DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
89 646 01 51
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726

REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
Wicedziekan Dekanatu
Ostróda I-Wschód
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
PATRONKI PARAFII
27 SIERPNIA 2022 r
Msza św. godz.11.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła

MSZE ŚWIĘTE

DNI POWSZEDNIE
18.00
19.00 /czerwiec-sierpień/

N I E D Z I E L A
sobota 18.00 /19.00/
9.00 i 11.30

Dekret Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego

w sprawie dyspensy od obowiązku niedzielnego i

świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej

Przypominam, że zgodnie z dekretem z dnia 29 maja br. w Archidiecezji

Warmińskiej obowiązuje nadal dyspensa od niedzielnego i świątecznego

uczestnictwa we Mszy Świętej, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan.

1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, dla następujących wiernych:

  1. osoby w podeszłym wieku,

  2. osoby z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona

    temperatura, itp.),

  3. osoby, które czują obawę przed zarażeniem,

z zachowaniem III przykazania Dekalogu: „Pamiętaj, aby dzień święty

święcić”.

W związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgroma-

dzeń religijnych w tzw. „strefie czerwonej” udzielam ponadto dyspen-

sy dla wszystkich wiernych od wspomnianego obowiązku, przebywają-

cym w takiej strefie w okresie jej obowiązywania.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy Świętej we

wskazanym czasie nie jest grzechem.

Jednocześnie korzystających z dyspensy zachęcam do udziału we Mszy

Świętej w dni powszednie. Zachęcam również, aby osoby korzystające

z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie i łączyły się du-

chowo ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne

lub internetowe.

Przypominam jednocześnie o przestrzeganiu aktualnych wskazań

władz sanitarnych.

W tym trudnym czasie epidemii zapewniam wszystkich osoby duchow-

ne i świeckie o mojej modlitwie i wdzięczności za odważne pokonywa-

nie sytuacji utrudniających życie społeczne, duszpasterskie i parafialne.

Abp Józef Górzyński

METROPOLITA WARMIŃSKI

Olsztyn, dnia 16 października 2020 r.

  • w strefie żółtej –  1 osoba na 4m2 powiat ostródzki
Copyright © 2022. Kajkowo.pl  Rights Reserved.