DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
89 646 01 51
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726

REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
PATRONKI PARAFII
27 SIERPNIA 2022 r
Msza św. godz.11.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła

MSZE ŚWIĘTE

DNI POWSZEDNIE
18.00
19.00 /czerwiec-sierpień/

N I E D Z I E L A
sobota 18.00 /19.00/
9.00 i 11.30

=======================================

3. NIEDZIELA WIELKANOCNA

 "BIBLIJNA" - 18 kwietnia 2021

=======================================

1. W 3. Niedzielę Wielkanocną obchodzimy w Kościele Niedzielę

   Biblijną. Rozpoczyna ona 13. Tydzień Biblijny, którego hasłem

   są słowa: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie

   będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”

   (J 6,35)Celem tego wydarzenia jest ponowne odkrywanie i po-

    głębianie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobis-

    tym życiu wiernych.

 2. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm."

    w cenie 6 zł.

3. Na działalność charytatywną Caritas Warmińskiej zebrano  651,15 zł.

4. Dziś spotkanie dzieci I-Komunijnych na Mszy św. o godz. 11.30.

5. Dodatkowe Msze św. niedzielne i świąteczne o godz. 16.00 będą

     odprawiane do 20 czerwca, oprócz 18 kwietnia.

6. Od dzisiaj do soboty 24 kwietnia włącznie ks. Proboszcz będzie na

   rekolekcjach. Mszy św. w tym czasie w dni powsz. oraz w sobotę o

    godz.18.00 z liturgii niedzielnej nie będzie. W sprawach pilnych 

    można kontaktować się telefonicznie lub z Parafią św. Hiacynty i

     Franciszka tel. 89/ 642-01-26 lub komórkowy - 783 652 498

7. Poświęcenie nowego obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy na

    Mszy św. o godz. 11.30.

8. Maseczki są dostępne pod chórem.

***

===========================================

2. NIEDZIELA WIELKANOCNA - ŚWIĘTO

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - 11 kwietnia 2021

==========================================

1. W dniu dzisiejszym obchodzimy Święto Miłosierdzia Bożego. Śmierć

  i Zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że 

  Bóg  jest Miłością, że nas kocha i przebacza. Dziękujemy za wielki

    dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty. Jako Kościół, na-

    pełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie:

   głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrys-

    tusie. Dziś o godz.14.45 zapraszam na Godzinę Miłosierdzia z

    wystawieniem Najśw. Sakramentu. Ofiary z tacy na Caritas War-

    mińską.

 2. Można dziś uzyskać odpust zupełny na zwykłych warunkach (spo-

    wiedź, Komunia św., modlitwa w intencjach papieskich, brak przy-

    wiązania do grzechu) oraz odmówienie modlitwy ku czci Bożego

    Miłosierdzia.

3. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz. 21.00.

4. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm."

    w cenie 6 zł.

5. Dziś spotkanie dzieci I-Komunijnych na Mszy św. o godz. 16.00.

6. Dodatkowe Msze św. niedzielne i świąteczne o godz. 16.00 będą

     odprawiane do 20 czerwca, oprócz 18 kwietnia.

7. W poniedziałek Msza św. o 10.00.

8. Maseczki są dostępne pod chórem.

***

=========================

ODSZEDŁ DO BOGA

=========================

ŚP.

JAN MARTYNIAK

zmarł 30 marca 2021 r. w wieku 91 lat

***

          POGRZEB 6 kwietnia 2021 r., wtorek

ok. 13.00 Wyprowadzenie z domu pogrz. Charonn

ok. 13.20 różaniec za śp. Jana w kościele św. Moniki

      14.00 Msza św. pogrzebowa w intencji śp. Jana

 ***

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!

===============================================

UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA

PAŃSKIEGO - 4 kwietnia 2021

==============================================

1. Z radością śpiewamy dzisiaj Chrystusowi Alleluja! wyznając najważ-

   niejszą prawdę naszej wiary - że On żyje wśród nas, gdyż zmartwych-

   wstał. Jezus wnosi nadzieję i radość w serca swoich uczniów wszystkich

   wieków, także w ten trudny czas, który obecnie przeżywamy. Dziś jeszcze

    Msze św. o godz. 11.30 i 16.00.

2. Jutro w poniedziałek wielkanocny Msze św. o godz. 9.00, 11.30 i 16.00.

3. Za tydzień będziemy przeżywali Święto Miłosierdzia Bożego, poprzez

   które uwielbiamy miłosierdzie jakie Bóg Ojciec objawił nam w ofierze

   swojego Syna. O obchodzenie tego święta prosił Jezus przez św. s.

    Faustynę. Od Wlk. Piątku do soboty zapraszamy na nowennę przed 

   Świętem Miłosierdzia. 

4. Dziękuję wszystkim, którzy pomagali w ostatnich dniach przygotować koś-

   ciół na święta Zmartwychwstania, za kwiaty do kościoła. P. Zofii Hóflich 

   za czuwanie nad kościołem i zaangażowanie w porządki, za troskę: o bie-

   liznę liturgiczną p. Teresie Horbajczuk, o obrusy p. Danucie Kucharczuk.

   Szczególnie dziękuję Szafarzom  i ministrantom za pomoc w liturgii.

5. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz. 21.00.

6. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm" za 6 zł.

7. W przedsionku kościoła zostało zamontowane aspersorium bezdotykowe

    do bezpiecznego korzystania z wody święconej.

8. Przypominamy o zasadach w czasie pandemii.

9. Kolejne spotkanie dzieci I-Komunijnych w niedzielę 11 kwietnia o

    godz. 16.00.

==================================

NIEDZIELA PALMOWA czyli

MĘKI PAŃSKIEJ - 28 marca 2020

==================================

1. Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień - czas przeżywa-

  nia wielkich wydarzeń i tajemnic naszej wiary. Niech te dni będą pełne

 skupienia i modlitwy. Od czwartku wieczorem będziemy celebrować

  misteria Triduum Paschalnego.

2. Szczególnym spotkaniem z Chrystusem, który naucza i podnosi nas 

   z grzechów są rekolekcje wielkopostne, które dzisiaj rozpoczynamy w

   naszej Parafii. Nauki głosi ks. mgr lic. Krzysztof Kamiński z Olsztyna.

   Módlmy się o światło Ducha św. dla ks. Rekolekcjonisty i każdego z nas.

   Przez dobry rachunek sumienia i szczerą spowiedź przygotujmy się na

    pełne radości przeżycie świąt Zmartwychwstania Pańskiego. 

   Program rekolekcji na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń.

3. Zapraszamy na pierwszy w tym roku Apel Jasnogórski w Wielki Piątek

     o godz. 21.00 /dzień narodzin dla nieba św. Jana Pawła II/.

