DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
89 646 01 51
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726

REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
Wicedziekan Dekanatu
Ostróda I-Wschód
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
PATRONKI PARAFII
27 SIERPNIA 2022 r
Msza św. godz.11.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła

MSZE ŚWIĘTE

DNI POWSZEDNIE
18.00
19.00 /czerwiec-sierpień/

N I E D Z I E L A
sobota 18.00 /19.00/
9.00 i 11.30

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH - 1 LISTOPADA 2009

1. Dzisiaj Uroczystość Wszystkich Świętych - dzień, w którym czcimy wszystkich zbawionych, tych znanych i te rzesze nieznanych, a już cieszących się chwałą nieba. Msza św. w naszym kościele o godz. 9.00, zaś na cmentarzach: starym przy ul. Chrobrego o 12.00 i nowym przy ul. Spokojnej o godz. 14.00....

2. Rozpoczynamy miesiąc pamięci i modlitwy za naszych zmarłych. W Piśmie św, w 2 Księdze Machabejskiej, czytamy: świętą i zbawienną jest myśl modlić się za zmarłych....

Czytaj więcej: OGŁOSZENIA 1 XI 2009

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA - 25 PAŹDZIERNIKA 2009

1. Kończymy czas wspólnej modlitwy różańcowej....

2. W najbliższą niedzielę Uroczystość Wszystkich Świętych - dzień, w którym czcimy wszystkich zbawionych, tych znanych i te rzesze nieznanych, a już cieszących się chwałą nieba. Przypominam, że w naszym kościele Msza św. będzie sprawowana o godz. 9.00 ......

Czytaj więcej: OGŁOSZENIA 25 X 2009

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA - 18 PAŹDZIERNIKA 2009

1. Zachęceni słowami naszej Matki - Maryi trwajmy w październiku na modlitwie i rozważaniu tajemnic naszego zbawienia. Zapraszam w poniedziałki ....

2.  W dniu dzisiejszym obchodzimy NIEDZIELĘ MISYJNĄ pod hasłem: "Aby mieli życie" . Pamiętajmy o obowiązku modlitwy za misje ......

Czytaj więcej: OGŁOSZENIA 18 X 2009

SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI

1 7  P A Ź D Z I E R N I K A  2 0 0 9  R .

ZAWARLI

GRZEGORZ WIŚNIEWSKI

i EWELINA BRZÓZKA

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 11 PAŹDZIERNIKA 2009

1. Zachęceni słowami naszej Matki - Maryi trwajmy w październiku na modlitwie i rozważaniu tajemnic ...........

2.  W dniu dzisiejszym przeżywamy w naszej Ojczyźnie kolejny IX Dzień Papieski po hasłem: "PAPIEŻ WOLNOŚCI".......

Czytaj więcej: OGŁOSZENIA 11 X 2009

                        XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA                     
 
1 1  P A Ź D Z I E R N I K A  2 0 0 9

1. Zachęceni słowami naszej Matki - Maryi trwajmy w październiku na modlitwie i rozważaniu tajemnic naszego zbawienia. Zapraszamy w poniedziałki i piątki na różaniec z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00, w inne dni powszednie o godz. 17.30; w niedziele zapraszam o godz. 8.30.

2. W dniu dzisiejszym przeżywamy w naszej Ojczyźnie kolejny IX Dzień Papieski pod hasłem: "Papież wolności"........

Czytaj więcej: OGŁOSZENIA 11 X 2009

SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI

1 0  P A Ź D Z I E R N I K A  2 0 0 9  R .

ZAWARLI

PIOTR PUKSZTA

i KAROLINA BYCZEK

              SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI             

3  P A Ź D Z I E R N I K A  2 0 0 9  R .

ZAWARLI

ANDRZEJ LITWIN

i

JOLANTA TERESA ULANIUK

 

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA - 4 PAŹDZIERNIKA 2009

1. Spełniając prośbę Matki Bożej z Gietrzwałdu, Fatimy i innych miejsc objawień: "Odmawiajcie różaniec" przeżywamy miesiąc wspólnej modlitwy różańcowej. Zapraszam we wtorki i piątki na różaniec z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00, w inne dni powszednie o godz. 17.30; w niedziele zapraszam o godz. 8.30.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIA 4 X 2009

