DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
89 646 01 51
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726

REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
Wicedziekan Dekanatu
Ostróda I-Wschód
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
PATRONKI PARAFII
27 SIERPNIA 2022 r
Msza św. godz.11.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła

MSZE ŚWIĘTE

DNI POWSZEDNIE
18.00
19.00 /czerwiec-sierpień/

N I E D Z I E L A
sobota 18.00 /19.00/
9.00 i 11.30

=========================================

5. NIEDZIELA WLK. POSTU - 7 IV 2019

===================================

 1. Wchodzimy w ostatni okres Wielkiego Postu, w którym przeżywamy

 tajemnicę męki i śmierci naszego Odkupiciela. Dobrze wykorzystajmy

 te dwa tygodnie, wyciszmy się i korzystajmy z Bożego Miłosierdzia.

 Znak zasłoniętego krzyża jest symbolem żalu i pokuty, jakim grzesznik

 oddać się powinien, aby mu wolno było znowu podnieść oczy na majes-

  tat Boski, którego oblicze grzechami swoimi sobie przysłonił; wyraża

  także poniżenie Chrystusa, zakrywające chwałę Jego bóstwa.

2. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne. 

 - DROGA KRZYŻOWA

    * dzieci/młodzież…...………16.45

    * dorośli .........……............ 17.30.

- GORZKIE ŻALE niedziela ..........ok.10.00.

3. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." z filmem

     DVD "Ignacy Loyola" w cenie 5 zł.

4. Dzisiaj i za tydzień zbiórka do puszki na kwiaty i dekoracje do Grobu

   Pańskiego.

5. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o 21.00.

6. W piątek, 12 kwietnia, odbędzie się nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulica-

  mi Ostródy, z kościoła NP NMP do kościoła św. Dominika Savio. Nabo-

  żeństwo rozpocznie się o godz. 20.00. Prosimy zabrać ze sobą znicze.

  Nasza Parafia niesie krzyż od stacji 3 do 4.

 7. III zapowiedź przedmałżeńska:

   Kamil Andrzej Rogalski, kawaler z Olsztyna

   Daria Małgorzata Maczukin, panna z Kajkowa /ob. Gdańsk/

       Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami

   w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

8. Dziękujemy za ofiary na ogrzewanie kościoła. 535,4 zł.

9. W poniedziałek, wtorek i sobotę Msza św. o 8.00. W środę Mszy św.

    nie będzie.

10. Za tydzień Niedzielą Palmową rozpoczniemy Wielki Tydzień. Przed 

     Mszami św. poświęcimy palmy, a podczas liturgii wysłuchamy Pasji

    czyli opisu Męki Pańskiej.

11. Franciszkanie zapraszają na Misterium Męki Pańskiej do sali kame-

     ralnej amfiteatru:

    - 13 kwietnia /sobota/ 17.00 i 19.00

    - 14 kwietnia /niedziela/ 13.00 i  15.00.

12. Dziś spotkanie kl. II i III po Mszy św. o 11.30, kl. VIII wtorek o 18.30.

 

 

 

 

=================================

4. NIEDZIELA WLK. POSTU 

- LAETARE - 31 III 2019

=================================

1. W czasie Wielkiego Postu Jezus otwiera nas na łaskę Bożą i zaprasza

  do powrotu do domu kochającego Ojca. Niedziela "laetare" to niedziela

  radości w czasie  pokuty, radości Ojca w niebie i nas Jego dzieci. Za ty-

  dzień rozpoczniemy czas pasyjny.

2. Szczególnym spotkaniem z Chrystusem, który naucza i podnosi nas z

   grzechów są rekolekcje wielkopostne, które w czwartek rozpoczniemy

   w naszej Parafii. Módlmy się o światło Ducha św. dla ks. Rekolekcjonisty

  i każdego z nas. Przez dobry rachunek sumienia i szczerą spowiedź przygo-

  tujmy się na pełne radości przeżycie świąt Zmartwychwstania Pańskiego.  

3. Zapraszamy na pierwszy w tym roku Apel Jasnogórski we wtorek 

   2 kwietnia o godz 21.00 /dzień narodzin dla nieba św. Jana Pawła II/.

4. W poniedziałek, wtorek i środę Msza św. o godz. 6.30.

5. W tym tygodniu przypada I piątek kwietnia. Do chorych ks. Proboszcz

    uda się w czwartek i piątek po godz. 9.00. Okazja do spowiedzi przed

    Mszami św. w piątek.

6.  Zapraszamy na nabożeństwa, poprzez które pragniemy głębiej prze-

   żyć okres Wielkiego Postu 

- DROGA KRZYŻOWA – piątek

     * dzieci/młodzież………………16.45

     * dorośli ................................. 17.30.

 - GORZKIE ŻALE - niedziela ..........ok.10.00.

7. Można zamawiać intencje Mszy św. w czasie rekolekcji w

    czwartek, piątek i sobotę o godz. 11.00.

8. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." za 5 zł

    oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 5 zł .

9. Dzisiaj spotkanie kl. II i III oraz VIII.

10. II zapowiedź przedmałżeńska:

   Kamil Andrzej Rogalski, kawaler z Olsztyna

   Daria Małgorzata Maczukin, panna z Kajkowa /ob. Gdańsk/

       Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami

   w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

11. Trwa malowanie kościoła. Dziękuję za ofiary na ten cel. Za

     tydzień taca na ogrzewanie kościoła.

12. Dzisiaj poświęcenie obrazu św. Cecylii, dziewicy i męczennicy,

    patronki muzyki kościelnej. Na krzyżu w ołtarzu głównym młotek

    i  obcęgi /symbole grzechu i łaski związane z objawieniami NMP

    w La Salette/.

13. Za tydzień i w Niedzielę Palmową zbiórka do puszki na kwiaty i

     dekoracje do Grobu Pańskiego.

==========================================

3. NIEDZIELA WLK. POSTU - 24 III 2019

==========================================

1. Wielki Post to wezwanie do nawrócenia, które Jezus kieruje do każdego

    człowieka poruszając nasze serca i sumienia.

2. Jutro 25 marca - w poniedziałek - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

   - Dzień Świętości Życia. Będziemy mogli podjąć się Duchowej Adopcji

   Dziecka Poczętego na Mszy św. o godz. 18.00 poprzez objęcie modlitewną

   opieką wiadomego Bogu poczętego dziecka przed narodzeniem, którego

    przyjście na świat jest zagrożone z różnych przyczyn, szczególnie z powo-

    du grzechu aborcji. Polega na codziennym odmawianiu w i intencji jed-

    nego dziecka jednego dziesiątka różańca wraz ze specjalną modlitwą

   przez 9 miesięcy.

