DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
89 646 01 51
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726

REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
Wicedziekan Dekanatu
Ostróda I-Wschód
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
PATRONKI PARAFII
27 SIERPNIA 2022 r
Msza św. godz.11.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła

MSZE ŚWIĘTE

DNI POWSZEDNIE
18.00
19.00 /czerwiec-sierpień/

N I E D Z I E L A
sobota 18.00 /19.00/
9.00 i 11.30

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 21 LUTEGO 2010

1. Wielki Post to okres pracy nad sobą, modlitwy, pokuty, nawrócenia i czynienia dobra. Przypominamy także o bezwzględnym powstrzymaniu się od zabaw i innych działań sprzecznych z pokutnym charakterem tego kresu.

2. W przyszłą niedzielę 28 lutego w naszej Parafii będziemy gościli J.E. bpa Jacka Jezierskiego, który dokona po raz drugi wizytacji kan. i udzieli sakramentu bierzmowania młodzieży z naszej wspólnoty.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIA 21 II 2010

V NIEDZIELA ZWYKŁA - 7 LUTEGO 2010
 
1. W dni powszednie w czasie kolędy, oprócz czwartku i poniedziałku, Msza św. o godz. 9.00. W poniedziałek Mszy św. nie będzie.

2. W czwartek, 11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Podczas Mszy św. o godz. 11.00 będziemy modlili się za chorych, będę także udzielał sakramentu namaszczenia wszystkim pragnącym umocnienia łaską w czas choroby lub starszego wieku.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIA 7 II 2010


Droga Krzyżowa

  wg rozważań Sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego
w 25. rocznicę Jego śmierci
      

Jezus Skazany

 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie!
Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył

 

Jezus skazany na śmierć przed trybunałem Piłata. To było zdarzenie historyczne, ale ono wciąż się powtarza. Zanim doszło do wyroku, Chrystus Pan był pytany, kim jest. Odpowiedział: „Jam jest Prawda”. Obudził wątpliwość: Cóż to jest Prawda? Ale wątpliwość była retoryczna, bez nadziei otrzymania odpowiedzi, bez wysiłku poznania.
Cóż to jest Prawda? Gdyby człowiek na to pytanie rzetelnie odpowiedział, nie wydałby wyroku śmierci na Syna Bożego, na Słowo Przedwieczne, na Nauczyciela Prawdy, na Dobrą Nowinę.
Zawsze sumienie moje powiedziałoby mi: „Ja żadnej winy w Nim nie znajduję”. Odrobina myśli, odrobina refleksji i odpowiedź gotowa.
Postawię sobie pytanie: Cóż to jest Prawda? Dołożę wysiłków, by nie wydać wyroku na Boga bez rzetelnej odpowiedzi na to pytanie.
Uczynię postanowienie, aby w mych myślach, słowach, uczuciach, nie było zuchwałej odpowiedzi i zuchwałego wyroku na Chrystusa. Uczynię wszystko, aby poznać Prawdę.


Ojcze nasz...
Któryś za nas cierpiał rany...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
   
 

Jezus bierze krzyż

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie!
Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył

 

Nie chcę myśleć, że to był krzyż z drzewa. Owszem, pomyślę, że to był ciężar świata, ciężar człowieczeństwa, że to był i ten ciężar, który w pewnej cząstce na mnie spada. 
A więc mój krzyż i mój ciężar.
„Położył Pan na ramiona Jego, nieprawość nas wszystkich”. Niesie więc i moją nieprawość. Ale nie tylko! On niesie moje zadania życiowe, albowiem sam ich udźwignąć nie mogę. Może niekiedy myślę, że nie podołam, bo jestem niemocny, słaby. Będę pamiętać i o tym, że w przeciwnościach jest moc doświadczeń i że wystarczy mi Łaska, której Bóg mi udziela.
Może wydaje mi się, że jestem niezdolny do wielu zadań 
i trudów, do wyznania wiary, do zajęcia własnego stanowiska. Pomyślę: Nie idę sam, mój krzyż niesie mój Bóg. Jest nas dwóch: On i ja. Chrześcijanin nigdy nie jest samotny, jest z nim Chrystus. Idą razem.
W trudzie codziennym specjalnie pamiętać będę o tym: jesteś przy mnie, podsuwasz Twoje ramię pod mój krzyż. Idziemy więc razem.