 
                       XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA                      
 
2 7   W R Z E Ś N I A  2 0 0 9

1. Spełniając prośbę Matki Bożej z Gietrzwałdu, Fatimy i innych miejsc objawień: "Odmawiajcie różaniec" od czwartku rozpoczynamy miesiąc wspólnej modlitwy różańcowej. Zapraszam we wtorki i piątki na różaniec z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00, w inne dni powszednie o godz. 17.30; w niedziele zapraszam o godz. 8.30.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIA 27 IX 2009

                         XXV NIEDZIELA ZWYKŁA                      
 
2 0   W R Z E Ś N I A  2 0 0 9

 1. Pragniemy dzisiaj podziękować Bogu i ludziom za tegoroczne plony. Podczas Mszy św. o godz. 11.30 parafialne dożynki. Na zakończenie Mszy św. podzielimy się chlebem prosząc, aby nam go nigdy nie zabrakło.

2. Rozpoczął się nowy cykl przygotowań do I Komunii św. i bierzmowania. Spotkania rodziców i dzieci klas I i II po Mszy św. o godz. 11.30. Kartki dla kandydatów do bierzmowania w przedsionku.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIA 20 IX 2009

 KATECHEZY

PRZYGOTOWUJĄCE

DO PRZYJĘCIA  

I KOMUNII ŚW.

KLASY II i III 

 "Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie"

                                                 Jezus

 

 

 

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA

W KAŻDĄ NIEDZIELĘ PO MSZY ŚW.

O GODZ.11.30

 

 

:::::::::::::::::::::::::::

T E K S T Y

NA UROCZYSTOŚĆ

I KOMUNII ŚW.

::::::::::::::::::::::::::::

 

 

Dla Ciebie bije me serduszko, Boże

1.Puk, puk, posłuchaj, czy słyszysz jego głos

   Kocham cię, kocham - tak śpiewa dzień i noc.

 

  Ref.: Dla Ciebie bije me serduszko, Boże,

           Choć jest maleńkie, lecz potrafi kochać już,

           Byś wiedział, że Cię kocha w każdej porze,

          Puka: puk, puk


2.Kocha rodziców, rodzeństwo, babcie też,

     Jednak nad wszystko, to Ciebie kochać chce.


3.Kiedy pokochasz i zechcesz dobrym być,

     Wtedy twe serce dla Boga zechce bić.

 

PIERWSZE  CZYTANIE

  Czytanie z Księgi Rodzaju.

        Melchizedek, Król Szalemu, wyniósł chleb i wino; a ponieważ był

kapłanem Boga Najwyższego, błogosławił Abrama mówiąc: „Niech

dzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę

nieba i ziemi. Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w twe

ręce wydał twoich wrogów.

             Oto słowo Boże.

 

  PSALM

 

REFREN: Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek.

Rzekł Pan do Pana mego: «Siądź po mojej prawicy, *

aż uczynię Twych wrogów podnóżkiem stóp Twoich».

Pan rozciągnie moc Twego berła z Syjonu: *

«Panuj wśród Twych nieprzyjaciół.

 

REFREN: Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek.


Przy Tobie panowanie w dniu Twojego triumfu, +

w blasku świętości, *

z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę».

Pan przysiągł i nie będzie żałował: *

«Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka»

 

REFREN: Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek.

 

Aklamacja: Alleluja, Alleluja, Alleluja.

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.

Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.

Aklamacja: Alleluja, Alleluja, Alleluja.

 

DRUGIE CZYTANIE

  Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła  do Koryntian

  Bracia:

    Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej

nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i

rzekł: „To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiąt-

kę”.

     Podobnie skończywszy wieczerzę wziął kielich, mówiąc: „Ten Kie-

lich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić

będziecie, na moją pamiątkę”.

     Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich śmierć

Pańską głosicie, aż przyjdzie.

                              Oto słowo Boże

 

 MODLITWA POWSZECHNA

1

1. Módlmy się za Kościół święty, aby zgodnie z wolą Chrystusa z

   radością gromadził się na sprawowanie Najświętszej Ofiary.

   Ciebie prosimy.

2. Módlmy się za naszego papieża Franciszka, Arcybiskupa Woj-

    ciecha, biskupów i kapłanów, aby poprzez przekazywanie

    Ewangelii i sprawowanie

    Eucharystii prowadzili lud Boży do zbawienia. Ciebie prosimy.