4. Dzisiaj zbiórka do puszki na kwiaty i dekoracje do Grobu Pańskiego.

5. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm" w

     cenie 6 zł.

6. Dziękuję wszystkim, którzy wspomogli swoimi darami akcję "Wiel-

    kopostne porządki" dla podopiecznych DPS w Szyldaku.

7. W tym tygodniu przypada I piątek kwietnia. Wizyty u chorych w środę 

    i piątek po godz. 9.00.

8. Zapraszamy do oglądania ostródzkiego Misterium Męki Pańskiej.

    Nigdy nie publikowane. Baner na naszej stronie.

9. Limit ilości wiernych na nabożeństwach to 16 osób. Proszę zajmować 

   miejsca w co drugiej ławce. Od jutra do Wielkiej Soboty wchodzimy do

   kościoła wejściem bocznym przez kaplicę Jezusa Miłosiernego.

   


 

images/obrazy/niedziela-palmowa.jpg

==========

WIELKI PONIEDZIAŁEK 

=============  

WIELKI WTOREK  

============= 

WIELKA   ŚRODA

=============   

 

18.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej 

„versus Deum /ad orientem/”

Adoracja Najśw. Sakramentu w Ciemnicy

W tym dniu obowiązuje post ścisły: powstrzymanie się

od spożycia mięsa i trzy posiłki, w tym jeden do syta.

        11.00 - 12.30 Adoracja Najśw. Sakramentu w Ciemnicy

        15.00 - 16.00 Adoracja, Koronka do Bożego Miłosierdzia

                             i Droga Krzyżowa

        17.00 - 18.00 Adoracja Najśw. Sakramentu w Ciemnicy

         18.00 Nabożeństwo Adoracji Krzyża

Adoracja Najśw. Sakramentu w Grobie

21.00 Apel Jasnogórski

  

          11.00 - 12.30  Adoracja Najśw. Sakramentu w Grobie

Poświęcenie pokarmów wielkanocnych

11.00 - 13.00 /co 15 minut/ oraz o16.00

na placu przed kościołem

          15.00 - 16.00 Adoracja i Godzina Miłosierdzia

          17.15 - 18.45 - Adoracja Najśw. Sakramentu w Grobie

          19.00 Liturgia Wigilii Zmartwychwstania  

           

7.00 Msza św. rezurekcyjna 

  11.30 Msza św. wielkanocna

16.00 Msza św. wielkanocna

 .............................................

W poniedziałek wielkanocny

Msze św.: 9.00, 11.30 i 16.00

***

 

MODLITWA NA CZAS EPIDEMII

Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który

z miłości do nas posłałeś na świat  swojego Syna jako lekarza

dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie

niepewności i lęku w wielu  regionach Europy i świata, zwracają

się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia.

Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz

ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, 

pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym.

Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego

zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Św. żyjesz i

królujesz na wieki. Amen.

 Maryjo, Uzdrowicielko chorych

i Matko nadziei, módl się za nami!

***********************************

https://www.youtube.com/watch?v=5nyHCRi0PUA

 

 

==========================================

5. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

21 marca 2021

=========================================

1. Wchodzimy w ostatni okres Wielkiego Postu, w którym przeżywamy

 tajemnicę męki i śmierci naszego Odkupiciela. Dobrze wykorzystajmy

 te dwa tygodnie, wyciszmy się i korzystajmy z Bożego Miłosierdzia.

 Znak zasłoniętego krzyża jest symbolem żalu i pokuty, jakim grzesznik

 oddać się powinien, aby mu wolno było znowu podnieść oczy na majes-

  tat Boski, którego oblicze grzechami swoimi sobie przysłonił; wyraża

  także poniżenie Chrystusa, zakrywające chwałę Jego bóstwa.

2.  Zapraszamy na nabożeństwa Wielkiego Postu:

- DROGA KRZYŻOWA – piątek

     * dzieci ..............................16.50

     * dorośli ............................ 17.30.

 - GORZKIE ŻALE - niedziela ..........8.25

3. W czwartek 25 marca - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego -

   Dzień Świętości Życia. Będziemy mogli podjąć się Duchowej

   Adopcji Dziecka Poczętego na Mszy św. o godz. 18.00 poprzez

   objęcie modlitewną opieką wiadomego Bogu poczętego dziecka

    przed narodzeniem, którego przyjście na świat jest zagrożone z

    różnych przyczyn, szczególnie z powodu grzechu aborcji. Polega

    na codziennym odmawianiu w i intencji jednego dziecka jednego 

   dziesiątka różańca wraz ze specjalną modlitwą przez 9 miesięcy.

   Od 19 do 25 marca trwa Tydzień Modlitw o Ochronę Życia.

4. Za tydzień Niedzielą Palmową rozpoczniemy Wielki Tydzień.

    Przed Mszami św. poświęcimy palmy, a podczas liturgii wysłu-

    chamy Pasji czyli opisu Męki Pańskiej. 

5. W Niedzielę Palmową rozpoczniemy Rekolekcje Wielkopostne,

    które potrwają do Wielkiego Wtorku. Nauki wygłosi ks. Krzysztof

    Kamiński sędzia MS AW w Olsztynie.

6. Dzisiaj i w Niedzielę Palmową zbiórka do puszki na kwiaty  

      i dekoracje do Grobu Pańskiego.

7. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm" w

     cenie 6 zł oraz numer specjalny o św. Józefie za 9 zł.

8. Do końca marca Msze św. niedzielne o 9.00, 11.30 i 15.00 oraz w

    sobotę o godz. 18.00.

9. Do piątku trwa akcja "Wielkopostne porządki" Fundacji Małych

   Stópek oraz Dobra Wspólnego. Artykuły chemii gospodarczej dla

    podopiecznych DPS w Szyldaku prosimy składać w kościele.

8. Rachunek za energię od 14 I do 14 III: 2250,96 zł.

==========================================

4. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

"LAETARE" 14 marca 2021

=========================================

1. W czasie Wielkiego Postu Jezus przychodzi do nas jako światło, które

  oświeca naszą drogę do domu kochającego Ojca. Niedziela "laetare" to

   niedziela radości w czasie  pokuty, radości Ojca w niebie i nas Jego

   dzieci. Za tydzień rozpoczniemy czas pasyjny.

2.  Zapraszamy na nabożeństwa Wielkiego Postu:

- DROGA KRZYŻOWA – piątek

     * dzieci/młodzież…odwołana

     * dorośli ................................. 17.30.

 - GORZKIE ŻALE - niedziela ..........8.25

3. We wtorek i środę Msze św. o godz. 15.30.

4. W piątek 19 marca - Uroczystość św. Józefa - Opiekuna Świętej

    Rodziny, kościoła i naszych Rodzin oraz obecnego roku liturgicz-

    nego. W tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od mięsa. Od

    19 do 25 marca Tydzień Modlitw o Ochronę Życia.

