=============================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

============================= 

TOBIASZ WARZYŃSKI

syn Arkadiusza i Moniki

18 marca 2018 r.

został przez Chrzest św. włączony do Kościoła

=========================================

5. NIEDZIELA WLK. POSTU - 18 III 2018

=========================================

1. Wchodzimy w ostatni okres Wielkiego Postu, w którym przeżywamy

 tajemnicę męki i śmierci naszego Odkupiciela. Dobrze wykorzystajmy

 te dwa tygodnie, wyciszmy się i korzystajmy z Bożego Miłosierdzia.

 Znak zasłoniętego krzyża jest symbolem żalu i pokuty, jakim grzesznik

 oddać się powinien, aby mu wolno było znowu podnieść oczy na majes-

  tat Boski, którego oblicze grzechami swoimi niejako sobie przysłonił;

  wyraża także poniżenie Chrystusa, zakrywające chwałę Jego bóstwa.

2. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne. 

 - DROGA KRZYŻOWA

    * dzieci/młodzież…...………16.45

    * dorośli ................................ 17.30.

- GORZKIE ŻALE niedziela ..........ok.10.00.

3. W sobotę wyruszy 17. Wielkopostna Pielgrzymka Pokutna do Sanktua-

  rium Męki Pańskiej i Najśw. Sakramentu w Głotowie. Wyjazd o godz.

  9.00 sprzed kościoła. Koszt wyjazdu to 22 zł. Proszę chętnych o zapisywa-

  nie się w zakrystii lub telefonicznie u ks. Proboszcza.

4. Klerycy WSD "Hosianum" w Olsztynie zapraszają na misterium Męki

   Pańskiej "O miłości, która nie przekreśla nikogo" dzisiaj o g. 15.00,

   we wtorek i środę 20 i 21 marca o 12.00 oraz w niedzielę 25 marca o

   godz. 14.00. Informacje na plakacie.

5. Jutro Uroczystość św. Józefa - opiekuna Pana Jezusa i oblubieńca NMP.

    Msza św. o godz.16.30.

6. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 5 zł.

7. W środę i sobotę Mszy św. nie będzie

8. Salezjanie zapraszają na Misterium Męki Pańskiej. Misterium będzie

   wystawione w sobotę 24 marca o godz. 16.00 i 19.30 oraz w niedzielę

  25 marca o g. 16.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Salezjańskich.

9. Dzisiaj i za tydzień zbiórka do puszki na kwiaty i dekoracje do Grobu

   Pańskiego.

10.W piątek, 23 marca, odbędzie się nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulica-

  mi Ostródy, z kościoła NP NMP do kościoła św. Dominika Savio. Nabo-

  żeństwo rozpocznie się o godz. 20.00. Prosimy zabrać ze sobą znicze.

11. Dziękujemy za ofiary na budowę kościoła.

12. Za tydzień Niedzielą Palmową rozpoczniemy Wielki Tydzień. Przed 

     Mszami św. poświęcimy palmy, a podczas liturgii wysłuchamy Pasji

    czyli opisu Męki Pańskiej.

13. Dziś spotkanie kl.III-V.Za tydzień spotkanie kl. II i III gimn. po Mszy

     św. o 11.30.

***

============================================

4. NIEDZIELA WLK. POSTU "LAETARE"- 11 III 2018

============================================

1. W czasie Wielkiego Postu Jezus otwiera nas na łaskę Bożą i obdarza 

  nas światłem wiary oraz leczy duchową ślepotę. Idźmy za światłem jedy-

  nej prawdy, której źródłem jest Chrystus. Niedziela laetare to niedziela

   radości w czasie  pokuty, za tydzień rozpoczniemy czas pasyjny.

2. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne. 

 - DROGA KRZYŻOWA

    * dzieci/młodzież…...………16.45

    * dorośli ................................ 17.30.

- GORZKIE ŻALE niedziela ..........ok.10.00.

3. Zapraszamy 24 marca, w sobotę, na tradycyjną 17. Wielkopostną Piel- 

  grzymkę Pokutną do Sanktuarium Męki Pańskiej i Najśw. Sakramentu w

  Głotowie. Wyjazd o godz. 9.00 sprzed kościoła. Koszt wyjazdu to 22 zł. 

  Proszę chętnych o zapisywanie się w zakrystii lub telefonicznie u ks.

  Proboszcza.

4. Klerycy WSD "Hosianum" w Olsztynie zapraszają na misterium Męki

   Pańskiej "O miłości, która nie przekreśla nikogo" w niedzielę 18 marca

   o g. 15.00, we wtorek i środę 20 i 21 marca o 12.00 oraz w niedzielę

   25 marca o godz. 14.00. Informacje na plakacie.

5. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 5 zł.

6. Dziękuję za ofiary na ogrzewanie kościoła. Zebrano: 993 zł. Rachunek

   to: 1034,45 zł.

7. W poniedziałek,wtorek i sobotę Mszy św. nie będzie.

8. Salezjanie zapraszają na Misterium Męki Pańskiej. Misterium będzie

   wystawione w sobotę 24 marca o godz. 16.00 i 19.30 oraz w niedzielę

  25 marca o g. 16.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Salezjańskich.

9. Do nabycia są paschaliki Caritas na stół wielkanocny. Duże za 8 zł, a

   małe za 5 zł.

10. Zespół Szkół Salezjańskich zaprasza na dni otwarte. Ulotki w przed-

    sionku kościoła.

11. Proszę o pomoc w środę o 15.30 w porządkowaniu salki i garażu po

     pęknięciu rury z wodą.

12. Za tydzień zbiórka do puszki na kwiaty i dekoracje do Grobu Pańskiego.

 ***

 

==========================================

3. NIEDZIELA WLK. POSTU - 4 III 2018

==========================================

1. Szczególnym spotkaniem z Chrystusem, który naucza i podnosi nas z

   grzechów są rekolekcje wielkopostne, które rozpoczynamy w naszej

  Parafii. Módlmy się o światło Ducha św. dla ks. Rekolekcjonisty i każ-

  dego z nas. Przez dobry rachunek sumienia i szczerą spowiedź przygo-

  tujmy się na pełne radości przeżycie świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

  Nauki głosi ks. kan. Jerzy Balcer, proboszcz Parafii św. Hiacynty i Fran-

   ciszka w Ostródzie.      

2. Zapraszamy na nabożeństwa, poprzez które pragniemy głębiej prze-

   żyć okres Wielkiego Postu 

- DROGA KRZYŻOWA – piątek

     * dzieci/młodzież………………16.45

     * dorośli ................................. 17.30.

 - GORZKIE ŻALE - niedziela ..........ok.10.00.

3. Zapraszamy 24 marca, w sobotę, na tradycyjną 17. Wielkopostną Piel- 

  grzymkę Pokutną do Sanktuarium Męki Pańskiej i Najśw. Sakramentu w

  Głotowie. Wyjazd o godz. 9.00 sprzed kościoła. Koszt wyjazdu to 22 zł. 

  Proszę chętnych o zapisywanie się w zakrystii lub telefonicznie u ks.

  Proboszcza.

4. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 5 zł

  oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 5 zł.

5. Dziękuję za ofiary na ogrzewanie kościoła. Rachunek to: 1034,45 zł.

6. W piątek 9 marca po raz pierwszy odbędzie się Nocna Droga Krzyżowa

    Ostróda - Brzydowo - Ostróda. Spotkanie organizacyjne dziś o 19.30 w

   Parafii św. Franciszka. Szczegóły na plakacie w przedsionku kościoła.

7. Komunikat Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego Metropolity Warmińskiego

   o mianowaniu biskupa pomocniczego Archidiecezji Warmińskiej.

8. Za tydzień spotkania kl. II i III gimn. o 10.45 i kl. I - II po Mszy św. o 11.30.

9. Odszedł do Boga śp. Henryk Szulc. "Wieczny odpoczynek racz Mu

    dać Panie!"

KOMUNIKAT

ARCYBISKUPA JÓZEFA GÓRZYŃSKIEGO

METROPOLITY WARMIŃSKIEGO

O NOMINACJI BISKUPA POMOCNICZEGO

ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ

Drodzy Bracia i Siostry!

     Pragnę podzielić się z Wami ogromną radością, jaką jest mianowanie

 przez Ojca Św. Franciszka ks. kan. dra Janusza Ostrowskiego biskupem

pomocniczym Archidiecezji Warmińskiej.

     Ks. Janusz, kapłan naszej Archidiecezji, jest w niej urodzony i wykształ-

cony. Ukończył nasze Seminarium Duchowne „Hosianum” i w roku 1991

przyjął święcenia kapłańskie z rąk Ks. Abpa Edmunda Piszcza. Ma za sobą

bogate doświadczenia pracy w Kościele: pracował duszpastersko w parafii,

ukończył studia specjalistyczne z prawa w Rzymie, kilka lat pracował jako

misjonarz w Afryce, pracował w wielu instytucjach naszej Archidiecezji,

głównie w Sądzie Metropolitalnym. Jest cenionym specjalistą z zakresu

prawa kościelnego i wykładowcą akademickim z tej dziedziny. Święcenia

biskupie ks. Janusz Ostrowski przyjmie w sobotę, 21 kwietnia 2018 r. o

godz. 11.00 w Bazylice Konkatedralnej w Olsztynie. Już dziś zapraszam

wszystkich do wzięcia udziału w tych uroczystościach.

    Otoczmy Biskupa Nominata modlitwą, prosząc o moc Ducha Św., aby

sprostał zadaniom, jakie Pan Bóg przed nim postawi.

    Olsztyn, dnia 28 lutego 2018 r.

                                                                Abp Józef Górzyński
                                                              Metropolita Warmiński

***

=============================

ODSZEDŁ DO BOGA

=============================

ŚP.

HENRYK SZULC

zmarł 26 lutego 2018 r. w wieku 87 lat 

                 POGRZEB 28 lutego 2018 /środa/

       10.55 - wyprowadzenie z domu pogrz. - ul. Paderewskiego

ok. 11.30 - modlitwa za Zmarłego w kościele

     12.00 - Msza św. w intencji śp. Henryka

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!    

***

===========================================

2. NIEDZIELA WLK. POSTU - 25 II 2018

============================================

1. W okresie Wielkiego Postu Chrystus prowadzi nas drogą przemiany

  życia i nawrócenia. Pamiętajmy o modlitwie, częstym rachunku su-

  mienia i dążeniu do głębszego poznania nauki Ewangelii.

2. Zachęcamy do podejmowania wielkopostnego wyrzeczenia oraz do

   podjęcia jałmużny wielkopostnej. Skarbonki jałmużny wyłożone są 

   na stoliku pod chórem.

3. Druga niedziela Wielkiego Postu Ad Gentes  jest dniem modlitwy,

  postu i solidarności z misjonarzami. Po Mszy św. zbiórka do puszek

  na rzecz dzieła pomocy misjonarzom Ad Gentes.

4. Zapraszamy na nabożeństwa, poprzez które pragniemy głębiej prze-

   żyć okres Wielkiego Postu 

- DROGA KRZYŻOWA – piątek

     * dzieci/młodzież………………16.45

     * dorośli ................................. 17.30.

 - GORZKIE ŻALE - niedziela ..........ok.10.00.

5. Za tydzień, w III niedzielę Wielkiego Postu. rozpoczniemy w naszej

  Parafii rekolekcje wielkopostne. Nauki wygłosi ks. kan. Jerzy Balcer,

  proboszcz parafii św. Hiacynty i Franciszka w Ostródzie.

6. Zapraszamy 24 marca, w sobotę, na tradycyjną 17. Wielkopostną Piel- 

  grzymkę Pokutną do Sanktuarium Męki Pańskiej i Najśw. Sakramentu w

  Głotowie. Wyjazd o godz. 9.00 sprzed kościoła. Koszt wyjazdu to 22 zł. 

  Proszę chętnych o zapisywanie się w zakrystii lub telefonicznie u ks.

  Proboszcza.

7. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 5 zł

  oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 5 zł.

8. W tym tygodniu przypada 1.piątek marca. Do chorych ks. Proboszcz uda

    się w czwartek i piątek po godz. 10.00. Okazja do spowiedzi od 17.35. 

9. Dzisiaj spotkania kl. I-III, VI i VII.

10. Po Mszy św. o 9.00 spotkanie Żywego Różańca.

 

=========================================

1. NIEDZIELA WLK. POSTU - 18 II 2018

=========================================

1. Wielki Post to okres pracy nad sobą, modlitwy, pokuty, nawrócenia

   i czynienia dobra. Przypominamy o bezwzględnym powstrzymaniu

  się od zabaw i innych działań sprzecznych z  pokutnym charakterem

  tego okresu.

2. Zachęcamy do podejmowania dobrych postanowień w duchu wiary,

  wielkopostnego wyrzeczenia oraz do podjęcia jałmużny. W przedsion-

  ku można otrzymać skarbonki  jałmużny wielkopostnej dla dzieci w

 ramach akcji "Od juniora do seniora".

3. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne:

- DROGA KRZYŻOWA - piątek

 * dzieci/młodzież ..........16.45

 * dorośli .......................17.30 

- GORZKIE ŻALE

   * niedziela .............ok.10.00

4. Rekolekcje wielkopostne w naszej Parafii będziemy przeżywali od

   3. niedzieli Wlk. Postu /4-6 marca/. Nauki wygłosi Ks. Jerzy Balcer,

   proboszcz Parafii św. Hiacynty i Franciszka.

5. We wtorek wspomn. św. Hiacynty i Franciszka.Msza św. o godz. 16.30.

6. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie

    5 zł.

7. Dzisiaj spotkania po Mszy św. o 11.30 kl. I -III oraz II i III gimn. 

    Za tydzień kl. VI i VII.

8. Odeszła do Boga śp. Genowefa Hałońska. "Wieczny odpoczynek racz

   Jej dać Panie...".

 

 

 

=============================

ODESZŁA DO BOGA 

==============================

ŚP.

GENOWEFA HAŁOŃSKA

zmarła 13 lutego 2018, w wieku 91 l.

   Pogrzeb 17 grudnia 2018 /sobota/

   10.50 - wyprowadzenie z domu pogrz. ul. Drwęcka

   11.30 - modlitwa w kościele św. Moniki

   12.00 - Msza św. w intencji śp. Genowefy

                     Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie!

                                              ***

=================================

6. NIEDZIELA ZWYKŁA - 11 II 2018

================================

1. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Chorego, którego celem jest

   objęcie modlitwą wszystkich cierpiących, zarówno duchowo, jak 

    i fizycznie, i zwrócenie uwagi świata na ich potrzeby.Hasłem        

tego dnia są słowa: „Oto syn Twój (…) Oto Matka twoja”. I od

 tej godzinyuczeń wziął Ją do siebie” (J 19, 26-27).

2. W tym tygodniu Środą Popielcową rozpoczniemy Wielki Post czyli

   czterdziestodniowy okres  przygotowania paschalnego. W Środę

  Popielcową zapraszamy na Msze św. o godz. 11.00 i 18.00. Poprzez

  obrzęd posypania głów popiołem wyrazimy pragnienie podjęcia

  pokuty i nawrócenia. W tym dniu obowiązuje post ścisły: powstrzy-

  manie się od spożycia mięsa i trzy posiłki, w tym jeden do syta.

3. Zapraszamy na nabożeństwa, poprzez które pragniemy głębiej

    przeżyć okres Wielkiego Postu :

 - DROGA KRZYŻOWA - piątek .................. 17.30.

 - GORZKIE ŻALE - niedziela ...................ok.10.00

4. To ostatni dzień wizyty duszpasterskiej - kolędy. Jeśli jakaś rodzina

   nie była obecna podczas kolędy może zgłosić chęć przyjęcia kapłana

   umawiając się indywidualnie w zakrystii lub telefonicznie - telefon

   kom. 600 939 159.

5. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." oraz

  "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci z płytą w cenie 5 zł.

6. Można zamawiać intencje Mszy św. na 2018 rok.. 

7. Dziś po Mszy św. o 11.30 spotkanie rodziców dzieci I Komunijnych,

   za tydzień zapraszamy kl. II i III gimn.

 

 Wizyta duszpasterska rodzin katolickich to czas modlitwy o Boże

 błogosławieństwo w nowym roku dla naszych rodzin i troski o

 rozwój duchowy naszej Parafii i każdego z nas.

  Przygotujmy biały obrus, krzyż, świece i wodę święconą. Dzieci i

  młodzież proszę o przygotowanie zeszytów do religii. Proszę także

  o wcześniejsze zgłaszanie nowych mieszkańców naszej Parafii.

  Ofiary składane przy okazji kolędy będą przeznaczone głównie

  na spłatę posadzki granitowej. Proszę także o ewentualne regu-

  lowanie zaległości co do  funduszu porządkowego /sprzątanie koś-

  cioła/ lub składek na budowę. Można też prosić o wizytę kapłana

  przed południem, po wcześniejszym zgłoszeniu.

K  +  M  +  B    2  0  1  8

      2 I WTO od 16.00 ul. Henrykowska 1 - 12

        3 I ŚRO od 16.00  ul. Henrykowska 14 - 24 parz.

         4 I CZW od 16.00 ul.  Henrykowska 13 - 17 nparz. 

         5 I PTK od 18.00 ul. Szkolna i Jeziorna 1

          6 I SOB od 16.00 ul. Świetlińska 1-9

       7 I NDZ od 14.00 ul. Dębowa i Bukowa

         =================================

      8 I PON od 16.00 ul. Henrykowska 26-44 c parz.

        9 I WTO od 16.00 ul. Słoneczna

        10 I ŚRO od 16.00  ul. Henrykowska 19-27 b,31a,b nparz.

        11 I CZW od 15.00 ul.  Henrykowska 29-31,33

        12 I PTK od 16.00 ul. Henrykowska 35-47 nparz.

        13 I SOB  od 9.00 ul. Świetlińska 49-57 nparz.

                      od 17.00 ul. Henrykowska 44d-50 parz.