Ojcze nasz...
Któryś za nas cierpiał rany...

 

 

 

 

 

 

Pierwszy upadek

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie!
Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył

 

Wiem, że tylko Bóg mógł odkupić świat, ale Bóg, który przyoblekł ciało ludzkie.
Czy jest prawdziwym człowiekiem? Bóg nie upada, więc skoro upadł jest i człowiekiem, bo ludzką rzeczą jest upadać, chociaż szatańską - trwać w upadku, poddać się zwątpieniu 
i myśleć, że nie jesteśmy zdolni już powstać, że nie ma siły, która mogłaby nas podźwignąć.
A więc: prawdziwy Bóg, który nie upada, i prawdziwy człowiek, który upada. Jestem spokrewniony z Nim przez moje człowieczeństwo, które wraz z Nim upada; ale On wspiera mnie przez swoje Bóstwo, które nieustannie podnosi i dźwiga moje człowieczeństwo.
W upadającym człowieku spostrzegam towarzysza mojej drogi życia; w podnoszącym się - dostrzegam Boga, który mnie podnosi i dźwiga. W Nim widzę mój obowiązek podnoszenia się i dźwigania.
Przyzywam Cię na pomoc we wszystkich moich upadkach, byś Ty mnie podźwignął.


Ojcze nasz...
Któryś za nas cierpiał rany...

 

Jezus i Matka

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie!
Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył

 

Nawet Jezus, choć był Bogiem, na tej ziemi musiał mieć pomoc Matki. Nawet człowiek mocny, pełen charakteru, siły, samodzielności niezwykłej, pewny siebie, musi dostrzec przy sobie taką siłę, delikatną, macierzyńską, której niekiedy usłuchać trzeba, warto, należy.
I Jezus więc, doskonały Człowiek - ecce Homo - na drodze swego trudu kalwaryjskiego spotkał tę delikatną, subtelną siłę, która obecnością swoją doń przemawiała.
Macierzyństwo to jest serce. W trudzie krzyża trzeba też odrobiny serca. Chrystus spotykając Matkę swoją pokazuje nam, że nie trzeba gardzić sercem. że trzeba się odwoływać do serca. I oto spotyka się serce z sercem. Serce Dziecka 
z sercem Matki. 
Tak jest w moim życiu osobistym. Tak jest też w dziejach ludzkości, tak jest w dziejach Kościoła, tak jest 
w codziennym moim obowiązku.
Szukam serca, szukam matki. Jaka to wielka radość, że to jest Matka Najświętsza, Matka Boga Żywego, Matka Słowa Wcielonego. Zabiegnę i ja drogę tej Matce i złączę swoje życie z Jej życiem, kroki mej drogi - z Jej drogą.


Ojcze nasz...
Któryś za nas cierpiał rany...

 

 

 

 

 

 

 

Pomoc Szymona

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie!
Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył

 