3.  Zapraszamy na nabożeństwa, poprzez które pragniemy głębiej prze-

   żyć okres Wielkiego Postu 

- DROGA KRZYŻOWA – piątek

     * dzieci/młodzież………………16.45

     * dorośli ................................. 17.30.

 - GORZKIE ŻALE - niedziela ..........ok.10.00.

4. Rekolekcje wielkopostne w naszej Parafii obędą się w dniach 4-6

     kwietnia. Można zamawiać intencje Mszy św. w czasie rekolekcji

    w czwartek i sobotę o godz. 11.00 i 18.00, w piątek o 11.00.

5. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." za 5 zł

    oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 5 zł .

6. Dzisiaj spotkanie kl. VIII.

7. I zapowiedź przedmałżeńska:

   Kamil Andrzej Rogalski, kawaler z Olsztyna

   Daria Małgorzata Maczukin, panna z Kajkowa /ob. Gdańsk/

       Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami

    w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

8. Trwa malowanie kościoła. Dziękuję za ofiary na ten cel.

9. We wtorek i środę Msza św. o godz. 6.30.

10. Odeszła do Boga śp. Leokadia Gronkiewicz. "Wieczny odpoczynek

     raz Jej dać Panie...".

==========================

ODESZŁA DO BOGA

==========================

ŚP.

LEOKADIA GRONKIEWICZ

zmarła 19 marca 2019 r. w wieku 90 lat 

                 POGRZEB 21 marca 2019 /czwartek/

 ok. 12.50 - wyprowadzenie z domu pogrz. - ul. Paderewskiego

ok. 13.20 - modlitwa za Zmarłą w kościele

ok. 14.00 - Msza św. w intencji śp. Leokadii

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie!

==========================================

2. NIEDZIELA WLK. POSTU - 17 III 2019

==========================================

1. W okresie Wielkiego Postu Chrystus prowadzi nas drogą przemiany

  życia i nawrócenia. Pamiętajmy o modlitwie, częstym rachunku su-

  mienia i dążeniu do głębszego poznania nauki Ewangelii.

2. Zachęcamy do podejmowania wielkopostnego wyrzeczenia oraz do

   podjęcia jałmużny wielkopostnej. Skarbonki jałmużny wyłożone są 

   na stoliku pod chórem.

3. Druga niedziela Wielkiego Postu Ad Gentes  jest dniem modlitwy,

  postu i solidarności z misjonarzami. Po Mszy św. zbiórka do puszek

  na rzecz dzieła pomocy misjonarzom Ad Gentes.

4. Zapraszamy na nabożeństwa, poprzez które pragniemy głębiej prze-

   żyć okres Wielkiego Postu 

- DROGA KRZYŻOWA – piątek

     * dzieci/młodzież………………16.45

     * dorośli ................................. 17.30.

 - GORZKIE ŻALE - niedziela ..........ok.10.00.

5. We wtorek Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP.

6. Rekolekcje wielkopostne w naszej Parafii obędą się w dniach 4-6

     kwietnia. Można zamawiać intencje Mszy św. w czasie rekolekcji

    w czwartek, piątek i sobotę o godz. 11.00 i 18.00.

7. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." za 5 zł.

8. Dzisiaj spotkania kl. I-III. Za tydzień kl. VIII.

9. Dziękuję za ofiary na cele inwestycyjne. Jutro rozpoczynamy malo-

    wanie kościoła.

 

=========================================

1. NIEDZIELA WLK. POSTU - 10 III 2019

=========================================

1. Wielki Post to okres pracy nad sobą, modlitwy, pokuty, nawrócenia

    i czynienia dobra. Przypominamy o bezwzględnym powstrzymaniu

   się od zabaw i innych działań sprzecznych z  pokutnym charakterem

   tego okresu.

2. Zachęcamy do podejmowania dobrych postanowień w duchu wiary,

  wielkopostnego wyrzeczenia oraz do podjęcia jałmużny. W przedsion-

  ku można otrzymać skarbonki  jałmużny wielkopostnej dla dzieci.

3. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne:

- DROGA KRZYŻOWA - piątek

 * dzieci/młodzież ..........16.45

 * dorośli .......................17.30 

- GORZKIE ŻALE

   * niedziela .............ok.10.00

4. Rekolekcje wielkopostne w naszej Parafii będziemy przeżywali przed

   5. niedzielą Wlk. Postu /4-6 kwietnia/. Nauki wygłosi Ks.Marek Proszek,

   proboszcz Parafii Najśw. Zbawiciela w Głotowie k/Dobrego Miasta.

5. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." oraz

       Mały Gość Niedzielny" dla dzieci w cenie 5 zł.

7. Dzisiaj spotkanie po Mszy św. o 11.30 kl. VIII .

8. Dziękuję za ofiary na ogrzewanie naszego kościoła.

    Rachunek: 766,25, zebrano: 807,30 zł.

9. W poniedziałek 18 marca rozpoczniemy malowanie kościoła.

=====================================

8. NIEDZIELA ZWYKŁA - 3 III 2019

====================================

1. W tym tygodniu Środą Popielcową rozpoczniemy Wielki Post czyli

   czterdziestodniowy okres  przygotowania paschalnego. W Środę

  Popielcową zapraszamy na Msze św. o godz. 11.00 i 18.00. Poprzez

  obrzęd posypania głów popiołem wyrazimy pragnienie podjęcia

  pokuty i nawrócenia. W tym dniu obowiązuje post ścisły: powstrzy-

  manie się od spożycia mięsa i trzy posiłki, w tym jeden do syta.

2. Zapraszamy na nabożeństwa, poprzez które pragniemy głębiej

    przeżyć okres Wielkiego Postu :

 - DROGA KRZYŻOWA - piątek .................. 17.30.

 - GORZKIE ŻALE - niedziela ...................ok.10.00

3. Jeśli jakaś rodzina nie była obecna podczas kolędy może zgłosić

   chęć przyjęcia kapłana umawiając się indywidualnie w zakrystii

   lub telefonicznie - telefon kom. 600 939 159.

4. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." oraz

  "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci w cenie 5 zł.

5. Dziś po Mszy św. o 11.30 spotkanie rodziców dzieci I Komunijnych,

   za tydzień zapraszamy kl. VIII.

6. W poniedziałek i wtorek Msza św. o godz. 8.30.

7. W poniedziałek i wtorek wizyty u chorych po godz. 9.00.

***

=====================================

7. NIEDZIELA ZWYKŁA - 24 II 2019

=====================================

1.  Stowarzyszenie „...By Świat usłyszał” zaprasza dzisiaj na kolejne wy-

   darzenie dla młodzieży z cyklu „Dasz wiarę”. Będzie to koncert i mod-

   litwa uwielbienia „Ostródzka Łódź Ratunkowa”, która odbędzie się w

   naszym kościele po Mszy św. o godz. 11:30.

