DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
89 646 01 51
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726

REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
Wicedziekan Dekanatu
Ostróda I-Wschód
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
PATRONKI PARAFII
27 SIERPNIA 2022 r
Msza św. godz.11.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła

MSZE ŚWIĘTE

DNI POWSZEDNIE
18.00
19.00 /czerwiec-sierpień/

N I E D Z I E L A
sobota 18.00 /19.00/
9.00 i 11.30

IV NIEDZIELA ADWENTU - 18 XII 2011 

   

 1. Wkraczamy  w  ostatni etap Adwentu. Wykorzystajmy

   dobrze pozostałe dni na duchowe otwarcie się na przyj-

   ście Pana i oczyszczenie naszych serc.Szczególnie bę-

   dą temu będą służyć  rekolekcje adwentowe, które roz-

   poczynamy w dniu dzisiejszym.

2. Program rekolekcji na stronie startowej.                                

3. Tradycyjnie w czasie rekolekcji zbieramy słodycze, zabawki i przybory

    szkolne dla dzieci z naszej Parafii. Nasze dary można składać w kapli-

    cach bocznych.

4. Zapraszamy w adwencie na Msze św. roratnie: we wtorek 16.45, zaś

    w środę i piątek o 17.00.  W Wigilię ostatnie roraty o godz.7.00.Wraz

    z Maryją otwórzmy nasze serca na przyjście Zbawiciela.Zabierzmy ze

    sobą lampiony.

5. Można  zamawiać  intencje Mszy św. na przyszły rok. Na naszej stro-

    nie internetowej można sprawdzić intencje na cały 2012 rok.

6. Można nabyć świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie

    min.: małe 5 zł. Dochód z ich sprzedaży będzie przeznaczony na po-

    moc Caritas dla dzieci potrzebujących.

7. Do  nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 4

    zł oraz nowy na stoliku kilka egzemplarzy "Salvatora z rachunkiem su-

    mienia. Są  także  kalendarze papieskie  na  2012 rok  w  cenie  2,5

    zł  oraz kartki bożonarodzeniowe z widokiem naszego kościoła oraz

    szopką w cenie 50 gr.

8. Rodziny, które  nie  mają jeszcze opłatków mogą zgłaszać się po nie

    w zakrystii.

9. W środę od 17.30 zapraszam wszystkich chętnych, a szczególnie ro-

    dziny, które zadeklarowały, że będą same sprzątać, do dekorowania

    kościoła na Boze Narodzenie. Proszę o liczne przybycie.

10. W sobotę Wigilia Bożego Narodzenia. Zachęcam, zgodnie z wielo-

     wiekową tradycją, do zachowania postu od pokarmów mięsnych.

     Msza św. poranna (roraty) o godz. 7.00, zaś do godz. 9.00 ostatnia

     okazja do spowiedzi. O godz. 24.00 zapraszamy na Pasterkę.

11. W niedzielę Uroczystość Narodzenia Pańskiego. W I i II dzień Świąt

      Msze św. wg. porządku niedzielnego.

 12. Bóg zapłać za ofiary na budowę kościoła.  

  SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

 
  

ARTUR KOWALIK

 

11 grudnia 2011 r.

  
przez Chrzest św.
 
został przyjęty do wspólnoty Kościoła
 

III NIEDZIELA ADWENTU - 11 XII 2011 

   

 1. Przeżywamy  nadal  czas Adwentu - okresu zadumy

     i  radosnego  przygotowania  do  Świąt Narodzenia

     Pańskiego. Wykorzystajmy dobrze pozostałe dni na

     duchowe otwarcie się na przyjście Pana i oczyszcze-

     nie naszych serc.  

2. Zapraszamy  w  adwencie na Msze św. roratnie: we wtorek i czwartek

    o godz. 6.30, zaś w środę i piątek o 17.00.  Wraz z Maryją,  słuchając

    Słowa  Bożego  dobrze przygotujmy nasze serca na przyjście Zbawi-

    ciela. Zabierzmy ze sobą lampiony.

3. Można  zamawiać  intencje Mszy św. na przyszły rok. Na naszej stro-

    nie internetowej można sprawdzić intencje na cały 2012 rok.

4. W sobotę i niedzielę ks. Proboszcz głosi rekolekcje adwentowe w Pa-

    rafii św. Faustyny w Ostródzie. W sobotę Mszy św. nie będzie.

5. Można nabyć świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie

    min.: duże 15 zł ( tylko na zapisy ) i małe 5 zł. Dochód z ich sprzeda-

    ży będzie przeznaczony na pomoc Caritas dla dzieci potrzebujących.

6. Do  nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 4

    zł oraz nowy numer "Salvatora -pisma naszej Parafii (ofiara dowolna)  

    Są  także  kalendarze papieskie  na  2012 rok  w  cenie  2,5 zł  oraz

    kartki bożonarodzeniowe z widokiem naszego kościoła oraz szopką 

    w cenie 50 gr.