5. Za tydzień i w Niedzielę Palmową zbiórka do puszki na kwiaty  

      i dekoracje do Grobu Pańskiego.

6. Do końca marca Msze św. niedzielne o 9.00, 11.30 i 15.00 oraz w

    sobotę o godz. 18.00.

7. Na ogrzewanie zebrano w ubiegłą niedzielę 710 zł.

8. W Niedzielę Palmową rozpoczniemy Rekolekcje wielkopostne w

    naszej Parafii. Potrwają do Wielkiego Wtorku /28-30 marca/.

9. Fundacja Małych Stópek oraz ChRS Dobro Wspólne zaprasza do

   do udziału w wielkopostnej akcji polegającej na zbieraniu chemii

   gospodarczej dla podopiecznych domu pomocy społecznej. Parafie

   ostródzkie zasilą DPS w Szyldaku. Dary prosimy składać w kościele

   od 8 do 26 marca.

==========================================

3. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

7 marca 2021

==========================================

1. W Wielkim Poście Jezus oczyszcza świątynię naszego życia

    i napełnia nas swoją łaską.

2. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne:

  - DROGA KRZYŻOWA - piątek

    * dzieci/młodzież .....16.50       * dorośli .....17.30 

  - GORZKIE ŻALE

     * niedziela ............... 8.25

3. III zapowiedź przedmałżeńska:

       Patryk Portka, kawaler z Miłomłyna

       Natalia Weronika Piskorska, panna z Kajkowa.

      Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami

   w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

4.  Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm."

   w cenie 6 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 5 zł.

5. Dzisiaj kolejne spotkanie dzieci I-Komunijnych. W marcu

     spotkania na dodatkowej Mszy św. o godz. 15.00.

6. Można zamawiać i rezerwować Msze św. na 2021 i 2022 rok.

7. Dziękuję za ofiary na ogrzewanie kościoła.

   Tydzień temu zebrano do puszki na pomoc

   dla misjonarzy 277 zł.

8. 3 marca 321 r. cesarz rzymski Konstantyn Wielki ustanowił nie-

    dzielę dniem wolnym od pracy. Apel KEP o świętowanie niedzieli.

9. Fundacja Małych Stópek oraz ChRS Dobro Wspólne zaprasza do

   do udziału w wielkopostnej akcji polegającej na zbieraniu chemii

   gospodarczej dla podopiecznych domu pomocy społecznej. Parafie

   ostródzkie zasilą DPS w Szyldaku. Dary prosimy składać w kościele

   od 8 do 26 marca.

 ***

==========================================

2. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

28 lutego 2021

=========================================

1. W okresie Wielkiego Postu Chrystus prowadzi nas drogą przemiany

   życia i nawrócenia. Pamiętajmy o modlitwie, częstym rachunku su-

   mienia i dążeniu do głębszego poznania nauki Ewangelii. Zachęcamy

   do podejmowania wielkopostnego wyrzeczenia oraz do podjęcia jał-\

   mużny wielkopostnej. 

2. Druga niedziela Wielkiego Postu Ad Gentes  jest dniem modlitwy,

  postu i solidarności z misjonarzami. Po Mszy św. zbiórka do puszek

  na rzecz dzieła pomocy misjonarzom Ad Gentes.

3. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne:

  - DROGA KRZYŻOWA - piątek

    * dzieci/młodzież .....16.50       * dorośli .....17.30 

  - GORZKIE ŻALE

     * niedziela ............... 8.30

4. II zapowiedź przedmałżeńska:

       Patryk Portka, kawaler z Miłomłyna

       Natalia Weronika Piskorska, panna z Kajkowa.

  III zapowiedź przedmałżeńska:

       Mateusz Paweł Adamczewski, kawaler z Kajkowa

       Klara Szymanowska, panna z Ostrowina, Parafia Wigwałd

      Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami

   w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

5.  Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm."

   w cenie 6 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 5 zł.

6. Dzisiaj kolejne spotkanie dzieci I-Komunijnych na Mszy św. o

      godz.11.30. W marcu spotkania na Mszy św. o godz. 15.00.

7. Można zamawiać i rezerwować Msze św. na 2021 rok.

8. W tym tygodniu przypada I piątek marca. Wizyty u chorych w

    czwartek i piątek po godz.9.00. Okazja do spowiedzi od 17.35.

9. Za tydzień taca na ogrzewanie kościoła.

 ===

==========================================

1. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

21 lutego 2021

=========================================

1. Wielki Post to okres pracy nad sobą, modlitwy, pokuty, nawrócenia

    i czynienia dobra. Przypominamy o bezwzględnym powstrzymaniu

   się od zabaw i innych działań sprzecznych z  pokutnym charakterem

   tego okresu.

2. Zachęcamy do podejmowania dobrych postanowień w duchu wiary,

  wielkopostnego wyrzeczenia oraz do podjęcia jałmużny.

3. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne:

- DROGA KRZYŻOWA - piątek

 * dzieci/młodzież ..........16.50

 * dorośli .......................17.30 

- GORZKIE ŻALE

   * niedziela ............... 8.30

4. Rekolekcje wielkopostne 28-30 marca 2021 r. Nauki wygłosi

     ks. mgr lic. Krzysztof Kamiński, sędzia MSAW.

5. I zapowiedź przedmałżeńska:

     Patryk Portka, kawaler z Miłomłyna

     Natalia Weronika Piskorska, panna z Kajkowa.

  II zapowiedź przedmałżeńska:

    Mateusz Paweł Adamczewski, kawaler z Kajkowa

    Klara Szymanowska, panna z Ostrowina, Parafia Wigwałd

      Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami

   w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

6. Dziś dodatkowa Msza św. niedzielna o godz. 16.00. 

7. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm."

   w cenie 6 zł.

8. Dzisiaj kolejne spotkanie dzieci I-Komunijnych na Mszy św. o

      godz.11.30.

9. Można zamawiać i rezerwować Msze św. na 2021 rok.

10. Za tydzień w niedzielę "Ad gentes" Kościół w Polsce obchodził 

     Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Po Mszach

    św. zbiórka do puszek na rzecz dzieła pomocy misjonarzom.

 ===

www.youtube.com/watch?v=kUp6eGtXgzk 

===================================

6. NIEDZIELA ZWYKŁA

14 lutego 2021

==================================

1. W tym tygodniu Środą Popielcową rozpoczniemy Wielki Post czyli

   czterdziestodniowy okres  przygotowania paschalnego. W Środę

  Popielcową zapraszamy na Msze św. o godz. 11.00 i 18.00. Poprzez

  obrzęd posypania głów popiołem wyrazimy pragnienie podjęcia

  pokuty i nawrócenia. W tym dniu obowiązuje post ścisły: powstrzy-

  manie się od spożycia mięsa i trzy posiłki, w tym jeden do syta.