   10.30 próba muzyczna, zapraszamy chętne dzieci i młodzież. Zaccamy

  do wspólnego śpiewu, tak aby powstała w naszej parafii schola muzyczna

  śpiewająca podczas Mszy św.

2. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w

    cenie 5 zł.

3. W naszej Parafii zakończyliśmy KOLĘDĘ - odwiedziny duszpasterskie.

   Jeśli jakaś rodzina nie była obecna podczas kolędy lub prosiła o przeło-

   żenie może zgłosić chęć przyjęcia kapłana umawiając się indywidualnie 

   w zakrystii lub telefonicznie - telefon kom. 600 939 159.

4. W tym tygodniu też I piątek marca. Do chorych udam się 4 i 5 marca

   /poniedziałek i wtorek/ po godz. 9.00; Msza św. o godz. 18.00, okazja

   do spowiedzi od godz. 17.45.

5. 24 lutego - 2 marca ks. Proboszcz będzie na rekolekcjach. Mszy św. w dni

   powsz. /oprócz piątku/ nie będzie. W sprawach pilnych można kontaktować

  się telefonicznie z Parafią św. Hiacynty i Franciszka.

6. Parafia św. Jana Bosko zaprasza 1-3 marca na uroczystości związane z

    nawiedzeniem figury św. Michała Archanioła z cudownej groty objawień na

     górze Gargano. Bliższe informacje na plakacie na tablicy zewn. 

7. Dziś spotkanie Żywego Różańca.

***

 Wizyta duszpasterska rodzin katolickich to czas modlitwy o Boże

 błogosławieństwo w nowym roku dla naszych rodzin i troski o

 rozwój duchowy naszej Parafii i każdego z nas.

  Przygotujmy biały obrus, krzyż, świece i wodę święconą. Dzieci i

  młodzież proszę o przygotowanie zeszytów do religii. Proszę także

  o wcześniejsze zgłaszanie nowych mieszkańców naszej Parafii.

  Ofiary składane przy okazji kolędy będą przeznaczone głównie

  na spłatę posadzki granitowej. Proszę także o ewentualne regu-

  lowanie zaległości co do  funduszu porządkowego /sprzątanie koś-

  cioła/ lub składek na budowę. Można też prosić o wizytę kapłana

  przed południem, po wcześniejszym zgłoszeniu.

K  +  M  +  B    2  0  1  9

18 II PON od 16.00 ul. Świetlińska 19-35 nparz. 

19 II WTO od 16.00 ul. Świetlińska 37-47 nparz.

20 II ŚRO od 15.45  ul. Kajki

21 II CZW od 16.00 ul. Na Wzgórzu

22 II PTK  od 16.00 ul. Świetlińska 34-50 parz.

23 II SOB  od 9.00 ul. Świetlińska 49-57 nparz.

                     od 14.30 Cibory               

Jeśli jakaś rodzina nie była obecna podczas kolędy

może zgłosić chęć przyjęcia kapłana umawiając się

indywidualnie w zakrystii lub telefonicznie 

- telefon kom. 600 939 159.

=====================================

6. NIEDZIELA ZWYKŁA - 17 II 2019

=====================================

1.  Stowarzyszenie „...By Świat usłyszał” zaprasza na kolejne wydarze-

    nie dla młodzieży z cyklu „Dasz wiarę”. Będzie to koncert i modlitwa

   uwielbienia „Ostródzka Łódź Ratunkowa”, która odbędzie się w naszym

   kościele w niedzielę 24 lutego po Mszy Świętej o godzinie 11:30. Zwra-

  camy się ze szczególną prośbą do rodziców, aby zachęcili swoją nastolet-

  nią młodzież do uczestnictwa.

 10.30 próba muzyczna, zapraszamy chętne dzieci i młodzież. Zaccamy

  do wspólnego śpiewu, tak aby powstała w naszej parafii schola muzyczna

  śpiewająca podczas Mszy św.

2. Msze św. w tym tygodniu: w środę, czwartek i sobotę o 18.00, w  inne

    dni powsz. o 8.30.

3. W środę wspomn. św. Hiacynty i Franciszka. Msza św. odpustowa w

     sąsiedniej parafii o godz. 17.00.

4. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w

    cenie 5 zł.

5. W naszej Parafii trwa KOLĘDA - odwiedziny duszpasterskie. To ostat-

   ni tydzień wizyty duszpasterskiej - kolędy. Jeśli jakaś rodzina nie była

   obecna podczas kolędy lub prosiła o przełożenie może zgłosić chęć

   przyjęcia kapłana umawiając się indywidualnie w zakrystii lub telefo-

   nicznie - telefon kom. 600 939 159.

6. Woda święcona dostępna jest w kaplicy bocznej.

7. Dziękujemy za ofiary na budowę kościoła.

***

  Wizyta duszpasterska rodzin katolickich to czas modlitwy o Boże

 błogosławieństwo w nowym roku dla naszych rodzin i troski o

 rozwój duchowy naszej Parafii i każdego z nas.

  Przygotujmy biały obrus, krzyż, świece i wodę święconą. Dzieci i

  młodzież proszę o przygotowanie zeszytów do religii. Proszę także

  o wcześniejsze zgłaszanie nowych mieszkańców naszej Parafii.

  Ofiary składane przy okazji kolędy będą przeznaczone głównie

  na spłatę posadzki granitowej. Proszę także o ewentualne regu-

  lowanie zaległości co do  funduszu porządkowego /sprzątanie koś-

  cioła/ lub składek na budowę.

K  +  M  +  B    2  0  1  9

11 II PON od 16.00 ul. Jeziorna 13-21 nparz.

12 II WTO od 16.00 ul. Jeziorna 2-16 parz.

13 II ŚRO od 16.00 ul. Jeziorna 18-28 parz.

14 II CZW od 16.00 ul. Świetlińska 1-12

15 II PTK od 16.00 ul. Świetlińska 16-32 parz.

16 II SOB od 9.30 ul. Ogrodowa 25>1

17 II NDZ od 14.00 ul. Dębowa i Brzozowa

=============================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

============================= 

KAROLINA GROSZKOWSKA

córka Przemysława i Sylwii

***

1o lutego 2019 r.

została przez Chrzest św. włączona do Kościoła

***

=====================================

5. NIEDZIELA ZWYKŁA - 10 II 2019

=====================================

1. Jutro 11 lutego Światowy Dzień Chorego. Podczas Mszy św. o godz.

   11.00 chorzy będą mogli przyjąć sakrament namaszczenia chorych.

   Pomóżmy chorym w dotarciu do kościoła. Jego celem jest objęcie

   modlitwą wszystkich cierpiących, zarówno duchowo, jak i fizycznie,

    i zwrócenie uwagi świata na ich potrzeby.