        14 I NDZ od 14.00 ul. Brzozowa

     ===================================

       15 I PON od 16.00 ul. Polna 2-12 parz.

       16 I WTO od 16.00 ul. Polna 1-17 nparz.

       17 I ŚRO od 10.00 ul. Słoneczna 6 - DPom.

       28 I NDZ od 16.00 ul. Kajki i Świetlińska 16

   ==================================

     29 I PON od 14.00 ul. Kwiatowa

      30 I WTO od 15.00 ul. Polna 14-26 parz.

      31 I ŚRO od 15.00  ul. Świetlińska 12-28 parz.

        1 II CZW od 15.00 ul. Polna 19-25 nparz. i na Wzgórzu

        2 II PTK  = = = = = = 

        3 II SOB  od 9.00 ul. Świetlińska 50>32 parz. 

       4 II NDZ od 14.00 ul. Jeziorna 2-16 parz.

   ================================

        5 II PON od 16.00 ul. Jeziorna 28>18 parz.

        6 II WTO od 16.00 ul. Jeziorna 3-11 nparz.

        7 II ŚRO od 16.00  ul. Świetlińska 19-35 nparz.

    8 II CZW od 16.00 ul. Świetlińska 37-47 nparz.

     9 II PTK  od 16.00 ul. Jeziorna 13-21 nparz.

     10 II SOB  od 9.00 ul. Ogrodowa 25>1

     11 II NDZ od 14.00 ul. Orzechowa i Cibory

               

Jeśli jakaś rodzina nie była obecna podczas kolędy

może zgłosić chęć przyjęcia kapłana umawiając się

indywidualnie w zakrystii lub telefonicznie 

- telefon kom. 600 939 159.

               

                                   *

=============================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

============================= 

JAN SICIŃSKI

syn Daniela i Elżbiety

4 lutego 2018 r.

został przez Chrzest św. włączony do Kościoła

 

=====================================

5. NIEDZIELA ZWYKŁA - 4 II 2018

=====================================

1. W niedzielę 11 lutego  Światowy Dzień Chorego. Podczas Mszy św. o

  godz. 9.00 chorzy będą mogli przyjąć sakrament namaszczenia chorych.

 Pomóżmy chorym w dotarciu do kościoła.

2. Msze św. w tym tygodniu w poniedziałek-piątek o godz. 9.00, w sobotę

    Mszy św. nie będzie.

3. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." oraz

  "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci z płytą w cenie 5 zł.

4. Można zamawiać intencje Mszy św. na 2018 rok.. 

5. W naszej Parafii trwa KOLĘDA - odwiedziny duszpasterskie.

6. Woda święcona dostępne są przy żłóbku.

7. Za tydzień po Mszy św. o 11.30 spotkanie rodziców dzieci, które w

   tym roku przystępują do I Komunii św.

8. Dziękuję za ofiary na ogrzewanie kościoła. Rachunek: 933,56 zł.

 

*

   

 Wizyta duszpasterska rodzin katolickich to czas modlitwy o Boże

 błogosławieństwo w nowym roku dla naszych rodzin i troski o

 rozwój duchowy naszej Parafii i każdego z nas.

  Przygotujmy biały obrus, krzyż, świece i wodę święconą. Dzieci i

  młodzież proszę o przygotowanie zeszytów do religii. Proszę także

  o wcześniejsze zgłaszanie nowych mieszkańców naszej Parafii.

  Ofiary składane przy okazji kolędy będą przeznaczone głównie

  na spłatę posadzki granitowej. Proszę także o ewentualne regu-

  lowanie zaległości co do  funduszu porządkowego /sprzątanie koś-

  cioła/ lub składek na budowę. Można też prosić o wizytę kapłana

  przed południem, po wcześniejszym zgłoszeniu.

K  +  M  +  B    2  0  1  8

      2 I WTO od 16.00 ul. Henrykowska 1 - 12

        3 I ŚRO od 16.00  ul. Henrykowska 14 - 24 parz.

         4 I CZW od 16.00 ul.  Henrykowska 13 - 17 nparz. 

         5 I PTK od 18.00 ul. Szkolna i Jeziorna 1

          6 I SOB od 16.00 ul. Świetlińska 1-9

       7 I NDZ od 14.00 ul. Dębowa i Bukowa

         =================================

      8 I PON od 16.00 ul. Henrykowska 26-44 c parz.

       9 I WTO od 16.00 ul. Słoneczna

      10 I ŚRO od 16.00  ul. Henrykowska 19-27 b,31a,b nparz.

      11 I CZW od 15.00 ul.  Henrykowska 29-31,33

      12 I PTK od 16.00 ul. Henrykowska 35-47 nparz.

      13 I SOB  od 9.00 ul. Świetlińska 49-57 nparz.

                      od 17.00 ul. Henrykowska 44d-50 parz.

      14 I NDZ od 14.00 ul. Brzozowa

     ===================================

     15 I PON od 16.00 ul. Polna 2-12 parz.

     16 I WTO od 16.00 ul. Polna 1-17 nparz.

     17 I ŚRO od 10.00 ul. Słoneczna 6 - DPom.

    28 I NDZ od 16.00 ul. Kajki i Świetlińska 16

    29 I PON od 14.00 ul. Kwiatowa

    30 I WTO od 15.00 ul. Polna 14-26 parz.

    31 I ŚRO od 15.00  ul. Świetlińska 12-28 parz.

     1 II CZW od 15.00 ul. Polna 19-25 nparz. i na Wzgórzu

     2 II PTK  = = = = = = 

     3 II SOB  od 9.00 ul. Świetlińska 50>32 parz. 

     4 II NDZ od 14.00 ul. Jeziorna 2-16 parz.

=====================================

4. NIEDZIELA ZWYKŁA - 28 I 2018

=====================================

1. W piątek, 2 lutego, Święto Ofiarowania Pańskiego /Matki Bożej

  Gromnicznej / obchodzone 40 dni po Bożym Narodzeniu upamiętnia

 ofiarowanie Jezusa Chrystusa w świątyni jerozolimskiej i objawienia

  jako światła dla wszystkich ludzi. Msze św. w tym dniu o godz.11.00 i

  18.00. Zabierzmy ze sobą świece. Po wieczornej Mszy św. zapraszam

  do rozbierania dekoracji świątecznych w kościele oraz do wyniesienia

   choinek i szopki.

2. W Święto Ofiarowania Pańskiego Kościół Katolicki przeżywa Świa-

  towy Dzień Życia Konsekrowanego. W  tym dniu modlimy się w inten-

  cji osób konsekrowanych, które podjęły drogę życia według rad

 ewangelicznych. Ofiary składane na tacę będą przeznaczone na zakon

  kontemplacyjny w Szczytnie.

3. W tym dniu przypada też I piątek lutego. Do chorych udam się w 

  czwartek i piątek po godz. 10.00; okazja do spowiedzi od godz. 17.30.

4. Msze św. w tym tygodniu w poniedziałek-czwartek o godz. 9.00, 2 II

   o godz.11.00 i 18.00, w sobotę Mszy św. nie będzie.

5. Dziś spotkanie Żywego Różańca po Mszy św. o 9.00.

6. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w 

    cenie 5 zł.

7. Można zamawiać intencje Mszy św. na 2018 rok..

8. Dzisiaj, o godz. 14.00 w Hotelu "Sajmino" odbędzie się zabawa choin-

 kowa dla dzieci z Kajkowa. Serdecznie zapraszamy na miłą i pełną

  atrakcji zabawę. Prosimy o przyniesienie z sobą ciast na poczęstunek.

9. III zapowiedź przedmałżeńska:

   Agnieszka Rózic, panna z naszej Parafii i

    Krzysztof Kuzioła, kawaler z Parafii św. Trójcy z Brzydowa

     Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami w

  sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

10. W naszej Parafii trwa KOLĘDA - odwiedziny duszpasterskie.

11. Kreda i woda święcona dostępne są przy żłóbku.

=======================================

 3. NIEDZIELA ZWYKŁA - 21 I 2018

===================================

1. Zapraszamy na modlitwę o jedność chrześcijan pod hasłem:

         Prawica Twoja wsławiła się mocą (Wj 15, 6)

     22 stycznia 2018 Poniedziałek Ostróda

      Kościół św. Faustyny, ul. Plebiscytowa 48

      godz. 17.00, Nabożeństwo Słowa Bożego

  Przewodniczy: Ks. Władysław Szmul,

                          proboszcz parafii św. Faustyny w Ostródzie

  Homilia: Ks. Wojciech Płoszek,

                proboszcz ewangelickiej parafii w Ostródzie

      24 stycznia 2018 Środa Ostróda

      Zbór Kościoła Chrystusowego, ul. 1 Dywizji 5

      godz. 17.00, Nabożeństwo

  Przewodniczy: Pastor Zbigniew Chojnacki,

                         pastor Kościoła Chrystusowego w Ostródzie

  Homilia: Ks. Paweł Rabczyński,

                delegat ds. ekumenizmu w Archidiecezji Warmińskiej 

2. Zabawa choinkowa dzieci odbędzie się w niedzielę 28 stycznia o godz.

    14.00 w hotelu "Sajmino". Rodziców prosimy o przygotowanie ciast i 

    słodyczy.

3. Można zamawiać intencje Mszy św. na 2018 rok.

4. Zapraszamy dzisiaj o godz. 15.30 na 14. Koncert Kolęd i Pastorałek

   "Zaśpiewajmy Dzieciątku" do kościoła Niepokalanego Poczęcia Naj-

    świętszej Maryi Panny w Ostródzie.

5. Do soboty ks. Proboszcz będzie na rekolekcjach. Mszy św. w tym

   tygodniu w dni powsz. nie będzie. W sprawach pilnych można kon-

   taktować się telefonicznie lub z Parafią św. Hiacynty i Franciszka

   tel. 89/ 642-01-26 ks. Wikariusz - kom. 509 973 745.

6. II zapowiedź przedmałżeńska:

   Agnieszka Rózic, panna z naszej Parafii i

    Krzysztof Kuzioła, kawaler z Parafii św. Trójcy z Brzydowa

     Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami w

  sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

7. Kreda i woda święcona dostępne są przy żłóbku.

   Wizyta duszpasterska rodzin katolickich to czas modlitwy o Boże

 błogosławieństwo w nowym roku dla naszych rodzin i troski o

 rozwój duchowy naszej Parafii i każdego z nas.

  Przygotujmy biały obrus, krzyż, świece i wodę święconą. Dzieci i

  młodzież proszę o przygotowanie zeszytów do religii. Proszę także

  o wcześniejsze zgłaszanie nowych mieszkańców naszej Parafii.

  Ofiary składane przy okazji kolędy będą przeznaczone głównie

  na spłatę posadzki granitowej. Proszę także o ewentualne regu-

  lowanie zaległości co do  funduszu porządkowego /sprzątanie koś-

  cioła/ lub składek na budowę. Można też prosić o wizytę kapłana

  przed południem, po wcześniejszym zgłoszeniu.

K  +  M  +  B    2  0  1  8

      2 I WTO od 16.00 ul. Henrykowska 1 - 12

        3 I ŚRO od 16.00  ul. Henrykowska 14 - 24 parz.

         4 I CZW od 16.00 ul.  Henrykowska 13 - 17 nparz. 

         5 I PTK od 18.00 ul. Szkolna i Jeziorna 1

          6 I SOB od 16.00 ul. Świetlińska 1-9

       7 I NDZ od 14.00 ul. Dębowa i Bukowa

         =================================

      8 I PON od 16.00 ul. Henrykowska 26-44 c parz.

       9 I WTO od 16.00 ul. Słoneczna

      10 I ŚRO od 16.00  ul. Henrykowska 19-27 b,31a,b nparz.

      11 I CZW od 15.00 ul.  Henrykowska 29-31,33

      12 I PTK od 16.00 ul. Henrykowska 35-47 nparz.

      13 I SOB  od 9.00 ul. Świetlińska 49-57 nparz.

                      od 17.00 ul. Henrykowska 44d-50 parz.

      14 I NDZ od 14.00 ul. Brzozowa

     ===================================

     15 I PON od 16.00 ul. Polna 2-12 parz.

     16 I WTO od 16.00 ul. Polna 1-17 nparz.

     17 I ŚRO od 10.00 ul. Słoneczna 6 - DPom.

      18-27 STYCZNIA - PRZERWA

      28 I NDZ od 16.00 ul. Kajki i Świetlińska 16

 

=======================================

 2. NIEDZIELA ZWYKŁA - 14 I 2018

===================================

1. Rozpoczynamy czas modlitwy o jedność chrześcijan pod hasłem:

   Prawica Twoja wsławiła się mocą (Wj 15, 6)

      17 stycznia 2018 Środa Ostróda

      Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, ul. Sienkiewicza 22,

      godz. 17.00, Nabożeństwo Słowa Bożego

   Przewodniczy: Ks. Wojciech Płoszek,

                         proboszcz ewangelickiej parafii w Ostródzie

   Homilia: Ks. Andrzej Ciućkowski,

               proboszcz parafii św. Moniki w Kajkowie

2. Zabawa choinkowa dzieci odbędzie się w niedzielę 28 stycznia o godz.

    14.00 w hotelu "Sajmino".

3. Można zamawiać intencje Mszy św. na 2018 rok.

4. W naszej Parafii trwa KOLĘDA - odwiedziny duszpasterskie.

5. W tym tygodniu Msze św. w dni powsz.: od poniedziałku do środy o 

   godz. 9.00.

6. Od czwartku ks. Proboszcz będzie na rekolekcjach. Mszy św. od

   czwartku w dni powsz. nie będzie. W sprawach pilnych można kon-

   taktować się telefonicznie lub z Parafią św. Hiacynty i Franciszka

   tel. 89/ 642-01-26 ks. Wikariusz - kom. 509 973 745.

7. I zapowiedź przedmałżeńska:

   Agnieszka Rózic, panna z naszej Parafii i

    Krzysztof Kuzioła, kawaler z Parafii św. Trójcy z Brzydowa

     Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami w

  sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

8. Na ogrzewanie zebrano: 1067,72 zł.

9. Nagrody roraty 2017: Maja Bunalska, Anna Bawolska, Anna Mań-

    kowska, Nikola i Piotr Wiśniewscy.

10. Kreda i woda święcona dostępne są przy żłóbku.

11. Odszedł do Boga śp.ks. prał. Józef Bielawski. "Wieczny odpoczynek

      racz mu dać Panie".

***

   Wizyta duszpasterska rodzin katolickich to czas modlitwy o Boże

 błogosławieństwo w nowym roku dla naszych rodzin i troski o

 rozwój duchowy naszej Parafii i każdego z nas.

  Przygotujmy biały obrus, krzyż, świece i wodę święconą. Dzieci i

  młodzież proszę o przygotowanie zeszytów do religii. Proszę także

  o wcześniejsze zgłaszanie nowych mieszkańców naszej Parafii.

  Ofiary składane przy okazji kolędy będą przeznaczone głównie

  na spłatę posadzki granitowej. Proszę także o ewentualne regu-

  lowanie zaległości co do  funduszu porządkowego /sprzątanie koś-

  cioła/ lub składek na budowę. Można też prosić o wizytę kapłana

  przed południem, po wcześniejszym zgłoszeniu.

K  +  M  +  B    2  0  1  8

      2 I WTO od 16.00 ul. Henrykowska 1 - 12

         3 I ŚRO od 16.00  ul. Henrykowska 14 - 24 parz.

         4 I CZW od 16.00 ul.  Henrykowska 13 - 17 nparz. 

         5 I PTK od 18.00 ul. Szkolna i Jeziorna 1

          6 I SOB od 16.00 ul. Świetlińska 1-9

       7 I NDZ od 14.00 ul. Dębowa i Bukowa

         =================================

         8 I PON od 16.00 ul. Henrykowska 26-44 c parz.

          9 I WTO od 16.00 ul. Słoneczna

        10 I ŚRO od 16.00  ul. Henrykowska 19-27 b,31a,b nparz.

      11 I CZW od 15.00 ul.  Henrykowska 29-31,33

      12 I PTK od 16.00 ul. Henrykowska 35-47 nparz.

      13 I SOB  od 9.00 ul. Świetlińska 49-57 nparz.

                      od 17.00 ul. Henrykowska 44d-50 parz.

      14 I NDZ od 14.00 ul. Brzozowa

      

=======================================

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO - 7 I 2018

  =======================================

1. Dziś Jezus Chrystus objawia swoją mesjańską godność i jednocześ-

  nie wskazuje na naszą wielką godność wybranych przez Ojca do zba-

  wienia dzieci Bożych. Dziękujmy Panu za łaskę Chrztu św., którą nas

  obdarzył. Kończymy okres Narodzenia Pańskiego.

2. Zabawa choinkowa dzieci odbędzie się w niedzielę 28 stycznia o godz.

    14.00 w hotelu "Sajmino".

3. Można zamawiać intencje Mszy św. na 2018 rok.

4. W naszej Parafii trwa KOLĘDA - odwiedziny duszpasterskie.

5. W tym tygodniu Msze św. w dni powsz.: od poniedziałku do czwartku o 

   o godz. 9.00. W piątek o 7.00. W sobotę o godz. 12.00.

6. Kreda i woda święcona dostępne są przy żłóbku.

 

   Wizyta duszpasterska rodzin katolickich to czas modlitwy o Boże

 błogosławieństwo w nowym roku dla naszych rodzin i troski o

 rozwój duchowy naszej Parafii i każdego z nas.

  Przygotujmy biały obrus, krzyż, świece i wodę święconą. Dzieci i

  młodzież proszę o przygotowanie zeszytów do religii. Proszę także

  o wcześniejsze zgłaszanie nowych mieszkańców naszej Parafii.

  Ofiary składane przy okazji kolędy będą przeznaczone głównie

  na spłatę posadzki granitowej. Proszę także o ewentualne regu-

  lowanie zaległości co do  funduszu porządkowego /sprzątanie koś-

  cioła/ lub składek na budowę. Można też prosić o wizytę kapłana

  przed południem, po wcześniejszym zgłoszeniu.