2. Zapraszamy na nabożeństwa, poprzez które pragniemy głębiej

    przeżyć okres Wielkiego Postu :

 - DROGA KRZYŻOWA - piątek ............ 17.30

 - GORZKIE ŻALE - niedziela ............... 8.30

3. Dziś rozpoczynamy 54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

   pod hasłem " Trzeźwością pokonywać kryzys". W modlitwie

   wspólnotowej i osobistej pamiętajmy o tej szczególnie ważnej

   intencji.

4. I zapowiedź przedmałżeńska:

    Mateusz Paweł Adamczewski, kawaler z Kajkowa

    Klara Szymanowska, panna z Ostrowina, Parafia Wigwałd

      Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami

   w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

5. Rachunek za energię i ogrzewanie 1096.08 zł. 

6. Dziś i 21 lutego dodatkowe Msze św. niedzielne o godz. 16.00. 

7. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm."

   w cenie 6 zł.

8. Dzisiaj spotkanie dzieci I-Komunijnych na Mszy św. o godz.11.30.

9. Można zamawiać i rezerwować Msze św. na 2021 rok.

10. Zamówione są kolejne poduszki z warstwą antypoślizgową. Koszt

       jednej to 200 zł.

11. W sobotę Msza św. z niedzieli o o godz. 16.00.

=====================================

5. NIEDZIELA ZWYKŁA 

7 lutego 2020

=====================================

1. W czwartek 11 lutego Światowy Dzień Chorego we wspomnienie

   NMP z Lourdes. Podczas Mszy św. o godz.11.00 chorzy będą mogli

   przyjąć sakrament namaszczenia chorych. Pomóżmy chorym w do-

   tarciu do kościoła. Jego celem jest objęcie modlitwą wszystkich cier-

   piących, zarówno duchowo, jak i fizycznie i zwrócenie uwagi świata

   na ich potrzeby.

2. 14 i 21 lutego dodatkowe Msze św. niedzielne o godz. 16.00. 

3. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w

    cenie 6 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 5 zł.

4. Za tydzień spotkanie dzieci I-Komunijnych na Mszy św. o godz. 11.30.

5. Można zamawiać i rezerwować Msze św. na 2021 rok.

7. Na 2 ławkach w naszym kościele pojawiły się nowe poduszki z warstwą

    antypoślizową.

================================

 4. NIEDZIELA ZWYKŁA

31 stycznia 2021

===============================

1. We wtorek, 2 lutego, Święto Ofiarowania Pańskiego /Matki Bożej

  Gromnicznej/. Msze św. w tym dniu o godz. 11.00 i 18.00. Zabierz-

  my ze sobą świece. Po Mszy św. o 18.00 zapraszam do rozbierania

  dekoracji świątecznych w kościele.

2. W Święto Ofiarowania Pańskiego Kościół Katolicki przeżywa Świa-

    towy Dzień Życia Konsekrowanego. Ofiary składane na tacę będą

    przeznaczone na zakon kontemplacyjny w Szczytnie. 

3. W tym tygodniu przypada też I piątek lutego. Do chorych udam się w 

    czwartek i piątek po godz. 9.00; Msza św. o godz. 18.00, okazja do 

    spowiedzi od godz. 17.35.

4. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 6 zł.

5. Kreda i woda święcona dostępne są przy żłóbku.

6. Dzisiaj spotkanie Żywego Różańca po Mszy św. o godz.9.00.

7. Wznawiamy spotkania dzieci I-komunijnych. Zapraszam 14 lutego

     na Mszę o godz. 11.30.

8. Dzisiaj ostatnie NIEDZIELNE MSZE ŚW. "KOLĘDOWE" z modlitwą

    w intencji wszystkich Parafian, szczególnie tych, którzy nie mogli w

    nich uczestniczyć wcześniej oraz podsumowanie kolędy.

=================================

 3. NIEDZIELA ZWYKŁA

24 stycznia 2021

=================================

1. 3. Niedziela Zwykła w Kościele powszechnym jest po raz drugi, z

   inicjatywy papieża Franciszka, Niedzielą Słowa Bożego. Ma ona  

   być poświęconą celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego. 

   Dziś także dzień solidarności z Chorwacją i zbiórka do puszki na

    pomoc poszkodowanym w trzęsieniu ziemi.

4. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 6 zł.

5. Kreda i woda święcona dostępne są przy żłóbku.

6. Za tydzień spotkanie Żywego Różańca.

7. Zgodnie z zaleceniami w naszej Parafii możliwe są następujące

     formy kolędy:

  - ZAPROSZENIE NA NIEDZIELNE MSZE ŚW. "KOLĘDOWE" w kolejne

    niedziele z modlitwą w intencji Parafian z danej części Parafii oraz

    specjalną modlitwą błogosławieństwa nad wszystkimi mieszkańcami

    danej ulicy i poświęcenie wody /zabierzmy pojemnik z wodą/, którą

    można pokropić mieszkanie. Omówione będą sprawy parafialne.

 - WIZYTA DUSZPASTERSKA KAPŁANA W DOMU i dokonanie jego

    pobłogosławienia, jednakże wyłącznie po ZAPROSZENIU i akceptacji

    ze strony wiernych oraz ścisłym zachowaniem obowiązujących wymo-

    gów sanitarnych.

 

=================================

 2. NIEDZIELA ZWYKŁA

17 stycznia 2021

=================================

1. Jutro rozpoczynamy czas modlitwy o jedność chrześcijan pod hasłem: 

   „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc” (por. J 15,5-9).

    Przypomina nam o konieczności budowania jedności między chrześcija-

   nami, której podstawą jest miłość Boga i bliźniego. O dar jedności módl-

   my się w naszej modlitwie wspólnotowej i osobistej. Jezus prosił Ojca:

   "Aby wszyscy byli jedno...".

2. W czwartek Dzień babci, a w piątek Dzień Dziadka. Pamiętajmy szcze-

   gólnie o modlitwie w intencji naszych  babć i dziadków, zarówno żyjących

   jak i zmarłych.

3. Za tydzień będziemy obchodzili w Kościele powszechnym po raz drugi

    ustanowioną przez papieża Franciszka Niedzielę Słowa Bożego. W tym

    dniu także dzień solidarności z Chorwacją i zbiórka do puszki na pomoc

     poszkodowanym w trzęsieniu ziemi.

4. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm."  w cenie 6 zł.