2. Msze św. w tym tygodniu: w poniedziałek o 11.00, w  inne dni powsz.

   Msze św. o 8.30. W sobotę Mszy  nie będzie.

3. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." oraz

  "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci w cenie 5 zł.

4. W naszej Parafii trwa KOLĘDA - odwiedziny duszpasterskie.

5. Woda święcona dostępna jest w kaplicy bocznej.

6.  Na ogrzewanie kościoła zebrano:859,5 zł . Rachunek:1087,04 zł.

***

  Wizyta duszpasterska rodzin katolickich to czas modlitwy o Boże

 błogosławieństwo w nowym roku dla naszych rodzin i troski o

 rozwój duchowy naszej Parafii i każdego z nas.

  Przygotujmy biały obrus, krzyż, świece i wodę święconą. Dzieci i

  młodzież proszę o przygotowanie zeszytów do religii. Proszę także

  o wcześniejsze zgłaszanie nowych mieszkańców naszej Parafii.

  Ofiary składane przy okazji kolędy będą przeznaczone głównie

  na spłatę posadzki granitowej. Proszę także o ewentualne regu-

  lowanie zaległości co do  funduszu porządkowego /sprzątanie koś-

  cioła/ lub składek na budowę.

K  +  M  +  B    2  0  1  9

4 II PON od 10.00 chorzy, 12.00 ul. Słoneczna DP

6 II ŚRO od 16.00 ul. Jeziorna 3-11 nparz

7 I CZW od 14.00 ul. Henrykowska 27-31b nparz.

8 II PTK od 16.00 ul. Henrykowska 24-37a

9 II SOB od 10.00 ul. Henrykowska 38-50

=====================================

4. NIEDZIELA ZWYKŁA - 3 II 2019

=====================================

1. Zbiórka zużytego sprzętu elektroniznego /sprzęt RTV i AGD, np.pralki,

    telewizory, komputery/ do 6 lutego godz.15.00 na placu przy kościele.

2. Msze św. w tym tygodniu: we wtorek i sobotę Mszy św. nie będzie. W 

    inne dni powsz. Msze św. o 8.30.

3. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." oraz

  "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci w cenie 5 zł.

4. W naszej Parafii trwa KOLĘDA - odwiedziny duszpasterskie.

5. Woda święcona dostępna jest w kaplicy bocznej.

6.  Dziękuję za ofiary na ogrzewanie kościoła. Rachunek:1087,04 zł.

***

Wizyta duszpasterska rodzin katolickich to czas modlitwy o Boże

 błogosławieństwo w nowym roku dla naszych rodzin i troski o

 rozwój duchowy naszej Parafii i każdego z nas.

  Przygotujmy biały obrus, krzyż, świece i wodę święconą. Dzieci i

  młodzież proszę o przygotowanie zeszytów do religii. Proszę także

  o wcześniejsze zgłaszanie nowych mieszkańców naszej Parafii.

  Ofiary składane przy okazji kolędy będą przeznaczone głównie

  na spłatę posadzki granitowej. Proszę także o ewentualne regu-

  lowanie zaległości co do  funduszu porządkowego /sprzątanie koś-

  cioła/ lub składek na budowę.

K  +  M  +  B    2  0  1  9

28 I PON od 15.30 ul. Bukowa

29 I WTO od 15.30 ul. Henrykowska 1-11

30 I ŚRO od 15.30 ul. Słoneczna /bez DP/

31 I CZW od 15.30 ul. Henrykowska 12-22 parz. 

 1 II PTK od 15.30 ul. Henrykowska 15a-19 nparz.

 2 II SOB od 13.00 ul. Henrykowska 13 i 15

====================================

 3. NIEDZIELA ZWYKŁA - 27 I 2019

===================================

1. W sobotę, 2 lutego, Święto Ofiarowania Pańskiego /Matki Bożej

  Gromnicznej / obchodzone 40 dni po Bożym Narodzeniu upamiętnia

  ofiarowanie Jezusa Chrystusa w świątyni jerozolimskiej i objawienia

   jako światła dla wszystkich ludzi. Msze św. w tym dniu o godz.11.00 i

  18.00. Zabierzmy ze sobą świece. Po wieczornej Mszy św. zapraszam

  do rozbierania dekoracji świątecznych w kościele oraz do wyniesienia

   choinek i szopki.

2. W Święto Ofiarowania Pańskiego Kościół Katolicki przeżywa Świa-

  towy Dzień Życia Konsekrowanego. W  tym dniu modlimy się w inten-

  cji osób konsekrowanych, które podjęły drogę życia według rad

  ewangelicznych. Ofiary składane na tacę będą przeznaczone na zakon

  kontemplacyjny w Szczytnie.

3. W tym tygodniu przypada też I piątek lutego. Do chorych udam się w 

    czwartek i piątek po godz. 9.00; Msza św. o godz. 15.00 okazja do 

    spowiedzi od godz. 14.40.

4. Msze św. w tym tygodniu w poniedziałek,wtorek i czwartek o godz. 8.30,

    w środę i piątek o 15.00, 2 II o godz.11.00 i 18.00.

5. Dziś spotkanie Żywego Różańca po Mszy św. o 9.00.

6. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm."  oraz

    filmem DVD "Bóg nie umarł 2" w cenie 5 zł.

7. Zbiórka zużytego sprzętu elektroniznego /sprzęt RTV i AGD, np.pralki,

    telewizory, komputery/ do 6 lutego godz.15.00 na placu przy kościele.

8. Plan kolędy na kolejny tydzień na naszej stronie internetowej.

 

====================================

 2. NIEDZIELA ZWYKŁA - 20 I 2019

===================================

1. Trwa czas modlitwy o jedność chrześcijan pod hasłem:

    Dąż do sprawiedliwości (por. Pwt 16, 18-20)

   21 stycznia 2019 Poniedziałek

   Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, ul. Sienkiewicza 22

   godz. 17.00, Nabożeństwo Słowa Bożego

   Przewodniczy: Ks. Superintendent Waldemar Eggert,  proboszcz

                           metodystycznej parafii Łaski Bożej w Ostródzie

  Homilia: Ks. Protojerej Jarosław Gościński,

              proboszcz greckokatolickiej parafii w Iławie i Ostródzie

    24 stycznia 2019 Czwartek  Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP,

    godz. 16.30, Nabożeństwo Słowa Bożego

    Przewodniczy: Ks. Roman Wiśniowiecki, proboszcz

    Homilia: Pastor Zbigniew Chojnacki z Kościoła Chrystusowego w Ostródzie

2. Dziś o godz. 15.00 w Hotelu Sajmino  ( Duża Sala) odbędzie Zabawa

   Choinkowa dla dzieci z Sołectwa Kajkowo. Atrakcje: zabawy, konkursy,

   wybór króla i królowej balu  w w kategorii do 6 lat oraz w kategorii po-

   wyżej 6 lat, pokaz magika, losowanie nagród. Zapewniamy miła zabawę

   dla najmłodszych mieszkańców Sołectwa Kajkowo.

