DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
89 646 01 51
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726

REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
Wicedziekan Dekanatu
Ostróda I-Wschód
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
PATRONKI PARAFII
27 SIERPNIA 2022 r
Msza św. godz.11.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła

MSZE ŚWIĘTE

DNI POWSZEDNIE
18.00
19.00 /czerwiec-sierpień/

N I E D Z I E L A
sobota 18.00 /19.00/
9.00 i 11.30

 

25 NDZ 9.00 + WIESŁAWA ZAWODNA Z OKAZJI 67 URODZIN

            11.30 + JÓZEF PRZYSTAŚ 9 R.ŚM.

26 PON + BERNARD WAWRZYNIAK W 20  R.ŚM.

27 WTO O ŁASKĘ UZDROWIENIA DUCHOWEGO, PSYCHICZNEGO 

               I FIZYCZNEGO DLA EŁŻBIETY ZA WSTAW. ŚW. MONIKI

28 ŚRO O ROZEZNANIE I WYPEŁNIENIE WOLI BOŻEJ

              ZA WSTAW. ŚW.IGNACEGO LOYOLI

29 CZW  + TOMASZ BOROWIECKI 15

30 PTK  ZA PARAFIAN

1 SOB 18.00 O ŁASKĘ WIARY DLA SYNÓW ADAMA I ANDRZEJA

                       ORAZ OSÓB BLISKICH

2 NDZ 9.00 W ROCZ. URODZIN MARIANA

        11.30 ZAJ. ŻÓŁTEK

         -- + CECYLIA PRZYBYŁOWSKA greg.1

3 PON + CECYLIA PRZYBYŁOWSKA greg.2

4 WTO + CECYLIA PRZYBYŁOWSKA greg.3

5 ŚRO 17.00 + CECYLIA PRZYBYŁOWSKA greg. 4

           18.00 DZIĘKCZYNNA W 95 ROCZ. URODZIN MARIANNY,

           Z PROŚBĄ O DARY DUCHA ŚW. I DALSZE BŁOG.

6 CZW + CECYLIA PRZYBYŁOWSKA greg. 5

7 PTK + CECYLIA PRZYBYŁOWSKA greg. 6

8 SOB 17.00 + CECYLIA PRZYBYŁOWSKA greg. 7

         18.00 + MIECZYSŁAW SAWICKI 3 R.ŚM.

9 NDZ 9.00 + ANNA I STEFAN HASKA

          11.30 + STANISŁAWA I JAN KRUPKOWSCY

          -- + CECYLIA PRZYBYŁOWSKA greg. 8

10 PON + CECYLIA PRZYBYŁOWSKA greg. 9

11 WTO + CECYLIA PRZYBYŁOWSKA greg. 10

12 ŚRO + CECYLIA PRZYBYŁOWSKA greg. 11

13 CZW 17.00 + CECYLIA PRZYBYŁOWSKA greg. 12

              18.00 + ALINA W 1 R. ŚM.

14 PTK + CECYLIA PRZYBYŁOWSKA greg. 13

15 SOB + CECYLIA PRZYBYŁOWSKA greg. 14

16 NDZ 9.00 + JADWIGA

         11.30 + CECYLIA PRZYBYŁOWSKA greg. 15

17 PON + CECYLIA PRZYBYŁOWSKA greg. 16

18 WTO + CECYLIA PRZYBYŁOWSKA greg. 17

19 ŚRO 17.00 + CECYLIA PRZYBYŁOWSKA greg. 18

               18.00 + BARBARA JARMOLUK 15 R.ŚM.

20 CZW + CECYLIA PRZYBYŁOWSKA greg. 19

21 PTK + CECYLIA PRZYBYŁOWSKA greg. 20

22 SOB 17.00 + CECYLIA PRZYBYŁOWSKA greg. 21

             18.00 + JAN JAWORSKI 

23 NDZ 9.00 + ALEKSANDRA I TEODOZJUSZ

         11.30 + CECYLIA PRZYBYŁOWSKA greg. 22

24 PON + CECYLIA PRZYBYŁOWSKA greg. 23

25 WTO + CECYLIA PRZYBYŁOWSKA greg. 24

26 ŚRO + CECYLIA PRZYBYŁOWSKA greg. 25

27 CZW 17.00 + CECYLIA PRZYBYŁOWSKA greg. 26

              18.00 DZIĘKCZYNNA W ROCZ. URODZIN PIOTRA,

           Z PROŚBĄ O DARY DUCHA ŚW. I DALSZE BŁOG.

