DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
89 646 01 51
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726

REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
Wicedziekan Dekanatu
Ostróda I-Wschód
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
PATRONKI PARAFII
27 SIERPNIA 2022 r
Msza św. godz.11.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła

MSZE ŚWIĘTE

DNI POWSZEDNIE
18.00
19.00 /czerwiec-sierpień/

N I E D Z I E L A
sobota 18.00 /19.00/
9.00 i 11.30

Komunikat

Przewodniczącego

Konferencji Episkopatu Polski

ws. zagrożenia koronawirusem

         W obecnej sytuacji pragnę przypomnieć, że tak jak szpitale leczą

choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego

jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach

1. W związku z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, aby nie

 było dużych zgromadzeń osób, proszę o zwiększenie – w miarę możliwo-

 ści – liczby niedzielnych Mszy Świętych w kościołach, aby jednorazowo

 w liturgiach mogła uczestniczyć liczba wiernych odpowiednia do wytycz-

 nych służb sanitarnych.

2. Przypominam, że – w obecnej sytuacji – osoby starsze i schorowane mo-

   gą pozostać w domach i stąd śledzić transmisje Mszy Świętych, które są

   w niedziele w środkach społecznego przekazu np. o godz. 7.00 w TVP 1,

   o godz. 9.00 w Polskim Radiu – Program Pierwszy, o godz. 9.30 w Tele-

    wizji Trwam, o 13.00 w TV Polonia oraz lokalne transmisji.

3. Przypominam, że nie ma wymogu, by podczas Mszy św. przekazywać

   znak pokoju przez podanie dłoni.

4. Dobremu Bogu polecajmy zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy 

   się o zdrowie dla chorych oraz w intencji lekarzy, personelu medycznego

   i wszystkich służb, które działają w celu zatrzymania rozprzestrzeniania

   się tego wirusa. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z tradycją

   Kościoła zachęcam szczególnie do modlitwy suplikacją „Święty Boże,

   Święty Mocny…”.

Abp Stanisław Gądecki

Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Copyright © 2022. Kajkowo.pl  Rights Reserved.