DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
89 646 01 51
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726

REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
Wicedziekan Dekanatu
Ostróda I-Wschód
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
PATRONKI PARAFII
27 SIERPNIA 2022 r
Msza św. godz.11.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła

MSZE ŚWIĘTE

DNI POWSZEDNIE
18.00
19.00 /czerwiec-sierpień/

N I E D Z I E L A
sobota 18.00 /19.00/
9.00 i 11.30

KOMUNIKAT

Arcybiskupa

Metropolity Warmińskiego

ws. wprowadzenia stanu

zagrożenia epidemicznego w Polsce

  W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego

w Polsce, stosując się do rozporządzeń organów państwowych

z 13 marca br., oraz w nawiązaniu do Komunikatu Rady Stałej

Konferencji Episkopatu Polski, z dnia 12 marca 2020 r. i do

Komunikatu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, z dnia 13 marca 2020 r.:

1. Udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnic-

   twa we Mszy świętej do dnia 29 marca br. grupom osób

   wymienionych w Komunikacie Rady Stałej Konferencji

   Episkopatu Polski, za zachowaniem III przykazania De-

    kalogu: „Pamiętaj, aby dzień święty święcić”.

2. Zarządzam na terenie Archidiecezji Warmińskiej, z dn.

  15 marca br., tj. od III Niedzieli Wielkiego Postu, aby pod-

   czas każdej Mszy Św. i każdego nabożeństwa wewnątrz

   kościoła mogło przebywać maksymalnie 50 osób.

3. Zamieniam tradycyjną formę tegorocznych wielkopost-

  nych rekolekcji parafialnych na rekolekcje prowadzone

 w środkach społecznego przekazu. Konkretne propozy-

  cje rekolekcji zostaną podane przez duszpasterzy

4. Zlecam księżom proboszczom wyznaczenie dni wielkopo-

    stnej spowiedzi świętej dla wiernych.

5. Szczególnie zachęcam do otwarcia kościołów z możliwoś-

   cią indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu i

    przystępowania do Sakramentu Pokuty i Pojednania.

6. Księży, kapelanów szpitalnych, siostry zakonne i wiernych

    świeckich zachęcam do szczególnie troskliwej, roztropnej i

     odważnej opieki duszpasterskiej nad chorymi.

     Jednocześnie proszę kapłanów i osoby życia konsekrowanego,

aby codziennie o godz. 20.30 – bez udziału wiernych – odmawiali

w kościele różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się

nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a

także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Proszę wiernych, aby w

tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w

duchowej łączności z kapłanami.

      Wszystkich duszpasterzy i wiernych zapewniam o mojej

modlitwie i duchowej łączności.

Abp Józef Górzyński

Metropolita Warmiński

Olsztyn, dnia 14 marca 2020 r.

Copyright © 2022. Kajkowo.pl  Rights Reserved.