28 PTK + CECYLIA PRZYBYŁOWSKA greg. 27

29 SOB + CECYLIA PRZYBYŁOWSKA greg. 28

30 NDZ 9.00 + FLORIAN I ZOFIA NIERZWICCY 

          11.30 + CECYLIA PRZYBYŁOWSKA greg. 29

31 PON + CECYLIA PRZYBYŁOWSKA greg. 30

1 WTO 9.00 MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

2 ŚRO 17.00 + JERZY DOWGWIŁŁOWICZ 10 R. ŚM.

            18.00 SZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

3 CZW MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

            + IRENA TERESA BOTKOWSKA 1 R.ŚM.

4 PTK MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

5 SOB MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

6 NDZ 9.00 MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

          11.30 ZAJ. HORBAJCZUK

7 PON MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

8 WTO MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

9 ŚRO MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

10 CZW 9.00 MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

11 PTK MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

12 SOB MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

13 NDZ 9.00 MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

          11.30 + JÓZEF STĘPKOWSKI 5 R.ŚM.

14 PON MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

15 WTO MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

16 ŚRO MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

17 CZW MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

18 PTK MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

              + EWA I ROMAN GROCHALSCY

19 SOB MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

20 NDZ 9.00 MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

            11.30 + JADWIGA MARTYNIAK 6 R.ŚM.

21 PON MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

22 WTO MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

23 ŚRO 17.00 + JAN JAWORSKI

            18.00 MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

24 CZW MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

25 PTK MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

26 SOB MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

27 NDZ 9.00 MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

            11.30 + LUDWIK FARASIEWICZ 10 R.ŚM.

28 PON MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

29 WTO MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

30 ŚRO MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

1 CZW ........................................

2 PTK ..........................................

3 SOB 18.00.........................................

4 NDZ 9.00 + BONIFACY BĄK 2 R.ŚM.

        11.30 + KAZIMIERZ GOSIK 28 R.ŚM.

5 PON ............................................

6 WTO ...........................................

7 ŚRO ............................................

8 CZW 6.30 O ŁASKĘ WIARY DLA SYNÓW ADAMA 

                    I ANDRZEJA ORAZ OSÓB BLISKICH

9 PTK ..............................................

10 SOB 18.00 ............................................

11 NDZ 9.00 + STEFANIA PANFIŁOWICZ 8 R.ŚM.

           11.30 + ANNA MILEWSKA 8 R.ŚM.

12 PON ..........................................

13 WTO .........................................

14 ŚRO ..........................................

15 CZW O Boże błogosławieństwo i opiekę Niepokalanej

               dla Natalii i Kornela Andrzejewskich

16 PTK ............................................

17 SOB 18.00 ............................................

18 NDZ 9.00 + EUGENIUSZ PLISZKA 1  RSM

            11.30 + IZABELA ŚLIWIŃSKA 5 R.ŚM.

19 PON ..............................................

20 WTO .............................................

21 ŚRO ..............................................

22 CZW .............................................

23 PTK + JAN JAWORSKI

24 SOB 7.00 .....................................

         22.00 PASTERKA ZA PARAFIAN

25 NDZ 9.00 + ZYGMUNT JAN TOŃSKI 1 R.ŚM.

           11.30 + HALINA BURZYŃSKA 6 R.ŚM.

26 PON 9.00 + MARIAN MOSKAL 14 R.ŚM.

            11.30 + ZOFIA I STANISŁAW FLORCZAK

27 PON ...........................................

28 WTO ..........................................

29 ŚRO ............................................

30 CZW ............................................

31 PTK .............................................

======================================================

REZERWACJE INTENCJI 2023

======================================================

1 NDZ 9.00 .................................

           11.30 ................................

2 PON .........................................

3 WTO ........................................

4 ŚRO .........................................

5 CZW ..........................................

6 PTK 9.00 ...................................

         11.30 + JAN I MARIA SOWIŃSCY

7 SOB 18.00 .................................

8 NDZ 9.00 ....................................

           11.30 ....................................

9 PON ............................................

10 WTO .........................................

11 ŚRO ..........................................

12 CZW .........................................

13 PTK ..........................................

14 SOB 18.00 ...............................

15 NDZ 9.00 + CZESŁAW ADAMCZEWSKI 2 R.ŚM.

           11.30 ..................................

16 PON ............................................

17 WTO .........................................

18 ŚRO ..........................................

19 CZW .........................................

20 PTK ..........................................

21 SOB 18.00 ...............................

22 NDZ 9.00 .................................

            11.30 + JAN JAWORSKI

23 PON ............................................

24 WTO .........................................

25 ŚRO ..........................................

26 CZW .........................................

27 PTK ..........................................

28 SOB 18.00 ...............................

29 STY 9.00 ZAJ. GANCEWSCY

            11.30 + ALINA I MARIUSZ ADAMKOWSCY R.ŚM.

30 PON ............................................

31 WTO .........................................

1 ŚRO ............................................

