DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
89 646 01 51
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726

REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
PATRONKI PARAFII
27 SIERPNIA 2022 r
Msza św. godz.11.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła

MSZE ŚWIĘTE

DNI POWSZEDNIE
18.00
19.00 /czerwiec-sierpień/

N I E D Z I E L A
sobota 18.00 /19.00/
9.00 i 11.30

==================================================

UROCZYSTOŚĆ  NARODZENIA PAŃSKIEGO

- 25 grudnia 2020

=================================================

1. Dziś narodził się nam Zbawiciel! Spełniło się nasze pragnienie po-

   witania Chrystusa pośród nas. Niech ta prawda promieniuje z na-

   szego serca napełnionego wielką radością!  Idźmy i głośmy ją nie

   tylko najbliższym, ale i tym wszystkim, których Bóg stawia na na-

    szych drogach życia. Pan jest pośród nas!

2. W I i II dzień Świąt Narodzenia Pańskiego Msze św. o godz. 9.00,

    11.30 i 16.00.

3. 27 grudnia, w niedzielę, Święto Świętej Rodziny z Nazaretu - Jezu-

   sa, Maryi i Józefa. Dziękujemy za dar naszych rodzin i modlimy się

   o dar miłości, jedności i żywej wiary dla wszystkich rodzin. W cza-

   sie Mszy św. zapraszamy małżonków do odnowienia przyrzeczeń mał-

   żeńskich. Po Mszy św. o 9.00 spotkanie opłatkowe Żywego Różańca.

4. Można zamawiać intencje Mszy św. na 2021 rok.

5. Podziękowania za pomoc w przygotowaniu kościoła do świąt

    Narodzenia Pańskiego:

   - p. Bożenie i Ryszardowi Gancewskim za choinki do kościoła,

  - wszystkim, którzy pomagali dekorować i sprzątać kościół  przed

    Świętami, a szczególnie p. Andrzejowi Horbajczukowi i Robertowi

    Bunalskiemu, paniom Zofii Hoflich, Irenie Postert i Danucie 

   Kucharczuk oraz dzieciom, młodzieńcom i dorosłym, którzy

    stroili kościół w środę, 

  - ministrantom i szafarzom za pomoc w liturgii,

  - scholi "Promyki św. Moniki" za piękny śpiew kolęd.

6. Z racji panującej sytuacji wizyta duszpasterska w Archidiecezji War-

     mińskiej nie jest możliwa w tradycyjnej formie. Zgodnie z zalecenia-

     mi w naszej Parafii możliwe są następujące formy kolędy:

  - ZAPROSZENIE NA MSZE ŚW. w kolejne niedziele od 3 stycznia z

    modlitwą w intencji Parafian z danej części Parafii oraz specjalną

    modlitwą błogosławieństwa nad wszystkimi mieszkańcami danej ulicy

   i poświęcenie wody, którą można pokropić mieszkanie. Omówione będą

   sprawy parafialne.

 - WIZYTA DUSZPASTERSKA KAPŁANA W DOMU i dokonanie jego

    pobłogosławienia, jednakże wyłącznie po uzgodnieniu tego /ZAPRO-

    SZENIU/ i akceptacji ze strony wiernych oraz ścisłym zachowaniem

    obowiązujących wymogów sanitarnych.

Copyright © 2023. Kajkowo.pl  Rights Reserved.