 2

3. Módlmy się za chorych, cierpiących, za dzieci, którym brak jest

   miłości rodzicielskiej, aby doznali pomocy dobrych ludzi i miłości

    Bożej. Ciebie prosimy.

4. Módlmy się za dzieci, które przystąpią dzisiaj po raz pierwszy do

    Komunii świętej, aby trwały w łasce i umacniały swoją miłość do

     Boga i ludzi. Ciebie prosimy.

3

5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby mogli się radować

    oglądaniem Chrystusa w niebie. Ciebie prosimy.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy z uczestnictwa we Mszy św.

    czerpali łaskę do życia zgodnego ze Słowem Bożym.

     Ciebie prosimy.

    DARY – KOMENTARZ

 

    Przyjmij Panie dary, które pragniemy złożyć na Twą większą

cześć i chwałę.Bądź uwielbiony za bogactwo i wspaniałomyśl-

ność Twoich dzieł.

1. Oto płonąca ŚWIECA, która jest symbolem Chrystusa – świat-

   łości świata. To światło zapłonęło dla nas w dzień Chrztu świę-

   tego.

2. Przynosimy Ci Panie Jezu BIAŁĄ SZATĘ – którą otrzymaliśmy

   podczas Chrztu świętego -symbol czystości naszego serca i

   radości oraz łaski, którą odnowiłeś w nas w sakramencie pokuty.

3. Przyjmij Panie ten CHLEB – owoc wielu rąk i codzienny nasz

    pokarm. Niech dziś stanie się dla nas Twoim świętym Ciałem.

4. Przyjmij Panie to WINO i  przemień je w Krew Twojego Syna.

    Jak ta woda łączy się z winem, tak nas połącz na wieki z Jezusem

     Chrystusem.

5. Oto KRZYŻ – znak twojej miłości Jezu, my także pragniemy Cię

     kochać i tak jak Ty pomagać innym ludziom.

6. Oto KWIATY, symbol naszej wdzięczności i podziękowania.

    Pomóż nam zachować serca czyste i piękne.

7. Przynosimy Ci Panie DAR OŁTARZA. Niech on będzie znakiem

    naszej miłości do Ciebie i Twojego Kościoła.

8. Ofiarujemy Ci Panie SERCA w darze. Przedstaw je najlepszemu

    Ojcu i pomóż nam zawsze pełnić Jego świętą wolę.

9. Przynosimy Ci Panie nasze ZESZYTY do nauki religii, owoc cało-

    rocznej  pracy w szkole na katechezie i domu z naszymi rodzicami,

    którzy nam pomagali.

W  I  E  R  S  Z  E

PRZED I KOMUNIĄ 

Serce me ptakiem wzlata,

Najradośniej wita Cię,

Zrywam kwiaty, sypię róże

Na spotkanie Twe.

 

Przyjdziesz, Jezu, w me zacisze –

Jak przyjaciel, jak mój brat:

Łaską Chleba z Wieczernika

Blaskiem rozpromieniasz świat.

 

Serce moje jak skowronek

Dźwięczy swój szczęśliwy śpiew:

Jezus, Bóg mój już się zbliża –

Jego Ciało, Boska Krew.

 

PODZIĘKOWANIE BOGU - 1

"Otwórz, Jezu, otwórz proszę!

Ja serduszko ci przynoszę!”

- do Jezusa tak wołałem,

na spotkanie z Nim czekałem.

No i chwila przyszła ta!

 

Wyszedł Jezus – Ukochanie

Na tę ucztę, na spotkanie.

Rozpłakali się Tatusie,

rozpłakały się Mamusie,

powitali Boga z nami

z wielką chwałą, szczęścia łzami.

 

 PODZIĘKOWANIE BOGU - 2

 I za chwilę stał się cud

- świadkiem jego cały lud –

w serduszka mojego progi

wszedł Pan Jezus Słodki, Drogi.

Czyste, dusza ma

- nie zapomnę tego dnia!

Ile szczęścia przeżywałem,

Gdy Cię, Jezu, przyjmowałem.

 

Więc za te  skarby nieocenione

Dzięki Ci, Jezu, dziś nieskończone.