K  +  M  +  B    2  0  1  8

      2 I WTO od 16.00 ul. Henrykowska 1 - 12

       3 I ŚRO od 16.00  ul. Henrykowska 14 - 24 parz.

       4 I CZW od 16.00 ul.  Henrykowska 13 - 17 nparz. 

       5 I PTK od 18.00 ul. Szkolna i Jeziorna 1

       6 I SOB od 16.00 ul. Świetlińska 1-9

       7 I NDZ od 14.00 ul. Dębowa i Bukowa

 

========================================

UROCZYSTOŚĆ  NARODZENIA PAŃSKIEGO

- 25 XII 2017

========================================

1. Dziś narodził się nam Zbawiciel! Spełniło się nasze pragnienie po-

   witania Chrystusa pośród nas. Niech ta prawda promieniuje z na-

   szego serca napełnionego wielką radością!  Idźmy i głośmy ją nie

   tylko najbliższym, ale i tym wszystkim, których Bóg stawia na na-

    szych drogach życia. Pan jest pośród nas!

2. W I i II dzień Świąt Narodzenia Pańskiego Msze św. wg. porządku

    niedzielnego.

3. 31 grudnia, w niedzielę, Święto Świętej Rodziny z Nazaretu - Jezu-

   sa, Maryi i Józefa. Dziękujemy za dar naszych rodzin i modlimy

   się o dar miłości, jedności i żywej wiary dla wszystkich rodzin. Po

   Mszy św. spotkanie opłatkowe Żywego Różańca.

4. W poniedziałek 1 stycznia Nowy Rok - Uroczystość Św. Bożej

    Rodzicielki Maryi i światowy dzień modlitw o pokój na Ziemi.

    Msza św. o godz.11.30.

5. Można zamawiać intencje Mszy św. na przyszły rok.

6. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie

    5 zł, "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 4 zł.

7. W piątek Msza św. o 16.30. Próba jasełek dzieci o godz. 17.00.

7. Podziękowania.

   - p. Annie i Dirkowi Josef za choinki do kościoła,

   - p. Pawłowi Leśnickiemu za podstawę pod szopkę i tło,

   - p. Marzenie Pasik za piękne dekoracje i stroiki,

   - p. Krzysztofowi Pasik za prace elektryczne,

   - p.Romanowi Jaroszewskiemu za wykonanie gwiazdy,

      a p. Joannie Śliwińskiej za pomoc w jej pomalowaniu,

   - wszystkim, którzy pomagali dekorować i sprzątać kościół  

     przed Świętami,

   - ministrantom i szafarzowi za pomoc w liturgii.

   - p. Iwonie i Zbigniewowi Zielińskim za nowe rusztowanie, siatkę

         na ogrodzenie i inne dary.

 

=======================================

IV NIEDZIELA ADWENTU - 24 XII 2017

=======================================

1. Przeżywamy ostatnie godziny Adwentu, dziękując za łaskę tego szczegól-

    nego czasu przygotowania do radości Narodzenia Pańskiego. Podsumo-

   wujemy naszą modlitwę, zaangażowanie w rozwój duchowy i otwarcie na

   prawdziwie chrześcijańskie przeżycie tych świętych tajemnic.  

2. Do nabycia są nowe: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 

    5 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci w cenie 4 zł.

3. Dziś wieczorem wieczerzą wigilijną rozpoczniemy uroczysty obchód świąt

   Narodzenia Pańskiego. Zachowajmy, zgodnie z wielowiekową tradycją,

   post od pokarmów mięsnych, pamiętajmy też o chrześcijańskim charakterze

   tej wieczerzy /zapalenie świecy, modlitwa, odczytanie fragmentu Ewangelii 

    św. Łukasza, modlitwa za żywych i zmarłych, Ojcze nasz i modlitwa przed

   posiłkiem/. Msza św. Pasterska o godz.22.00.

4. Msze św. w I i II dzień świąt Bożego Narodzenia o godz.9.00 i 11.30.

5. Można zamawiać intencje Mszy św. na 2018 rok.

6. W zakrystii są  jeszcze opłatki wigilijne.

 

 

***

======================================

III NIEDZIELA ADWENTU - 17 XII 2017

======================================

1. Przeżywamy dziś III niedzielę Adwentu "Gaudete" czyli niedzielę

    radości. W liturgii używamy koloru różowego, który oznacza ra-

    dość z przyjścia Chrystusa i daru zbawienia.

2. Zapraszamy w adwencie na Msze św. roratnie: w czwartek o 16.45,

    piątek o 6.30, w sobotę o godz. 7.30. Wraz z Maryją, słuchając

   Słowa Bożego dobrze przygotujmy nasze serca na przyjście Zbawi-

   ciela. Zabierzmy ze sobą lampiony.

3. Od dziś do środy ks. Proboszcz głosi rekolekcje w Dobrym Mieście.

   Od poniedziałku do środy Mszy św. nie będzie.

4. Za tydzień ostatnia IV niedziela Adwentu, a wieczorem wieczerzą

   wigilijną rozpoczniemy świętowanie Uroczystości Narodzenia Pań-

   skiego. Msza św. Pasterska o godz. 22.00.

4. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 

   5 zł.

5. Można zamawiać intencje Mszy św. na przyszły rok. Na naszej stro-

    nie internetowej dostępny jest już kalendarz z intencjami na 2018 r.

6. W zakrystii można nabyć świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzie-

   ciom w cenie min. małe 5 zł. Dochód z ich sprzedaży będzie przezna-

   czony na pomoc Caritas dla dzieci potrzebujących.

7. Dziękujemy za ofiary na pomoc Kościołowi na wschodzie.

8. W czwartek po roratach ok. 17.30 zapraszam dzieci i dorosłych do

     dekorowania kościoła na Święta Bożego Narodzenia /dla dzieci

     będzie coś słodkiego/.

9. Próba jasełek dzieci kl. I-III w piątek o godz. 17.00.

***

==============================

ODESZŁA DO BOGA 

==============================

ŚP.

IZABELA ŚLIWIŃSKA

zmarła 14 grudnia 2017, w wieku 73 l.

   Pogrzeb 16 grudnia 2017 /sobota/

   11.45 - wyprowadzenie z domu pogrz. ul. Drwęcka

   12.20 - modlitwa w kościele św. Moniki

   13.00 - Msza św. w intencji śp. Izabeli

                     Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie!

                                              ***

======================================

II NIEDZIELA ADWENTU - 10 XII 2017

======================================

1. W czasie Adwentu towarzyszy nam św. Jan Crzciciel wzywający

   do przygotowania drogi dla Pana. Wykorzystajmy dobrze rozpo-

    częty czas rekolekcji adwentowych na duchowe otwarcie się na

    przyjście Jezusa i oczyszczenie naszych serc. Nauki głosi ks.

    Robert Bednarski SDB. Program rekolekcji na stronie głównej.

2. Dzisiejsza niedziela to dzień modlitwy za Kościół na Wschodzie.

    Po Mszy św. zbiórka do puszki na pomoc dla tego Kościoła. 

3. Zapraszamy w adwencie na Msze św. roratnie: we wtorek o 16.45

    piątek o 6.30, w sobotę o godz. 7.30. Wraz z Maryją, słuchając

   Słowa Bożego dobrze przygotujmy nasze serca na przyjście Zbawi-

   ciela. Zabierzmy ze sobą lampiony.

4. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 

   5 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci w cenie 4 zł.

5. Można zamawiać intencje Mszy św. na przyszły rok. Na naszej stro-

    nie internetowej dostępny jest już kalendarz z intencjami na 2018 r.

6. W zakrystii można nabyć:

 - świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie min. małe 5 zł.

   Dochód z ich sprzedaży będzie przeznaczony na pomoc Caritas dla 

   dzieci potrzebujących.

7. Po Mszy św. 11.30 kl. I - III dzieci - próba.

8. Dziękujemy za ofiary na ogrzewanie kościoła. Rachunek za listopad

      to : 717,02 zł, zebrano 1042,97 zł.

9. Siostry Terezjanki zapraszają dziewczęta na spotkania w Ostródzie i

     rekolekcje. Plakaty na tablicy ogłoszeń.

10. W sobotę zapraszam mężczyzn o godz. 8.15  do stawiania choinek i

      przeniesienia szopki.

***

=====================

  przyjścia Je

3. Zapraszamy w adwencie nk

======================================

I NIEDZIELA ADWENTU - 3 XII 2017

======================================

1. Rozpoczynamy czas Adwentu - okres pobożnego i radosnego oczeki-

   wania na przyjście Pana. Adwent składa się z 2 odrębnych okresów:

 * czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego

  przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów (okres od początku

  Adwentu do 16 grudnia włącznie);

* czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pań-

  skiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię.  

  Wykorzystajmy dobrze ten czas na duchowe otwarcie się na przyjście

  Pana i oczyszczenie naszych serc. Pamiętajmy o postanowieniach

  adwentowych. Dziś poświęcę opłatki na stół wigilijny. Poświęcone

  opłatki będą roznosić osoby z naszej Parafii.

2. Dzisiaj rozpoczynamy nowy rok liturgiczny pod  hasłem "Jesteśmy

   napełnieni Duchem Świętym". 

3. Zapraszamy w adwencie na Msze św. roratnie: we wtorek i czwar-

   tek o godz. 6.30, w sobotę o godz. 7.30. Wraz z Maryją, słuchając

   Słowa Bożego dobrze przygotujmy nasze serca na przyjście Zbawi-

   ciela. Zabierzmy ze sobą lampiony.

4. W środę 6 grudnia wspomnienie św. Mikołaja, biskupa Myrry w

   obecnej Turcji, który jest wzorem bezinteresownej pomocy bliźnim.

5. W piątek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny.

    Msza św. o godz. 18.00.

6. Za tydzień rozpoczynamy w naszej Parafii rekolekcje adwentowe

   /10 do 12 grudnia/. Nauki wygłosi ks. Robert Bednarski SDB, dyre-

   ktor Szkół Salezjańskich w Ostródzie. 

7. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 

   5 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci w cenie 4 zł.

8. Można zamawiać intencje Mszy św. na przyszły rok. Na naszej stro-

    nie internetowej dostępny jest już kalendarz z intencjami na 2018 r.

9. W zakrystii można nabyć:

 - świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie min. małe 5 zł 

   i duże 15 zł /tylko na zapisy/. Dochód z ich sprzedaży będzie przezna-

   czony na pomoc Caritas dla dzieci potrzebujących.

  - kalendarze papieskie za 3 zł.

10. Katecheza parafialna po Mszy św. 11.30 kl. I - II dzieci.

11. Dziękujemy za ofiary na ogrzewanie kościoła. Rachunek za listopad

      to : 717,02 zł.

12. Wolne intencje Mszy św. w czasie rekolekcji: 11 XII godz.11.00

      i 12 XII godz. 11.00 i 16.45

13. Dekrety Abpa dra Józef Górzyński, Metropolity Warmińskiego

  - o włączeniu do naszej Parafii teren byłego poligonu,

  - o mianowaniu szafarzem nadzwyczajnym Komunii św. p. Roberta

       Bunalskiego.

 ***

========================================

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA

KRÓLA WSZECHŚWIATA - 26 XI 2017

========================================

 1. Dzisiaj ostatnia niedziela roku liturgicznego - Uroczystość Jezusa

   Chrystusa Króla Wszechświata. Uświadamiamy sobie, że On  jest

    jedynym Panem wszystkich stworzeń, a władza Jego nie przeminie,

   aby nastało Królestwo, które nie będzie miało końca. Odmówimy

   AKT PRZYJĘCIA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECH-

   ŚWIATA.

2. Za tydzień rozpoczynamy Adwent - okres zadumy i radosnego przy-

   gotowania do świąt Narodzenia Pańskiego. Pamiętajmy o zakończe-

  niu zabaw przed 24.00 w sobotę. W I Niedzielę Adwentu poświęcę

  opłatki na stół wigilijny. Poświęcone opłatki będą roznosić osoby z

   naszej Parafii.

3. Rekolekcje adwentowe już od II Niedzieli Adwentu /10-12 XII/.

4. Zapraszam na modlitwę za zmarłych w dni powszednie /wtorek-piątek/

   wypominki o godz. 17.35 o godz., Msza św. gregoriańska o godz. 18.00.

5. W czwartek Uroczystość św. Andrzeja Apostoła - patrona Archidiecezji

    Warmińskiej.

6. W tym tygodniu przypada I piątek grudnia.Wizyty u chorych w czwartek 

    i piątek od godz. 10.00. Okazja do spowiedzi od 17.30. 

7. W sobotę Mszy św. nie będzie.

8. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 5 zł.

9. Można zamawiać i rezerwować intencje Mszy św. na 2018 rok.

10. W zakrystii można nabyć:

 - świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie min. małe 5 zł 

   i duże 15 zł. Dochód z ich sprzedaży będzie przeznaczony na pomoc

    Caritas dla dzieci potrzebujących.

  - kalendarze papieskie na 2018 rok za 3 zł,

11. Spotkanie Żywego Różańca po Mszy św. o 9.00

12. Dziś spotkanie po Mszy św. o 11.30 kl. I-III dzieci

13. Za tydzień ofiary z tacy na ogrzewanie kościoła.

14. Abp dr Józef Górzyński, Metropolita Warmiński dekretem z 17 XI

   2017 ączył do naszej Parafii teren byłego poligonu ograniczony ul.

   Świetlińską i Jeziorną oraz Jeziorem Sajmino i DK 16.

***

======================================

33. NIEDZIELA ZWYKŁA - 19 XI 2017

======================================

1. Dziś obchodzimy po raz pierwszy Światowy. Papież Franciszek usta-

   nowił go na zakończenie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia, aby

   przypomnieć każdemu z nas wezwanie do czynnej miłości bliźniego. 

2. Za tydzień ostatnia niedziela roku liturgicznego - Uroczystość Chrys-

   tusa Króla.

3. Wierząc w Boże miłosierdzie i kierując się miłością wobec naszych

   zmarłych w miesiącu listopadzie modlimy się za dusze oczekujące

   na wybawienie z czyśćca.

    Niedziele    - Msza św. gregoriańska o godz.9.00,

                       - Jutrznia za zmarłych ok. godz. 10.00.

     Dni powsz. /wto.-ptk./   - wypominki o godz. 17.35,

                                            - Msza św. gregoriańska o godz. 18.00.

4. Można jeszcze składać kartki wypominkowe na Msze greg, i modl-

   litwę za naszych zmarłych. 

5. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." i kalendarzem w cenie 5 zł.

6. Można zamawiać i rezerwować intencje Mszy św. na 2018 rok.

7. Do nabycia są kalendarze papieskie na 2018r. w cenie 3 zł.

8. W poniedziałek i sobotę Msza św. o godz. 9.00.

9. Spotkania katechezy parafialnej /po Mszy św. o  godz.11.30/:

    - dzisiaj kl. I-III oraz kl. II i III gimn.

10. Odszedł do Boga śp. Józef Stępkowski. Odmówmy w Jego intencji

     "Wieczny odpoczynek ...".

***

=============================

ODSZEDŁ DO BOGA

=============================

ŚP.

JÓZEF STĘPKOWSKI

zmarł 18 listopada 2017 r. w wieku 81 lat 

                 POGRZEB 21 listopada 2017 /wtorek/

       10.50 - wyprowadzenie z domu pogrz. - ul. Paderewskiego

ok. 11.20 - modlitwa za Zmarłego w kościele

     12.00 - Msza św. w intencji śp. Józefa

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!    

***

======================================

32. NIEDZIELA ZWYKŁA - 12 XI 2017

======================================

1. „Ocalmy chrześcijan na Bliskim Wschodzie”. Pod tym hasłem

   obchodzimy IX Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym i

    wspieramy naszych braci w wierze modlitwą i ofiarami. Po Mszy 

    św. zbiórka do puszki.

2. Wierząc w Boże miłosierdzie i kierując się miłością wobec naszych

   zmarłych w miesiącu listopadzie modlimy się za dusze oczekujące

   na wybawienie z czyśćca.

    Niedziele    - Msza św. gregoriańska o godz.9.00,

                       - Jutrznia za zmarłych ok. godz. 10.00.

     Dni powsz. /wto.-ptk./   - wypominki o godz. 17.35,

                                            - Msza św. gregoriańska o godz. 18.00.

4. Na stoliku, pod chórem są wyłożone kartki wypominkowe na Msze

   św. gregoriańskie i modlitwę za naszych zmarłych. Zaznaczamy w

   kratkach na dole dzień, w którym chcielibyśmy aby odczytano imio-

  na naszych zmarłych - niedzielę lub dzień powszedni /od wtorku. do

   piątku/. Proszę o wyraźne wypełnianie drukowanymi literami

5. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 5 zł.

6. Można zamawiać i rezerwować intencje Mszy św. na 2018 rok.

7. Do nabycia są kalendarze papieskie na 2018r. w cenie 3 zł.

8. W sobotę Msza św. o godz. 9.00.

9. Spotkania katechezy parafialnej /po Mszy św. o  godz.11.30/:

    - dzisiaj kl. I-III oraz kl. III-V, za tydzień kl. II i III gimn.

***

=====================================

31. NIEDZIELA ZWYKŁA - 5 XI 2017

=====================================

1. W sobotę 11 listopada będziemy obchodzić Święto Niepodległości.

   Złożymy dziękczynienie Bogu i ludziom za dar wolnej Polski w 99

   rocznicę odzyskania niepodległości. Podczas Mszy św. gregoriańs-

   kiej o godz.9.00 będziemy modlić się za naszych zmarłych,a szcze-

   gólnie poległych i pomordowanych obrońców Ojczyzny.

2. Wierząc w Boże miłosierdzie i kierując się miłością wobec naszych

   zmarłych w miesiącu listopadzie modlimy się za dusze oczekujące

   na wybawienie z czyśćca.

