DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
89 646 01 51
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726

REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
Wicedziekan Dekanatu
Ostróda I-Wschód
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
PATRONKI PARAFII
27 SIERPNIA 2022 r
Msza św. godz.11.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła

MSZE ŚWIĘTE

DNI POWSZEDNIE
18.00
19.00 /czerwiec-sierpień/

N I E D Z I E L A
sobota 18.00 /19.00/
9.00 i 11.30

================================

1. NIEDZIELA ADWENTU 

- 29 listopada 2020

================================

1. Rozpoczynamy czas Adwentu - okres pobożnego i radosnego oczeki-

   wania na przyjście Pana. Adwent składa się z 2 odrębnych okresów:

 * czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego

  przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów (okres od początku

  Adwentu do 16 grudnia włącznie);

* czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pań-

  skiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię.  

  Wykorzystajmy dobrze ten czas na duchowe otwarcie się na przyjście

  Pana i oczyszczenie naszych serc. Pamiętajmy o postanowieniach

  adwentowych.

2. Dziś poświęcę opłatki na stół wigilijny. Poświęcone opłatki będą

   dostępne w zakrystii. Ofiary składane są przeznaczone na ogrzewa-

    nie kościoła.

3. Dzisiaj rozpoczynamy nowy rok liturgiczny pod  hasłem: "Zgroma-

    dzeni na Świętej Wieczerzy" z mottem biblijnym: “Ojciec mój da

    wam prawdziwy chleb z nieba” (J. 6,32). Jest to 2 rok programu

    duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce na lata 2019-2022 pod

    hasłem „Eucharystia daje życie”. 

4. Zapraszamy w adwencie na Msze św. roratnie: we wtorek i czwar-

    tek o godz. 6.30. Wraz z Maryją, słuchając Słowa Bożego dobrze

    przygotujmy nasze serca na przyjście Zbawiciela. Zabierzmy

    ze sobą lampiony.

5. W tym dniu przypada też I piątek grudnia. Wizyty chorych w

    czwartek i piątek od godz. 9.00. Okazja do spowiedzi od godz. 17.35.

6. W niedzielę 6 grudnia wspomnienie św. Mikołaja, biskupa Myrry w

   obecnej Turcji, który jest wzorem bezinteresownej pomocy bliźnim.

7. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 

   6 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci w cenie 5 zł.

8. Można zamawiać intencje Mszy św. na przyszły rok. Na naszej stro-

    nie internetowej dostępny jest kalendarz z intencjami na 2021 r.

9. W zakrystii można nabyć: świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy

    Dzieciom w cenie min. małe 5 zł i duże 20 zł. Dochód z ich sprze-

    daży będzie przeznaczony na pomoc Caritas dla dzieci.

10. Dziś w naszej parafii rusza akcja Paczuszka dla maluszka, która

      polega na wsparciu małych dzieci i ich mam z domu samotnej mat-

     ki. Osoby, które chcą zaangażować się w pomoc zabierają do domu

    papierowe bombki z choinki w kościele, a następnie przygotowują

    paczkę z artykułami higienicznymi dla dzieci i ich mam. Gotowe pa-

     czki można zostawiać pod choinką w kościele. Akcja trwa do 21

     grudnia.  Więcej szczegółów można znaleźć na plakacie, na bomb-

     kach lub na stronie www paczuszkadlamaluszka.pl

11. Za tydzień ofiary na ogrzewanie kościoła.

 ***

Copyright © 2022. Kajkowo.pl  Rights Reserved.