2 CZW 11.00 .................................

            18.00 + HENRYKA I EDWARD TOMCZYK ,

                           KAZIMIERZ, ELŻBIETA I HENRYK 

3 PTK .............................................

4 SOB 18.00 ..................................

5 NDZ 9.00 ....................................

          11.30 ....................................

6 PON .........................................

7 WTO ........................................

8 ŚRO ........................................

9 CZW ........................................

10 PTK ......................................

11 SOB 18.00 ..................................

12 LUT 9.00 + ANIELA MOSKAL 6 R.ŚM.

             11.30 + JAN JAWORSKI

13 PON .........................................

14 WTO ........................................

15 ŚRO ........................................

16 CZW ........................................

17 PTK ......................................

18 SOB 18.00 ..................................

19 LUT 9.00 + JAN ZALEWSKI 10 R.ŚM.

             11.30 ...........................................

20 PON .........................................

21 WTO ........................................

22 ŚRO ........................................

23 CZW ........................................

24 PTK ......................................

25 SOB 18.00 ..........................

26 NDZ 9.00 .....................................

             11.30 ...................................

27 PON .........................................

28 WTO ........................................

1 ŚRO ...........................................

2 CZW ..........................................

3 PTK ...........................................

4 SOB 18.00 ................................

5 NDZ 9.00 ...................................

         11.30 ....................................

6 PON ...........................................

7 WTO ...........................................

8 ŚRO ............................................

9 CZW ............................................

10 PTK ............................................

11 SOB 18.00 + ANDRZEJ PODLEWSKI 1 R.ŚM.

12 NDZ 9.00 + KAZIMIERZ ADAM KOWALCZUK 1 R.ŚM.

             11.30 + LESZEK JERZY JAHNS 1 R.M.

13 PON .............................................

14 WTO .............................................

15 ŚRO ..............................................

16 CZW ..............................................

17 PTK ...............................................

18 SOB 18.00 .....................................

19 NDZ 9.00 + LEOKADIA I TADEUSZ GRONKIEWICZ R-CE ŚM.

             11.30 ...................................

20 PON .............................................

21 WTO .............................................

22 ŚRO ..............................................

23 CZW + JAN JAWORSKI

24 PTK ...............................................

25 SOB 18.00 ....................................

26 NDZ 9.00 ZAJ. GANCEWSCY

             11.30 + JERZY KUBIK 1 R.ŚM.

27 PON .............................................

28 WTO .............................................

29 ŚRO ..............................................

30 CZW ..............................................

31 PTK ...............................................


1 SOB 18.00 .........................................

2 NDZ PALMOWA

            9.00 ...........................................

             11.30 ........................................

3 PON ...................................................

4 WTO ...................................................

5 ŚRO ...................................................

6 CZW XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

7 PTK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

8 SOB XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

9 NDZ WIELKANOC

             7.00 REZUREKCJA

           11.30 ..........................................

10 PON 9.00 .........................................

             11.30 .........................................

11 WTO ...................................................

12 ŚRO ...................................................

13 CZW .................................................

14 PTK ..................................................

15 SOB 18.00 .........................................

16 NDZ 9.00 + CZESŁAWA KIERSNOWSKA 17 R.ŚM.

           11.30 zaj. Nasiadka

17 PON ................................................

18 WTO ................................................

19 ŚRO ................................................

20 CZW ................................................

21 PTK .................................................

22 SOB 18.00 + JAN JAWORSKI

23 NDZ 9.00 + EWA IRENA GROCHALSKA 1 R.ŚM.

          11.30 50 R. ŚLUBU JERZEGO I TERESY BĄK

24 PON ...................................................

25 WTO ...................................................

26 ŚRO ...................................................

27 CZW ................................................

28 PTK .................................................

29 SOB 18.00 .......................................

30 NDZ 9.00 .........................................

            11.30 ............................................

1 PON .....................................................

2 WTO ....................................................

3 ŚRO 9.00 + ŁUCJA R.ŚM., ANIELA, WŁADYSŁAW I MARIAN MOSKAL

          11.30 + BENEDYKT BOJANOWSKI, MARIANNA I JAN MARON

4 CZW ...................................................

5 PTK .....................................................

6 SOB 18.00 ..........................................

7 NDZ 9.00 ............................................

          11.30 ............................................

8 PON ...................................................

9 WTO ...................................................

10 ŚRO .................................................

11 CZW .................................................

12 PTK .................................................

13 SOB 18.00 ......................................

14 NDZ 9.00 ........................................

             11.30 .......................................

15 PON ...................................................

16 WTO ...................................................

17 ŚRO .................................................

18 CZW .................................................

19 PTK .................................................

20 SOB 18.00 ......................................

21 NDZ 9.00 ...........................................

            11.30 ..........................................