5. Kreda i woda święcona dostępne są przy żłóbku.

6. Od poniedziałku do piątku Mszy św. nie będzie.

7. Zgodnie z zaleceniami w naszej Parafii możliwe są następujące

     formy kolędy:

  - ZAPROSZENIE NA NIEDZIELNE MSZE ŚW. "KOLĘDOWE" w kolejne

    niedziele z modlitwą w intencji Parafian z danej części Parafii oraz

    specjalną modlitwą błogosławieństwa nad wszystkimi mieszkańcami

    danej ulicy i poświęcenie wody /zabierzmy pojemnik z wodą/, którą

    można pokropić mieszkanie. Omówione będą sprawy parafialne.

 - WIZYTA DUSZPASTERSKA KAPŁANA W DOMU i dokonanie jego

    pobłogosławienia, jednakże wyłącznie po ZAPROSZENIU i akceptacji

    ze strony wiernych oraz ścisłym zachowaniem obowiązujących wymo-

    gów sanitarnych.

 CZYTANIE NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ

- 28 MARCA 2021

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian

   Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał

ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił

samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym

do ludzi. A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka,

uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci

– i to śmierci krzyżowej.

Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu

imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde

kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych. I aby

wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem

– ku chwale Boga Ojca.

                                     Oto Słowo Boże

 

======================================

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

- 10 stycznia 2021

=====================================

1. Dziś Jezus Chrystus objawia swoją mesjańską godność i jednocześ-

  nie wskazuje na naszą wielką godność wybranych przez Ojca do zba-

  wienia dzieci Bożych. Dziękujmy Panu za łaskę Chrztu św., którą nas

  obdarzył. Kończymy okres Narodzenia Pańskiego.

2. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie

    6 zł.

3. Od poniedziałku do piątku Mszy św. w dni powszednie nie będzie.

4. Zgodnie z zaleceniami Archidiecezji Warmińskiej w naszej Parafii

    będą następujące formy kolędy:

  - ZAPROSZENIE NA NIEDZIELNE MSZE ŚW. "KOLĘDOWE" w

    kolejne niedziele z modlitwą w intencji Parafian z danej części

    Parafii oraz specjalną modlitwą błogosławieństwa nad wszystki-

    mi mieszkańcami danej ulicy i poświęcenie wody /zabierzmy po-

    jemnik z wodą/, którą można pokropić mieszkanie. Omówione

    będą sprawy parafialne. Kolejność ulic na tablicach ogłoszeń.

    Ofiary kolędowe na cele inwestycyjne i porządkowe możemy

    składać na tacę.

 - WIZYTA DUSZPASTERSKA KAPŁANA W DOMU i dokonanie

   jego pobłogosławienia, po ZAPROSZENIU i akceptacji ze strony

   wiernych oraz ścisłym zachowaniem obowiązujących wymogów

   sanitarnych.

5. Kreda i woda święcona dostępne są przy żłóbku.

 

==========================================

2. NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

i UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

/TRZECH KRÓLI/ - 3 i 6 stycznia 2021

  ==========================================

 1. W środę obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli).

   Jest to także Misyjny Dzień Dzieci. Mędrcy ze Wschodu, którzy za prze-

  wodem gwiazdy przybyli do Betlejem, złożyli Jezusowi dary. Złoto dla

   Króla, kadzidło dla Boga, mirrę dla naszego Zbawiciela. Podczas Mszy

   św. o godz.9.00 i 11.30 poświęcenie kadzidła, wody i kredy, którą ozna-

   czymy drzwi naszych domów. Ofiary na cele misyjne. Orszak 3 Króli w

   Ostródzie online o 15.30.

 2. Za tydzień Święto Chrztu Pańskiego, które zakończy okres Bożego Naro-

    dzenia. 

3. Od poniedziałku do soboty Mszy św. w dni powszednie nie będzie.

4. Dziękuję za ofiary na ogrzewanie kościoła. 

5. Zgodnie z zaleceniami w naszej Parafii możliwe są następujące

     formy kolędy:

  - ZAPROSZENIE NA NIEDZIELNE MSZE ŚW. "KOLĘDOWE" w kolejne

    niedziele z modlitwą w intencji Parafian z danej części Parafii oraz

    specjalną modlitwą błogosławieństwa nad wszystkimi mieszkańcami

    danej ulicy i poświęcenie wody /zabierzmy pojemnik z wodą/, którą

    można pokropić mieszkanie. Omówione będą sprawy parafialne.

 - WIZYTA DUSZPASTERSKA KAPŁANA W DOMU i dokonanie jego

    pobłogosławienia, jednakże wyłącznie po ZAPROSZENIU i akceptacji

    ze strony wiernych oraz ścisłym zachowaniem obowiązujących wymo-

    gów sanitarnych.

=============================================

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA,

MARYI I JÓZEFA - 27 grudnia 2020

============================================

1. W Święto Świętej Rodziny z Nazaretu - Jezusa, Maryi i Józefa nie

    tylko wpatrujemy się w przykład nazaretańskiej Rodziny, ale dzięku-

    jemy także za dar naszych rodzin i modlimy się o dar miłości, jedno-

    ści i żywej wiary dla wszystkich rodzin. Szczególnie prośmy, aby

    małżeństwa były budowane na wierze oraz wzajemnej miłości i

   szacunku. Po Mszy św. o godz. 9.00 spotkanie opłatkowe Żywego

   Różańca.

2. W czwartek wspomnienie św. Sylwestra. O godz. 18.00 Msza św.  

    i nabożeństwo dziękczynno-błagalne przed Najświętszym Sakra-

    mentem na zakończenie roku kalendarzowego.

3. W piątek 1 stycznia Nowy Rok - Uroczystość Św. Bożej Rodzi-

    cielki Maryi i światowy dzień modlitw o pokój na Ziemi.

    Msze św. o godz.9.00 i 11.30. Jest to także pierwszy piątek

    stycznia. Wizyty u chorych z kolędą w czwartek od 9.00, w

    piątek od 14.00.

4. Przypominam, że w soboty o godz. 18.00 Msza św. z liturgii

    niedzielnej.

5. Zgodnie z zaleceniami w naszej Parafii możliwe są następujące

     formy kolędy:

  - ZAPROSZENIE NA MSZE ŚW. "KOLĘDOWE" w kolejne niedziele

   od 3 stycznia z modlitwą w intencji Parafian z danej części Parafii oraz

    specjalną modlitwą błogosławieństwa nad wszystkimi mieszkańcami

    danej ulicy i poświęcenie wody, którą można pokropić mieszkanie.

   Omówione będą sprawy parafialne.

 - WIZYTA DUSZPASTERSKA KAPŁANA W DOMU i dokonanie jego

    pobłogosławienia, jednakże wyłącznie po ZAPROSZENIU i akceptacji

    ze strony wiernych oraz ścisłym zachowaniem obowiązujących wymo-

    gów sanitarnych.