Był przymuszony, zapewne przez żołnierzy. Ale to nie był tylko przymus żołnierski, to był jakiś delikatny wpływ Boga, który niósł krzyż ludzkości. On też przymuszał człowieka, aby niósł krzyż ludzkości razem z Bogiem. W tej świętej wspólnocie zbawiania świata potrzebny był Bogu człowiek.
Świat nie może być zbawiony jedynie przez Boga, bez udziału naszego. I człowiek nie może być zbawiony bez własnego udziału. W mojej duszy nic się nie odmieni bez osobistego wysiłku, bez współdziałania z Łaską Bożą. Człowiek więc musi dźwigać krzyż odkupienia. Nie możemy stać z boku, jako rzesza widzów. Musimy wziąć czynny udział w trudzie Boga zbawiającego świat.
Jakże to jest wysoce ludzkie, że człowiek nie zawdzięcza wszystkiego tylko Bogu, że musi brać udział w trudzie - zbawiającego świat - Boga. To jest szacunek dla człowieka, dla każdego z nas. Ale zarazem jest to wskazanie, jak bardzo jesteśmy wszyscy Bogu i Kościołowi potrzebni w dziele Bożym na ziemi i w dziele Kościoła.
Biorę więc krzyż Jezusowy, nie tylko mój, ale krzyż dzieła odmiany świata. Biorę krzyż Kościoła na swoje ramiona i niosę go z Chrystusem żyjącym w Kościele.


Ojcze nasz...
Któryś za nas cierpiał rany...

Jezus i Weronika

 

 

 

 

 

 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie!
Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył

 

Oblicze Chrystusa, przez które przebijała wielka godność Boga, zostało zniekształcone i zbrudzone przez samo życie. To, co najpiękniejsze, okryte zostało procesem ludzkiego życia 
i owocem „alchemii ludzkiej” tego świata.
Czyż Bóg może pozwolić, aby oblicze człowieka, stworzone na obraz i podobieństwo Boże, miało być zniekształcone? Bóg nie pozwoli zniszczyć swoich planów. Nasze oblicze ma odbijać na sobie światło oblicza Bożego. Jeżeli życie ludzkie zniekształciło oblicze Boże na naszym życiu, jeżeli nie oszczędziło nawet oblicza Jezusa, to ktoś musi się przyczynić do tego, żeby temu obliczu przywrócić obraz Boży.
I oto na drodze Jezusa stanął człowiek, aby obliczu Jego przywrócić światło Boże. Odtąd Weronika stała się symbolem 
i wzorem.
To nasze zadanie - ocierać oblicza ludzkie, obmywać z nich trud i pot życia, przywracać człowiekowi właściwy obraz Boży, przywracać mu radość, piękno nadane przez Boga, uczłowieczać człowieka, dźwigać go a nie spychać, podnosić 
i podtrzymywać. 
Spojrzę na moich braci, którzy utrudzeni idą drogą życia. To jest Chrystus idący po kalwaryjskiej drodze, umęczony. Podejdę do Niego i otrę Jego twarz, aby znowu była ludzką i - Bożą.


Ojcze nasz...
Któryś za nas cierpiał rany...

Drugi upadek

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie!
Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył

 

Gdy patrzę, jak Chrystus wdeptany jest w błoto ziemi, przypominają mi się te przedziwne procesy myśli, akty woli ludzkiej - to wszystko, co spycha Go w błoto.
Ale ten Człowiek w błocie jest jak ziarno pszeniczne, które musi wpaść w błoto i obumrzeć, bo jeśli obumrze - owoc stokrotny przynosi, a jeśli nie obumrze - samo pozostaje. Cóż po pełnych spichlerzach pszenicznego ziarna? Ziarno musi być rozrzucone, musi pójść do błota i dopiero, gdy w błoto wpadnie, rozmiękczone wydobywa ze swojego serca siły żywotne, aby je ukształtować w złoty kłos. Wydaje owoc stokrotny ze swojej męki, z pokory i ze swego cierpienia. Tym się dopiero żywi głodne dusze. Ileż trzeba mojej osobistej męki, osobistego trudu, pokory, aby móc karmić! Nie jest więc najboleśniejszą rzeczą, że nawet Bóg leży w błocie, bylebyśmy tylko dostrzegli w Nim Boga.
I mój upadek nie może uczynić mnie błotem. Chrystus się podniósł. Tyle razy w dziejach wepchnięto Go w błoto i tyle razy powstawał, otrząsał się z błota, żywił i prowadził rzesze do Życia. Tak uczynił Chrystus po drugim upadku, tak czyni Kościół i tak czyni każde jego dziecko: powstaje i idzie naprzód.


