DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726

REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
PATRONKI PARAFII
27 SIERPNIA 2024 r
Msza św. godz.18.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła

MSZE ŚWIĘTE

DNI POWSZEDNIE
18.00
19.00 /czerwiec-sierpień/

N I E D Z I E L A
sobota 18.00 /19.00/
9.00 i 11.30

================================

32. NIEDZIELA ZWYKŁA 

- 8 listopada 2020

===========================

1.  Dziś obchodzimy 12. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.

   To okazja, by przyjść z pomocą chrześcijanom w Republice Środkowo-

   afrykańskiej. Poprzez dar modlitwy w ich intencji oraz w intencji po-

    koju w tym ogarniętym wojnami domowymi i biedą kraju możemy

   wypełnić przykazanie miłości Boga i bliźniego. Po Mszy św. zbiórka

   do puszki na pomoc Kościołowi w Republice Środkowoafrykańskiej.

2. W środę - 11 listopada będziemy obchodzić Święto Niepodległości.

   Złożymy dziękczynienie Bogu i ludziom za dar wolnej Polski w 102.

   rocznicę odzyskania niepodległości. Podczas wypominek o 8.35 i

  Mszy św. gregoriańskiej o godz.9.00 będziemy modlić się za naszych

  zmarłych, a szczególnie poległych i pomordowanych obrońców

   Ojczyzny. Po Mszy św. modlitwa za Ojczyznę i jej Obrońców pod

   obeliskiem 100-lecia Niepodległości na pl. Mariackim.

2. Wierząc w Boże miłosierdzie i kierując się miłością wobec naszych

   zmarłych w miesiącu listopadzie modlimy się za dusze oczekujące

   na wybawienie z czyśćca.

    Niedziele    - Msza św. gregoriańska o godz.9.00,

                       - Jutrznia za zmarłych ok. godz. 10.00.

     Dni powsz.   - wypominki o godz. 17.35 /śro. czw. i ptk./

                          - Msza św. gregoriańska o godz. 18.00.

3. Na stoliku, pod chórem, są wyłożone kartki wypominkowe na Msze

   św. gregoriańskie i modlitwę za naszych zmarłych. Zaznaczamy w

   kratkach na dole dzień, w którym chcielibyśmy, aby odczytano imio-

   na naszych zmarłych - niedzielę lub dzień powszedni /środa, czwartek

  lub piątek/. Proszę o wyraźne wypełnianie drukowanymi literami.

4. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 6 zł, "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 5 zł oraz

   kalendarze papieskie na 2021 za 3 zł.

5. Można zamawiać i rezerwować intencje Mszy św. na 2021 rok.

6. W sobotę Msza św. niedzielna o godz. 18.00.

7. TRANSMISJE MSZY ŚW - uwaga ! ze względu na trudną sytuację

  i czas modlitwy za zmarłych zwiększamy ilość transmisji

  - w środy, czwartki i piątki- wypominki i Msza św. greg.  od. 17.30

 - w niedzielę o godz. 9.00 + Jutrznia za zmarłych i o godz. 11.30   

***

Copyright © 2024. Kajkowo.pl  Rights Reserved.