSANDER PASIEROWSKI

syn Pawła i Stefanii

***

29 sierpnia 2021 r.

został przez Chrzest św. włączony do Kościoła

*******

===========================================

22. NIEDZIELA ZWYKŁA - 29 sierpnia 2021

===========================================

1. W przyszłą niedzielę o godz. 11.30 Msza św. dziękczynna za plony. Zapraszamy

    szczególnie rolników i ogrodników.

2. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz. 21.00.

3. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem Warm." w cenie

    6 zł.

4. W poniedziałek i wtorek Mszy św. nie będzie.

5. Od środy Msze św. w dni powszednie o godz. 18.00.

6.W tym tygodniu przypada I piątek września. Do chorych ks. Proboszcz uda się w

    czwartek i piątek od godz. 9.00. Okazja do spowiedzi od godz.17.35.

7. W sobotę o godz.18.00 Msza św. z  liturgii niedzielnej.

8. 5 września w Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie uroczystości odpustowe w

     144. rocznicę objawień Niepokalanej Pani Ziemi Warmińskiej. Piesza pielgrzymka

     do Gietrzwałdu z Ostródy wyruszy w tym dniu spod kościoła NP NMP.o godz. 4.00.

9. Od piątku rozpoczniemy nowennę przed beatyfikacją sług Bożych kard. Stefana

    Wyszyńskiego i m. Elżbiety Róży Czackiej.

============================================

21. NIEDZIELA ZWYKŁA - 22 sierpnia 2021

============================================

1. W piątek, 27 sierpnia, nasza Parafia będzie przeżywała 22. odpust ku czci  św. Moniki.

    Wpatrujemy się w przykład niezachwianej wiary i ufności w moc wytrwałej modlitwy

    oraz uczymy się troski o życie dioczesne i wieczne naszych bliskich. Mszy św. o godz. 

     18.00 będzie przewodniczył i homilię wygłosi  ks. kan. dr Tadeusz Marcinkowski,

     kanclerz Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej. 

     W tym dniu możemy uzyskać odpust zupełny po spełnieniu następujących warunków:

    - spowiedź św., stan łaski uświęcającej,

    - brak przywiązania do grzechu nawet lekkiego,

    - przyjęcie Komunii św.,

     - modlitwa w intencjach Ojca św. 

2. W czwartek Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Msza św.

     o godz.19.00, Apel Jasnogórski o godz. 21.00.

3. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem Warm."

      w cenie 6 zł.

4. Tydzień temu na cele budowlane zebrano łącznie z indywidualnymi ofiarami

     1.600 zł.

5. Za tydzień spotkanie Żywego Różańca.

6. We wtorek Mszy św. nie będzie.

***

 

==========================================================

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP - 15 sierpnia 2021

==========================================================

1. Przeżywamy dziś Uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny. Wpatrujemy

    się w niebo - naszą wieczną ojczyznę, ale także polecamy naszą doczesną Ojczyznę

    Bożej opiece i wstawiennictwu Matki Bożej w 101.rocznicę bitwy warszawskiej. 

    Na zakończenie Mszy św. poświęcenie kwiatów, ziół i zbóż.Po Mszy św. o godz.

    9.00. Zapraszam na modlitwę pod głazem niepodległości na pl. Mariackim.

2. 27 sierpnia nasza Parafia będzie przeżywała 22. odpust ku czci św. Moniki. Mszy

    św. o godz. 18.00 będzie przewodniczył i homilię wygłosi ks. kan. dr Tadeusz

   Marcinkowski, kanclerz Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej. 

3. Zapraszamy w środę o 21.00 na Apel Jasnogórski.

4. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem Warm." w

     cenie 6 zł.

5. Dziękuję za ofiary na cele budowlane. Na instalacje elektr. wpłacono 6 400 zł.

6. W poniedziałek i czwartek Msza św. o godz.9.00.

***

======================================

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

======================================

 MILENA AMANDA KOWALCZYK

i MARCIN MARIUSZ PISZCZATOWSKI

14 sierpnia 2021 r.

złożyli wobec Boga i Kościoła

sakramentalną  przysięgę małżeńską

Szczęść Boże!

***

==============================

ODSZEDŁ DO BOGA

==============================

ŚP.

HUBERT MILEWSKI

zmarł 6 sierpnia 2021 r. w wieku 96 lat

***

        POGRZEB 11 sierpnia 2021 r., środa 

          ok. 12.10 wyprowadzenie z domu pogrz. "Charonn"

             ok. 12.30 różaniec w kościele św. Moniki w Kajkowie

                     13.00 Msza św. pogrzebowa w intencji śp. Huberta

           Złożenie do grobu na cmentarzu przy ul. Spokojnej

               ***

                   Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!

=============================================

19. NIEDZIELA ZWYKŁA - 8 sierpnia 2021

=============================================

1. W niedzielę będziemy obchodzić Uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny.

    W tym dniu nie tylko wpatrujemy się w niebo - naszą wieczną ojczyznę, ale także

    polecamy naszą doczesną Ojczyznę Bożej opiece i wstawiennictwu Matki Bożej 

    w 101.rocznicę bitwy warszawskiej. Na zakończenie Mszy św. poświęcenie kwiatów,

    ziół i zbóż.Po Mszy św. o godz. 9.00. Zapraszam na modlitwę pod głazem niepodle-

     głości na pl. Mariackim.

2. W piątek 13 sierpnia Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Lubajnach zaprasza

     na  nabożeństwo fatimskieProcesja fatimska i Msza św. o godz. 20.00. 

3. 27 sierpnia nasza Parafia będzie przeżywała 22. odpust ku czci św. Moniki. Mszy

    św. o godz. 18.00 będzie przewodniczył i homilię wygłosi ks. kan. dr Tadeusz

   Marcinkowski, kanclerz Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej. 

3. Zapraszamy w środę o 21.00 na Apel Jasnogórski.

4. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem Warm." w

     cenie 6 zł.

5. II zapowiedź przedmałżeńska

     Mateusz Pargólski, kawaler z Olsztyna

     Magdalena Zielińska, panna z Ostródy /d. z Kajkowa

          Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami w sumieniu

     jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

6. Za tydzień taca na cele budowlane.

7. Odeszli do Boga śp. Maciej Marek Jahns i śp. Hubert Milewski. "Wieczny

    odpoczynek racz Im dać Panie...".

*** 

Copyright © 2021. Kajkowo.pl  Rights Reserved.