Ojcze nasz...
Któryś za nas cierpiał rany...

 

 

   

 

 

Pocieszanie kobiet

 

 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie!
Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył

 

Chrystus na drodze krzyżowej nie przestaje myśleć 
o innych. Jego myśl jest skierowana ku tym, których trzeba pocieszać. Cierpienie nie zamyka Mu oczu na dolę ludzką. Dostrzega płaczące niewiasty.
Ale czyż płacz ich pomoże Jezusowi? Czy zdołają zawrócić Go z drogi na Kalwarię? Nie. Tego nawet Jego Matka nie próbowała. Idzie o to, ażeby człowiek współczujący Bogu pamiętał, że najbardziej pomaga wtedy, gdy wchodzi w siebie 
i odmienia samego siebie. Ten Chrystus, nad którym płaczę, jest moją siłą. On mi przypomina mnie samego, obowiązki moje 
i moich synów. 
A właśnie na tych synach świat dopełnia swych praktyk. Chrystus to zielone drzewo; jeśli na zielonym drzewie to czynią, cóż będą czynić na suchym? Mają katolicy zwyczaj współczucia nieustannego z Kościołem. I poprzestają często na współczuciu łez i narzekań. A tymczasem nie o to idzie. Siła Kościoła nie polega na łzach jego dzieci.
Nie płaczcie więc nad. Kościołem! Płaczcie nad sobą i nad synami swoimi. Jesteście odpowiedzialni za siebie i za synów waszych. Chrystus widzi ciebie, mój bracie, widzi twój płacz. Niech będzie owocny, niech będzie skuteczny...


Ojcze nasz...
Któryś za nas cierpiał rany...

 

 

Trzeci upadek

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie!
Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył

 

Ile jest upadków w moim życiu, gdy po zboczach codziennego wysiłku wspinam się wzwyż? Ile razy upadam, ile razy opuszczam ręce? Ile razy dochodzę do wniosku, że już się nie warto podnosić, że i tak już jestem upadłym człowiekiem, 
a moja pierwotna niewinność nie wróci. Cóż więc jest wart mój wysiłek i trud?!
A jednak, gdy przeglądam historię nawróceń, widzę, że wojowanie z Bogiem przez całe życie skończyło się dla wielu zbawiennym doświadczeniem ostatniego momentu, z krzyża, 
z bólu, z męki choroby: „Dziś jeszcze będziesz ze mną w raju”.
Chociażbym w tej chwili miał najgorsze wyobrażenie 
o ludziach, chociażbyście popełnili wszystkie grzechy całego świata, o których nawet się nie wie, nic to! Bo każdy grzech, chociażby pracował w konkretnej materii, jest tylko brakiem bytu i brakiem doskonałości. Dopiero cnota jest bytem, jest czymś. Tyle człowiek wniesie do życia wiecznego, ile weźmie miłości ku Temu, który nie umiera.
Nie wiem, czy trzeci raz upadłeś, ale chociażbyś upadł raz trzydziesty trzeci, wstań i chodź prosto!


Ojcze nasz...
Któryś za nas cierpiał rany...

Obnażenie z szat

 

 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie!
Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył

 

Przygodziło się to Temu, który nikogo nie potępił, każdemu powiedział: „Idź w pokoju, nie grzesz więcej”. 
A jednak świat nie podarował Mu jedynej szaty, którą otrzymał od swej Niepokalanej Matki. Świat zdarł ją z Jezusa. Chciał ujrzeć Boga w całej prawdzie - Boga nagiego.
Świat nie chce Boga nieznanego. Tylko Grecy czcili nieznanego Boga. Świat chce znać Boga, jak Tomasz, i palce swoje włożyć w Jego bok. I ma do tego prawo. Bo to jest Bóg zbliżający się do nas. Bóg, który karmi, który żywi, który się daje spożyć, zjeść. Błogosławiony, który Bogiem żyje, który się Nim karmi, który ogląda całą Jego nagą Prawdę.
Odsłonił ci się Bóg, a ty chciałbyś przejść przez życie nie obnażony?
Chciałbyś ukryć twoje prywatne sprawy? Nie masz prywatnego życia. Twoje najbardziej osobiste sprawy są własnością wspólną, społeczną i przynoszą społeczeństwu dobro lub zło. Świat chce poznać całą, nawet bolesną prawdę twoją. Po twoim życiu, będą wydobywać okruchy pozostałe po tobie, będą badać i zbierać listy, notatki, zapiski.
Oby nie wstydzono się obnażyć mnie aż do końca. Oby 
w życiu moim nie było nic takiego, czego ludzie baliby się dotknąć, obnażyć i odsłonić. Niech poznają całą moją prawdę. 


