DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
89 646 01 51
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726

REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
Wicedziekan Dekanatu
Ostróda I-Wschód
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
PATRONKI PARAFII
27 SIERPNIA 2022 r
Msza św. godz.11.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła

MSZE ŚWIĘTE

DNI POWSZEDNIE
18.00
19.00 /czerwiec-sierpień/

N I E D Z I E L A
sobota 18.00 /19.00/
9.00 i 11.30

Dekret

Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego

w sprawie odwołania dyspensy od obowiązku

udziału w niedzielnych Mszach Świętych

   Uwzględniając aktualne zarządzenia władz państwowych i sanitarnych

oraz zalecenia Konferencji Episkopatu Polski związane ze stanem epidemii

w naszym kraju, mając na uwadze to, iż sytuacja epidemiczna na tyle uległa

korzystnej zmianie, iż możliwe się stało dalsze zmniejszenie obostrzeń i ogra-

niczeń społecznych, m.in. zniesienie limitu uczestników zgromadzeń religij-

nych w kościołach, z dniem 30 maja 2020 r. odwołuję udzieloną w dniu 20

kwietnia 2020 r. dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach

Świętych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych, którzy sprawują nad

nimi bezpośrednią opiekę.

Jednocześnie, do odwołania, utrzymuję w mocy, zgodnie z kan. 87 § 1, kan.

1245 i kan. 1248 § 2 KPK, dyspensę dla następujących wiernych:

1. osoby w podeszłym wieku,

2. osoby z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.)

3. osoby, które czują obawę przed zarażeniem,

z zachowaniem III przykazania Dekalogu:„Pamiętaj, aby dzień święty święcić”.

Przypominam jednocześnie o przestrzeganiu aktualnych wskazań władz sanitar-

nych.W tym trudnym czasie epidemii zapewniam wszystkich Duchownych i

Wiernych o mojej modlitwie i wdzięczności za odważne pokonywanie sytuacji

utrudniających życie duszpasterskie i parafialne.

 

 Olsztyn, dnia 29 maja 2020 r.

                                                                                        Abp Józef Górzyński

                                                                                      Metropolita Warmiński

Copyright © 2022. Kajkowo.pl  Rights Reserved.