Wizyta duszpasterska rodzin katolickich to czas modlitwy o Boże

 błogosławieństwo w nowym roku dla naszych rodzin i troski o

 rozwój duchowy naszej Parafii i każdego z nas.

  Przygotujmy biały obrus, krzyż, świece i wodę święconą. Dzieci i

  młodzież proszę o przygotowanie zeszytów do religii. Proszę także

  o wcześniejsze zgłaszanie nowych mieszkańców naszej Parafii.

  Ofiary składane przy okazji kolędy będą przeznaczone głównie

  na spłatę posadzki granitowej. Proszę także o ewentualne regu-

  lowanie zaległości co do  funduszu porządkowego /sprzątanie koś-

  cioła/ lub składek na budowę. Można też prosić o wizytę kapłana

  przed południem, po wcześniejszym zgłoszeniu.

K  +  M  +  B    2  0  1  8

      2 I WTO od 16.00 ul. Henrykowska 1 - 12

        3 I ŚRO od 16.00  ul. Henrykowska 14 - 24 parz.

         4 I CZW od 16.00 ul.  Henrykowska 13 - 17 nparz. 

         5 I PTK od 18.00 ul. Szkolna i Jeziorna 1

          6 I SOB od 16.00 ul. Świetlińska 1-9

       7 I NDZ od 14.00 ul. Dębowa i Bukowa

         =================================

      8 I PON od 16.00 ul. Henrykowska 26-44 c parz.

        9 I WTO od 16.00 ul. Słoneczna

        10 I ŚRO od 16.00  ul. Henrykowska 19-27 b,31a,b nparz.

        11 I CZW od 15.00 ul.  Henrykowska 29-31,33

        12 I PTK od 16.00 ul. Henrykowska 35-47 nparz.

        13 I SOB  od 9.00 ul. Świetlińska 49-57 nparz.

                      od 17.00 ul. Henrykowska 44d-50 parz.

        14 I NDZ od 14.00 ul. Brzozowa

     ===================================

       15 I PON od 16.00 ul. Polna 2-12 parz.

       16 I WTO od 16.00 ul. Polna 1-17 nparz.

       17 I ŚRO od 10.00 ul. Słoneczna 6 - DPom.

       28 I NDZ od 16.00 ul. Kajki i Świetlińska 16

   ==================================

     29 I PON od 14.00 ul. Kwiatowa

      30 I WTO od 15.00 ul. Polna 14-26 parz.

      31 I ŚRO od 15.00  ul. Świetlińska 12-28 parz.

        1 II CZW od 15.00 ul. Polna 19-25 nparz. i na Wzgórzu

        2 II PTK  = = = = = = 

        3 II SOB  od 9.00 ul. Świetlińska 50>32 parz. 

       4 II NDZ od 14.00 ul. Jeziorna 2-16 parz.

   ================================

        5 II PON od 16.00 ul. Jeziorna 28>18 parz.

        6 II WTO od 16.00 ul. Jeziorna 3-11 nparz.

        7 II ŚRO od 16.00  ul. Świetlińska 19-35 nparz.

    8 II CZW od 16.00 ul. Świetlińska 37-47 nparz.

     9 II PTK  od 16.00 ul. Jeziorna 13-21 nparz.

     10 II SOB  od 9.00 ul. Ogrodowa 25>1

     11 II NDZ od 14.00 ul. Orzechowa i Cibory

               

Jeśli jakaś rodzina nie była obecna podczas kolędy

może zgłosić chęć przyjęcia kapłana umawiając się

indywidualnie w zakrystii lub telefonicznie 

- telefon kom. 600 939 159.

               

                                   *