Ojcze nasz...
Któryś za nas cierpiał rany...

 

 

 

Ukrzyżowanie

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie!
Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył

 

Dłonie, które błogosławiły, już nie mogą błogosławić. Błogosławione stopy, które nosiły Dobrą Nowinę, są przebite, aby już nie mogły jej nieść.
Człowiek uwięziony na krzyżu! Człowiek niewolnikiem twardego, bezdusznego drzewska. Człowiek, który chce dobrze czynić, a nie zdoła! 
I cóż wtedy pozostaje? Czy to jest czas stracony? Czy już wszystek umarłem? Czy już nie mam nic do zrobienia?
Pozostaje jeszcze dużo. Jeszcze można wsłuchiwać się 
w słowa Tego, który przeszedł dobrze czyniąc, a teraz już nie może dobrze czynić, błogosławić, uzdrawiać, leczyć, mnożyć chlebów, karmić głodnych, pocieszać matek. Już nic nie może, ale jeszcze może rozmawiać z Bogiem: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?” Ale jeszcze może wołać: „Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego”.
Czy to nie najwspanialsza rzecz w życiu człowieka, gdy już nic czynić nie mogąc, może jeszcze oddawać i oddaje Bogu ducha? Potrzebne są człowiekowi takie chwile ogólnej niemożności działania, aby miał przynajmniej możność oddać Bogu, co Boże, i ducha swego skierować ku Niemu.


Ojcze nasz...
Któryś za nas cierpiał rany...

Śmierć na krzyżu

 

 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie!
Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył

 

„A ja, gdy będę podwyższony od ziemi, pociągnę wszystkich ku sobie...”
Gdy Jezus umiera - życie daje. Bóg zwycięża wtedy, gdy zda się umierać. Bo ciemności - dla Niego - są jeszcze światłością. Pozostały przy Nim, gdy umierał, najwspanialsze duchy: Maryja, Matka Słowa Wcielonego, i Jan, autor prologu o Logosie, o Słowie. „Na początku było Słowo, a Słowo było 
u Boga, a Bogiem było Słowo”. Słowo - Bogiem było. 
Czy rozumiem, że Słowo jest tak wielką tajemnicą, iż Bogiem jest nazwane? Jakże muszę docenić tę tajemnicę! By ją docenić, trzeba było wielkiego ducha Jana. On, Ewangelista Słowa, został pod krzyżem i tam zrozumiał tajemnicę Słowa.
Pozostało więc pod krzyżem to, co najszlachetniejsze: Maryja, Matka Słowa Wcielonego, i Jan, twórca Ewangelii 
o Logosie, o Słowie.
Pod krzyżem wytrwać mogą wielkie duchy. Błogosławieni ci, którzy wytrwali...


Ojcze nasz...
Któryś za nas cierpiał rany...

