DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726

REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
PATRONKI PARAFII
27 SIERPNIA 2024 r
Msza św. godz.18.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła

MSZE ŚWIĘTE

DNI POWSZEDNIE
18.00
19.00 /czerwiec-sierpień/

N I E D Z I E L A
sobota 18.00 /19.00/
9.00 i 11.30

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
T E K S T Y  NA UROCZYSTOŚĆ
I KOMUNII ŚW.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

JULIA

PIERWSZE CZYTANIE                      

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Mojżesz tak powiedział do ludu:
„Zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą od dnia, gdy Bóg stworzył na ziemi człowieka, czy zaszedł taki wypadek od jednego krańca niebios do drugiego jak ten lub czy słyszano o czymś podobnym? Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś, i pozostał żywym? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi, jak to wszystko, co tobie uczynił twój Pan Bóg w Egipcie na twoich oczach?

Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie pełnić, by dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie; byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje ci Pan, twój Bóg”.

Oto słowo Boże


JULIA i OLA
PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość,
ziemia jest pełna Jego łaski.

Przez słowo Pana powstały niebiosa,
wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego.
Bo przemówił i wszystko się stało,
sam rozkazał i zaczęło istnieć.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
aby ocalił ich życie od śmierci
i żywił ich w czasie głodu.

Dusza nasza oczekuje Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska,
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.


KAROL
DRUGIE CZYTANIE

Otrzymaliśmy ducha przybrania za synów

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: „Abba, Ojcze!” Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale.

Oto słowo Boże


Alleluja, alleluja, alleluja

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

Alleluja, alleluja, alleluja

 

 

 MODLITWA POWSZECHNA

1   OLAF

1. Módlmy się za Kościół święty, aby zgodnie z wolą Chrystusa z

   radością gromadził się na sprawowanie Najświętszej Ofiary.

   Ciebie prosimy.

2. Módlmy się za naszego papieża Franciszka, Arcybiskupa Woj-

    ciecha, biskupów i kapłanów, aby poprzez przekazywanie

    Ewangelii i sprawowanie

    Eucharystii prowadzili lud Boży do zbawienia. Ciebie prosimy.

  NADIA

3. Módlmy się za chorych, cierpiących, za dzieci, którym brak jest

   miłości rodzicielskiej, aby doznali pomocy dobrych ludzi i miłości

    Bożej. Ciebie prosimy.

4. Módlmy się za dzieci, które przystąpią dzisiaj po raz pierwszy do

    Komunii świętej, aby trwały w łasce i umacniały swoją miłość do

     Boga i ludzi. Ciebie prosimy.

KAROL

5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby mogli się radować

    oglądaniem Chrystusa w niebie. Ciebie prosimy.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy z uczestnictwa we Mszy św.

    czerpali łaskę do życia zgodnego ze Słowem Bożym.

     Ciebie prosimy.

 

    DARY – KOMENTARZ    PIOTR

 

    Przyjmij Panie dary, które pragniemy złożyć na Twą większą

cześć i chwałę.Bądź uwielbiony za bogactwo i wspaniałomyśl-

ność Twoich dzieł.

1. Oto płonąca ŚWIECA, która jest symbolem Chrystusa – świat-

   łości świata. To światło zapłonęło dla nas w dzień Chrztu świę-

   tego.

2. Przynosimy Ci Panie Jezu BIAŁĄ SZATĘ – którą otrzymaliśmy

   podczas Chrztu świętego -symbol czystości naszego serca i

   radości oraz łaski, którą odnowiłeś w nas w sakramencie pokuty.

3. Przyjmij Panie ten CHLEB – owoc wielu rąk i codzienny nasz

    pokarm. Niech dziś stanie się dla nas Twoim świętym Ciałem.

4. Przyjmij Panie to WINO i  przemień je w Krew Twojego Syna.

    Jak ta woda łączy się z winem, tak nas połącz na wieki z Jezusem

     Chrystusem.

5. Oto KRZYŻ – znak twojej miłości Jezu, my także pragniemy Cię

     kochać i tak jak Ty pomagać innym ludziom.