22 PON ..................................................

23 WTO + JAN JAWORSKI

24 ŚRO ..................................................

25 CZW ..................................................

26 PTK ...................................................

27 SOB 18.00 ........................................

28 NDZ 9.00 .........................................

            11.30 ROCZNICA I KOMUNII ŚW.

29 PON .................................................

30 WTO ...................................................

31 ŚRO ..................................................

1 CZW .....................................................

2 PTK ......................................................

3 SOB 18.00 ...........................................

4 NDZ 9.00 + KAROL KIERSNOWSKI 32 R.ŚM.

          11.30 I KOMUNIA ŚW.

5 PON ..................................................

6 WTO .................................................

7 ŚRO .................................................

8 CZW BOŻE CIAŁO

             9.00 ...........................................

       ok.11.00 ..........................................

9 PTK ....................................................

10 SOB 19.00 .......................................

11 NDZ 9.00 ZAJ. GANCEWSCY

           11.30 + KUNEGUNDA ZALEWSKA 16 R.ŚM.

12 PON ................................................

13 WTO ...............................................

14 ŚRO ................................................

15 CZW ................................................

16 PTK ................................................

17 SOB 19.00 ......................................

 

1 SOB 19.00 ........................................

2 LIP 9.00 ..............................................

        11.30 .............................................

3 PON ...................................................

4 WTO ...................................................

5 ŚRO ...................................................

6 CZW ...................................................

7 PTK ...................................................

8 SOB 19.00 ........................................

9 NDZ 9.00 ..........................................

           11.30 .........................................

10 PON

16 NDZ 9.00 ........................................

            11.30 ........................................

17 PON

23 NDZ 9.00 + JERZY JARMOŁOWICZ 1 R.ŚM.

            11.30 ........................................

24 PON ...............................................

25 WTO ..............................................

30 NDZ 9.00 ........................................

            11.30 + MACIEJ MAREK JAHNS 2 R.ŚM.

31 PON .............................................

1 WTO ..................................................

2 ŚRO ....................................................

3 CZW ....................................................

4 PTK ......................................................

5 SOB 19.00 ............................................

6 NDZ 9.00 ..............................................

          11.30 + HUBERT MILEWSKI 2 R.ŚM.

7 PON ........................................................

8 WTO 19.00 O BŁOG. BOŻE DLA JOANNY I ARTURA 

                       W 14 R.ŚLUBU ORAZ ZA PIOTRUSIA

9 ŚRO .........................................................

10 CZW .......................................................

11 PTK ........................................................

12 SOB 19.00  ..........................................

27 NDZ ODPUST ŚW. MONIKI

             9.00 ...............................................

           13.30 ZA PRAFIAN ODPUSTOWA

28 PON ...............................................

29 WTO ..............................................

30 ŚRO ...............................................

1 PTK .............................................

2 SOB 18.00 .............................................

3 WRZ 9.00 + WIESŁAW KIERSNOWSKI 35 R.ŚM.

           11.30 + JAN WASILEWICZ 9 R.ŚM.

4 PON ............................................

5 WTO ...........................................

6 ŚRO ...........................................

7 CZW ............................................

8 PTK ................................................

9 SOB 16.00 ŚLUB SIWCZAK/KROM

15 PTK ..............................................

16 SOB 18.00 ...................................

17 NDZ 9.00 + ZOFIA JACZEWSKA 5 R. ŚM.

                      + HELENA KŁOSIŃSKA 4 R.ŚM

          11.30 ....................................... 

18 PON  ............................................

19 WTO .............................................

20 WRZ O MIŁOSIERDZIE BOŻE DLA + EDWARDA

               KRUKOWSKIEGO, ALEKSANDRY WAC

                I DUSZ W CZYŚĆCU CIERPIĄCYCH 

1 NDZ 9.00 .........................................

           11.30 ........................................

2 PON ................................................

3 WTO ...............................................

4 ŚRO ...............................................

1 ŚRO 9.00 MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

2 CZW 17.00 + JERZY DOWGWIŁŁOWICZ 11 R. ŚM.

            18.00 MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

2 PTK MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

 

11 NDZ 9.00 .............................................

            11.30 + ANNA MILEWSKA  9 R.ŚM.

31 NDZ 9.00 + MARIAN MOSKAL 15 R.ŚM.

             11.30 ............................................

.

.

.

 

INTENCJE MSZY ŚW. 2024

14.04.2024 - godz. 9:00 - Kiersnowska Czesława - 18 rocznica śmierci

02.06.2024 - godz. 9:00 - Kiersnowski Karol - 33 rocznica śmierci

08.09.2024 - godz. 9:00 - Kiersnowski Wiesław - 36 rocznica śmierci

Copyright © 2022. Kajkowo.pl  Rights Reserved.