 

 

Zdjęcie z krzyża

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie!
Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył

 

Przypomnę sobie rzeźbę „Piety” Michała Anioła. Dwie twarze: młodzieńcza twarz Maryi i pełna uśmiechu twarz Jezusa.
Jednak kończy się nawet krzyż. Nie jest on największym prawem tej ziemi. Dla krzyża jest tylko jeden Wielki Piątek na ziemi. Przyjdzie potem nadzieja Wielkiej Soboty. Przyjdzie triumf Wielkiej Niedzieli.
Jak dobrze jest pamiętać o tym w męce i w trudzie.
W Tobiem, Panie, zaufał! Najwyższym bowiem prawem nie jest krzyż, lecz życie. A największym zadaniem świata jest przywracać życie, niecić je, budzić, miłować. Jesteśmy synami życia, powołanymi do życia wiecznego. „Życie jest światłością ludzi”
Ilekroć krzyż mnie udręczy, wspomnę, że jestem powołany ze śmierci do żywota. Gdy trud pracy mnie zgnębi, pamiętać będę: skończy się praca, kartki papieru wyjdą, atrament wyschnie, pot z czoła obetrę, zapalę słońce Boże nad głową.
A jednak jestem dzieckiem życia. Krzyż pozostał za mną.
Przede mną - Życie!


Ojcze nasz...
Któryś za nas cierpiał rany...

Jezus w grobie

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie!
Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył

 

Jezusowy grób. I mój grób. Długo pozostał w nim? „Trzeciego dnia zmartwychwstał”.
I mój grób pozostanie za mną. Pójdę do Ojca. Wspominam przeszłość, ale ważniejsza jest przyszłość. Badam historię, jednakże ważniejsze jest życie. Nie będę długo siedział przy grobie i płakał; choćby to był grób najsławniejszy. Idę 
w przyszłość. Już dziś pracuję dla życia, które przede mną, dla pokoleń, które idą, nadchodzą, dla zadań, które są do wykonania.
Dziś żyję jutrem. A chociaż ono do mnie nie należy, bo najważniejsze zadanie człowieka sprowadza się do chwili obecnej, to jednak pamiętać będę o tym, że przyszłość buduję dziś. Jaka praca dziś, taka jutro przyszłość. Jakie myśli przekażę dziś, takie będą kształtowały pokolenia idące jutro. Wychowuję dziś tych, którzy jeszcze nie żyją. Sam się wychowałem na literaturze tych, którzy dawno pomarli, a ja żyję ich duchem. Moim duchem i moim słowem żyć będą ci, którzy po mnie przyjdą.
Zostawiam więc grób, tak jak Kościół zostawił poganom nawet Chrystusowy grób. „Dozwól Umarłym grzebać umarłe swoje, a ty idź i głoś Królestwo Boże”.
Wstaję i idę za Panem i Ojcem Życia, za Ojcem przyszłego wieku.


Ojcze nasz...
Któryś za nas cierpiał rany...

 

Krzyżu Chrystusa

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony
Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony.
Gdzie Bóg, Król świata całego
Dokonał życia swojego.

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony
Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony.
Ta sama krew Cię skropiła,
Która nas z grzechów obmyła.

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony
Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony.
Z Ciebie moc płynie i męstwo
W Tobie jest nasze zwycięstwo.

VI NIEDZIELA ZWYKŁA - 14 LUTEGO 2010
 
1. W dni powszednie w czasie kolędy w poniedziałek, wtorek i sobotę Msze św. o godz. 9.00.

2. Za dwa tygodnie, w niedzielę 28 lutego, w naszej Parafii będziemy gościli J.E. bpa Jacka Jezierskiego, który dokona po raz drugi wizytacji kan. i udzieli sakramentu bierzmowania młodzieży z naszej wspólnoty.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIA 14 II 2010

V NIEDZIELA ZWYKŁA - 7 LUTEGO 2010

 

