DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
89 646 01 51
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726

REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
PATRONKI PARAFII
27 SIERPNIA 2022 r
Msza św. godz.11.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła

MSZE ŚWIĘTE

DNI POWSZEDNIE
18.00
19.00 /czerwiec-sierpień/

N I E D Z I E L A
sobota 18.00 /19.00/
9.00 i 11.30

================================================

22. NIEDZIELA ZWYKŁA - 30 sierpnia 2020

================================================

1. W dniu dzisiejszym o godz. 11.30 Msza św. dziękczynna za plony

   w Gminie Ostróda i naszej Parafii. Zapraszamy szczególnie rol-

    ników i ogrodników.

3. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłań-

    cem Warm." w cenie 6 zł.

4. Od wtorku Msze św. w dni powszednie o godz. 18.00.

5.W tym tygodniu przypada I piątek września. Do chorych ks. Pro-

   boszcz uda się w czwartek i piątek od godz. 9.00. Okazja do spo-

   wiedzi od godz.17.35.

6. W sobotę o godz.18.00 Msza św. z  liturgii niedzielnej.

7. 13 września w Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie uroczys-

  tości odpustowe w 143. rocznicę objawień Niepokalanej Pani Ziemi

 Warmińskiej. Piesza pielgrzymka do Gietrzwałdu z Ostródy wyruszy

  w tym dniu spod kościoła NP NMP.o godz. 4.00. Uczestnictwo moż-

   liwe jedynie po zapisie w swojej parafii.

7. II zapowiedź przedmałżeńska

      Przemysław Groszkowski, kawaler z Kajkowa

      Sylwia Mikołajewska, panna z Kajkowa

           Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami 

    w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

***

Copyright © 2023. Kajkowo.pl  Rights Reserved.