DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
89 646 01 51
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726

REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
Wicedziekan Dekanatu
Ostróda I-Wschód
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
PATRONKI PARAFII
27 SIERPNIA 2022 r
Msza św. godz.11.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła

MSZE ŚWIĘTE

DNI POWSZEDNIE
18.00
19.00 /czerwiec-sierpień/

N I E D Z I E L A
sobota 18.00 /19.00/
9.00 i 11.30

=================================

3. NIEDZIELA WIELKANOCNA

"BIBLIJNA"- 26 IV 2020

====================================

1. W 3. Niedzielę Wielkanocną obchodzimy w Kościele Niedzielę

   Biblijną. Rozpoczyna ona 12. Tydzień Biblijny, którego hasłem

   są słowa: Misterium Słowa, które stało się Chlebem życia.

   Celem tego wydarzenia jest ponowne odkrywanie i pogłębianie

   znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu

   wiernych.

2. W piątek rozpoczniemy maj - miesiąc radosnej modlitwy za wsta-

  wiennictwem Najśw. Maryi Panny. 

    - dni powszednie ..............................17.30

    - niedziele i 2 V ...........................ok.10.00

3. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" za 6 zł.

4. W środę Msza św. o godz. 8.00.

5. W tym dniu przypada I piątek maja. Do chorych ks. Proboszcz uda

    się w czwartek i piątek po godz. 9.00. Okazja do spowiedzi przed

    Mszą św.

6. W sobotę Uroczystość NMP Królowej Polski. Msze św. według po-

    rządku niedzielnego- 9.00 i 11.30. 2 maja to dzień flagi narodowej.

   Poprzez wywieszenie biało-czerwonej wyraźmy nasz szacunek dla 

   tych, którzy pod tą flagą ginęli dla Ojczyzny i bądźmy dumni z tego,  

   że jesteśmy Polakami.

7. Niedzielne Msze św. do końca maja: w sobotę o 18.00 i w niedzielę

    o 9.00 i 11.30.

***

 

Copyright © 2022. Kajkowo.pl  Rights Reserved.