  1. W dni powszednie w czasie kolędy, oprócz czwartku i poniedziałku, Msza św. o godz. 9.00. W poniedziałek Mszy św. nie będzie.
  2.  czwartek, 11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Podczas Mszy św. o godz. 11.00 będziemy modlili się za chorych, będę także udzielał sakramentu namaszczenia wszystkim pragnącym umocnienia łaską w czas choroby lub starszego wieku. 
  3. Za trzy tygodnie, w niedzielę 28 lutego, w naszej Parafii będziemy gościli J.E. bpa Jacka Jezierskiego, który dokona po raz drugi wizytacji kan. i udzieli sakramentu bierzmowania młodzieży z naszej wspólnoty.
  4. Spotkanie kandydatów do bierzmowania:
  • kl.II: sobota 9.30
  • kl.II i III: niedziela po Mszy św. o 11.30.
5. Trwa KOLĘDA - odwiedziny duszpasterskie rodzin katolickich.
 IV NIEDZIELA ZWYKŁA - 31 STYCZNIA 2010
1. W dni powszednie w czasie kolędy, oprócz wtorku i piątku,  Msza św. o godz. 9.00.
2. Zabawa choinkowa dla dzieci dzisiaj od godz.14.00-17.00 w hotelu „Sajmino”.
3.     We wtorek, 2 lutego, Święto Ofiarowania Pańskiego / Matki Bożej Gromnicznej/. Msze św. w tym dniu o godz. 11.00 i 18.00. Zabierzmy ze sobą świece.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIA 31 I 2010

III NIEDZIELA ZWYKŁA - 24 STYCZNIA 2010

1. W dni powszednie w czasie kolędy Msza św. o godz. 9.00.

2. W czwartek o godz. 17.00 nabożeństwo ekumeniczne w kościele ewangelicko-metodystycznym w Ostródzie. Homilię wygłosi bp Jacek Jezierski - biskup pomocniczy naszej Archidiecezji.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIA 24 I 2010

II NIEDZIELA ZWYKŁA - 17 STYCZNIA 2010

1. W dni powszednie w czasie kolędy Msza św. o godz. 9.00.

2. W czwartek o godz. 17.00 nabożeństwo ekumeniczne w Parafii św. Faustyny na os. Plebiscytowym.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIA 17 I 2010

NAJLEPSI MINISTRANCI GRUDNIA 2009

1 . Grzegorz GOLDER

2 . 

3.  Magdalena ŚLIWIŃSKA                          

3 . Mateusz ADAMCZEWSKI

Gratulacje !    Gratulacje !    Gratulacje!     Gratulacje

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO - 10 STYCZNIA 2010

1. Dziś Jezus Chrystus objawia swoją mesjańską godność i jednocześnie wskazuje na naszą wielką godność wybranych przez Ojca do zbawienia dzieci Bożych.

2. Dziś kończymy okres Narodzenia Pańskiego.

3. Zapraszamy na spotkanie opłatkowe Radę Parafialną dziś o 16.00 u ks. Proboszcza.  

Czytaj więcej: OGŁOSZENIA 10 I 2010

ZAPRASZAMY NA

SPOTKANIE OPŁATKOWE

>>WSPÓLNOTĘ ŻYWEGO RÓŻAŃCA

3 STYCZNIA 2010 R.

PO MSZY ŚW. O GODZ. 9.00 W ZAKRYSTII B. KAPLICY

 .....................................................

Czytaj więcej: SPOTKANIA OPŁATKOWE

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM - 3 STYCZNIA 2010

1. Zapraszamy na spotkania opłatkowe:

- Żywy Różaniec dziś po Mszy św.o 9.00;

- Wspólnotę Odnowy w Duchu  Św. we wtorek po wieczornej Mszy św.;

- Radę Parafialną w niedzielę o 16.00;

Czytaj więcej: OGŁOSZENIA 3 I 2010

ŚWIĘTO ŚW. RODZINY:JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

- 27 GRUDNIA 2009

1. Przeżywamy dziś tajemnicę Świętej Rodziny z Nazaretu - Jezusa, Maryi i Józefa. Dziękujemy za dar naszych rodzin i modlimy się o dar miłości, jedności i żywej wiary dla wszystkich rodzin. 