Od dziś zamieszkaj w serduszku moim,

Obdarz mą duszę świętych łask zdrojem.

 

 

PODZIĘKOWANIE RODZICOM

 

PODZIĘKOWANIE RODZICOM – 1

 Gdy byłem maleńki

 Do chrztu mnie przynieśliście,

 Gdy mówić zacząłem

 Pacierza mnie uczyliście.

 

 Dziś gdy Jezusa w swym sercu mam

 Do Was, Rodzice, z podziękowaniem zwracam się

 I oczy moje do nieba wznoszę:

 O błogosławieństwa dla Was proszę.

 

 Za wszystkie prace, Trudy starania,

 Za wychowanie i dobroć Waszą,

 Tatusiu i mamusiu niech Bóg was wynagrodzi. 

................................................................................

 

PODZIĘKOWANIE RODZICOM - 2

 

 Ręce Ci całuję, moja mamusiu droga

 Za twoje troski i Twoje starania.

 Za to żeś mnie kochać nauczyła Boga,

 Przyjmij dzisiaj gorące podziękowanie.

 

 I Tobie, drogi tatusiu dziękuję,

 Za Twoje serce, za trudy i znoje.

 Nawet nie potrafię wyrazić, co czuję,

 Tylko całuję drogie ręce Twoje.           

 

PODZIĘKOWANIE KSIĘDZU - 1

Umiłowany-Jezus - Bóg

W Najświętszej Hostii bieli –

Zstąpił w me serce dzisiaj Sam,

By życie ze mną dzielić.

 

Księże Proboszczu, dzięki Ci

Za pracę, trud, staranie,

aby Bóg w Hostii był od dziś

naszego życia Panem.

 

PODZIĘKOWANIE KSIĘDZU - 2

Ten co dziś głębię naszych serc

Napełnił swoim blaskiem –

Niech w Twą modlitwę, w pracę Twą –

zejdzie pożarem łaski.

 

Za każdy gest Twój, każdą myśl,

Wielbiące Jego chwałę –

Niech Cię nagrodzi dobry Bóg

Radością nieprzebrzmiałą. 

 

PODZIĘKOWANIE KATECHETOM

Dziękujemy katechetom,

Którzy nas uczyli

Jak się przygotować

Do tej wielkiej chwili.

 

Za to, że nam wskazywali

Drogę do świętości,

za troskę i dobroć,

morze cierpliwości.

  

 Uroczystość I Komunii św.

- 22 MAJA 2016 r.  

===============================

 

 

FORMUŁA PIERWSZEJ SPOWIEDZI

 

Penitent: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Kapłan: Na wieki wieków. Amen.

P: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

(Kapłan czyni znak krzyża nad penitentem, następnie zachęca penitenta do ufności w miłosierdzie Boże.) Np.:

K: Bóg niech będzie w twoim sercu, abyś skruszony w duchu wyznał swoje grzechy.

P: Amen.

(Penitent, zwłaszcza gdy nie jest znany spowiednikowi, określa swój stan, czas ostatniej spowiedzi, trudności w prowadzeniu życia chrześcijańskiego oraz inne okoliczności, których poznanie jest potrzebne spowiednikowi do wykonywania posługi.) Np.:

P: Przystępuję po raz pierwszy do spowiedzi, obraziłem Pana Boga następującymi grzechami: (następuje wyznanie grzechów)
(po zakończeniu wyznawania grzechów)

 

P: Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie grzechy serdecznie żałuję, postanawiam poprawę i proszę cię ojcze o naukę, pokutę i rozgrzeszenie.

 

(następuje rozmowa, pouczenie penitenta i wyznaczenie pokuty)
(Kapłan zachęca penitenta do okazania żalu.) Np.:

K: Żałuj za grzechy.

P: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu.

K: Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez

  śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego

  na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju

  przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam tobie grzechy

  w Imię Ojca i Syna, † i Ducha Świętego.

P: Amen.

K: Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.

P: Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

K: Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.

P: Bóg zapłać.

 

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

 

W związku z uchwaloną przez Parlament nowelizacją ustawy oświatowej, która zakłada przesunięcie obowiązku szkolnego 6-latków z roku 2012 na 2014, Komisja Wychowania Katolickiego w porozumieniu z Radą Stałą KEP podjęła decyzję, aby zachować wcześniej praktykowany termin Pierwszej Komunii św., do której dzieci przystępują w wieku 9 lat.