7. Rodziny, które  nie  mają jeszcze opłatków mogą zgłaszać się po nie

    w zakrystii.

8. Za tydzień ofiary z tacy są przeznacone na budowę kościoła.  

9.  W przyszłą niedzielę rozpoczynamy w naszej Parafii rekolekcje  ad-

     wentowe, które  poprowadzi ks. Wojciech  Iwanowski - proboszcz  z

     Uniecka w  Diecezji Płockiej. Można zgłaszać chorych,którzy pragną

    skorzystać  ze  spowiedzi i Komunii św. przed świętami. Tradycyjnie

    podczas rekolekcji zbieramy słodycze,zabawki i przybory szkolne dla

    dzieci  z naszej Parafii.

 ODESZŁA DO BOGA

   

HALINA SZYMAŃSKA

zmarła 26 listopada 2011 r.

w wieku 89 lat 

  

 

    Pogrzeb 29 listopada 2011 r.

      13.00 czuwanie modlitewne

      14.00 Msza św. pogrzebowa

HASŁO ROKU LITURGICZNEGO 2011/12

  „Przygotujcie na pustyni drogę dla
Pana, wyrównajcie na pustkowiu
gościniec naszemu Bogu!  

 (Iz 40,3).  

  

RORATY

 

TYDZIEŃ I 27 XI - 3 XII

"Czuwajcie i módlcie się

w każdym czasie.."

                                 Łk 21,36  

CZWARTEK..................................6.30

  

PIĄTEK z udziałem dzieci i młodzieży...17.00

 

 

Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie wypełniając te słowa bł. Jana Pawła II, przy zgodzie i aprobacie Konferencji Episkopatu Polski już po raz trzeci organizuje

 

MODLITWY ZA

 WSTAWIENNICTWEM ŚW. MONIKI

  

LITANIA DO ŚWIĘTEJ MONIKI

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Moniko, chlubo wszystkich niewiast
Święta Moniko, cicha i pokorna
Święta Moniko, pełna dobroci
Święta Moniko, miłująca każdego człowieka
Święta Moniko, chrześcijanko pełna żywej wiary
Święta Moniko, służebnico ubogich
Święta Moniko, małżonko cierpliwa
Święta Moniko, małżonko miłująca mimo wszelkich trudności
Święta Moniko, małżonko zdobywająca swego męża dla Chrystusa
Święta Moniko, przykładzie wiernej żony
Święta Moniko, niezachwianie ufająca Bożemu miłosierdziu
Święta Moniko, matko ucząca wiary i miłości do Boga
Święta Moniko, matko zawsze pamiętająca o swoich dzieciach
Święta Moniko, matko zatroskana o wiarę Augustyna
Święta Moniko, matko trwająca nieustannie na modlitwie
Święta Moniko, matko Syna tylu łez
Święta Moniko, pełna radości z nawrócenia Syna
Święta Moniko, wzorze świętych matek
Święta Moniko, patronko trudnego życia rodzinnego
Święta Moniko, Patronko nasza

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za nami, Święta Moniko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

     Boże, pocieszycielu zasmuconych, + Ty miłosiernie przyjąłeś matczyne łzy świętej Moniki i udzieliłeś łaski nawrócenia jej synowi Augustynowi, * daj nam za wstawiennictwem ich obojga opłakiwać nasze grzechy i znaleźć Twoje przebaczenie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

W. Amen.

 

Nowenna do św. Moniki

(odmawia się przez 9 kolejnych dni)

  Święta Moniko, stroskana żono i matko, jakże wiele smutków przeszywało Twoje serce przez całe Twe życie. A jednak nigdy nie popadłaś w rozpacz ani nie straciłaś wiary. Z zaufaniem, wytrwałością i głęboką wiarą modliłaś się codziennie o nawrócenie swego męża oraz ukochanego syna, Augustyna. Twoje modlitwy zostały wysłuchane. Wyproś dla mnie taki sam hart ducha, taką cierpliwość i takie zaufanie do Boga, jakie Ty miałaś. Wstawiaj się za mną, droga św. Moniko, aby Bóg życzliwie wysłuchał mojej prośby za...... (tu wymień swoją intencję) i wyproś mi łaskę przyjęcia Jego woli we wszystkim. Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który żyje i króluje z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.  

 

Modlitwa o nawrócenie dziecka

Zwracam się do Ciebie, św. Moniko, wspaniały wzorze wysłuchanej modlitwy za dziecko, o pomoc i radę. W Twoje kochające ramiona oddaję moje dziecko (dzieci)......, aby dzięki Twemu potężnemu wstawiennictwu mogło(-y) ono(-e) otrzymać łaskę szczerego i prawdziwego nawrócenia do Chrystusa, naszego Pana. Proszę Cię również pokornie, abyś wyprosiła mi u Pana ducha takiej samej wytrwałej i nieustannej modlitwy, jakiego udzielił On Tobie. Proszę o to przez Chrystusa, naszego Pana. Amen.