    Niedziele    - Msza św. gregoriańska o godz.9.00,

                       - Jutrznia za zmarłych ok. godz. 10.00.

     Dni powsz. /wto.-ptk./   - wypominki o godz. 17.35,

                                            - Msza św. gregoriańska o godz. 18.00.

3. Przez cały listopad można uzyskać odpust za zmarłych nawiedzając

   pobożnie cmentarz i modląc się za dusze zmarłych. Aby  ten odpust

   uzyskać należy być w stanie łaski uświęcającej, odmówić Wierzę w

   Boga,Ojcze nasz oraz pomodlić się w intencjach Ojca Św. W dniach

   od 1 do 8 listopada jest to odpust zupełny a w pozostałe dni cząstko-

   wy.

4. Na stoliku, pod chórem są wyłożone kartki wypominkowe na Msze

   św. gregoriańskie i modlitwę za naszych zmarłych. Zaznaczamy w

   kratkach na dole dzień, w którym chcielibyśmy aby odczytano imio-

  na naszych zmarłych - niedzielę lub dzień powszedni /od wtorku. do

   piątku/. Proszę o wyraźne wypełnianie drukowanymi literami. Pamię-

   tajmy o słowach św. Moniki wypowiedzianych na krótko przed jej

   śmiercią: "to nie ważne, gdzie złożycie moje ciało. Nie martwcie się o

    to. Tylko o jedno was proszę, żebyście- gdziekolwiek będziecie -

    wspomnieli mnie przy ołtarzu Pańskim".

5. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 5 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 4 zł..

6. Można zamawiać i rezerwować intencje Mszy św. na 2018 rok.

7. Do nabycia są kalendarze papieskie na 2018r. w cenie 3 zł.

8. „Ocalmy chrześcijan na Bliskim Wschodzie”. Pod tym hasłem w nie-

   dzielę 12 listopada będziemy obchodzili IX Dzień Solidarności z Koś-

   ciołem Prześladowanym i wesprzemy chrześcijan ofiarami do puszki.

9. Spotkania katechezy parafialnej /po Mszy św. o  godz.11.30/:

    - dzisiaj kl. I-III oraz kl. VI i VII, za tydzień kl. III-V.

10. Odeszła do Boga śp. Genowefa Lisińska. "Wieczny odpoczynek...".


***

==========================

ODESZŁA DO BOGA

==========================

ŚP.

GENOWEFA LISIŃSKA

zmarła  1 listopada 2017 r.

Pogrzeb w Parafii Złotowo k/Lubawy

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie! 

***

=======================

    ODESZLI DO BOGA

      W ROKU 2016/17

======================

śp. Genowefa Lisińska

śp. Andrzej Orzechowski 

śp. Aniela Urbanowicz 

śp. Marga Hilda Skrzypińska

śp. Urszula Ciechanowicz

śp. Zofia Klonowska

śp. Marianna Pelczarska

śp. Kazimierz Kobiałka

śp. Adam Czyżewski

śp. Kunegunda Grochowska

śp. Aniela Moskal

śp. Maria Ludwika Serbintowicz

śp. Stanisław Pisarczyk

śp. Halina Mirosława Burzyńska

śp. Jadwiga Martyniak

MSZA ŚW. W INTENCJI ZMARŁYCH PARAFIAN

2 LISTOPADA 2017 o godz. 18.00

Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie! 

==========================

ODPUSTY ZA ZMARŁYCH

W LISTOPADZIE

==========================

    1 listopada  -  w Uroczystość Wszy-

   stkich Świętych wszyscy wierni mogą uzy-

   skać odpust zupełny i ofiarować go za zmarłych.

   Aby taki odpust uzyskać należy wyzbyć się przy-

   wiązania do grzechu, przystąpić do sakramentu

   pokuty, przyjąć Komunię świętą, nawiedzić koś-

   ciół lub kaplicę publiczną odmówić:Wierzę Boga,

   Ojcze nasz oraz pomodlić się w intencjach, o któ-

   re prosi Ojciec Św.

   

Przez cały listopad można uzyskać odpust za zmarłych  nawiedza-

jąc pobożnie cmentarz i modląc się za dusze zmarłych. Aby  ten  odpust

uzyskać należ być w stanie łaski uświęcającej,odmówić Wierzę w Boga,  

Ojcze nasz oraz pomodlić się w intencjach Ojca Św.W dniach od 1 do 8

listopada jest to odpust zupełny a w pozostałe dni cząstkowy.

 

=====================================

30. NIEDZIELA ZWYKŁA - 29 X 2017

=====================================

1. W środę 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych - dzień,

   w którym czcimy wszystkich zbawionych, tych znanych i te rzesze 

   nieznanych, a już cieszących się chwałą nieba. Msza św. o godz.

  9.00 w naszym kościele, zaś na cmentarzach: starym przy ul.Chro-

   brego o godz.12.00 i nowym przy ul. Spokojnej o godz.14.00.

   Pamiętajmy w tym dniu o obowiązku Mszy św.

2. 2 listopada, w czwartek, dzień zaduszny czyli Wszystkich Wiernych

  Zmarłych. Podczas Mszy św. o  godz.18.00 połączonej z 4 stacja-

  mi i wypominkami za zmarłych będziemy modlić się za zmarłych w

  ciągu ostatniego roku Parafian. Zapraszam rodziny zmarłych.

3. Warto skorzystać ze spowiedzi, aby uzyskać odpusty  za naszych

     zmarłych.

 4. Przypominam, że 1 listopada - w  uroczystość Wszystkich Świętych

   wszyscy wierni mogą uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmar-

  łych. Aby taki odpust uzyskać należy wyzbyć się przywiązania do grze-

  chu, przystąpić do sakramentu pokuty, przyjąć Komunię świętą, nawie-

  dzić kościół lub kaplicę publiczną odmówić: Wierzę Boga, Ojcze nasz

  oraz pomodlić się w intencjach, o które prosi Ojciec Św.

5. Przez cały listopad można uzyskać odpust za zmarłych nawiedzając

   pobożnie cmentarz i modląc się za dusze zmarłych. Aby  ten odpust

   uzyskać należy być w stanie łaski uświęcającej, odmówić Wierzę w

   Boga,Ojcze nasz oraz pomodlić się w intencjach Ojca Św. W dniach

   od 1 do 8 listopada jest to odpust zupełny a w pozostałe dni cząstko-

   wy.

6. W tym tygodniu przypada I piątek listopada. Wizyty z Komunią św.

  u chorych od godz. 10.00. Okazja do spowiedzi od 17.30. Wypomin-

  ki na zakończenie Mszy św.

7. Zbliża się miesiąc listopad - czas pamięci i modlitwy za naszych

  zmarłych. Warto pomyśleć o zbawieniu naszych bliskich, którzy od

  nas odeszli. Na stoliku, pod chórem, w specjalnym pojemniku, są

  wyłożone kartki wypominkowe na Msze św. gregoriańskie i modlitwę

  za naszych zmarłych. Zaznaczamy w kratkach na dole dzień, w któ-

  rym chcielibyśmy aby odczytano imiona naszych zmarłych - niedzielę

  lub dzień powszedni /od wtorku. do piątku/, np. jeśli zaznaczymy wto-

  rek to w każdy wtorek listopada o  17.35 będzie modlitwa wypominko-

   wa, a o 18.00 Msza św. za naszych zmarłych. Proszę o wyraźne wy-

   pełnianie drukowanymi literami. Pamiętajmy o słowach św. Moniki

   wypowiedzianych na krótko przed jej śmiercią: "to nie ważne, gdzie

    złożycie moje ciało. Nie martwcie się o to. Tylko o jedno was proszę,

    żebyście - gdziekolwiek będziecie - wspomnieli mnie przy ołtarzu

    Pańskim".

8. Wierząc w Boże miłosierdzie i kierując się miłością wobec naszych

   zmarłych w miesiącu listopadzie modlimy się za dusze oczekujące

   na wybawienie z czyśćca. Wypominki od 2 listopada.

   Codziennie jest sprawowana Msza św. gregoriańska - w dni pow-

  szednie o godz.18.00,w niedziele o godz.9.00. Wypominki w dni

   powszednie /wto.-ptk./ o 17.35, w niedziele po Mszy św.

9. Zapraszamy na wspólny różaniec.

- we wtorek  z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00,  

 - w poniedziałek o godz. 17.30.

10. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 5 zł.

11. Można zamawiać i rezerwować intencje Mszy św. na 2018 rok.

12. Spotkania katechezy parafialnej /po Mszy św. o  godz.11.30/:

    - dzisiaj kl. I-III za tydzień kl. VI i VII.

13. 22 X na misje zebrano 629 zł.

14. Odszedł do Boga śp.Andrzej Orzechowski. "Wieczny odpoczynek..."


***

=============================

ODSZEDŁ DO BOGA

=============================

ŚP.

ANDRZEJ ORZECHOWSKI

zmarł 21 października 2017 r. w wieku 55 l.

       POGRZEB 26 października 2017 /czwartek/

      10.50 - wyprowadzenie z domu pogrz. - ul. Sienkiewicza

ok. 11.20 - modlitwa za Zmarłego w kościele

     12.00 - Msza św. w intencji śp. Andrzeja

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie! 

***

=====================================

29. NIEDZIELA ZWYKŁA - 22 X 2017

=====================================

1. W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy Tydzień Misyjny pod hasłem:

  "Idźcie i głoście". Modlitwą i ofiarami wspieramy misjonarzy, któ-

  rzy głoszą na całym świecie Ewangelię, wypełniając tym samym

  nakaz misyjny Chrystusa.

2. Spełniając prośbę Matki Bożej: "Odmawiajcie różaniec" w paź-

  dzierniku odmawiamy wspólnie różaniec.

- we wtorek i czwartek z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00,  

 - inne dni powszednie o godz. 17.30;

 - niedziele o godz. 8.30.

2. Zbliża się miesiąc listopad - czas pamięci i modlitwy za naszych

  zmarłych. Warto pomyśleć o zbawieniu naszych bliskich, którzy od

  nas odeszli. Na stoliku, pod chórem, w specjalnym pojemniku, są

  wyłożone kartki wypominkowe na Msze św. gregoriańskie i modlitwę

  za naszych zmarłych. Zaznaczamy w kratkach na dole dzień, w któ-

  rym chcielibyśmy aby odczytano imiona naszych zmarłych - niedzielę

  lub dzień powszedni /od wtorku. do piątku/, np. jeśli zaznaczymy wto-

  rek to w każdy wtorek listopada o  17.35 będzie modlitwa wypominko-

   wa, a o 18.00 Msza św. za naszych zmarłych. Proszę o wyraźne wy-

   pełnianie drukowanymi literami.

4. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 5 zł.

5. Można zamawiać intencje Mszy św. na 2018 rok.

6. Spotkania katechezy parafialnej /po Mszy św. o  godz.11.30/:

    - dzisiaj kl. I-III oraz kl. II i III gimn.

9.00     KOMUNIA                  OBECNI

           K 36    M 21              K 61     M 51

 

11.30  K 34   M 26               K 64     M 38

 

=====================================

28. NIEDZIELA ZWYKŁA - 15 X 2017

=====================================

1. Spełniając prośbę Matki Bożej: "Odmawiajcie różaniec" w październiku odmawiamy wspólnie różaniec. W tym tygodniu:

- w czwartek z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00,  

 - w środę, piątek i sobotę o godz. 17.30,

 - niedziele o godz. 8.30.

2. Zbliża się miesiąc listopad - czas pamięci i modlitwy za naszych

  zmarłych. Warto pomyśleć o zbawieniu naszych bliskich, którzy od

  nas odeszli. Na stoliku, pod chórem, w specjalnym pojemniku, są

  wyłożone kartki wypominkowe na Msze św. gregoriańskie i modlitwę

  za naszych zmarłych. Zaznaczamy w kratkach na dole dzień, w któ-

  rym chcielibyśmy aby odczytano imiona naszych zmarłych - niedzielę

  lub dzień powszedni /od wtorku. do piątku/, np. jeśli zaznaczymy wto-

  rek to w każdy wtorek listopada o  17.35 będzie modlitwa wypominko-

   wa, a o 18.00 Msza św. za naszych zmarłych. Proszę o wyraźne wy-

   pełnianie drukowanymi literami.

3. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 5 zł.

4. Można zamawiać intencje Mszy św. na 2018 rok.

5. Spotkania katechezy parafialnej /po Mszy św. o  godz.11.30/:

    - dzisiaj kl. I-III  za tydzień oraz kl. II i III gimn.

6. Na stypendia Dzieła Nowego Tysiąclecia zebrano 272 zł.

7. Od poniedziałku do piątku Mszy św. nie będzie. W sprawach pilnych

   /pogrzeb, wezwanie do chorych/ można kontaktować się z parafią św.

   Hiacynty i Franciszka.

   ks. Proboszcz - tel. 89/ 642-01-26, kom. 783 652 498 

   ks. Wikariusz - kom. 509 973 745

8. Za tydzień Niedziela Misyjna i Tydzień Misyjny pod hasłem „Idźcie

   i głoście”. Taca na misje.

***

=====================================

27. NIEDZIELA ZWYKŁA - 8 X 2017

=====================================

1. W  dniu dzisiejszym obchodzimy XVII Dzień Papieski pod hasłem

  „Idźmy naprzód z nadzieją!”. Dzieło Nowego Tysiąclecia czyli fun-

   dusz na stypendia dla niezamożnej, a uzdolnionej młodzieży będzie

   można wesprzeć składając do puszek dobrowolną ofiarę po Mszach

   św. Zapraszam dziś na Apel Jasnogórski o godz.21.00.

2. Spełniając prośbę Matki Bożej z Gietrzwałdu, Fatimy i innych miejsc

  objawień: "Odmawiajcie różaniec" w październiku odmawiamy wspól-

  nie różaniec.

- we wtorek i czwartek z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00,  

 - inne dni powszednie o godz. 17.30,

 - niedziele o godz. 8.30.

3. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 5 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 4 zł..

4. Dziś dodatkowa Msza św. niedzielna o godz. 17.00.

5. We wtorek Msza św. o godz.7,00.

6. W piątek 13 października Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej zapra-

   sza o godz. 20.00 na procesję fatimską i Mszę św. Autobus z Kajkowa 

   o godz. 18.50. 

7. Zapraszamy w sobotę o godz. 19.00 do sali kameralnej zamku ostródz-

    kiego na przedstawienie "Gietrzwałdzka opowieść".

8. Spotkania katechezy parafialnej /po Mszy św. o  godz.11.30/:

    - dzisiaj kl. I-III gimn oraz kl. III i IV.

***

=====================================

26. NIEDZIELA ZWYKŁA - 1 X 2017

=====================================

1. Spełniając prośbę Matki Bożej z Gietrzwałdu, Fatimy i innych miejsc

  objawień: "Odmawiajcie różaniec" w październiku odmawiamy wspól-

  nie różaniec.

- we wtorek i czwartek z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00,  

 - inne dni powszednie o godz. 17.30;

- sobota 7 X MB Różańcowej o godz. 10.30.

 - niedziele o godz. 8.30.

2. Zapraszamy dziś od godz. 14. 40 na Adorację Najśw. Sakramentu i

   Godzinę Miłosierdzia.

3. W tym tygodniu przypada I piątek października. Wizyty u chorych

     od  godz. 10.00. Okazja do spowiedzi od 17.25. 

4. W sobotę Święto Matki Boskiej Różańcowej - patronalne Żywego

   Różańca. Msza św. o godz. 11.00. Różaniec o godz. 10.30. W ramach

   akcji Różaniec do granic, na zakończenie obchodów 100. rocznicy

   objawień fatimskich, Polacy udadzą się na granice kraju, by modlić

    się o ratunek dla swojej  Ojczyzny i całego świata. 

5. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 5 zł.

6. Dodatkowa Msza św. niedzielna o godz. 17.00 dziś i 8 października.

7. Spotkania katechezy parafialnej /po Mszy św. o  godz.11.30/:

    - dzisiaj kl.I i III  oraz VI i VII,

    - za tydzień kl. III i IV.

8. Dziś puszka na Caritas Archidiecezji Warmińskiej.

9. Za tydzień, w niedzielę, Dzień Papieski. Papieskie Dzieło Nowego

  Tysiąclecia czyli fundusz na stypendia dla ubogiej, a uzdolnionej mło-

  dzieży, będzie można wesprzeć za tydzień składając po Mszach św. do

  puszek dobrowolne ofiary na ten cel. Jest to żywy pomnik, jaki w ten

  sposób wznosimy św. Janowi Pawłowi II.

=========================================

UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY

KONSEKRACJI KOŚCIOŁA - 24 IX 2017

=========================================

 1. „Wybrałem i uświęciłem tę świątynię, aby moja obecność trwała

  tam na wieki" (2 Krl 7, 16). Dziś uroczyście obchodzimy 6. rocznicę 

  konsekracji naszego kościoła. Dzień rocznicy poświęcenia kościoła

  jest analogią do wspomnienia dnia przyjęcia Chrztu. Przez chrzest 

  człowiek staje się dzieckiem Bożym; przez poświęcenie świątynia 

  staje się budynkiem przeznaczonym do wyłącznej służby Bożej.

  Dziękując za dar naszej świątyni prośmy, aby zawsze była dla nas

  świętym miejscem spotkania z Bogiem - przez Słowo Boże, Eucha-

  rystię i modlitwę oraz wspólnotą Kościoła. Dbajmy o nasz kościół i

  budujmy także ten żywy – naszą Parafię.

2. W poniedziałek i czwartek Msza św. o godz. 7.00.

3. W środę zapraszamy na Apel Jasnogórski o godz. 21.00.

4. Od niedzieli rozpoczynamy miesiąc wspólnej modlitwy różańcowej.

    Zapraszam na różaniec w niedzielę o godz. 8.30.

5. Dodatkowa Msza św. niedzielna o godz. 17.00 dziś oraz 1 i 8 paź-

     dziernika.

6. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 5 zł.

