DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
89 646 01 51
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726

REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
PATRONKI PARAFII
27 SIERPNIA 2022 r
Msza św. godz.11.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła

MSZE ŚWIĘTE

DNI POWSZEDNIE
18.00
19.00 /czerwiec-sierpień/

N I E D Z I E L A
sobota 18.00 /19.00/
9.00 i 11.30

=====================================

4. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

"LAETARE" 19 marca 2023

=====================================

1. W czasie Wielkiego Postu Jezus pozwala nam zrozumieć nasze błędy, abyśmy z pokorą

    przejrzeli na oczy i uwierzyli w moc Boga. Niedziela "laetare" to niedziela radości w

    czasie pokuty, radości ze zbawienia, które będziemy przezywali w czasie Wielkiej Nocy.

    Za tydzień rozpoczniemy czas pasyjny.

2. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne:

  - DROGA KRZYŻOWA - piątek

    * dzieci/młodzież .....16.50

    * dorośli 17.30  

  - GORZKIE ŻALE

     * niedziela ............... 8.30

3. W sobotę 25 marca - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - Dzień Świętości

    Życia. Będziemy mogli podjąć się Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego na

    Mszy św. o godz. 9.00 poprzez objęcie modlitewną opieką wiadomego Bogu

    poczętego dziecka przed narodzeniem, którego przyjście na świat jest zagrożone

    z różnych przyczyn, szczególnie z powodu grzechu aborcji. Polega na codzien-

     nym odmawianiu w i intencji jednego dziecka jednego dziesiątka różańca wraz

    ze specjalną modlitwą przez 9 miesięcy.

4. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." cenie 10 zł.

5. Propozycja pielgrzymki do sanktuarium w Głotowie 25 marca samochodami

    osobowymi.

6. Za tydzień i w Niedzielę Palmową zbiórka do puszki na kwiaty  i dekoracje do Grobu 

    Pańskiego.

7. Dzisiaj kolejne spotkanie dzieci klas III, za tydzień kandydatów do bierzmowania

    po Mszy św. godz.11.30.

8. Kontynuujemy wizytę duszpasterską rodzin naszej Parafii.

9. Rekolekcje wielkopostne w naszej Parafii rozpoczniemy za tydzień, od 5. Niedzieli

    Wielkiego Postu: 26-28 marca 2023 r. Nauki wygłosi ks. Mariusz Grabas, proboszcz

     Parafii św. Marcina w Ostródzie.

10. W tym tygodniu Msze św. w dni powszednie: od poniedziałku do środy 15.30,

      w czwartek i piątek o 18.00.

***

Copyright © 2023. Kajkowo.pl  Rights Reserved.