 

Modlitwa żony i matki

Boże, Ty, który dostrzegłeś szczere łzy i błagania św. Moniki i odpowiedziałeś na jej modlitwy nawróceniem jej męża i syna, udziel mi łaski, abym i ja potrafiła modlić się do Ciebie z takim samym szczerym zapałem i abym wyprosiła, tak jak ona, zbawienie własnej duszy oraz tych bliskich mi osób, za które jestem odpowiedzialna. Przez Chrystusa, naszego Pana, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Amen.

 

  Modlitwa o przemianę i nawrócenie męża 

Święta Moniko, dzięki swojej cierpliwości i modlitwom wyprosiłaś u Boga nawrócenie swego męża i łaskę życia z nim w pokoju. Proszę Cię, wyproś dla mnie i mojego męża błogosławieństwo Boże, aby również w naszym domu zapanowały prawdziwa harmonia i pokój i aby wszyscy członkowie naszej rodziny mogli osiągnąć kiedyś życie wieczne. Amen.

 

Modlitwa matki o pobożne życie i zbawienie wieczne  

dla męża i dzieci

Święta Moniko, przez Twoje palące łzy i nieustające modlitwy ocaliłaś swego syna oraz męża od wiecznego potępienia. Wyproś mi łaskę właściwego rozumienia tego, co najbardziej jest potrzebne moim dzieciom i memu mężowi do zbawienia, abym mogła skutecznie powstrzymywać ich od życia w grzechu i poprzez własną cnotę i pobożność pokazywać im drogę do nieba. Amen.

 

Modlitwa o wytrwałość i pomoc  

dla chrześcijańskich matek  

Święta Moniko, wzorze matek, Ty wytrwale walczyłaś o swego zbłąkanego syna Augustyna, bez gróźb, zanosząc tylko swoje modlitewne wołania do nieba. Wstawiaj się za mną i wszystkimi współczesnymi matkami, abyśmy potrafiły uczyć nasze dzieci zbliżać się do Boga. Naucz nas być blisko naszych dzieci, nawet tych marnotrawnych synów i córek, którzy pobłądzili. Amen.

  

 UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY    

KONSEKRACJI KOŚCIOŁA - 25 IX 2011       

 

1. „Wybrałem i uświęciłem tę świątynię, aby moja obecność trwała tam na wieki".
   Dziś uroczyście obchodzimy 1 rocznicę
   konsekracji naszego kościoła. Dzień
   rocznicy po- święcenia kościoła jest analogią do wspomnienia dnia przyjęcia Chrztu. Przez chrzest człowiek staje się dzieckiem Bożym; przez poświęcenie świątynia staje się budynkiem przeznaczonym do wyłącznej służby Bożej. Dziękując za dar naszej świątyni prośmy, aby zawsze była dla nas świętym miejscem spotkania z Bogiem i wspólnotą Kościoła. Dbajmy o nasz kościół i budujmy także ten żywy - naszą Parafię.
2. Po Mszy św. o 9.00 spotkanie wspólnoty Żywego Różańca.
3. Zapraszamy w środę o 21.00 na Apel Jasnogórski.
4. Chrześcijański Ruch Społeczny Dobro Wspólne serdecznie zaprasza do udziału w konferencji na temat "Formacja katolików świeckich w Ruchach i w Stowarzyszeniach Katolickich", która odbędzie się 27 września 2011 o godzinie 19.00 w domu katechetycznym przy kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Ostródzie. Konferencję wygłosi ksiądz dr Marek Proszek.
5. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm."  oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci w cenie 4 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

 
  

ADAM WOJNICZ-ŁEMPICKI

i

PAWEŁ WOJNICZ-ŁEMPICKI

 

24 września 2011 r.

  
przez Chrzest św.
 
zostali przyjęci do wspólnoty Kościoła

Zapraszamy na 

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI

O   D   P   U   S   T      P   A   R   A   F   I   A   L   N   Y

w niedzielę 28 sierpnia 2011 r.

   9.00 Msza św. z kazaniem i ucałowanie relikwii św. Moniki

 14.00 Msza św. główna odpustowa

       będzie przewodniczył i wygłosi kazanie

       ks. Wiesław Kaniuga. Na zakończenie

       procesja eucharystyczna

       i ucałowanie relikwii św. Moniki.

 

 

Warunki uzyskania odpustu:

- spowiedź św., stan łaski uświęcającej,

- brak przywiązania do grzechu nawet lekkiego,

- przyjęcie Komunii św.,

- modlitwa w intencjach Ojca św.

Copyright © 2022. Kajkowo.pl  Rights Reserved.