7. Spotkania  katechezy parafialnej: co tydzień kl.I-III i kandydaci do

   Bierzmowania 24 września /II i III gimn./ po Mszy św. o 11.30.

    1 X - kl. VI i VII, 8 X - kl. III-V.

8. W dniu dzisiejszym od godz. 14.00 do 18.00 oo. Franciszkanie zaprasza-

    ją na Festyn Rodzinny /plakat w przedsionku/. Zaproszenia na rekolekcje

    neokatechumenalne, spotkania małżeńskie - plakaty w przedsionku.

9. Różaniec Do Granic to projekt, którego głównym założeniem jest otocze-

  nie całej Polski modlitwą różańcową. W święto Matki Bożej Różańcowej (7

  października), na zakończenie obchodów 100. rocznicy objawień fatimskich,

  Polacy udadzą się na granice kraju, by modlić się o ratunek dla swojej

  Ojczyzny i całego świata. Jest organizowany wyjazd z naszego dekanatu

  7 X rano do Fromborka. Zapisy u ks. Proboszcza. 

=============================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

============================= 

KACPER CICHEWICZ

syn Tomasza i Marty

24 września 2017 r.

został przez Chrzest św. włączony do Kościoła

 

========================================

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA - 17 IX 2017

========================================

1. Za tydzień będziemy uroczyście obchodzić 7 rocznicę konsekracji

   naszego kościoła /26 września 2010 r./. Dziękując za dar naszej

   świątyni poprosimy, aby zawsze była dla nas świętym miejscem 

   spotkania z Bogiem i wspólnotą Kościoła.

2. W środę zapraszamy na Apel Jasnogórski o godz. 21.00.

3. W czwartek Msza św. o godz. 7.00.

4. W sobotę 23 września wspomnienie św. o. Pio. 

5. Dodatkowa Msza św. niedzielna o godz. 17.00 dziś i 24 września

   oraz 1 i 8 października.

6. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 5 zł.

7. Pierwsze spotkania kandydatów do: I Komunii św. dzisiaj /kl.II i III/ i

   Bierzmowania 24 września /II i III gimn./ po Mszy św. o 11.30.

8. 24 września od godz. 14.00 do 18.00 oo. Franciszkanie zapraszają na

    Festyn Rodzinny /plakat w przedsionku/.

9. Różaniec Do Granic to projekt, którego głównym założeniem jest otocze-

  nie całej Polski modlitwą różańcową. W święto Matki Bożej Różańcowej (7

  października), na zakończenie obchodów 100. rocznicy objawień fatimskich,

  Polacy udadzą się na granice kraju, by modlić się o ratunek dla swojej

  Ojczyzny i całego świata. Jest organizowany wyjazd z naszego dekanatu

  7 X rano do Fromborka. Zapisy u ks. Proboszcza. 

10. Dziękuję za ofiary na cele inwestycyjne.

11. Odeszła do Boga śp. Marga Hilda Skrzypińska. W Jej intencji odmów-

     my "Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...".

 ***

 =============================

ODESZŁA DO BOGA

=============================

ŚP.

MARGA HILDA SKRZYPIŃSKA

zmarła 14 września 2017 r. w wieku 87 l.

     POGRZEB 18 września 2017 /poniedziałek/

      10.45 - wyprowadzenie z domu pogrz. - ul. Paderewskiego

ok. 11.00 - modlitwa za Zmarłą w kościele

     12.00 - Msza św. w intencji śp. Margi

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie! 

***

========================================

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 10 IX 2017

========================================

1. Dzisiaj w Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie uroczystości 

   odpustowe w 140. rocznicę objawień Niepokalanej Pani Ziemi

    Warmińskiej 50-lecia koronacji obrazu MB Gietrzwałdzkiej

   oraz dożynki diecezjalne. 

2. Dziś pragniemy Bogu podziękować za plony, a rolnikom i

     ogrodnikom za ich pracę.

3. W środę Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej zaprasza o godz. 

     20.00 na procesję fatimską i Mszę św. Autobus z Kajkowa o 

     godz. 18.50. 

4. W czwartek Święto Podwyższenia Krzyża św. Uczcimy Krzyż, który

    jest znakiem zwycięstwa Chrystusa nad szatanem i śmiercią. Na

    zakończenie Mszy św. oddamy cześć Krzyżowi przez ucałowanie.

5. We czwartek zapraszamy na Apel Jasnogórski o godz. 21.00.

6. Dodatkowa Msza św. niedzielna o godz. 17.00 dziś, 17 i 24 września

   oraz 1 i 8 października.

7. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 5 zł.

8. Pierwsze spotkania kandydatów do: I Komunii św. 17 września

   /kl.II i III/ i Bierzmowania 24 września /II i III gimn./ po Mszy św. o

   11.30.

9. Po Mszy św. zbiórka do puszki na rzecz poszkodowanych przez nawał-

    nice w Polsce.

 ***

================================

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

================================

 KATARZYNA SOBCZAK

i ANDRZEJ WŁODARCZYK

26 sierpnia 2017 r.

złożyli wobec Boga i Kościoła

sakramentalną  przysięgę małżeńską

Szczęść Boże!

***

=============================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

============================= 

MIŁOSZ EIDTNER

syn Jacka i Sylwii

oraz

ANTONI SZUMSKI

syn Michała i Joanny

3 września 2017 r.

zostali przez Chrzest św. włączeni do Kościoła

***

======================================

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA - 3 IX 2017

======================================

1. W piątek Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Najświętszej

    Maryi Panny Gietrzwałdzkiej. Msza św. o godz. 18.00. Odpust w

   Gietrzwałdzie za tydzień - główna Msza Św. o godz. 11.00 z udziałem

   abpa Salvatore Pennacchio, Episkopatu Polski i władz państwowych.

   Homilię wygłosi abp Wojciech Polak, Prymas Polski.

   Piesza Pielgrzymka wyruszy z Parafii NP NMP. o godz. 4.00 

2. Zapraszamy dzisiaj o godz. 14.40 na adorację Najśw. Sakramentu i

   Godzinę Miłosierdzia.

3. W sobotę Dożynki Gminne w Idzbarku. Msza św. o godz. 13.00. Jak

    zwykle podziękujemy za plony dzień później czyli w niedzielę.

4. Od niedzieli 10 września przez miesiąc dodatkowa Msza św. w niedzielę

    o godz. 17.00.

5. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

    Warm." w cenie 5 zł oraz " Małego Gościa Niedzielnego" dla dzieci z

   audiobookiem " Quo vadis?" w cenie 4 zł.

6. Pierwsze spotkania kandydatów do: I Komunii św. 17 września /kl.II i III/

   i Bierzmowania 24 września /II i III gimn./ po Mszy św. o 11.30.

***

=====================================

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI

- PATRONKI PARAFII - 27 VIII 2017

=====================================

1. W dniu dzisiejszym nasza Parafia przeżywa uroczyście 18. odpust

   ku czci św. Moniki - naszej Patronki.

  PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

   9.00 Msza św. z homilią i ucałowaniem relikwii św. Moniki

 13.30 Główna Msza odpustowa pod przew. ks. dra Adama Stefana

             Ornatka, sędziego Metropolitalnego Sądu AW i adwokata Roty

            Rzymskiej. Na zakończenie procesja eucharystyczna i ucałowanie

           relikwii św. Moniki.

     W tym dniu możemy uzyskać odpust zupełny po spełnieniu następują-

    cych warunków:

  - spowiedź św., stan łaski uświęcającej,

  - brak przywiązania do grzechu nawet lekkiego,

  - przyjęcie Komunii św.,

   - modlitwa w intencjach Ojca św. 

2. Jutro wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła,

    syna św. Moniki.

3. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o 21.00.

4. Od piątku Msze św. w dni powsz. o godz. 18.00.

5. W tym tygodniu przypada I piątek września. Do chorych ks. Pro- 

 boszcz uda się w czwartek i piątek po godz.9.00. Okazja do spowiedzi

 od godz. 17.25. Zachęcamy do spowiedzi dzieci i młodzież szkolną na

   początek roku szkolnego.

6. Dożynki gminne 9 września w Idzbarku. Mszaśw. o godz. 13.00. 

7. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z "Posłańcem

    Warm." w cenie 5 zł.

8.  Spotkanie Żywego Różańca dziś po Mszy św. o 9.00.

9. Dziękujemy wszystkim, którzy w sposób czynny pomagają i przez

  swoją posługę, modlitwę budują naszą wspólnotę parafialną. 

9. Dziękuję kapłanom, Ks. dr Adamowi Ornatkowi za wygłoszone Słowo

   Boże i sprawowanie Eucharystii, uczestnikom procesji i LSO /minist-

   rantom/.

***

=====================================

XX NIEDZIELA ZWYKŁA - 20 VIII 2017

=====================================

1. Za tydzień, 27 sierpnia ,nasza Parafia będzie przeżywała 18. odpust

   ku czci św. Moniki. 

  PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

   9.00 Msza św. z homilią i ucałowaniem relikwii św. Moniki

 13.30 Główna Msza odpustowa pod przew. ks. dra Adama Stefana

             Ornatka, sędziego Metropolitalnego Sądu AW i adwokata Roty

            Rzymskiej. Na zakończenie procesja eucharystyczna i ucałowanie

           relikwii św. Moniki.

     W tym dniu możemy uzyskać odpust zupełny po spełnieniu następują-

    cych warunków:

  - spowiedź św., stan łaski uświęcającej,

  - brak przywiązania do grzechu nawet lekkiego,

  - przyjęcie Komunii św.,

   - modlitwa w intencjach Ojca św. 

2.Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

    Warm." w cenie 5 zł.

3. W sobotę Uroczystość Najśw. Maryi Panny Częstochowskiej. Msza

   św. o godz.11.00. Apel Jasnogórski o godz. 21.00.

4. Za tydzień spotkanie Żywego Różańca po Mszy św. o 9.00.

***

========================================

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA - 13 VIII 2017

========================================

1. W dniu dzisiejszym Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Lubaj-

   nach zaprasza na kolejne nabożeństwo fatimskie. Procesja fatim-

  ska i Msza św. o godz.20.00. Możliwość dojazdu autobusem z Kaj-

  kowa o godz. 18.50 z przystanku przy kapliczce. Bliższe informacje

   na plakacie w  przedsionku.

2.  We wtorek będziemy obchodzić Uroczystość Wniebowzięcia Najśw.

   Maryi Panny. Msze św. o godz. 9.00 i 11.30. W tym dniu nie tylko

   wpatrujemy się w niebo - naszą wieczną ojczyznę, ale także polecamy

   naszą doczesną Ojczyznę Bożej opiece i wstawiennictwu Matki Bożej.

   Na zakończenie Mszy św. poświęcenie kwiatów, ziół i zbóż.

3. W niedzielę 27 sierpnia nasza Parafia będzie przeżywała 18. odpust

   ku czci św. Moniki. W tym dniu Msze św. o godz. 9.00 i główna o godz. 

  13.30, której będzie przewodniczył i homilię wygłosi ks. dr Adam Stefan

   Ornatek, sędzia Metropolitalnego Sądu AW i adwokat Roty Rzymskiej.

4. Zapraszamy w środę o 21.00 na Apel Jasnogórski.

5. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

    Warm." w cenie 5 zł.

6. W czwartek Msza św. o godz. 9.00, w sobotę o godz. 11.00.

***

===============================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

=============================== 

MICHALINA WIERZCHOWSKA

córka Pawła i Marty

6 sierpnia 2017 r.

została przez Chrzest św.  włączona do Kościoła

***

========================================

ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

- 6 VIII 2017

========================================

1. Przemienienie Pańskie to święto radości i nadziei, że przyjdzie czas,

  kiedy Pan odmieni nas wszystkich. Już dzisiaj każdego z nas Chrystus

  wzywa do przemiany naszego życia.

2. Sierpień to miesiąc szczególny w historii naszej Ojczyzny. Jak co

   roku Kościół w Polsce wzywa w tym miesiącu do powstrzymania

   się od alkoholu. Bądźmy trzeźwi i wolni!

3. W poniedziałek i wtorek ks. Proboszcz uda się do chorych od

     godz.9.00.

4. Dzisiaj od godz.14.40 adoracja Najśw. Sakramentu i o godz.

    15.00 Godzina Miłosierdzia.

5. Zapraszamy w środę o 21.00 na Apel Jasnogórski.

6. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłań-

    cem Warm." w cenie 5 zł.

7. W przyszłą niedzielę 13 sierpnia Sanktuarium Matki Bożej Fatim-

   skiej w Lubajnach zaprasza na kolejne nabożeństwo fatimskie.

  Procesja fatimska i Msza św. o godz.20.00. Możliwość dojazdu

  autobusem z Kajkowa o godz. 18.50 z przystanku przy kapliczce.

   Bliższe informacje na plakacie w  przedsionku.

======================================

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA - 30 VII 2017

======================================

1. W tym tygodniu przypada I piątek sierpnia. Okazja do spo-

   wiedzi od 18.30. Msza św. o godz. 19.00. Wizyty u chorych

   7 i 8 sierpnia.

2. W inne dni powszednie w tym tygodniu Mszy św. nie będzie.

3. W niedzielę Święto Przemienienia Pańskiego.

4. Do niedzieli ks. Proboszcz jest na urlopie. W sprawach pil-

 nych można kontaktować się telefonicznie lub z Ks. Proboszczem 

 z parafii św. Hiacynty i Franciszka

   tel. 89/ 642-01-26  - ks. Proboszcz kom. 783 652 498

   ks. Wikariusz kom. 509 973 745

5. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." 

   w cenie 5 zł.

6. Odeszła do Boga śp. Urszula Ciechanowicz. Wieczny odpoczynek

   racz Jej dać Panie.."

==========================

ODESZŁA DO BOGA

===========================

ŚP.

URSZULA CIECHANOWICZ

zmarła 28 lipca 2017 r. w wieku 81 l.

     POGRZEB 1 sierpnia 2017 /wtorek/

       10.00 - Msza św. w intencji śp. Urszuli

w kościele św. Hiacynty i Franciszka w Ostródzie

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie! 

***

======================================

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA - 23 VII 2017

======================================

1. Dzisiaj spotkanie Żywego Różańca po Mszy św. o 9.00.

2. W tym tygodniu Mszy św. w dni powsz. Mszy św. nie będzie.

  Do 6 sierpnia ks. Proboszcz jest na urlopie. W sprawach pilnych

  można kontaktować się telefonicznie lub z Ks. Proboszczem z pa-

  rafii św. Hiacynty i Franciszka tel. 89/ 642-01-26 

     - ks. Proboszcz kom. 783 652 498

     - ks. Wikariusz kom. 509 973 745

3. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w

   cenie 5 zł.

4. Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie organizuje

   zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dla

   pozyskania środków na misje. Dlatego będzie można oddać

   bez opłaty, złom elektryczny i elektroniczny (komputery, dru-

   karki, telefony, monitory, sprzęt RTV i AGD). Zbiórka sprzętu

   trwać będzie do 24 lipca b.r., na placu przy kościele św.

   Franciszka z Asyżu, ul. Jaracza.

==========================================

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

===========================================

 PAULINA KIEŁBIŃSKA

i WOJCIECH WTULICH

22 lipca 2017 r.

złożyli wobec Boga i Kościoła

sakramentalną  przysięgę małżeńską

Szczęść Boże!

***

======================================

XV NIEDZIELA ZWYKŁA - 16 VII 2017

======================================

1. Ciesząc się letnim wypoczynkiem pamiętajmy o codziennej

    modlitwie i niedzielnej Mszy św.

2 Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o 21.00.

3. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w

   cenie 5 zł.

4. Dzisiaj dodatkowa Msza św. o godz. 17.00.

5. We wtorek od 14.15 do 14.45 na parkingu przed kościołem

   będzie można skorzystać z badań dot. osteoporozy, płuc i

   oskrzeli oraz zakwaszenia organizmu.

5. Dziękuję za ofiary na cele inwestycyjne.

6. W sobotę Msza św. ślubna o godz. 17.00.

7. Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie organizuje

   zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dla

   pozyskania środków na misje. Dlatego będzie można oddać

   bez opłaty, złom elektryczny i elektroniczny (komputery, dru-

   karki, telefony, monitory, sprzęt RTV i AGD). Zbiórka sprzętu

   trwać będzie do 24 lipca b.r., na placu przy kościele św.

   Franciszka z Asyżu, ul. Jaracza.

8. Odeszła do Boga śp. Zofia Klonowska. W Jej intencji

   odmówmy "Wieczny odpoczynek....".

 

==========================

ODESZŁA DO BOGA

===========================

ŚP.

ZOFIA KLONOWSKA

zmarła 13 lipca 2017 r. w wieku prawie 97 l.

     POGRZEB 15 lipca 2017 /sobota/

        13.30 - wyprowadzenie z zakładu pogrzeb. /ul. Paderewskiego/

       14.00 - Msza św. w intencji śp. Zofii

  ok.14.45- wyprowadzenie na cmentarz

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie! 

***

======================================

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA - 9 VII 2017

======================================

1. W czwartek Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Lubajnach zapra-

   sza na kolejne nabożeństwo fatimskie i odpust św. Benedykta. Proce-

  sja fatimska i Msza św. o godz.20.00. Możliwość dojazdu autobusem z

   Kajkowa o godz. 18.50 z przystanku przy kapliczce. Bliższe informa-

   cje na plakacie w  przedsionku.

2. Ciesząc się letnim wypoczynkiem wakacyjno-urlopowym pamiętaj-

    my o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy św.

3 Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o 21.00.

4. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w

   cenie 5 zł.

5. We wtorek, czwartek i sobotę Msza św. o godz. 8.00.

6. Dodatkowa Msza św. niedzielna o godz. 17.00 dziś i 16 lipca.

7. Poszukujemy osoby, która podejmie się odpłatnie sprzątania

   kościoła w czasie wakacji.