==================================================

UROCZYSTOŚĆ  NARODZENIA PAŃSKIEGO

- 25 grudnia 2020

=================================================

1. Dziś narodził się nam Zbawiciel! Spełniło się nasze pragnienie po-

   witania Chrystusa pośród nas. Niech ta prawda promieniuje z na-

   szego serca napełnionego wielką radością!  Idźmy i głośmy ją nie

   tylko najbliższym, ale i tym wszystkim, których Bóg stawia na na-

    szych drogach życia. Pan jest pośród nas!

2. W I i II dzień Świąt Narodzenia Pańskiego Msze św. o godz. 9.00,

    11.30 i 16.00.

3. 27 grudnia, w niedzielę, Święto Świętej Rodziny z Nazaretu - Jezu-

   sa, Maryi i Józefa. Dziękujemy za dar naszych rodzin i modlimy się

   o dar miłości, jedności i żywej wiary dla wszystkich rodzin. W cza-

   sie Mszy św. zapraszamy małżonków do odnowienia przyrzeczeń mał-

   żeńskich. Po Mszy św. o 9.00 spotkanie opłatkowe Żywego Różańca.

4. Można zamawiać intencje Mszy św. na 2021 rok.

5. Podziękowania za pomoc w przygotowaniu kościoła do świąt

    Narodzenia Pańskiego:

   - p. Bożenie i Ryszardowi Gancewskim za choinki do kościoła,

  - wszystkim, którzy pomagali dekorować i sprzątać kościół  przed

    Świętami, a szczególnie p. Andrzejowi Horbajczukowi i Robertowi

    Bunalskiemu, paniom Zofii Hoflich, Irenie Postert i Danucie 

   Kucharczuk oraz dzieciom, młodzieńcom i dorosłym, którzy

    stroili kościół w środę, 

  - ministrantom i szafarzom za pomoc w liturgii,

  - scholi "Promyki św. Moniki" za piękny śpiew kolęd.

6. Z racji panującej sytuacji wizyta duszpasterska w Archidiecezji War-

     mińskiej nie jest możliwa w tradycyjnej formie. Zgodnie z zalecenia-

     mi w naszej Parafii możliwe są następujące formy kolędy:

  - ZAPROSZENIE NA MSZE ŚW. w kolejne niedziele od 3 stycznia z

    modlitwą w intencji Parafian z danej części Parafii oraz specjalną

    modlitwą błogosławieństwa nad wszystkimi mieszkańcami danej ulicy

   i poświęcenie wody, którą można pokropić mieszkanie. Omówione będą

   sprawy parafialne.

 - WIZYTA DUSZPASTERSKA KAPŁANA W DOMU i dokonanie jego

    pobłogosławienia, jednakże wyłącznie po uzgodnieniu tego /ZAPRO-

    SZENIU/ i akceptacji ze strony wiernych oraz ścisłym zachowaniem

    obowiązujących wymogów sanitarnych.

======================================

4. NIEDZIELA ADWENTU 

20 grudnia 2020

======================================

1. Przeżywamy ostatnie dni Adwentu, dziękując za łaskę tego szczegól-

   nego czasu przygotowania do radości Narodzenia Pańskiego. Podsu-

   mowujemy naszą modlitwę, zaangażowanie w rozwój duchowy i

   otwarcie na prawdziwie chrześcijańskie przeżycie świętych tajemnic.  

2. Jutro rozpoczynamy rekolekcje adwentowe. Wykorzystajmy dobrze

    ten czas łaski na duchowe otwarcie się na przyjście Jezusa i oczysz-

    czenie naszych serc, aby radość zapanowała w naszym życiu.

3. W czwartek wieczorem wieczerzą wigilijną rozpoczniemy uroczysty

   obchód świąt Narodzenia Pańskiego. Zachowajmy, zgodnie z wielo-

    wiekową tradycją, post od pokarmów mięsnych, pamiętajmy też o

    chrześcijańskim charakterze tej wieczerzy /zapalenie świecy, modlit-

    wa, odczytanie fragmentu Ewangelii św. Łukasza, modlitwa za żywych

    i zmarłych, Ojcze nasz i modlitwa przed posiłkiem/. Msza św. Paster-

    ska o godz.22.00. Zaśpiewamy kolędy z "Promykami św. Moniki". 

4. Msze św. w I i II dzień świąt Bożego Narodzenia o godz.9.00, 11.30 i 

    16.00.

5. Zapraszamy na Mszę św. roratnią w czwartek o godz. 7.00, a po niej 

    ostatnia okazja do spowiedzi przed świętami do godz.9.00.

6. Do nabycia jest świąteczny "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm."

    w cenie 6 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 5 zł. .

7. Można zamawiać intencje Mszy św. na przyszły rok. Na naszej stro-

    nie internetowej dostępny jest kalendarz z intencjami na 2021 r.

8.W zakrystii można nabyć poświęcone opłatki na stół wigilijny. Ofiara

    dowolna na ogrzewanie kościoła. 

9. W środę Msza św. o godz. 16.30, a po niej od ok. godz. 17.00 zapra-

    szam do pomocy przy dekorowaniu choinek, szopki i kościoła na święta

    Narodzenia Pańskiego.

10. Z racji panującej sytuacji wizyta duszpasterska w Archidiecezji War-

     mińskiej nie jest możliwa w tradycyjnej formie. Zgodnie z zalecenia-

     mi Archidiecezji Warmińskiej w naszej Parafii możliwe są następu-

     jące formy kolędy:

  - ZAPROSZENIE NA MSZE ŚW. z modlitwą w intencji Parafian z

    danej części Parafii oraz specjalną modlitwą błogosławieństwa nad

   wszystkimi mieszkańcami danej ulicy i poświęcenie wody, którą można

   pokropić mieszkanie oraz śpiew kolęd. Wręczony zostanie list ks. Arcy-

   biskupa i omówione sprawy parafialne.

 - WIZYTA DUSZPASTERSKA KAPŁANA W DOMU i dokonanie jego

    pobłogosławienia, jednakże wyłącznie po uzgodnieniu tego /ZAPRO-

    SZENIU/ i akceptacji ze strony wiernych oraz ścisłym zachowaniem

    obowiązujących wymogów sanitarnych.

11. Można zgłaszać wizyty u chorych, którzy chcą przed Świętami przy-

     stąpić do sakramentu pokuty i przyjąć Komunię św.

 

==============================

3. NIEDZIELA ADWENTU 

GAUDETE - 13 grudnia 2020

==============================

1. Przeżywamy dziś 3. niedzielę Adwentu "Gaudete" czyli niedzielę

    radości. W liturgii używamy koloru różowego, który oznacza ra-

    dość z bliskiego przyjścia Chrystusa i daru zbawienia.