    Zapraszamy - Sołectwo Kajkowo.

3. Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" w Ostródzie serdecznie

    zaprasza na XV Koncert Kolęd i Pastorałek "Zaśpiewajmy Dzieciątku",

    który odbędzie się dziś godz. 15;30, w kościele NP NMP w Ostródzie.

    Wystąpią chóry z Ostródy, Klewek, Bartąga i Lubawy. 

4. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm."  w cenie 5 zł.

5. 20-27 stycznia ks. Proboszcz będzie na rekolekcjach. Mszy św. w dni

    powsz. nie będzie. W sprawach pilnych można kontaktować się telefo-

   nicznie z Parafią św. Hiacynty i Franciszka ks. Wikariusz tel. kom. - 

    663 158 770

6. Jutro Dzień babci, a we wtorek Dzień Dziadka. Pamiętajmy szczegól-

    nie o modlitwie w intencji naszych  babć i dziadków, zarówno żyjących

      jak i zmarłych.

7. Na ogrzewanie zebrano: 802 zł.

8. Kreda i woda święcona dostępne są przy żłóbku.

9. W naszej Parafii trwa KOLĘDA - odwiedziny duszpasterskie.

Wizyta duszpasterska rodzin katolickich to czas modlitwy o Boże

 błogosławieństwo w nowym roku dla naszych rodzin i troski o

 rozwój duchowy naszej Parafii i każdego z nas.

  Przygotujmy biały obrus, krzyż, świece i wodę święconą. Dzieci i

  młodzież proszę o przygotowanie zeszytów do religii. Proszę także

  o wcześniejsze zgłaszanie nowych mieszkańców naszej Parafii.

  Ofiary składane przy okazji kolędy będą przeznaczone głównie

  na spłatę posadzki granitowej. Proszę także o ewentualne regu-

  lowanie zaległości co do  funduszu porządkowego /sprzątanie koś-

  cioła/ lub składek na budowę. Można też prosić o wizytę kapłana

  przed południem, po wcześniejszym zgłoszeniu.

K  +  M  +  B    2  0  1  9

14 I PON od 16.30 ul. Polna 1-9

15 I WTO od 17.00 ul. Jeziorna 1, Szkolna

16 I ŚRO od 16.30 ul. Polna 10-15a

18 I PTK od 16.30 ul. Polna 16-20

19 SOB od 10.30 ul. Polna 21-26

Wizyta duszpasterska rodzin katolickich to czas modlitwy o Boże

 błogosławieństwo w nowym roku dla naszych rodzin i troski o

 rozwój duchowy naszej Parafii i każdego z nas.

  Przygotujmy biały obrus, krzyż, świece i wodę święconą. Dzieci i

  młodzież proszę o przygotowanie zeszytów do religii. Proszę także

  o wcześniejsze zgłaszanie nowych mieszkańców naszej Parafii.

  Ofiary składane przy okazji kolędy będą przeznaczone głównie

  na spłatę posadzki granitowej. Proszę także o ewentualne regu-

  lowanie zaległości co do  funduszu porządkowego /sprzątanie koś-

  cioła/ lub składek na budowę. Można też prosić o wizytę kapłana

  przed południem, po wcześniejszym zgłoszeniu.

K  +  M  +  B    2  0  1  9

7 I PON od 16.30 ul. Widok 89 klatka I

8 I WTO od 16.30 ul. Widok 89 klatka II

9 I ŚRO od 16.30 ul. Widok 91 klatka I

10 I CZW od 16.30 ul. Widok 91 klatka II

12 SOB od 10.30 ul. Kwiatowa

 =======================================

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

/TRZECH KRÓLI/ - 6 I 2019

  =======================================

 1. Dziś obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli).

   Jest to także Misyjny Dzień Dzieci. Mędrcy ze Wschodu, którzy za prze-

  wodem gwiazdy przybyli do Betlejem, złożyli Jezusowi dary. Złoto dla

   Króla, kadzidło dla Boga, mirrę dla naszego Zbawiciela. Podczas Mszy

   św. o godz.9.00 i 11.30 poświęcenie kadzidła, wody i kredy, którą ozna-

   czymy drzwi naszych domów. Dziękujemy za ofiary na cele misyjne.

 2. W tym roku po raz 6. w Ostródzie odbędzie się orszak 3 Króli. Początek o

     godz. 13.15 w parafii św. Hiacynty i Franciszka.

3. Za tydzień Święto Chrztu Pańskiego, która zakończy okres Bożego Naro-

    dzenia. Także za tydzień taca na ogrzewanie kościoła /rach.: 578,69 zł/.

4. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm."  w cenie 5 zł.

5. Można zamawiać intencje Mszy św. na 2019 rok.

6. Msze św. od poniedziałku do czwartku o godz.16.00. W piątek i sobotę

    o godz. 18.00.

7. W piątek 11 stycznia o godz. 19.00 koncert Betlejem na Warmii i Ma-

   zurach. Kupując bilety wspieracie to wspaniałe dzieło budowy HOSPI-

    CJUM DLA DZIECI w Olsztynie . Wystąpią: Kamil Bednarek, Dawid

   Kwiatkowski, Grażyna Łobaszewska, Mate.o, Antonina Krzysztoń i inni.

   Bilety w cenie 50, 60, 80 zł można zamawiać w zakrystii.

8. Budowę Hospicjum możemy też wesprze nabywając:

   - dwupłytowy album z koncertu za 40zł /zamówienia w zakrystii/,

   - cegiełki-Ambasador Miłosierdzia.

9. W naszej Parafii rozpoczęliśmy KOLĘDĘ zob. w Aktualności.

Wizyta duszpasterska rodzin katolickich to czas modlitwy o Boże

 błogosławieństwo w nowym roku dla naszych rodzin i troski o

 rozwój duchowy naszej Parafii i każdego z nas.

  Przygotujmy biały obrus, krzyż, świece i wodę święconą. Dzieci i

  młodzież proszę o przygotowanie zeszytów do religii. Proszę także

  o wcześniejsze zgłaszanie nowych mieszkańców naszej Parafii.

  Ofiary składane przy okazji kolędy będą przeznaczone głównie

  na spłatę posadzki granitowej. Proszę także o ewentualne regu-

  lowanie zaległości co do  funduszu porządkowego /sprzątanie koś-

  cioła/ lub składek na budowę. Można też prosić o wizytę kapłana

  przed południem, po wcześniejszym zgłoszeniu.