6. Oto KWIATY, symbol naszej wdzięczności i podziękowania.

    Pomóż nam zachować serca czyste i piękne.

7. Przynosimy Ci Panie DAR OŁTARZA. Niech on będzie znakiem

    naszej miłości do Ciebie i Twojego Kościoła.

8. Ofiarujemy Ci Panie SERCA w darze. Przedstaw je najlepszemu

    Ojcu i pomóż nam zawsze pełnić Jego świętą wolę.

9. Przynosimy Ci Panie nasze ZESZYTY do nauki religii, owoc cało-

    rocznej  pracy w szkole na katechezie i domu z naszymi rodzicami,

    którzy nam pomagali.

W  I  E  R  S  Z  E

PRZED I KOMUNIĄ      MACIEK

Serce me ptakiem wzlata,

Najradośniej wita Cię,

Zrywam kwiaty, sypię róże

Na spotkanie Twe.

 

Przyjdziesz, Jezu, w me zacisze –

Jak przyjaciel, jak mój brat:

Łaską Chleba z Wieczernika

Blaskiem rozpromieniasz świat.

 

Serce moje jak skowronek

Dźwięczy swój szczęśliwy śpiew:

Jezus, Bóg mój już się zbliża –

Jego Ciało, Boska Krew.

 

PODZIĘKOWANIE BOGU - 1   KAROL

"Otwórz, Jezu, otwórz proszę!

Ja serduszko ci przynoszę!”

- do Jezusa tak wołałem,

na spotkanie z Nim czekałem.

No i chwila przyszła ta!

 

Wyszedł Jezus – Ukochanie

Na tę ucztę, na spotkanie.

Rozpłakali się Tatusie,

rozpłakały się Mamusie,

powitali Boga z nami

z wielką chwałą, szczęścia łzami.

 

 PODZIĘKOWANIE BOGU - 2  OLA

 I za chwilę stał się cud

- świadkiem jego cały lud –

w serduszka mojego progi

wszedł Pan Jezus Słodki, Drogi.

Czyste, dusza ma

- nie zapomnę tego dnia!

Ile szczęścia przeżywałem,

Gdy Cię, Jezu, przyjmowałem.

 

Więc za te  skarby nieocenione

Dzięki Ci, Jezu, dziś nieskończone.

Od dziś zamieszkaj w serduszku moim,

Obdarz mą duszę świętych łask zdrojem.

 

 

PODZIĘKOWANIE RODZICOM

 

PODZIĘKOWANIE RODZICOM – 1    JULIA

 Gdy byłem maleńki

 Do chrztu mnie przynieśliście,

 Gdy mówić zacząłem

 Pacierza mnie uczyliście.

 

 Dziś gdy Jezusa w swym sercu mam

 Do Was, Rodzice, z podziękowaniem zwracam się

 I oczy moje do nieba wznoszę:

 O błogosławieństwa dla Was proszę.

 

 Za wszystkie prace, Trudy starania,

 Za wychowanie i dobroć Waszą,

 Tatusiu i mamusiu niech Bóg was wynagrodzi. 

................................................................................

PODZIĘKOWANIE RODZICOM - 2      OLAF

 Ręce Ci całuję, moja mamusiu droga

 Za twoje troski i Twoje starania.

 Za to żeś mnie kochać nauczyła Boga,

 Przyjmij dzisiaj gorące podziękowanie.

 

 I Tobie, drogi tatusiu dziękuję,

 Za Twoje serce, za trudy i znoje.

 Nawet nie potrafię wyrazić, co czuję,

 Tylko całuję drogie ręce Twoje.           

 

PODZIĘKOWANIE KSIĘDZU - 1    MACIEK

Umiłowany-Jezus - Bóg

W Najświętszej Hostii bieli –

Zstąpił w me serce dzisiaj Sam,

By życie ze mną dzielić.

 

Księże Proboszczu, dzięki Ci

Za pracę, trud, staranie,

aby Bóg w Hostii był od dziś

naszego życia Panem.