8. Za tydzień taca inwestycyjna.

***

======================================

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 2 VII 2017

======================================

1. 1 lipca minęło 17 lat od utworzenia przez Abpa Edmunda Piszcza

  Parafii św. Moniki w Kajkowie. Te  Deum, które odśpiewaliśmy po

  Komunii św. niech przypomni nam o wdzięczności za dar naszej

  wspólnoty.

2. Zapraszam dzisiaj o godz. 15.00 na adorację Najśw. Sakramentu

    i Godzinę Miłosierdzia.

3. Korzystając z piękna natury i podziwiając zabytki, pamiętajmy w

 czasie wakacji o Bogu, który jest źródłem wszelkiego dobra i piękna.

 Nie zaniedbajmy więc modlitwy i Mszy św. w niedzielę.

4. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o 21.00.

5. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie

    5 zł.

6. W tym tygodniu przypada I piątek lipca. Do chorych udam się w

    czwartek i piątek po godz. 9.00. Okazja do spowiedzi od godz.

   18.30.

7. Dodatkowa Msza św. niedzielna o godz. 17.00 dziś oraz 9 i 16

    lipca.

8. Zapraszamy na pielgrzymki na Jasną Górę i do Medjugorie.

   Informacje na tablicy ogłoszeń.

 

***

==============================

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

==============================

 AGNIESZKA RENANS

i MARCIN LIPKA

1 lipca 2017 r.

złożyli wobec Boga i Kościoła

sakramentalną  przysięgę małżeńską

Szczęść Boże!

***

O Ś W I A D C Z E N I E

Życzę sobie, aby moja córka / mój syn* .............................

................................................................................................

podczas pobytu na kolonii w ..............................................

regularnie uczestniczyła/ł w  niedzielnej Mszy Św.

Proszę wychowawców o dopilnowanie, aby moje dziecko

nie zaniedbywało tego obowiązku.

 

.......................................................

czytelny podpis matki

 

.......................................................

czytelny podpis ojca

 

...........................................                          *niepotrzebne skreślić

miejscowość, data

 
 

==================================== 

XII NIEDZIELA ZWYKŁA - 25 VI 2017

=====================================

1. W czwartek Uroczystość Św. Piotra i Pawła - wielkich Apostołów

   Jezusa, filarów Kościoła Świętego. Modlimy się w tym dniu za

   papieża Franciszka - biskupa Rzymu i Stolicę Apostolską.

2. W sobotę 1 lipca minie 17 lat od powołania przez Abpa Edmunda

    Piszcza naszej Parafii. W niedzielę 2 lipca będziemy dziękowali

   Bogu za przyczyną św. Moniki za dar naszej Wspólnoty.

3. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe:

 * w dni powszednie .................. 18.40

4. Do nabycia są: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w

   cenie 5 zł.

5. Zapraszam na Apel Jasnogórski w środę o 21.00.

6. Posyłając swoje dzieci na kolonie, obozy itd. żądajmy - NA PIŚ-

 MIE - by umożliwiono im udział w niedzielnej Mszy Św. Wzór takich

  oświadczeń na naszej stronie w ogłoszeniach. To oświadczenie

  dostarczamy opiekunom naszych dzieci na koloniach czy obozach.

7. Najgorliwsi ministranci roku 2016/17: Maja Bunalska, Szymon

    Groszkowski i Bartosz Dąbrowski. Dziękuję za kolejny rok służby

    wszystkim ministrantkom i ministrantom.

8. Dzisiaj zmiana intencji różańcowych po Mszy św. o godz. 9.00.

9. Dodatkowa Msza św. niedzielna o godz. 17.00 dziś oraz 2,9 i 16

    lipca.

10. Odeszła do Boga śp. Marianna Pelczarska. W Jej intencji

   odmówmy "Wieczny odpoczynek....".

***

==========================

ODESZŁA DO BOGA

===========================

ŚP.

 MARIANNA PELCZARSKA

zmarła 19 czerwca 2017 r. w wieku 84 l.

     POGRZEB 21 CZERWCA 2017 /środa/

      13.30 - wyprowadzenie z zakładu pogrzeb. /ul. Paderewskiego/

     14.00 - Msza św. w intencji śp. Marianny

ok.14.45- wyprowadzenie na cmentarz /ul. Spokojna/

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie! 

***

==================================== 

XI NIEDZIELA ZWYKŁA - 18 VI 2017

=====================================

1. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe:

 * w dni powszednie .................. 18.40

 * niedziele ............................ok.10.00

2. Do nabycia są: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w

   cenie 5 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm."

   w cenie 4 zł

3. W dniu dzisiejszym Koncert Ewangelizacyjny ".... by Świat

    usłyszał" o godz. 18.30. Wstęp wolny. Wystąpi zespół Gospel

    Rain wraz z uczestnikami warsztatów oraz młodzi ostródzcy

    wokaliści. Koncert poprowadzi aktorka Patrycja Hurlak.

    Zapraszamy.

4. Mszę św. o godz.11.30 będzie sprawował ks. Kamil Jan Młyński,

   tegoroczny neoprezbiter, wyświęcony 27 maja, rodem z Parafii św.

   o. Pio w Ostródzie. Udzieli zgromadzonym specjalnego błogosła-

    wieństwa i wręczy pamiątkowe obrazki.

5. Także  dzisiaj zapraszamy na Festyn Rodzinny „Powitanie Lata”,

   kończący Ostródzkie Dni Rodziny organizowany przy parafii św. Jana

   Bosko na Osiedlu Drwęckim. Rozpoczęcie o godz. 13.00.

6. Msza św. w poniedziałek i wtorek o godz.9.00. Czerwcowe w

      środę na zakończenie Mszy św.

7. Zapraszam na Apel Jasnogórski w środę o 21.00.

8. W piątek Uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa. W tym dniu nie

   obowiązuje post.

9. W piątek 23 czerwca Dzień Ojca. Pamiętajmy zwłaszcza o modlit-

    wach w intencji ojców, tak żyjących jak i zmarłych.

10. W sobotę Uroczystość Narodzin św. Jana Chrzciciela.

11. Dziękuję za ofiary na cele inwestycyjne.

***

 ================================== 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO

CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA - 15 VI 2017

===================================

1. Boże Ciało skupia nas na Eucharystii jako uczcie i trwałej obecno-

   ści w Najświętszym Sakramencie. Dziś wyznajemy wiarę w obecność

    wśród nas Chrystusa uroczyście i publicznie.

2. Procesję rozpoczniemy na zakończenie Mszy św. i wyruszymy do

   ołtarzy: I przy ul. Jeziornej 7, II przy ul. Świetlińskiej 3, III na placu

   Mariackim, IV przy ul. Henrykowskiej 22 i powrócimy do kościoła

   gdzie przyjmiemy uroczyste błogosławieństwo. Dziękuję za włączenie

   się do przygotowania ołtarzy mieszkańców odpowiednich ulic, za

   zbieranie płatków kwiatów do sypania w procesji i udekorowanie

   okien domów nie tylko na trasie procesji.  Druga Msza św. ok.godz.

    11.00 po zakończeniu procesji.

3. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe:

 * w dni powszednie .................... 18.35

 * niedziele ...............................ok.10.00

4. W niedzielę 18 czerwca Koncert Ewangelizacyjny ".... by Świat

    usłyszał" o godz. 18.30. Wstęp wolny. Wystąpi zespół Gospel

    Rain wraz z uczestnikami warsztatów oraz młodzi ostródzcy

    wokaliści. Koncert poprowadzi aktorka Patrycja Hurlak.

    Zapraszamy do wzięcia udziału.

5. W niedzielę Mszę św. o godz.11.30 będzie sprawował ks. Kamil Jan

   Młyński tegoroczny neoprezbiter, wyświęcony 27 maja, rodem z

   Parafii św. o. Pio w Ostródzie. Udzieli zgromadzonym specjalnego

   błogosławieństwa i wręczy pamiątkowe obrazki.

 6. Także w niedzielę zapraszamy na Festyn Rodzinny „Powitanie Lata”,

   kończący Ostródzkie Dni Rodziny organizowany przy parafii św. Jana

   Bosko na Osiedlu Drwęckim. Rozpoczęcie o godz. 13.00.

7. Arcybiskup Józef Górzyński Metropolita Warmiński udziela dyspensy

   od pokarmów mięsnych w piątek po Bożym Ciele wszystkim przebywa-

   jącym na terenie Archidiecezji Warmińskiej.

 

==============================================

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚW.- 11 VI 2017

==============================================

1. Uroczystość Trójcy Przenajśw. to okazja, aby uświadomić sobie i 

  oddać chwałę Bogu, który objawił się i działa w Trzech Osobach:

  Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ojciec posyła swego Syna, aby dał

  nam zbawienie, a Duch Św. ma w nas obudzić wiarę, dzięki której

  człowiek otwiera się z zaufaniem przed Bogiem, by przyjąć Jego

   dar – życie wieczne. Niedziela ta zamyka w Polsce tzw. cykl

   wielkanocny, czyli czas spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej.

2. Dzisiaj, podczas Mszy św. o godz. 11.30, rocznica I Komunii

   św. dzieci, który przystąpiły rok temu po raz pierwszy uczest-

   niczyły wpełni we Mszy św.

3. We wtorek,13 czerwca, Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej

 w Lubajnach zaprasza na drugie nabożeństwo w roku 100-lecia

  objawień Maryi w Fatimie. Główna Msza św. o godz. 20.00.

  Autobus z Kajkowa o godz.18.50 z  przystanku przy kapliczce.

4. W najbliższy czwartek Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi

   Pańskiej. Procesję rozpoczniemy na zakończenie Mszy św. o

  godz. 9.00 czyli ok. godz. 9.35 i wyruszymy do ołtarzy:

  I przy ul. Jeziornej 7 (ulice Jeziorna i Szkolna), II przy ul.

 Świetlińskiej 3  (ulice Świetlińska, Rodzinna i Kwiatowa),  

  III na placu Mariackim (ulice Polna, Ogrodowa i Kajki),

  IV przy ul. Henrykowskiej 22 (ul. Henrykowska, Bukowa,

  Dębowa, Brzozowa i Słoneczna) i powrócimy do kościoła

   gdzie przyjmiemy uroczyste błogosławieństwo. Proszę o

   włączenie się do przygotowania ołtarzy mieszkańców odpo-

    wiednich ulic. Proszę też o zbieranie płatków kwiatów do

   sypania w procesji i udekorowanie okien domów nie tylko

    na trasie procesji.  Druga Msza św. ok.godz.11.00 po zakoń-

     czeniu procesji.

5. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe:

 * w dni powszednie .................... 18.35

 * niedziele ...............................ok.10.00

6. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm."

    w cenie 5 zł.

7.  We wtorek Msza św. o godz. 9.00.

8. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę godz. o 21.00.

9. W najbliższą niedzielę 18 czerwca Koncert Ewangelizacyjny "....

   by Świat usłyszał" o godz. 18.30. Wstęp wolny. Zapraszamy do

    wzięcia udziału.

10. III zapowiedź przedmałżeńska:

    Marcin Lipka, kawaler z par. św. Hiacynty i Franciszka

    w Ostródzie i Agnieszka Renans, panna z naszej Parafii

     Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osoba-

   mi w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

11. Za tydzień Mszę św. o godz.11.30 będzie sprawował ks. Kamil Jan

   Młyński tegoroczny neoprezbiter, wyświęcony 27 maja, rodem z

   Parafii św. o. Pio w Ostródzie. Udzieli zgromadzonym specjalnego

   błogosławieństwa i wręczy pamiątkowe obrazki.

 ***

=================================================

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚW. - 4 VI 2017

=================================================

1. Dzisiaj w Kościele radujemy się Uroczystością Zesłania

  Ducha Św. Módlmy się wspólnie o światło i moc Ducha Św.

  dla nas wszystkich, niech nas uzdalnia do mężnego wyzna-

  wania naszej wiary. Potrzebujemy mocy i światła Ducha św.,

  aby owocnie głosić Ewangelię.

2. Obchodzimy w naszej Ojczyźnie X Święto Dziękczynienia.

  Hasłem tegorocznego święta są słowa „Dziękujemy za chleb”

  W dniu dzisiejszym wyrażamy wdzięczność Panu za życie i

  posługę św. Brata Alberta oraz wszystkie dzieła charytatywne i

  tworzących je ludzi. Po Mszy św. zbiórka do puszki na rzecz 

  świątyni Opatrzności Bożej.

3. Dzisiejsza niedziela ma w naszej Parafii szczególnie uroczysty

   charakter. Podczas Mszy św. ogodz. 11.30, 11 dzieci z naszej

   Parafii przyjmie po raz pierwszy Sakrament Ciała i Krwi Pańskiej,

   aby od tej pory trwać w komunii z Chrystusem i Jego Kościołem.

   Módlmy się za te dzieci oraz ich rodziców. Dzieci rozpoczynają

   biały tydzień, na zakończenie którego udadzą się na pielgrzymkę

   do Gietrzwałdu. W sobotę Mszy św. nie będzie.

4. Jutro drugi dzień Zielonych Świąt - NMP Matki Kościoła.

    Msza św. o godz. 19.00.

5. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe ku czci NSPJ:

 * w dni powszednie .................... 18.35

 * niedziele ...............................ok.10.00

6. Do nabycia są: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm."

    cenie 5 zł.

7. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o 21.00.

8. II zapowiedź przedmałżeńska:

  Marcin Lipka, kawaler z par. św. Hiacynty i Franciszka

  w Ostródzie i Agnieszka Renans, panna z naszej Parafii

 Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami

  w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

9. Rocznica I Komunii św. za tydzień 11 czerwca podczas

    Mszy św. o godz. 11.30. Spotkania w poniedziałek, środę

   i piątek o 17.30.

10. Przypomnienie: za tydzień w Uroczystość Trójcy Prze-

    najśw. Mija czas spowiedzi wielkanocnej.

11. Uroczystość Bożego Ciała w tym roku 15 czerwca. Pro-

    cesja do ołtarzy w tradycyjnych miejscach.

12. Podziękowania w dniu I Komunii św.:

- Bogu za dar życia i łaskę sakramentów,

- rodzicom za trud wychowania i współpracę w przygotowa-

   niach,

- S. Łucji, ks. Leszkowi z Tyrowa i Paniom katechetkom:

  Annie, Iwonie i Urszuli za kształtowanie wiary i miłości do

  Jezusa obecnego w Eucharystii,

- za dar ołtarza - mikrofon stojakowy,

- drzewko na pamiątkę I Komunii św., za piękny wystrój koś-

  cioła i porządki wewnątrz i wokół kościoła.

    Po Mszach św. należy przenieść paschał i zdjąć czerwoną stułę z krzyży.

================================================

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA - 28 V 2017

 ================================================

Po I Nieszporach należy zabrać figurę Jezusa Zmartwychwstałego z prezbiterium.

1."Ja jestem z wami... aż do skończenia świata". Dziś przeżywamy

  tajemnicę Wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa i zgodnie z obiet-

  nicą Jego obecności we Wspólnocie Kościoła. Za tydzień Uroczy-

  stość Zesłania Ducha Św. Chcemy prosić,aby zstąpił na nas i ob-

  darzył nas obfitością łask. Codziennie modlimy się o dar Ducha św.

2. Zapraszamy na nabożeństwa majowe:

 * 28 V..............................17.00 pod kapliczką NMP ul. Polna 20 

 * poniedziałek i wtorek.... 17.30

 * środa 31 V ....................17.30 pod kapliczką NMP pl. Mariacki

3. Zapraszamy na wspólną modlitwę ku czci Najśw. Serca Pana

   Jezusa. Nabożeństwa czerwcowe:

  * w dni powszednie ................ok. 19.25

  * niedziela ..............................ok. 10.00

4. Od 1 czerwca Msze św. w dni powsz. o godz. 19.00.

5. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm."

   w cenie 5 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 4 zł.

6. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o 21.00.

7. I zapowiedź przedmałżeńska:

  Marcin Lipka, kawaler z par. św. Hiacynty i Franciszka

  w Ostródzie i Agnieszka Renans, panna z naszej Parafii

   Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami

  w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

8. Dzień dziecka dla dzieci sołectwa Kajkowo w czwartek 1

  czerwca o godz. 16:00 w Hotelu Sajmino /wiata grillowa/.

  Zapraszamy na zabawę pełną wrażeń i słodyczy. Udział

  wezmą Ochotnicza Straż Pożarna, policjanci Ruchu Dro-

  gowego na motorach. Organizatorzy

9. Uroczystość I Komunii św. 11 dzieci za tydzień 4 czerwca

    o godz. 11.30, 11 czerwca rocznica I Komunii św. o 11.30.

    Spowiedź dla dzieci i rodziców w sobotę o godz.10.00.

10. W dniu dzisiejszym "MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY" .

  Zbiórka o godz. 13.30 na boisku Gimnazjum Nr 1. Wymarsz

  ok.godz. 14.00 do Amfiteatru" Tam planowane są liczne kon-

  kursy i atrakcje. W czasie Marszu będą zbierane ofiary na po-

  moc finansową i medyczną dla rodziny, w której występują przy-

  padki choroby nowotworowej wymagające kosztownego leczenia.

  Zachęcamy rodziny  z dziećmi jak i pojedyncze osoby do wzięcia

   udziału w ty Marszu.

11. W tym tygodniu przypada  I piątek czerwca. Do chorych

      ks. Proboszcz uda się w czwartek i piątek po godz. 9.00.

     Okazja do spowiedzi od 18.45.

12. Za tydzień Uroczystość Zesłania Ducha św. W Kościele

     w Polsce jest to także Święto Dziękczynienia /puszka na

    świątynię Opatrzności/.

13. Dziś spotkanie Żywego Różańca.

 ****

==============================================

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA - 21 V 2017

==============================================

 1.  Zapraszamy na nabożeństwa majowe:

 * w dni powszednie.......17.30

 * niedziele ................ok.10.00

 * 21 V ...........................17.00 /krzyż przy ul. Świetlińskiej/

2. W przyszła niedzielę uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

3. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warmińskim"

    w cenie 5 zł oraz "Mały Gość Niedzielny dla dzieci za 4 zł.