K  +  M  +  B    2  0  1  9

2 I ŚRO od 16.15 ul. Widok 93 klatka I

3 I CZW od 16.15 ul. Widok 93 klatka II

4 I PTK od 17.00 ul. Widok 95 klatka I

5 I SOB od 10.30 ul. Widok 95 klatka II

 

=============================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

============================= 

MARIA KUZIOŁA

córka Krzysztofa i Agnieszki

***

30 grudnia 2018 r.

została przez Chrzest św. włączona do Kościoła

***

========================================

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI

I JÓZEFA - 30 XII 2017

========================================

1. W Święto Świętej Rodziny z Nazaretu - Jezusa, Maryi i Józefa nie

    tylko wpatrujemy się w przykład nazaretańskiej Rodziny, ale fzięku-

    jemy także za dar naszych rodzin i modlimy się o dar miłości, jedno-

    ści i żywej wiary dla wszystkich rodzin. Szczególnie prośmy, aby

    małżeństwa były budowane na wierze oraz wzajemnej miłości i

   szacunku.Po Mszy św. spotkanie opłatkowe Żywego Różańca.

2. Jutro wspomnienie św. Sylwestra. O godz. 18.00 Msza św. i 

  nabożeństwo dziękczynno-błagalne przed Najświętszym Sakra-

  mentem na zakończenie roku kalendarzowego.

3. We wtorek 1 stycznia Nowy Rok - Uroczystość Św. Bożej Rodzi-

    cielki Maryi i światowy dzień modlitw o pokój na Ziemi. Msza św.

     o godz.11.30.

4. W tym tygodniu przypada I piątek stycznia. Wizyty u chorych w

  czwartek i sobotę od godz. 9.00. Okazja do spowiedzi od godz. 16.05.

  Msza św. o godz. 16.30.

5. W niedzielę Święto Objawienia Pańskiego / Trzech Króli/. Jest to tak-

   że Misyjny Dzień Dzieci. Podczas Mszy św. o godz. 9.00 i 11.30 poś-

   więcenie kadzidła, wody i kredy, którą oznaczymy drzwi naszych domów.

   Ofiary w tym dniu składamy na cele misyjne. Już po raz szósty w Ostró-

   dzie odbędzie się orszak 3 Króli. Początek o godz. 13.15 w parafii

   św. Hiacynty i Franciszka.

6. Pragniemy zaprosić na wyjątkowy koncert Betlejem na Warmii i Ma-

  zurach, który odbędzie się 11 stycznia 2019 r w Expo Arenie w Ostródzie

 o godz. 19.00. Wydarzenie to połączone jest także z akcją charytatywną na

  rzecz budowy HOSPICJUM DLA DZIECI w Olsztynie. Kupując bilety

  wspieracie to wspaniałe dzieło. Wystąpią: Kamil Bednarek, Dawid Kwiat-

   kowski, Grażyna Łobaszewska, Mate.o, Antonina Krzysztoń i inni. Bilety w

   cenie 50, 60, 80 zł można zamawiać w zakrystii.

7. Budowę Hospicjum możemy też wesprze nabywając:

   - dwupłytowy album z koncertu za 40zł /zamówienia w zakrystii/,

   - cegiełki-Ambasador Miłosierdzia.

8. W naszej Parafii rozpoczynamy KOLĘDĘ - odwiedziny duszpasterskie.

   Przeżyjmy je w atmosferze modlitwy i troski o dobro duchowe naszych

   rodzin i naszej Parafii. Przygotujmy biały obrus, krzyż, świece i wodę

   święconą. Dzieci i młodzież proszę o przygotowanie zeszytów do 

   religii. Proszę także o wcześniejsze zgłaszanie nowych mieszkańców

   naszej Parafii. Ofiary składane przy okazji kolędy będą przeznaczone

   głównie na spłatę posadzki granitowej. Proszę także o ewentualne re-

   gulowanie składek na fundusz porządkowy /sprzątanie kościoła/ lub

   składek na budowę.

 ========================================

UROCZYSTOŚĆ  NARODZENIA PAŃSKIEGO

- 25 XII 2018

========================================

1. Dziś narodził się nam Zbawiciel! Spełniło się nasze pragnienie po-

   witania Chrystusa pośród nas. Niech ta prawda promieniuje z na-

   szego serca napełnionego wielką radością!  Idźmy i głośmy ją nie

   tylko najbliższym, ale i tym wszystkim, których Bóg stawia na na-

    szych drogach życia. Pan jest pośród nas!

2. W I i II dzień Świąt Narodzenia Pańskiego Msze św. wg. porządku

    niedzielnego.

3. W czwartek święto św. Jana Ewangelisty /Msza św. o godz.7.00/,a

    w piątek Świętych Młodzianków, męczenników.

4. 30 grudnia, w niedzielę, Święto Świętej Rodziny z Nazaretu - Jezu-

   sa, Maryi i Józefa. Dziękujemy za dar naszych rodzin i modlimy

   się o dar miłości, jedności i żywej wiary dla wszystkich rodzin. Po

   Mszy św. o 9.00 spotkanie opłatkowe Żywego Różańca.W czasie

  Mszy św. zapraszamy małżonków do odnowienia przyrzeczeń mał-

   żeńskich.

5. We wtorek 1 stycznia Nowy Rok - Uroczystość Św. Bożej Rodzi-

   cielki Maryi i światowy dzień modlitw o pokój na Ziemi. Msza św.

   o godz.11.30.

6. Można zamawiać intencje Mszy św. na przyszły rok.

7. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie

    8 zł, "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 5 zł.

8. Pragniemy zaprosić na wyjątkowy koncert Betlejem na Warmii i Ma-

     zurach, który odbędzie się 11 stycznia 2019 r w Expo Arenie w Ostró-

    dzie o godz. 19.00. Wydarzenie to połączone jest także z akcją charyta-

    tywną na rzecz budowy HOSPICJUM DLA DZIECI w Olsztynie. Kupując

   bilety wspieracie to wspaniałe dzieło. Wystąpią: Kamil Bednarek, Dawid

   Kwiatkowski, Grażyna Łobaszewska, Mate.o, Antonina Krzysztoń i inni.

   Bilety w cenie 50, 60, 80 zł można zamawiać w zakrystii.

9. Budowę Hospicjum możemy też wesprze nabywając:

   - dwupłytowy album z koncertu za 40zł /zamówienia w zakrystii/,

   - cegiełki-Ambasador Miłosierdzia za 20 i 50 zł.

10. Podziękowania.

   - p. Bożenie i Ryszardowi Gancewskim za choinki do kościoła,

  - wszystkim, którzy pomagali dekorować i sprzątać kościół  

     przed Świętami, a szczególnie p. Janowi Dąbrowskiemu, Janowi

     Sawickiemu i Ryszardowi Zalewskiemu.,  

  - ministrantom i szafarzom za pomoc w liturgii.