2. Parafia bł. Hiacynty i Franciszka zaprasza dzisiaj na koncert kolęd o godz. 16.00.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIA 27 XII 2009

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO - 25 GRUDNIA 2009

1. Rozpoczęliśmy uroczysty obchód pamiątki wcielenia Syna Bożego, który rodząc się w betlejemskiej stajence przyniósł radość i nadzieję światu.

2. To już dziesiąte Boże Narodzenie które świętujemy w naszej Parafii, a siódme w naszym kościele.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIA 25 XII 2009

REK

IV NIEDZIELA ADWENTU - 20 GRUDNIA 2009

1. Kończymy czas Adwentu - okresu zadumy i radosnego przygotowania do Świąt Narodzenia Pańskiego.

2. Zapraszamy na Msze św. roratnie: we wtorek o 16.30 ze szczególnym udziałem dzieci, w czwartek (wigilia) o 7.30.

3. Rozpoczynamy w naszej Parafii rekolekcje adwentowe, które poprowadzi ks. Stanisław Szestowicki SDB

Czytaj więcej: OGŁOSZENIA 20 XII 2009

III NIEDZIELA ADWENTU "GAUDETE" - 13 GRUDNIA 2009

1. Przeżywamy nadal czas Adwentu - okresu zadumy i radosnego przygotowania do Świąt Narodzenia Pańskiego. Wykorzystajmy dobrze pozostałe dni na duchowe otwarcie się na przyjście Pana i oczyszczenie naszych serc.

2. Zapraszamy na Msze św. roratnie: we wtorek i czwartek o 16.30 ze szczególnym udziałem dzieci, w środę i sobotę o 6.30.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIA 13 XII 2009

II NIEDZIELA ADWENTU - 6 GRUDNIA 2009

1. Przeżywamy czas Adwentu - okresu zadumy i radosnego przygotowania do Świąt Narodzenia Pańskiego.

2. Zapraszamy na Msze św. roratnie: we wtorek i sobotę o 16.30 ze szczególnym udziałem dzieci, w czwartek i piątek o 6.30....

Czytaj więcej: OGŁOSZENIA 6 XII 2009

I NIEDZIELA ADWENTU - 29 LISTOPADA 2009

1.Dzisiaj rozpoczęliśmy czas Adwentu - okresu zadumy i radosnego przygotowania do Świąt Narodzenia Pańskiego.

2. Zapraszamy na Msze św. roratnie: we wtorek i piątek o 16.30 ze szczególnym udziałem dzieci, w czwartek i sobotę o 6.30. Wraz z Maryją...

Czytaj więcej: OGŁOSZENIA 29 XI 2009

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHR. KRÓLA - 22 LISTOPADA 2009

1.Dzisiaj ostatnia niedziela roku liturgicznego - Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Uświadamiamy sobie, że On jest jedynym Panem wszystkich stworzeń, a władza Jego nie przeminie, aby nastało Jego Królestwo, które nie  będzie miało końca. Na zakończenie Mszy św. litania do Chrystusa Króla.  

Czytaj więcej: OGŁOSZENIA 22 XI 2009

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 15 LISTOPADA 2009

1. Listopad to miesiąc pamięci i modlitwy za naszych zmarłych. W Piśmie św, w 2 Ks. Machabejskiej, czytamy: świętą i zbawienną jest myśl modlić się za zmarłych.... Codziennie będzie sprawowana Msza św. gregoriańska - w dni powszednie o godz. 18.00, w niedziele o godz. 9.00. Wypominki ......

Czytaj więcej: OGŁOSZENIA 15 XI 2009

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA - 8 LISTOPADA 2009

1. Listopad to miesiąc pamięci i modlitwy za naszych zmarłych. W Piśmie św, w 2 Księdze Machabejskiej, czytamy: świętą i zbawienną jest myśl modlić się za zmarłych.... Codziennie będzie sprawowana Msza św. gregoriańska - w dni powszednie o godz. 18.00, w niedziele o godz. 9.00. Wypominki ......

Czytaj więcej: OGŁOSZENIA 8 XI 2009

Copyright © 2022. Kajkowo.pl  Rights Reserved.