DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
89 646 01 51
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726

REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
PATRONKI PARAFII
27 SIERPNIA 2022 r
Msza św. godz.11.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła

MSZE ŚWIĘTE

DNI POWSZEDNIE
18.00
19.00 /czerwiec-sierpień/

N I E D Z I E L A
sobota 18.00 /19.00/
9.00 i 11.30

 

==============================================

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO 

- 25 grudnia 2022

 ===============================================

1. "Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas." J1,14 Dziś narodził się nam Zbawiciel!

    Spełniło się nasze pragnienie powitania Chrystusa pośród nas - we wspólnocie rodzinnej,

    ludzkiej, a przede wszystkim we wspólnocie Kościoła powszechnego. Niech ta prawda

     promieniuje z naszego serca napełnionego wielką radością!  Pan jest pośród nas!

2. W Uroczystość Narodzenia Pańskiego oraz w drugi dzień świąt Msze św. o godz. 9.00 i 11.30.

3. 30 grudnia, w piątek, Święto Świętej Rodziny z Nazaretu - Jezusa, Maryi i Józefa. Podzię-

  kujemy za dar naszych rodzin i pomodlimy się o dar miłości, jedności i żywej wiary dla wszyst-

   kich rodzin. W czasie Mszy św. o godz. 18.00 zapraszamy małżonków do odnowienia przyrzeczeń

   małżeńskich

4. 31 grudnia, w sobotę Msza św. z liturgii niedzielnej z krótkim nabożeństwem dziękczynnym na

     zakończenie 2022 roku.

5. 1 stycznia Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msze św. o 9.00 i 11.30.

6. Można zamawiać intencje Mszy św. na 2023 rok. 

7. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." podwójny numer świąteczny w cenie

     15 zł.

8. Podziękowania za pomoc w przygotowaniu kościoła do świąt Narodzenia Pańskiego:

   - p. Bożenie i Ryszardowi Gancewskim za choinki do kościoła,

  - mężczyznom za pomoc w ustawieniu choinek i szopki,

  - wszystkim, którzy pomagali dekorować i sprzątać kościół  przed Świętami, a szczegól-

    nie dzieciom, młodzieży i dorosłym, którzy stroili kościół w środę, 

  - ministrantom i szafarzom za pomoc w liturgii,

 - scholi "Promyki św. Moniki" za piękny śpiew kolęd,

- p. Irenie Stępkowskiej za dbanie o obrusy do kościoła, p. Teresie Horbajczuk za troskę

    o bieliznę kielichową, p. Zofii Hoflich za porządki i czystość w naszej świątyni.

9. ŻYCZENIA

  Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Wam,

aby Dzieciątko Jezus narodziło się nie tylko w betlejemskiej grocie,

ale przede wszystkim w Waszych sercach przynosząc

radość, miłość, nadzieję i wiarę.

Radość nawet przez łzy, nadzieję nawet w beznadziejnych po ludzku

sytuacjach, miłość nawet do naszych krzywdzicieli, a nadto wiarę,

która we wszystkim co miłe Panu umocni i da spokój serca.

                                  ks. kan. Andrzej Ciućkowski

                             proboszcz

 

***

Copyright © 2023. Kajkowo.pl  Rights Reserved.