 

a) dzieci, które rozpoczęły naukę w szkole w wieku 7 lat, realizują program dwuletni katechezy szkolnej oraz parafialnej i dla nich Pierwsza Komunia św. powinna być w klasie II.
b) dzieci, które rozpoczęły naukę w wieku 6 lat, realizują trzyletni program przygotowania i przystępują do Pierwszej Komunii św. w klasie III.
c) w klasach mieszanych, czyli tych, do których uczęszczają dzieci rozpoczynające naukę w wieku 6 i 7 lat, należy przyjąć zasadę, że do Pierwszej Komunii św. dzieci przystąpią w klasie III.

 

Uwzględniając jednak sytuację duszpasterską danej parafii, proboszcz w porozumieniu z rodzicami i nauczycielem religii, może podjąć decyzję o przyjęciu Komunii w klasie II. 

 

 

                         XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA                      
 
1 3  W R Z E Ś N I A  2 0 0 9

1. Dziś rozpoczynamy nowy cykl przygotowań do I Komunii św. i bierzmowania. Spotkanie rodziców i dzieci klas I i II po Mszy św. o godz. 11.30. Kartki dla kandydatów do bierzmowania w przedsionku.

2. Dzisiaj w Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie uroczystości odpustowe w 132 rocznicę objawień. 

Czytaj więcej: OGŁOSZENIA 13 IX 2009

                  XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA                
 
6  W R Z E Ś N I A  2 0 0 9

1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca. zapraszam o godz. 15.00 na Adorację Najśw. Sakramentu i Godzinę Miłosierdzia.

2. Za tydzień rozpoczynamy nowy cykl przygotowań do I Komunii św. i bierzmowania. Spotkanie rodziców i dzieci klas I i II po Mszy św. o godz. 11.30. Natomiast młodzież zapraszam w sobotę o godz.14.00.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIA 6 IX 2009

   UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI - ODPUST PARAFIALNY   
 
3 0  S I E R P N I A  2 0 0 9

1. W dniu dzisiejszym przeżywamy jubileuszowy już dziesiąty odpust ku czci naszej Patronki św. Moniki. Pierwsza Msza św. o godz. 9.00. Głównej Mszy św.odpustowej o godz. 14.00 będzie przewodniczył i homilię wygłosi ks. dziekan prał. Władysław Szmul, proboszcz parafii św. Faustyny w Ostródzie. Na zakończenie procesja eucharystyczna i ucałowanie relikwii św. Moniki. Przypominamy szczególnie tym, którzy uczestniczą w procesji.

 Warunki uzyskania odpustu:

- spowiedź św., stan łaski uświęcającej.......

Czytaj więcej: OGŁOSZENIA 30 VIII 2009

                  XXI NIEDZIELA ZWYKŁA                
 
2 3   S I E R P N I A  2 0 0 9

1. Trwają prace w kościele. Msze św. w dni powsz. są sprawowane w zakrystii (wejście od tyłu kościoła z prawej strony). Msze św. w dni powszednie o godz. 19.00, w piątek o godz. 18.00. W sobotę Msza św. z okazji jubileuszu 50-lecia małżeństwa o godz. 18.00.

2. Za tydzień będziemy przeżywali jubileuszowy już dziesiąty odpust ku czci naszej Patronki św. Moniki. Pierwsza Msza św. o godz. 9.00. Głównej Mszy św.odpustowej o godz. 14.00....

Czytaj więcej: OGŁOSZENIA 23 VIII 2009

                   XX NIEDZIELA ZWYKŁA                

1 6   S I E R P N I A  2 0 0 9

1. Trwają prace w kościele. Msze św. w dni powsz. są sprawowane w zakrystii (wejście od tyłu kościoła z prawej strony). Msze św. w dni powszednie o godz. 19.00, w piątek o godz. 18.00.

2. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz. 21.00

Czytaj więcej: OGŁOSZENIA 16 VIII 2009

   UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚW. MARYI PANNY   
 
1 5   S I E R P N I A  2 0 0 9

1. Dziś Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Msze św. według porządku niedzielnego: 9.00 i 11.30. W tym dniu w sposób szczególny, wpatrując się w przykład NMP, przeżywamy prawdę o powołaniu człowieka do zbawienia oraz modlimy się za naszą Ojczyznę i jej obrońców. Na zakończenie Mszy św. poświęcenie ziół, owoców i kwiatów.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIA 15 VIII 2009

                  XIX NIEDZIELA ZWYKŁA                
 
9   S I E R P N I A  2 0 0 9

1. W sobotę Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Msze św. według porządku niedzielnego: 9.00 i 11.30. W tym dniu w sposób szczególny, wpatrując się w przykład NMP, przeżywamy prawdę o powołaniu człowieka do zbawienia oraz modlimy się za naszą Ojczyznę i jej obrońców. Na zakończenie Mszy św. poświęcenie ziół.....

Czytaj więcej: OGŁOSZENIA 9 VIII 2009

                  XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA                 
 
2   S I E R P N I A  2 0 0 9

1.Rozpoczął się sierpień - miesiąc szczególny w historii naszej Ojczyzny. Jak co roku Kościół w Polsce wzywa w tym miesiącu do powstrzymania się od alkoholu.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIA 2 VIII 2009

                  XVII NIEDZIELA ZWYKŁA                 
 
2 6   L I P C A  2 0 0 9
1. Trwają prace przy szpachlowaniu i malowaniu kościoła. Msze św. w dni powsz. są sprawowane w zakrystii (wejście od tyłu kościoła z prawej strony). Msze św. w dni powszednie o godz. 19.00, w piątek o godz. 18.00.
2. Dzisiaj przypada wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców Matki Bożej. Jest to dzień wdzięczności, modlitwy za naszych rodziców, dziadków, ludzi w podeszłym wieku.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIA 26 VII 2009

                   XVI NIEDZIELA ZWYKŁA                    
 
1 9   L I P C A  2 0 0 9
1. Nasz kościół staje się coraz piękniejszy, a prace przy szpachlowaniu i malowaniu postępują dość szybko. Msze św. w dni powsz. są sprawowane w zakrystii (wejście od tyłu kościoła z prawej strony). Od czerwca do sierpnia Msze św. w dni powszednie o godz. 19.00. Wyjątek stanowi każdy piątek, gdy Msze św. są o godz. 18.00 ze ....

Czytaj więcej: OGŁOSZENIA 19 VII 2009

                   XV NIEDZIELA ZWYKŁA                    
 
1 2   L I P C A  2 0 0 9
 

1.Trwa szpachlowanie i malowanie kościoła. Msze św. w dni powsz. są sprawowane w zakrystii (wejście od tyłu kościoła z prawej strony). Od czerwca do sierpnia Msze św. w dni powszednie o godz. 19.00. Wyjątek stanowi każdy piątek, gdy Msze św. są o godz. 18.00 ze względu na peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIA 12 VII 2009

                   XIV NIEDZIELA ZWYKŁA                     

5  L I P C A  2 0 0 9
1. 1 lipca minęło dziewięć lat od erygowania naszej Parafii. Dziś dziękujemy Bogu za wstawiennictwem św. Moniki śpiewając radosne Te Deum. 
 
2. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca. Zapraszam o godz. 15.00 na adorację Najśw. Sakramentu i Godzinę Miłosierdzia.
 
3. Od czerwca do sierpnia Msze św. w dni powszednie o godz. 19.00. Wyjątek stanowi każdy piątek, gdy Msze św. są o godz. 18.00 ze względu na peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIA 5 VII 2009

                        XIII NIEDZIELA ZWYKŁA                       
 
2 8  C Z E R W C A  2 0 0 9
1. Zapraszamy na ostatnie nabożeństwa ku czci Najśw. Serca  Pana Jezusa:

* w poniedziałek i wtorek o godz. 18.40

2. Od czerwca do sierpnia Msze św. w dni powszednie o godz. 19.00. Wyjątek stanowi każdy piątek, gdy Msze św. są o godz. 18.00 ze względu na peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego.

3. W poniedziałek Uroczystość św. Piotra i Pawła - filarów Kościoła i szczególnych świadków wiary.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIA 28 VI 2009

Copyright © 2022. Kajkowo.pl  Rights Reserved.