4. W piątek 26 maja Dzień Matki pamiętajmy w modlitwie i wyrazach

  życzliwości o naszych mamach.

5. Od piątku rozpoczniemy nowennę przed Zesłaniem Ducha św.

6. Za dwa tygodnie 4 czerwca uroczystość I Komunii św. 11 dzieci

   podczas Mszy św. o godz. 11.30. Rocznica I Komunii św. w nie-

   dzielę 11 czerwca.

===============================================

V NIEDZIELA WIELKANOCNA - 14 V 2017

===============================================

1. 13 maja minęło 100 lat od pierwszego objawienia Najśw.

    Maryi Panny w Fatimie. Także wczoraj Ojciec św. Franci-

    szek kanonizował dzieci fatimskie: Hiacyntę i Franciszka,

    które wraz z Łucją zostali wybrani przez Maryję do prze-

    kazania światu orędzia i tajemnic.

2. Maj to miesiąc radosnej modlitwy za wstawiennictwem

    Najśw. Maryi Panny.

 - dni powszednie ...................17.30

 - niedziele ........................ok.10.00

 - dziś .....................................17.00 ul. Polna 20 - kapliczka 

3. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warmiń-

  skim" w cenie 5 zł.

4. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz. 21.00.

5. W czwartek Msza św. i majowe o godz.16.00.

6. W sobotę 20 maja, w kościele św. Franciszka z Asyżu, o

   godz. 11.00 Abp Józef Górzyński, Metropolita Warmiński

   udzieli święceń kapłańskich 3 diakonom. W naszej Parafii

   Mszy wieczornej nie będzie.

7. Zespół Szkół Salezjańskich przy parafii Św. Dominika

   Savio organizuje "Dominikalia" - majówkę dla młodych,

   w sobotę 20 maja.

8. Dziękuję za ofiary na cele inwestycyjne.

***

=============================================

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA - 7 V 2017

=============================================

1. IV Niedzielę Wielkanocną obchodzi Kościół jako Niedzielę

  Dobrego Pasterza. Prośmy Jezusa – Najwyższego Pasterza

 - o dobrych pasterzy dla Kościoła. Módlmy się o nowe powoła-

  nia kapłańskie, misyjne i zakonne.

2. Zapraszamy na nabożeństwa majowe:

 * w dni powszednie .................... 17.30 

 * niedziele ...............................ok.10.00

 * niedziela 14 V ............................17.00

                     pod kapliczką /ul. Polna 20/

3. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm."

   w cenie 5 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" za 4 zł.

4. Jutro Uroczystość Św. Stanisława biskupa i Męczennika.

5. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o 21.00.

6. W sobotę,13 maja, Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej

w Lubajnach zaprasza na odpust i pierwsze w tym roku na-

bożeństwo fatimskie w 100. rocznicę objawień Maryi w Fati-

 mie oraz z okazji kanonizacji bł.Hiacynty i Franciszka. Głów-

 na Msza św.o godz. 20.00. Autobus z Kajkowa o godz.18.50

  z  przystanku przy kapliczce.

7. Za tydzień Ks. Proboszcz będzie dziękował Bogu za wszel-

   kie łaski w 50 rocznicę urodzin.

***

==============================================

III NIEDZIELA WIELKANOCNA - 30 V 2017

==============================================

1.  Od dziś do 6 maja będziemy przeżywać IX Tydzień

  Biblijny pod hasłem nakazu misyjnego Chrystusa: "Idźcie

  na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”

   (Mk 16,15). Biblia to księga życia i droga, która prowadzi

   nas do zbawienia.

2. Jutro rozpoczniemy maj – miesiąc radosnej modlitwy za

  wstawiennictwem Najśw. Maryi Panny. Zapraszamy na

  pierwsze nabożeństwo majowe pod kapliczką NMP z

  Lourdes na pl. Mariackim o godz.17.30 (o przygotowa-

  nie proszę Żywy Różaniec). Kolejne nabożeństwa:

    - dni powszednie ..............................17.30

    - niedziele i 3 V ............................ok.10.00

3. We wtorek -2 V - dzień flagi narodowej. Poprzez wywie-

   szenie biało-czerwonej wyraźmy nasz szacunek dla tych,

   którzy pod tą flagą ginęli dla Ojczyzny i bądźmy dumni z

   tego, że jesteśmy Polakami.

4. W środę Uroczystość NMP Królowej Polski. Jest to także

   święto narodowe. Msze według porządku niedzielnego.

5. W tym roku obchodzimy 100-lecie objawień Matki Bożej w

   Fatimie. 13 maja Ojciec św. dokona kanonizacji bł. Hiacynty

  i Franciszka, którzy wraz z Łucją zostali wybrani przez Maryję

  do przekazania światu orędzia i tajemnic. Jak co roku sanktu-

  arium w Lubajnach zaprasza 13 maja na odpust i pierwsze na-

  bożeństwo fatimskie.

6. W czwartek o godz. 18.30 kolejne spotkanie dzieci przed

    I Komunią św.

7. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warmiń-

  skim" w cenie 5 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci w

  cenie 4 zł.

8. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz. 21.00.

9. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek maja. Do cho-

  rych ks. Proboszcz uda się po godz. 9.00 w czwartek /z

  ul. Jeziornej, Szkolnej i Kwiatowej/ i piątek /z innych ulic/.

  Okazja do spowiedzi od 17.45.

10. Dziś spotkanie Żywego Różańca i po Mszy św. o 11.30

     kl. III gimn i I śr.

==============================================

II NIEDZIELA WIELKANOCNA - ŚWIĘTO

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - 23 IV 2017

==============================================

1. W dniu dzisiejszym obchodzimy Święto Miłosierdzia Boże-

  go. Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej prze-

  konują nas o tym, że Bóg  jest Miłością, że nas kocha i prze-

  bacza. Jakże więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia,

  za łaskę sakramentu pokuty? Jako Kościół, napełnieni pas-

  chalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i u

  obecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie.

  Dziś o godz.15.30 zapraszam na uroczystą Godzinę Miłosier-

  dzia z wystawieniem Najśw. Sakramentu.

 2. Można dziś uzyskać odpust zupełny na zwykłych warunkach

   (spowiedź, Komunia św., modlitwa w intencjach papieskich,

   brak przywiązania do grzechu) oraz odmówienie modlitwy ku

   czci Bożego Miłosierdzia. 

3. Ofiary z tacy są przeznaczone na cele Caritas naszej Archidie-

   cezji.

4. Jutro Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, Głów-

    nego Patrona Polski i Archidiecezji Warmińskiej.

5. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" wraz z "Posłańcem Warmiń-

   skim" w cenie 5 zł oraz  „Salvator” – pismo naszej Parafii /na

   stoliku/.

6. W środę Msza św. o godz.17.00.

7. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz 21.00.

8. Dziś po Mszy św. o 11. 30 spotkanie kl. I i II gimn., za tydzień

    kl. III gimn.-I śred.

9. Dziękuję dzieciom za misterium "Idźcie i głoście moje miłosier-

    dzie", a także ich rodzicom za pomoc i zachętę.

=============================================

UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA

PAŃSKIEGO - 16 IV 2017

=============================================

1. Z radością śpiewamy dzisiaj Chrystusowi Alleluja! wyznając naj-

 ważniejszą prawdę naszej wiary - że On żyje wśród nas, gdyż

 zmartwychwstał. Dziś jeszcze Msza św. o godz. 11.30.

2. Jutro w poniedziałek wielkanocny Msze św. o godz. 9.00 i

     11.30.

3. Za tydzień będziemy przeżywali Święto Miłosierdzia Boże-

  go, poprzez które uwielbiamy miłosierdzie jakie Bóg Ojciec

  objawił nam w ofierze swojego Syna. O obchodzenie tego

  święta prosił Jezus przez św. s. Faustynę. W tym dniu ofiary

  z tacy będą przeznaczone na cele Caritas naszej Archidiecezji.

  Od Wlk. Piątku do soboty zapraszamy na nowennę przed Świę-

  tem Miłosierdzia. W dni powszednie po Mszy św.

  Także za tydzień podczas Mszy św. o 11.30 grupa dzieci kl. I i

  II przedstawi misterium o miłosierdziu Bożym. Najbliższa próba

  w środę o 18.25.

4. Do nabycia są: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warmińskim"

  w cenie 5 zł oraz  „Salvator” – pismo naszej Parafii.

5. Dziękuję wszystkim, którzy pomagali w ostatnich dniach przy-

  gotować kościół na święta Zmartwychwstania, za kwiaty do

   kościoła. P. Zofii Hóflich  za czuwanie nad kościołem i zaan-

  gażowanie w porządki, za troskę: o bieliznę liturgiczną p.

  Teresie Horbajczuk, o obrusy p. Danucie Kucharczuk, o

   szaty liturgiczne i dekoracje świąteczne i kwiatowe p. Ma-

   rzenie Pasik, pomalowanie słupa biczowania p. Joannie

   Śliwińskiej.

   Szczególnie dziękuję Służbie Liturgicznej i Szafarzowi za

   pomoc w liturgii i czuwania. Za prowadzenie modlitw dziękuję

   wspólnocie Żywego Różańca. Dziękuję uczestnikom procesji.

6. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz 21.00.

 **********

=========================================

NIEDZIELA PALMOWA

czyli MĘKI PAŃSKIEJ - 9 IV 2017

=========================================

1. Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień - czas

  przeżywania wielkich wydarzeń naszej wiary. Niech te dni

  będą pełne skupienia i modlitwy. Od czwartku wieczorem

  będziemy celebrować misteria Triduum Paschalnego.

  Program Triduum na stronie startowej.

2. Można zgłaszać chorych, którzy pragną pojednać się z

   Bogiem i przyjąć Komunię św. przed Wielkanocą.

3. Salezjanie zapraszają na Misterium Męki Pańskiej "Idźcie

   i głoście" dzisiaj o g. 16.00 w sali gimnastycznej Zespołu

    Szkół Salezjańskich.

4. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm."

   w cenie 5 zł.

5. Dzisiaj zbiórka do puszki na kwiaty i dekoracje do Grobu

    Pańskiego.

6. Zapraszam chętnych we wtorek od godz. 16.00 do pomocy

     przy porządkowaniu placu kościelnego przed świętami.

7. Odszedł do Boga śp. Kazimierz Kobiałka. "Wieczny odpo-

    czynek racz Mu dać Panie...".

============================

ODSZEDŁ DO BOGA

============================

ŚP.

KAZIMIERZ KOBIAŁKA

zmarł 5 kwietnia 2017 r. w wieku 82 l.

   POGRZEB 8 kwietnia 2017 /sobota/

16.30 - wyprowadzenie z zakładu pogrzebowego CHARON

            /ul. Paderewskiego/

17.00 - Msza św. w intencji śp. Kazimierza

ok.17.45- wyprowadzenie na cmentarz przy ul. Spokojnej

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie! 

***

===========================================

V NIEDZIELA WLK. POSTU - 2 IV 2017

===========================================

1. Wchodzimy w ostatni okres Wielkiego Postu, w którym 

 przeżywamy tajemnicę męki i śmierci naszego Odkupiciela.

 Dobrze wykorzystajmy te dwa tygodnie, wyciszmy się i ko-

  rzystajmy z Bożego Miłosierdzia. Znak zasłoniętego krzyża

  jest symbolem żalu i pokuty, jakim grzesznik oddać się po-

  winien, aby mu wolno było znowu podnieść oczy na majes-

  tat Boski, którego oblicze grzechami swoimi niejako sobie

  przysłonił; wyraża także poniżenie Chrystusa, zakrywające

  chwałę Jego bóstwa.

2. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne:

 - DROGA KRZYŻOWA – piątek

   * dzieci/młodzież………………16.45

   * dorośli ................................. 17.30.

 - GORZKIE ŻALE - niedziela ...............ok.10.00

3. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w

  cenie 5 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 4 zł.

4. Od poniedziałku do środy ks. Proboszcz głosi nauki rekolek-

  cyjne w parafii Bratian k/ Nowego Miasta Lub. W tych dniach

  Mszy św. w naszym kościele nie będzie.

5. Zapraszamy dziś o godz. 21.00 na pierwszy w tym roku

  Apel Jasnogórski w 12 rocznicę narodzin dla nieba św.

  Jana Pawła II.

6. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek kwietnia. Do cho-

   rych ks. Proboszcz uda się po godz. 10.00 w czwartek /z ul.

  Jeziornej i Szkolnej/ i piątek /z innych ulic/. Okazja do spowie-

  dzi od 17.30.

7. Dziś i za tydzień zbiórka do puszki na kwiaty i dekoracje do

  Grobu Pańskiego.

8. W piątek, 7 kwietnia, zapraszamy na DROGĘ KRZYŻOWĄ uli-

   cami Ostródy, która wyruszy z kościoła NPNMP do kościoła św.

   Dominika Savio o godz. 20.00. Zabierzmy ze sobą świece. Bliż-

   sze informacje na plakacie w przedsionku. Prosimy Parafian o

   niesienie krzyża od stacji 8 do 9.

9. Salezjanie zapraszają na Misterium Męki Pańskiej "Idźcie i

  głoście". Misterium będzie wystawione w sobotę 8 kwietnia

  o g. 19.00 i w niedzielę 9 kwietnia o g. 16.00 w sali gimna-

  stycznej Zespołu Szkół Salezjańskich.

10. W sobotę wyruszymy o godz.9.00 sprzed kościoła na Piel-

   grzymkę do Głotowa i Lidzbarka Warm.

11. Przyszła niedziela to Niedziela Palmowa, która rozpoczyna

  Wielki Tydzień – czas przeżywania wielkich wydarzeń naszej

  wiary. Podczas Mszy św. poświęcenie palm i czytanie Pasji

   - opisu Męki Pańskiej.

==============================================

IV NIEDZIELA WLK. POSTU "LAETARE"

 - 26 III 2017

==============================================

1. W czasie Wielkiego Postu Jezus otwiera nas na łaskę Bożą

   i leczy naszą duchową ślepotę. Idźmy za światłem jedynej

   prawdy, której źródłem jest Chrystus. Niedziela laetare to

   niedziela radości w czasie  pokuty, za tydzień rozpocznie-

   my czas pasyjny.

2. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne. 

  - DROGA KRZYŻOWA – piątek

     * dzieci/młodzież………………16.45

     * dorośli ................................. 17.30.

   - GORZKIE ŻALE - niedziela ..........ok.10.00.

3. Dzisiaj po Mszy św. o 11.30 spotkanie klas I-II dzieci.

    oraz kl. III gimn.- I śred.  

4. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w

  cenie 5 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 4 zł.

5. III zapowiedź przedmałżeńska:

    Paweł Kostrzewa, kawaler z parafii św. o. Pio W Ostródzie

     i Patrycja Karolina Piskorska, panna z naszej Parafii.

    Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami

   w sumieniu jest powiadomić ks. Proboszcza.

6. Zapraszamy 8 kwietnia, w sobotę, na tradycyjną XVI Wielko-

  postną Pielgrzymkę Pokutną do Sanktuarium Męki Pańskiej i

  Najśw. Sakramentu w Głotowie oraz zwiedzanie zamku bisku-

  pów warmińskich w Lidzbarku Warm. Wyjazd o godz. 9.00

  sprzed kościoła. Koszt wyjazdu to 40 zł.  Proszę chętnych o

  zapisywanie się w zakrystii lub telefonicznie u ks. Proboszcza.

7. W poniedziałek, wtorek i sobotę Mszy św. nie będzie.

8. Za tydzień zbiórka do puszki na kwiaty i dekoracje do Grobu

   Pańskiego.

9. Salezjanie zapraszają na Misterium Męki Pańskiej "Idźcie i

 głoście". Misterium będzie wystawione w sobotę 8 kwietnia

 o g. 19.00 i w niedzielę 9 kwietnia o g. 16.00 w sali gimna-

 stycznej Zespołu Szkół Salezjańskich.

10. Odczyt "Nie nowotworom u dzieci - rodzicu dostrzeż obja-

   wy"  w sali gimnastycznej przy szkole salezjańskiej w czwar-

   tek 30 marca o g. 17.00.

11. Dziś spotkanie Żywego Różańca.

12. Wczoraj minęło 25 lat od utworzenia przez św. Jana Pawła

    II metropolii warmińskiej, którą tworzą Archidiecezja Warmiń-

    ska oraz nowe diecezje - elbląska i ełcka.

***

============================================

III NIEDZIELA WLK. POSTU - 19 III 2017

============================================

1. Szczególnym spotkaniem z Chrystusem, który naucza i podnosi

  nas z grzechów są rekolekcje wielkopostne, które rozpoczynamy

  w naszej Parafii. Módlmy się o światło Ducha św. dla o. Rekolek-

 cjonisty i każdego z nas. Przez dobry rachunek sumienia i szczerą

   spowiedź przygotujmy się na pełne radości przeżycie świąt Zmart-

   wychwstania Pańskiego. Nauki głosi o.Kazimierz Brzozowski, fran-

   ciszkanin.

2. Zapraszamy na nabożeństwa, poprzez które pragniemy głę-

  biej przeżyć okres Wielkiego Postu :

  - DROGA KRZYŻOWA – piątek

     * dzieci/młodzież………………16.45

     * dorośli ................................. 17.30.

   - GORZKIE ŻALE - niedziela ..........ok.10.00.

3. Dzisiaj po Mszy św. o 11.30 spotkanie klas I-II dzieci.

    Za tydzień kl. III gimn.- I śred.  

4. Jutro Uroczystość św. Józefa, opiekuna Jezusa i Jego

      Kościoła, Oblubieńca NMP.

5. W czwartek Mszy św. nie będzie.

6. 25 marca, w sobotę, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego,

   Dzień Świętości Życia. W tym dniu będzie można podjąć du-

  chową Adopcję dziecka poczętego na Mszy Św. o godz.18.00.

7. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w

  cenie 5 zł.

8. II zapowiedź przedmałżeńska:

    Paweł Kostrzewa, kawaler z parafii św. o. Pio W Ostródzie

     i Patrycja Karolina Piskorska, panna z naszej Parafii.

    Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami

   w sumieniu jest powiadomić ks. Proboszcza.

9. W tym tygodniu kobiety w wieku 50-69 lat mogą skorzystać z

  bezpłatnych badań mammograficznych. Plakat i ulotki w przed-

   sionku kościoła.

10. Zapraszamy 8 kwietnia, w sobotę, na tradycyjną XVI Wielkopost-

  ną Pielgrzymkę Pokutną do Sanktuarium Męki Pańskiej i Najśw.

  Sakramentu w Głotowie oraz zwiedzanie zamku biskupów war-

  mińskich w Lidzbarku Warm. Wyjazd o godz. 9.00 sprzed kościo-

   ła. Koszt wyjazdu to 40 zł.  Proszę chętnych o zapisywanie się w

   zakrystii lub telefonicznie u ks. Proboszcza.

11. Dziękuję za ofiary na cele inwestycyjne.

***

============================================

II NIEDZIELA WLK. POSTU - 12 III 2017

============================================

1. W okresie Wielkiego Postu Chrystus prowadzi nas drogą prze-

  miany życia i nawrócenia. Pamiętajmy o modlitwie, częstym ra-

  chunku sumienia i dążeniu do głębszego poznania nauki Ewan-

  gelii.

2. Zachęcamy do podejmowania wielkopostnego wyrzeczenia o

  raz do podjęcia jałmużny wielkopostnej. Skarbonki jałmużny

  wyłożone są na stoliku pod chórem.

3. Druga niedziela Wielkiego Postu Ad Gentes  jest dniem modlit-

  wy, postu i solidarności z misjonarzami. Po Mszy św. zbiórka do

  puszek na rzecz dzieła pomocy misjonarzom Ad Gentes.

4. Zapraszamy na nabożeństwa, poprzez które pragniemy głę-

  biej przeżyć okres Wielkiego Postu :

  - DROGA KRZYŻOWA – piątek

     * dzieci/młodzież………………16.45

     * dorośli ................................. 17.30.

   - GORZKIE ŻALE - niedziela ..........ok.10.00.

5. Za tydzień, w III niedzielę Wielkiego Postu. rozpoczniemy 

  w naszej Parafii rekolekcje wielkopostne. Nauki wygłosi o.

  Kazimierz Brzozowski, franciszkanin.

6. Dzisiaj po Mszy św. o 11.30 spotkanie klas I i II gimn. 

   oraz klas I-II dzieci.

7. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w

  cenie 5 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci w cenie 4 zł.

8. I zapowiedź przedmałżeńska:

    Paweł Kostrzewa, kawaler z parafii św. o. Pio W Ostródzie

     i Patrycja Karolina Piskorska, panna z naszej Parafii.

    Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami

   w sumieniu jest powiadomić ks. Proboszcza.

9. Zapraszamy 8 kwietnia, w sobotę, na tradycyjną XVI Wielkopost-

  ną Pielgrzymkę Pokutną do Sanktuarium Męki Pańskiej i Najśw.

  Sakramentu w Głotowie oraz zwiedzanie zamku biskupów war-

  mińskich w Lidzbarku Warm. Wyjazd o godz. 9.00 sprzed kościo-

   ła. Koszt wyjazdu to 40 zł.  Proszę chętnych o zapisywanie się w

   zakrystii lub telefonicznie u ks. Proboszcza.

10. Za tydzień taca na cele inwestycyjne.

11. Odszedł do Boga śp. Adam Czyżewski. "Wieczny odpoczynek

     racz Mu dać Panie...".

***

==========================

ODSZEDŁ DO BOGA

===========================

ŚP.

ADAM CZYŻEWSKI

zmarł 9 marca 2017 r. w wieku 48 l.

     POGRZEB 13 marca 2017 /poniedziałek/

12.00 - wyprowadzenie z zakładu pogrzebowego EFEZ /ul. Sienkiewicza/

12.30 - Msza św. w intencji śp. Adama

ok.13.15- wyprowadzenie na cmentarz przy ul. Spokojnej

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie! 

***

==========================================

I NIEDZIELA WLK. POSTU - 5 III 2017

=========================================

1. Wielki Post to okres pracy nad sobą, modlitwy, pokuty, na-

  wrócenia i czynienia dobra. Przypominamy o bezwzględnym

  powstrzymaniu się od zabaw i innych działań sprzecznych z

  pokutnym charakterem tego okresu.

2. Zachęcamy do podejmowania dobrych postanowień w duchu

   wiary, wielkopostnego wyrzeczenia oraz do podjęcia jałmużny

  wielkopostnej. W przedsionku można otrzymać skarbonki wiel-

  kopostne, do których dzieci, młodzież i dorośli będą mogli skła-

   dać w domu ofiary dla ubogich.

3. Zapraszamy na nabożeństwa, poprzez które pragniemy głębiej

   przeżyć okres Wielkiego Postu :

  - DROGA KRZYŻOWA – piątek

     * dzieci/młodzież………………16.45

     * dorośli ................................. 17.30.

   - GORZKIE ŻALE - niedziela ...............ok.10.00.

4. Rekolekcje wielkopostne w naszej Parafii będziemy przeżywali

   od III niedzieli Wlk. Postu /19-21 marca/. Nauki wygłosi

   o. Kazimierz, franciszkanin.

5. Dzisiaj po Mszy św. o 11.30 spotkanie klas III-VI podst.

   oraz klas I-III dzieci. Za tydzień zapraszam kl. I i II gimn.

6. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w

  cenie 5 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci w cenie 4 zł.

7. Pielgrzymka do Fatimy i sanktuariów Hiszpanii i Portugalii z

  okazji 100 - lecia objawień fatimskich z parafii bł. Hiacynty i

  Franciszka w dniach 14 - 24 sierpnia Bliższe informacje na

  plakacie w przedsionku. 

8. 1 lipca odbędzie się spotkanie ewangelizacyjne na stadionie

  narodowym w Warszawie. Zapisy do końca marca. Szczegóły

  na plakacie w przedsionku.

9. Dziękuję za ofiary na ogrzewanie kościoła.

 ***

=====================================

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 26 II 2017

=====================================

1. W tym tygodniu Środą Popielcową rozpoczniemy Wielki

   Post czyli czterdziestodniowy okres  przygotowania pas-

  chalnego. W Środę Popielcową zapraszamy na Msze św. o

  godz. 11.00 i 18.00. Poprzez obrzęd posypania głów popio-

  łem wyrazimy pragnienie podjęcia pokuty i nawrócenia. W

  tym dniu obowiązuje post ścisły: powstrzymanie się od spo-

  życia mięsa i trzy posiłki, w tym jeden do syta.

2. Zapraszamy na nabożeństwa, poprzez które pragniemy

   głębiej przeżyć okres Wielkiego Postu :

 - DROGA KRZYŻOWA - piątek .................. 17.30.

 - GORZKIE ŻALE - niedziela ...................ok.10.00

3. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek marca. Do cho-

   rych ks. Proboszcz uda się po godz. 10.00 w czwartek /z ul.

  Jeziornej i Szkolnej/ i piątek /z innych ulic/. Okazja do spowie-

  dzi od 17.30.

4. Jeśli jakaś rodzina nie była obecna podczas kolędy może

   głosić chęć przyjęcia kapłana umawiając się indywidualnie

  w zakrystii lub telefonicznie - telefon kom. 0 600 939 159.

5. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem

   Warm." w cenie 5 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" w cenie

   4 zł.

6. Za tydzień po Mszy św. o 11.30 spotkanie klas I-II oraz klas

    III do VI szkoły podst. Także w przyszłą niedzielę spotkanie

   Żywego Różańca.

7. W poniedziałek Msza św. o 9.00.

8. Odeszła  do Boga śp. Kunegunda Grochowska. "Wieczny

    odpoczynek racz Jej dać Panie...".

*****
***

=================================

VII NIEDZIELA ZWYKŁA - 19 II 2017

=================================

 1. Ks. Proboszcz uczestniczy w rekolekcjach. Mszy św. w

   tym tygodniu w dni powsz. nie będzie. W sprawach pil-

  nych można kontaktować się telefonicznie lub z Parafią

  bł. Hiacynty i Franciszka tel. 89/ 642-01-26 ks. Wikariusz

  - kom. 509 973 745.

2. Zakończyła się wizyta duszpasterska - kolęda. Jeśli jakaś 

   rodzina nie była obecna podczas kolędy może zgłosić chęć

   przyjęcia kapłana umawiając się z ks. Proboszczem telefo-

    nicznie - telefon kom. 0 600 939 159.

3. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem

  Warm." w cenie 5 zł.

4. Rozpoczyna się rekrutacja do szkół salezjańskich: szkoły

   podstawowej siedmiolatki do kl. I oraz dzieci do klas od IV

   do VII i do liceum. W przedsionku kościoła są wyłożone

   zakładki z terminami dni otwartych /najbliższy w sobotę 25

   lutego od 9.30 do 13.00/ i bliższą informacją.

5. Odeszła do Boga śp. Aniela Moskal. W Jej intencji odmówmy

    "Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie....".

*****
****

==========================

ODESZŁA DO BOGA

===========================

ŚP.

 ANIELA MOSKAL

zmarła 15 lutego 2017 r.

     POGRZEB 18 LUTEGO 2017 /sobota/

10.00 - wyprowadzenie z zakładu pogrzebowego /ul. Paderewskiego/

10.20 - modlitwa w intencji Zmarłej w kościele św. Moniki

11.00 - Msza św. w intencji śp. Anieli

ok.11.45- wyprowadzenie na cmentarz

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie! 

========================================

VI NIEDZIELA ZWYKŁA - 12 II 2017

========================================

1. To ostatni dzień wizyty duszpasterskiej - kolędy. Jeśli jakaś 

   rodzina nie była obecna podczas kolędy może zgłosić chęć

   przyjęcia kapłana umawiając się indywidualnie w zakrystii

   lub telefonicznie - telefon kom. 0 600 939 159.

2. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem

  Warm." w cenie 5 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" za 4 zł.

3. Od czwartku ks. Proboszcz będzie na rekolekcjach. Mszy

  św. od czwartku w dni powsz. nie będzie. W sprawach pil-

  nych można kontaktować się telefonicznie lub z Parafią bł.

  Hiacynty i Franciszka tel. 89/ 642-01-26 ks. Wikariusz -

  kom. 509 973 745.

4. Dzisiaj po Mszy św. o 11.30 spotkanie klas I-II oraz klas

     I i II gimnazjum.

========================================

V NIEDZIELA ZWYKŁA - 5 II 2017

========================================


1. 11 lutego w sobotę Światowy Dzień Chorego. Msza św. o

    godz. 11.00 z udzieleniem namaszczenia chorych. Pomóżmy

    chorym w dotarciu do kościoła.

2. To ostatnie dni wizyty duszpasterskiej - kolędy. Jeśli jakaś rodzi-

   na nie była obecna podczas kolędy może zgłosić chęć przyjęcia

   kapłana umawiając się indywidualnie w zakrystii lub telefonicznie

   - telefon kom. 0 600 939 159.

3. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm."

    w cenie 5 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" w cenie 4 zł.

4. W tym tygodniu Msze św. w poniedziałek o 18.00, od wtorku

    do piątku o 15.30.

5. Za tydzień po Mszy św. o 11.30 spotkanie klas I-II oraz klas

     I i II gimnazjum.

   Wizyta duszpasterska rodzin katolickich to czas modlitwy o Boże

 błogosławieństwo w nowym roku dla naszych rodzin i troski o

 rozwój duchowy naszej Parafii i każdego z nas.

  Przygotujmy biały obrus, krzyż, świece i wodę święconą. Dzieci i

  młodzież proszę o przygotowanie zeszytów do religii. Proszę także

  o wcześniejsze zgłaszanie nowych mieszkańców naszej Parafii.

  Ofiary składane przy okazji kolędy będą przeznaczone głównie

  na spłatę posadzki granitowej. Proszę także o ewentualne regu-

  lowanie zaległości co do  funduszu porządkowego /sprzątanie koś-

  cioła/ lub składek na budowę. Można też prosić o wizytę kapłana

  przed południem, po wcześniejszym zgłoszeniu.

K  +  M  +  B    2  0  1  7

       6 II PON od 16.00 ul. Świetlińska 4-17

       7 II WTO od 16.00 ul. Ogrodowa 8-25

       8 II ŚRO od 16.00  ul. Świetlińska 18-21A

       9 II CZW od 16.00 ul. Świetlińska 22-31

      10 II PTK od 16.00 ul. Świetlińska 32-36 pa.

      11 II SOB od 9.00 Cibory

                       od 15.30 ul. Kajki i Na Wzgórzu

      12 II NDZ od 14.00 ul. Świetlińska 33-47 npa.

       ==============================

     30 I PON od 15.30 ul. Henrykowska 18-28 parz.

       31 I WTO od 15.30 ul. Henrykowska 25-31B nparz.

      1 II ŚRO od 15.30  ul. Henrykowska 32-39

      2 II CZW od 15.00 ul. Ogrodowa 6,7,7A

      3 II PTK od 15.30 ul. Świetlińska 38-50 parz.

      4 II SOB od 10.00 ul. Świetlińska 49-57 npa.

      5 II NDZ od 14.00 ul. Ogrodowa 1-5

   ============================

     23 I PON od 15.00 ul. Jeziorna 7

     24 I WTO od 15.30 ul. Jeziorna 1-11 npa.

     25 I ŚRO od 12.00  ul. Henrykowska 29

     26 I CZW od 15.30 ul. Henrykowska 15-23 npa.

     27 I PTK ========================

     28 I SOB od 10.00 ul. Jeziorna 13-21 npa.

     29 I NDZ od 16.00 ul. Jeziorna 24-28 pa.

  ===========================

     16 I PON od 16.00 ul. Bukowa

     17 I WTO od 16.00 ul. Słoneczna 1-2

     18 I ŚRO od 15.00  ul. Słoneczna 3-7

     19 I CZW od 16.00 ul. Henrykowska 1-10

     20 I PTK od 16.00  ul. Henrykowska 11-14

     21 I SOB od 10.00 ul. Jeziorna 2-22 pa.

    22 I NDZ od 15.00 ul. Dębowa i Brzozowa

  ===========================

      9 I PON od 16.00 ul. Polna 1-4

      10 I WTO od 16.00 ul. Polna 5-11

      11 I ŚRO od 16.30  ul. Kwiatowa 1-5

      12 I CZW od 16.00 ul. Polna 12-15a

      13 I PTK od 16.00  ul. Kwiatowa 6-9

      14 I SOB od 10.00 ul. Polna 16-23

     15 I NDZ od 15.00 ul. Polna 24-26a

   ============================

        6 I PTK    od 17.00 ul. Świetlińska 1, 2 i 2a

        7 I SOB    od 10.00 ul. Henrykowska 41-50

        8 I NDZ    od 15.00 ul. Szkolna

========================

ODESZŁA DO BOGA

========================

ŚP.

 MARIA LUDWIKA

 SERBINTOWICZ

zmarła w wieku 78 lat,  

30 stycznia 2017 r.

     POGRZEB 1 LUTEGO 2017 /środa/

12. 45 - wyprowadzenie z zakładu pogrzebowego /ul. Paderewskiego/

13.15 - modlitwa w intencji Zmarłej w kościele św. Moniki

14.00 - Msza św. w intencji śp. Marii

ok.14.45- wyprowadzenie na cmentarz przy ul. Chrobrego

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie! 

=========================================

IV NIEDZIELA ZWYKŁA - 29 I 2017

=========================================

 1. W czwartek, 2 lutego, Święto Ofiarowania Pańskiego /Mat-

 ki Bożej Gromnicznej / obchodzone 40 dni po Bożym Narodze-

 niu upamiętnia ofiarowanie Jezusa Chrystusa w świątyni Jero-

 zolimskiej i objawienia jako światła dla wszystkich ludzi. Msze

 św. w tym dniu o godz.11.00 i 18.00. Zabierzmy ze sobą świe-

 ce. Po wieczornej Mszy św. zapraszam do rozbierania dekora-

 cji świątecznych w kościele, do wyniesienia choinek i szopki

2. W Święto Ofiarowania Pańskiego Kościół Katolicki przeży-

  wa Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. W  tym dniu 

  modlimy się w intencji osób konsekrowanych, które podjęły

  drogę życia według rad ewangelicznych. Ofiary składane na

  tacę będą przeznaczone na zakon kontemplacyjny w Szczyt-

   nie.

3. W tym tygodniu przypada I piątek lutego. Do chorych udam

  się po godz. 10.00; okazja do spowiedzi od godz. 14.30. Msza

  św. o godz. 15.00. 3 lutego to wspomnienie św. Błażeja i błogo-

  sławieństwo za jego wstawiennictwem tych, którzy chorują  na

  gardło.

4. Msze św. w tym tygodniu w poniedziałek, wtorek i piątek o

  15.00, w środę o 18.00, 2 II o g.11.00 i 18.00, w sobotę Mszy

  nie będzie.

5. Dziś spotkanie Żywego Różańca po Mszy św. o 9.00.

6. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem

    Warm." w cenie 5 zł.

7. Można zamawiać intencje Mszy św. na 2017 rok.

8. Dzisiaj, o godz. 13.30 w Hotelu Sajmino odbędzie się zaba-

  wa choinkowa dla dzieci z Sołectwa Kajkowo. Serdecznie za-

  praszamy na miłą i pełna atrakcji zabawę. Jedną z nich będzie

  sztuka pt. Stoliczku nakryj się. Prosimy o przyniesienie z sobą

  ciast na poczęstunek.

9. W naszej Parafii trwa KOLĘDA - odwiedziny duszpasterskie.

10. Kreda i woda święcona dostępne są przy żłóbku.