2. Zapraszamy w adwencie na Msze św. roratnie: w poniedziałek,

   wtorek, czwartek  o godz. 6.30. Wraz z Maryją, słuchając Słowa 

   Bożego dobrze przygotujmy nasze serca na przyjście Zbawiciela. 

   Zabierzmy ze sobą lampiony.

3. Rekolekcje adwentowe w naszej Parafii rozpoczniemy w poniedziałek

     21 grudnia. Potrwają dwa dni i będą okazją do skorzystania z sakra-

    mentu pokuty. Nauki wygłosi ks. kan. Jerzy Balcer.

4. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 

   6 zł.

5. Można zamawiać intencje Mszy św. na przyszły rok. Na naszej stro-

    nie internetowej dostępny jest kalendarz z intencjami na 2021 r.

6. W zakrystii można nabyć: świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy

     Dzieciom w cenie min. małe 5 zł. Dochód z ich sprzedaży będzie

     przeznaczony na pomoc Caritas dla dzieci. 

7. Poświęcone opłatki są dostępne w zakrystii. Ofiary składane są prze-

   znaczone na ogrzewanie kościoła.

8. Trwa akcja Paczuszka dla maluszka, która polega na wsparciu ma-

       łych dzieci i ich mam z domu samotnej matki. Jeśli chcemy pomóc

      zabieramy do domu papierowe bombki z choinki w kościele, a nas-

     tępnie przygotowujemy paczkę z artykułami higienicznymi dla dzieci

     i ich mam. Gotowe paczki można zostawiać pod choinką w kościele do

     21 grudnia.  Więcej szczegółów można znaleźć na plakacie, na bomb-

     kach lub na stronie www paczuszkadlamaluszka.pl.

9. W sobotę od godz. 11.00 zapraszam do pomocy przy stawianiu choinek

      i szopki.

10. W I i II dzień Świąt Narodzenia Pańskiego Msze św. o godz. 9.00, 11.30

     i 16.00. Pasterka o godz. 22.00.

11. W tym roku wyjątkowe zasady WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ

      zob. na www.kajkowo.pl 

12. Na ogrzewanie zebrano w ubiegłą niedzielę 670 zł. Rachunek 470,59 zł

     /od 8 XI do 9 XII 2020/.

***

 

============================

ODSZEDŁ DO BOGA

============================

ŚP.

BONIFACY BĄK

zmarł 2 grudnia 2020 r. w wieku 84 lat

***

     15 grudnia 2020, wtorek

16.00 różaniec i poświęcenie ciała

          w Domu pogrz. "Syriusz" ul. Drwęcka

     POGRZEB 16 grudnia 2020 r., środa

ok. 11.00  różaniec za śp. Bonifacego w kościele św. Moniki

      12.00 Msza św. pogrzebowa w intencji śp. Bonifacego

- modlitwa i złożenie do grobu na cmentarzu

   w Ostródzie ul. Spokojna

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!

===============================

2. NIEDZIELA ADWENTU 

- 6 grudnia 2020

===============================

1. Dzisiaj wpatrując się w przykład św. Mikołaja, biskupa Myrry, uświa-

    damiamy sobie, że powołaniem chrześcijanina jest pomoc bliźniemu

    i czynenie dobra w imię Jezusa.

2. We wtorek obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw.

   Maryi Panny. Bóg wybrawszy od wieków Maryję na Matkę swojego

  Syna, zachował Ją od wszelkiej zmazy grzechu i obdarzył pełnią łaski.

3. Dzisiejsza niedziela to dzień modlitwy za Kościół na Wschodzie.

    Po Mszy św. zbiórka do puszki na pomoc dla tego Kościoła. 

4. Zapraszamy w adwencie na Msze św. roratnie: w poniedziałek,

   wtorek, czwartek i piątek o godz. 6.30. Wraz z Maryją, słuchając

   Słowa Bożego dobrze przygotujmy nasze serca na przyjście Zbawi-

   ciela. Zabierzmy ze sobą lampiony.

5. Rekolekcje adwentowe w naszej 21-22  grudnia.

6. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 

   6 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci w cenie 5 zł.

7. Można zamawiać intencje Mszy św. na przyszły rok. Na naszej stro-

    nie internetowej dostępny jest kalendarz z intencjami na 2021 r.

8. W zakrystii można nabyć: świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy

     Dzieciom w cenie min. małe 5 zł. Dochód z ich sprzedaży będzie

     przeznaczony na pomoc Caritas dla dzieci. 

9. Poświęcone opłatki są dostępne w zakrystii. Ofiary składane są prze-

   znaczone na ogrzewanie kościoła.

10. Trwa akcja Paczuszka dla maluszka, która polega na wsparciu ma-

       łych dzieci i ich mam z domu samotnej matki. Jeśli chcemy pomóc

      zabieramy do domu papierowe bombki z choinki w kościele, a nas-

     tępnie przygotowujemy paczkę z artykułami higienicznymi dla dzieci

     i ich mam. Gotowe paczki można zostawiać pod choinką w kościele do

     21 grudnia.  Więcej szczegółów można znaleźć na plakacie, na bomb-

     kach lub na stronie www paczuszkadlamaluszka.pl

11. Dziękujemy za ofiary na ogrzewanie kościoła.

12. Odeszli do Boga śp. Janina Jakubiak, Bonifacy Bąk, ks. prał. Józef

      Spisak. "Wieczny odpoczynek...".

============================

ODESZŁA DO BOGA

============================

ŚP.

JANINA JAKUBIAK

zmarła 2 grudnia 2020 r. w wieku 88 lat

***

      POGRZEB sobota, 5 grudnia 2020 r.

ok. 11.00 wyprowadzenie z Domu pogrz. "Charonn"

ok. 11.25  modlitwa za śp. Janinę w kościele św. Moniki

      12.00 Msza św. pogrzebowa

- modlitwa i złożenie do grobu na cmentarzu

   w Ostródzie /ul. Spokojna/

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie!

================================

1. NIEDZIELA ADWENTU 

- 29 listopada 2020

================================

1. Rozpoczynamy czas Adwentu - okres pobożnego i radosnego oczeki-

   wania na przyjście Pana. Adwent składa się z 2 odrębnych okresów:

 * czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego

  przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów (okres od początku

  Adwentu do 16 grudnia włącznie);

* czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pań-

  skiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię.  

  Wykorzystajmy dobrze ten czas na duchowe otwarcie się na przyjście

  Pana i oczyszczenie naszych serc. Pamiętajmy o postanowieniach

  adwentowych.

2. Dziś poświęcę opłatki na stół wigilijny. Poświęcone opłatki będą

   dostępne w zakrystii. Ofiary składane są przeznaczone na ogrzewa-

    nie kościoła.