 

PODZIĘKOWANIE KSIĘDZU - 2      NADIA

Ten co dziś głębię naszych serc

Napełnił swoim blaskiem –

Niech w Twą modlitwę, w pracę Twą –

zejdzie pożarem łaski.

 

Za każdy gest Twój, każdą myśl,

Wielbiące Jego chwałę –

Niech Cię nagrodzi dobry Bóg

Radością nieprzebrzmiałą. 

 

PODZIĘKOWANIE KATECHETOM    PIOTR

Dziękujemy katechetom,

Którzy nas uczyli

Jak się przygotować

Do tej wielkiej chwili.

 

Za to, że nam wskazywali

Drogę do świętości,

za troskę i dobroć,

morze cierpliwości.

  

 

FORMUŁA PIERWSZEJ SPOWIEDZI

 

Penitent: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Kapłan: Na wieki wieków. Amen.

P: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

(Kapłan czyni znak krzyża nad penitentem, następnie zachęca penitenta do ufności w miłosierdzie Boże.) Np.:

K: Bóg niech będzie w twoim sercu, abyś skruszony w duchu wyznał swoje grzechy.

P: Amen.

(Penitent, zwłaszcza gdy nie jest znany spowiednikowi, określa swój stan, czas ostatniej spowiedzi, trudności w prowadzeniu życia chrześcijańskiego oraz inne okoliczności, których poznanie jest potrzebne spowiednikowi do wykonywania posługi.) Np.:

P: Przystępuję po raz pierwszy do spowiedzi, obraziłem Pana Boga następującymi grzechami: (następuje wyznanie grzechów)
(po zakończeniu wyznawania grzechów)

 

P: Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie grzechy serdecznie żałuję, postanawiam poprawę i proszę cię ojcze o naukę, pokutę i rozgrzeszenie.

 

(następuje rozmowa, pouczenie penitenta i wyznaczenie pokuty)
(Kapłan zachęca penitenta do okazania żalu.) Np.:

K: Żałuj za grzechy.

P: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu.

K: Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez

  śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego

  na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju

  przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam tobie grzechy

  w Imię Ojca i Syna, † i Ducha Świętego.

P: Amen.

K: Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.

P: Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

K: Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.

P: Bóg zapłać.

 

 

Prośba Rodziców przed I Komunią św.

Przewielebny Księże Proboszczu!

Ojciec:

   Przed kilkoma laty, z troską i miłością chrześcijańskich rodziców, przynieśliśmy nasze dzieci do kościoła, prosząc dla nich o chrzest, o łaskę wiary. To święte Boże Życie, które otrzymały na chrzcie świętym, staraliśmy się w nich podtrzymywać i rozwijać.

      Sami jak potrafiliśmy, mówiliśmy im o Bogu. Potem posyłaliśmy je na lekcje religii, aby bardziej poznały Chrystusa i pokochały Go  swym dziecięcym sercem.

Matka:

  Dziś wobec zgromadzonej tu rodziny i całego Kościoła, prosimy Ks. Proboszcza, aby w czasie tej uroczystej Mszy św., udzielił naszym dzieciom Pierwszej Komunii Świętej.

     Prosimy też o modlitwę w czasie Najświętszej Ofiary, aby nasze dzieci trwały w wierze naszych Ojców, w czystej miłości do Boga i świętej Matki Kościoła.

Kapłan:

    Naszym szczęściem jest dzielić się Bogiem z innymi, uczynię to zatem z wielką radością.

     Kochani Rodzice! Czy możecie utwierdzić mnie w przekonaniu, że dzieci te są dobrze przygotowane do godnego przyjęcia Chrystusa w Eucharystii?

Ojciec:

     Tak. Dzieci te są dobrze przygotowane, a my swoim życiem i modlitwą pomożemy im wytrwać w dobrym

Kapłan:

       Bogu niech będą dzięki! 

      Niech  więc  przystąpią  Ci,  którzy  pragną  przyjąć  Chrystusa  w Pierwszej Komunii Świętej.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2024. Kajkowo.pl  Rights Reserved.