Życzę wszystkim parafianom i gościom,

by święta Narodzenia Pańskiego były dla was

czasem błogosławionym, to znaczy szczęśliwym.

Powodów do szczęścia i radości jest tak wiele.

Trzeba tylko umieć to błogosławieństwo

dostrzec i nim się ucieszyć.

Niech Dziecię Jezus będzie dla nas wszystkich

prawdziwie Emmanuelem, to znaczy Bogiem z

nami wszystkimi i Bogiem w każdym z nas.

                                                     Ks. Kan. Andrzej Ciućkowski 

======================================

4. NIEDZIELA ADWENTU - 23 XII 2018

======================================

1. Przeżywamy ostatnie godziny Adwentu, dziękując za łaskę tego szczegól-

    nego czasu przygotowania do radości Narodzenia Pańskiego. Podsumo-

   wujemy naszą modlitwę, zaangażowanie w rozwój duchowy i otwarcie na

   prawdziwie chrześcijańskie przeżycie świętych tajemnic.  

2. Jutro wieczorem wieczerzą wigilijną rozpoczniemy uroczysty obchód świąt

   Narodzenia Pańskiego. Zachowajmy, zgodnie z wielowiekową tradycją,

   post od pokarmów mięsnych, pamiętajmy też o chrześcijańskim charakterze

   tej wieczerzy /zapalenie świecy, modlitwa, odczytanie fragmentu Ewangelii 

    św. Łukasza, modlitwa za żywych i zmarłych, Ojcze nasz i modlitwa przed

   posiłkiem/. Msza św. Pasterska o godz.22.00.

3. Msze św. w I i II dzień świąt Bożego Narodzenia o godz.9.00 i 11.30

4. Zapraszamy jutro na ostatnią Mszę św. roratnią o godz. 7.30, po niej

   ostatnia okazja do spowiedzi przed świętami.

5. Do nabycia jest świąteczny "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm."

    w cenie 8 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 5 zł.

6. Można zamawiać intencje Mszy św. na przyszły rok. Na naszej stro-

    nie internetowej dostępny jest kalendarz z intencjami na 2019 r.

7. W zakrystii można nabyć:

 - świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie min. małe 5 zł .

 - są także opłatki.

8. Pragniemy zaprosić do udziału w wyjątkowym wydarzeniu. Będzie to

   widowisko muzyczne Betlejem na Warmii i Mazurach, które odbędzie

   się 11 stycznia 2019 r w Expo Arenie w Ostródzie o godz. 19.00. Wyda-

   rzenie to, oprócz niewątpliwych walorów atrtystycznych jest połączone

  także z akcją charytatywną na rzecz budowy HOSPICJUM DLA DZIECI 

  w Olsztynie. Kupując bilety wspieracie to wspaniałe dzieło. Wystąpią: 

  Kamil Bednarek, Dawid Kwiatkowski, Grażyna Łobaszewska, Mate.o,

  Antonina Krzysztoń i inni. Bilety w cenie 50, 60, 80 zł można zamawiać w

  zakrystii.

 

======================================

3. NIEDZIELA ADWENTU - 16 XII 2018

======================================

1. Przeżywamy dziś 3. niedzielę Adwentu "Gaudete" czyli niedzielę

    radości. W liturgii używamy koloru różowego, który oznacza ra-

    dość z bliskiego przyjścia Chrystusa i daru zbawienia.

2. Dziś rozpoczynamy rekolekcje adwentowe. Wykorzystajmy dobrze

  ten czas  łaski na duchowe otwarcie się na przyjście Jezusa i oczysz-

 czenie naszych serc, aby radość zapanowała w naszym życiu.

3. Zapraszamy w adwencie na Msze św. roratnie: we wtorek i piątek

   o 16.45, czwartek o g. 6.30, w sobotę o g.7.30. Wraz z Maryją, słu-

   chając Słowa Bożego dobrze przygotujmy nasze serca na przyjście

   Zbawiciela. Zabierzmy ze sobą lampiony.

5. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 

   5 zł.

6. Można zamawiać intencje Mszy św. na przyszły rok. Na naszej stro-

    nie internetowej dostępny jest kalendarz z intencjami na 2019 r.

7. W zakrystii można nabyć:

 - świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie min. małe 5 zł .

   Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na pomoc caritas dla dzieci.

8. Pragniemy zaprosić do udziału w wyjątkowym wydarzeniu. Będzie to

   widowisko muzyczne Betlejem na Warmii i Mazurach, które odbędzie

   się 11 stycznia 2019 r w Expo Arenie w Ostródzie o godz. 19.00. Wyda-

   rzenie to, oprócz niewątpliwych walorów atrtystycznych jest połączone

  także z akcją charytatywną na rzecz budowy HOSPICJUM DLA DZIECI 

  w Olsztynie. Kupując bilety wspieracie to wspaniałe dzieło. Wystąpią: 

  Kamil Bednarek, Dawid Kwiatkowski, Grażyna Łobaszewska, Mate.o,

  Antonina Krzysztoń i inni. Bilety w cenie 50, 60, 80 zł zapisy w zakrystii.   

  9. W czasie rekolekcji dzieci i młodzież odbierają u ministrantów w przed-

   sionku pamiątkowe kartki. 

10. W środę, 19 grudnia, podczas Mszy św. o godz.18.00 w kościele NP

    NMP zostanie przekazane Betlejemskie Światło Pokoju. Można zabrać

    swoje lampiony.

11. Zapraszam do pomocy przy dekoracjach świątecznych kościoła. W

   czwartek od godz.11.30 mężczyzn do stawiania choinek i szopki, zaś w

    piątek po roratach ok. 17.20 dzieci i dorosłych do dekorowania choinek.

======================================

2. NIEDZIELA ADWENTU - 9 XII 2018

======================================

1. W czasie Adwentu towarzyszy nam św. Jan Chrzciciel wzywający

   do przygotowania drogi dla Pana. Wykorzystajmy dobrze czas

   adwentu na duchowe otwarcie się na przyjście Jezusa i oczyszcze-

   nie naszych serc.

2. Dzisiejsza niedziela to dzień modlitwy za Kościół na Wschodzie.

    Po Mszy św. zbiórka do puszki na pomoc dla tego Kościoła. 

3. Zapraszamy w adwencie na Msze św. roratnie: we wtorek i czwar-

   tek o godz. 6.30, w sobotę o godz. 7.30. Wraz z Maryją, słuchając

   Słowa Bożego dobrze przygotujmy nasze serca na przyjście Zbawi-

   ciela. Zabierzmy ze sobą lampiony.

4. Za tydzień rozpoczniemy rekolekcje adwentowe.

5. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 

   5 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci w cenie 5 zł.