3. Dzisiaj rozpoczynamy nowy rok liturgiczny pod  hasłem: "Zgroma-

    dzeni na Świętej Wieczerzy" z mottem biblijnym: “Ojciec mój da

    wam prawdziwy chleb z nieba” (J. 6,32). Jest to 2 rok programu

    duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce na lata 2019-2022 pod

    hasłem „Eucharystia daje życie”. 

4. Zapraszamy w adwencie na Msze św. roratnie: we wtorek i czwar-

    tek o godz. 6.30. Wraz z Maryją, słuchając Słowa Bożego dobrze

    przygotujmy nasze serca na przyjście Zbawiciela. Zabierzmy

    ze sobą lampiony.

5. W tym dniu przypada też I piątek grudnia. Wizyty chorych w

    czwartek i piątek od godz. 9.00. Okazja do spowiedzi od godz. 17.35.

6. W niedzielę 6 grudnia wspomnienie św. Mikołaja, biskupa Myrry w

   obecnej Turcji, który jest wzorem bezinteresownej pomocy bliźnim.

7. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 

   6 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci w cenie 5 zł.

8. Można zamawiać intencje Mszy św. na przyszły rok. Na naszej stro-

    nie internetowej dostępny jest kalendarz z intencjami na 2021 r.

9. W zakrystii można nabyć: świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy

    Dzieciom w cenie min. małe 5 zł i duże 20 zł. Dochód z ich sprze-

    daży będzie przeznaczony na pomoc Caritas dla dzieci.

10. Dziś w naszej parafii rusza akcja Paczuszka dla maluszka, która

      polega na wsparciu małych dzieci i ich mam z domu samotnej mat-

     ki. Osoby, które chcą zaangażować się w pomoc zabierają do domu

    papierowe bombki z choinki w kościele, a następnie przygotowują

    paczkę z artykułami higienicznymi dla dzieci i ich mam. Gotowe pa-

     czki można zostawiać pod choinką w kościele. Akcja trwa do 21

     grudnia.  Więcej szczegółów można znaleźć na plakacie, na bomb-

     kach lub na stronie www paczuszkadlamaluszka.pl

11. Za tydzień ofiary na ogrzewanie kościoła.

 ***

========================================

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA

KRÓLA WSZECHŚWIATA - 22 XI 2020

========================================

 1. Dzisiaj ostatnia niedziela roku liturgicznego - Uroczystość Jezusa

   Chrystusa Króla Wszechświata. Uświadamiamy sobie, że On  jest

    jedynym Panem wszystkich stworzeń, a władza Jego nie przeminie,

   aby nastało Królestwo, które nie będzie miało końca. Odmówimy

   AKT PRZYJĘCIA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA.

2. Za tydzień rozpoczynamy Adwent - okres zadumy i radosnego przy-

   gotowania do świąt Narodzenia Pańskiego. Pamiętajmy o zakończe-

  niu zabaw przed 24.00 w sobotę. W I Niedzielę Adwentu poświęcę

  opłatki na stół wigilijny. Poświęcone opłatki będą dostępne w zakrystii.

3. Zapraszam na modlitwę za zmarłych

  Niedziele - Msza św. gregoriańska o godz.9.00,

                  - Jutrznia za zmarłych ok. godz. 10.00.

  Dni powsz. - wypominki o godz. 17.35 /śro. czw. i ptk./

                     - Msza św. gregoriańska o godz. 18.00.

 4. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 6 zł.

5. Można zamawiać i rezerwować intencje Mszy św. na 2021 rok.

6. W zakrystii można nabyć:

 - świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie min. małe 5 zł 

   i duże 20 zł. Dochód z ich sprzedaży będzie przeznaczony na

   pomoc Caritas dla dzieci potrzebujących,

- kalendarze papieskie na 2021 rok za 3 zł.

7. Za tydzień spotkanie Żywego Różańca po Mszy św. o 9.00. 

8. Odszedł do Boga śp. Jan Brzeziński.

    Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!

***

============================

ODSZEDŁ DO BOGA

============================

ŚP.

JAN BRZEZIŃSKI / SZWESIG

zmarł 29 października 2020 r. w wieku 62 lat

***

      POGRZEB sobota, 21 listopada 2020 r.

ok. 13.00 wyprowadzenie z Domu pogrz. "Charonn" ul. Paderewskiego

ok. 13.25  różaniec za śp. Jana w kościele św. Moniki

      14.00 Msza św. pogrzebowa

- modlitwa i złożenie do grobu na cmentarzu w Ostródzie ul. Spokojna

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!

================================

33. NIEDZIELA ZWYKŁA 

- 15 listopada 2020

===========================

1. Dziś obchodzimy po raz czwarty Światowy Dzień Ubogich. Myślą prze-

   wodnią są słowa “Wyciągnij rękę do ubogiego” (Syr 7, 32). Zbiórka do

    puszki na pomoc dla ubogich w ramach Caritas.

2. Za tydzień ostatnia niedziela roku liturgicznego - Uroczystość Jezusa

   Chrystusa Króla Wszechświata.

3. Wierząc w Boże miłosierdzie i kierując się miłością wobec naszych

   zmarłych w miesiącu listopadzie modlimy się za dusze oczekujące

   na wybawienie z czyśćca.

  Niedziele - Msza św. gregoriańska o godz.9.00,

                  - Jutrznia za zmarłych ok. godz. 10.00.

  Dni powsz. - wypominki o godz. 17.35 /śro. czw. i ptk./

                     - Msza św. gregoriańska o godz. 18.00.

4. Na stoliku, pod chórem, są wyłożone kartki wypominkowe na Msze

   św. gregoriańskie i modlitwę za naszych zmarłych. Zaznaczamy w

   kratkach na dole dzień, w którym chcielibyśmy, aby odczytano imio-

   na naszych zmarłych - niedzielę lub dzień powszedni /środa, czwartek

  lub piątek/. Proszę o wyraźne wypełnianie drukowanymi literami.

5. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 6 zł, "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 5 zł oraz

   kalendarze papieskie na 2021 za 3 zł.

6. Można zamawiać i rezerwować intencje Mszy św. na 2021 rok.

7. W poniedziałek i wtorek Msze św. o godz.9.00.

8. TRANSMISJE MSZY ŚW - uwaga ! ze względu na trudną sytuację

  i czas modlitwy za zmarłych zwiększamy ilość transmisji

  - w środy, czwartki i piątki- wypominki i Msza św. greg.  od. 17.30

 - w niedzielę o godz. 9.00 + Jutrznia za zmarłych i o godz. 11.30  

9. Odszedł do Boga śp. Roman Grochalski. Żegnamy także śp. Teodora 

   Horbajczuka zob. nekrolog. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie!

***

Copyright © 2023. Kajkowo.pl  Rights Reserved.