6. Można zamawiać intencje Mszy św. na przyszły rok. Na naszej stro-

    nie internetowej dostępny jest kalendarz z intencjami na 2019 r.

7. W zakrystii można nabyć:

 - świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie min. małe 5 zł 

    i duże 20 zł. Dochód z ich sprzedaży będzie przeznaczony na pomoc

    Caritas dla dzieci potrzebujących.

8.W imieniu Jego Ekscelencji Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego pragnę

   wszystkich zaprosić do udziału w wyjątkowym wydarzeniu muzycznym,

  które po wielu latach starania zagości w naszym województwie. Będzie

  to widowisko muzyczne Betlejem na Warmii i Mazurach. Koncert ten

  odbędzie się 11 stycznia 2019 r w Expo Arenie w Ostródzie o godz. 19.00.

  Wydarzenie to, oprócz niewątpliwych walorów estetycznych jest połączone

  także z akcją charytatywną na rzecz budowy HOSPICJUM DLA DZIECI

  w Olsztynie. Kupując bilety, cegiełki czy też płyty z koncertów z zeszłorocz-

  nej edycji wspieracie to wspaniałe dzieło. W tym roku wystąpią: Kamil Bed-

  narek, Dawid Kwiatkowski, Grażyna Łobaszewska, Bovska, Antonina Krzysz-

  toń i inni. Bilety w cenie 50 zł, 60 zł, 80 zł można zamawiać w zakrystii bądź

  kancelarii parafialnej.

9. Dziękujemy za ofiary na ogrzewanie kościoła. Rachunek za listopad

      to : 654 zł, zebrano: 890 zł.

10. Wolna intencja Mszy św. w czasie rekolekcji: 18 XII /wtorek/ o godz.

    16.45.

13. Dzisiaj spotkanie kl. VIII po Mszy św. o godz. 11.30.

======================================

1. NIEDZIELA ADWENTU - 2 XII 2018

======================================

1. Rozpoczynamy czas Adwentu - okres pobożnego i radosnego oczeki-

   wania na przyjście Pana. Adwent składa się z 2 odrębnych okresów:

 * czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego

  przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów (okres od początku

  Adwentu do 16 grudnia włącznie);

* czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pań-

  skiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię.  

  Wykorzystajmy dobrze ten czas na duchowe otwarcie się na przyjście

  Pana i oczyszczenie naszych serc. Pamiętajmy o postanowieniach

  adwentowych. Dziś poświęcę opłatki na stół wigilijny. Poświęcone

  opłatki będą roznosić osoby z naszej Parafii.

2. Dzisiaj rozpoczynamy nowy rok liturgiczny pod  hasłem:"W mocy

    Bożego Ducha". 

3. Zapraszamy w adwencie na Msze św. roratnie: we wtorek i czwar-

   tek o godz. 6.30, w sobotę o godz. 7.30. Wraz z Maryją, słuchając

   Słowa Bożego dobrze przygotujmy nasze serca na przyjście Zbawi-

   ciela. Zabierzmy ze sobą lampiony.

4. W czwartek 6 grudnia wspomnienie św. Mikołaja, biskupa Myrry w

   obecnej Turcji, który jest wzorem bezinteresownej pomocy bliźnim.

5. W tym tygodniu przypada I piątek grudnia. Wizyty z Komunią św. u

    chorych tylko w czwartek i sobotę od godz. 9.00. Okazja do spowie-

    dzi od 17.35.

6. W sobotę Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny.

    Msza św. o godz. 7.30.

7. Za dwa tygodnie rozpoczynamy w naszej Parafii rekolekcje adwentowe

   /16 do 18 grudnia/.

8. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 

   5 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci w cenie 5 zł.

9. Można zamawiać intencje Mszy św. na przyszły rok. Na naszej stro-

    nie internetowej dostępny jest kalendarz z intencjami na 2019 r.

10. W zakrystii można nabyć:

 - świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie min. małe 5 zł 

    i duże 20 zł. Dochód z ich sprzedaży będzie przeznaczony na pomoc

    Caritas dla dzieci potrzebujących.

11. Dziękujemy za ofiary na ogrzewanie kościoła.

12. Wolne intencje Mszy św. w czasie rekolekcji: 18 XII /wtorek/ o godz.

    16.45 i 18.00.

13. Za tydzień spotkanie kl. VIII po Mszy św. o godz. 11.30.

14. Dziś rocznica posługi szafarza nadzwyczajnego Komunii św.

     p. Roberta Bunalskiego.

========================================

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA

KRÓLA WSZECHŚWIATA - 25 XI 2018

========================================

 1. Dzisiaj ostatnia niedziela roku liturgicznego - Uroczystość Jezusa

   Chrystusa Króla Wszechświata. Uświadamiamy sobie, że On  jest

    jedynym Panem wszystkich stworzeń, a władza Jego nie przeminie,

   aby nastało Królestwo, które nie będzie miało końca. Odmówimy

   AKT PRZYJĘCIA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECH-

   ŚWIATA.

2. Za tydzień rozpoczynamy Adwent - okres zadumy i radosnego przy-

   gotowania do świąt Narodzenia Pańskiego. Pamiętajmy o zakończe-

  niu zabaw przed 24.00 w sobotę. W I Niedzielę Adwentu poświęcę

  opłatki na stół wigilijny. Poświęcone opłatki będą roznosić osoby z

   naszej Parafii.

3. Rekolekcje adwentowe od III Niedzieli Adwentu /16-18 XII/.

4. Zapraszam na modlitwę za zmarłych we wtorek, środa i piątek/ wypo-

   minki o godz. 17.35 o godz., Msza św. gregoriańska o godz. 18.00.

5. W piątek Uroczystość św. Andrzeja Apostoła - patrona Archidiecezji

    Warmińskiej.

6. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 5

    oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci z lampionem za 5 zł.

7. Można zamawiać i rezerwować intencje Mszy św. na 2019 rok.

8. W zakrystii można nabyć:

 - świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie min. małe 5 zł 

   i duże 20 zł /za tydzień/. Dochód z ich sprzedaży będzie przeznaczony

   na pomoc Caritas dla dzieci potrzebujących.

9. Spotkanie Żywego Różańca za tydzień po Mszy św. o 9.00

10. Dziś spotkanie po Mszy św. o 11.30 kl. I-III dzieci

11. Za tydzień ofiary z tacy na ogrzewanie kościoła.

12. Dziś o godz. 18.00 Msza św. i koncert  w ramach akcji "Ostródzka

      łódź ratunkowa" w kościele św. Faustyny w Ostródzie.

13. Odeszła do Boga śp. Anna Urszula Derkies. "Wieczny odpoczy-

    nek racz Jej dać Panie!"

***

Copyright © 2022. Kajkowo.pl  Rights Reserved.