DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
89 646 01 51
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726

REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
PATRONKI PARAFII
27 SIERPNIA 2022 r
Msza św. godz.11.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła

MSZE ŚWIĘTE

DNI POWSZEDNIE
18.00
19.00 /czerwiec-sierpień/

N I E D Z I E L A
sobota 18.00 /19.00/
9.00 i 11.30

=============================================

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA,

MARYI I JÓZEFA - 27 grudnia 2020

============================================

1. W Święto Świętej Rodziny z Nazaretu - Jezusa, Maryi i Józefa nie

    tylko wpatrujemy się w przykład nazaretańskiej Rodziny, ale dzięku-

    jemy także za dar naszych rodzin i modlimy się o dar miłości, jedno-

    ści i żywej wiary dla wszystkich rodzin. Szczególnie prośmy, aby

    małżeństwa były budowane na wierze oraz wzajemnej miłości i

   szacunku. Po Mszy św. o godz. 9.00 spotkanie opłatkowe Żywego

   Różańca.

2. W czwartek wspomnienie św. Sylwestra. O godz. 18.00 Msza św.  

    i nabożeństwo dziękczynno-błagalne przed Najświętszym Sakra-

    mentem na zakończenie roku kalendarzowego.

3. W piątek 1 stycznia Nowy Rok - Uroczystość Św. Bożej Rodzi-

    cielki Maryi i światowy dzień modlitw o pokój na Ziemi.

    Msze św. o godz.9.00 i 11.30. Jest to także pierwszy piątek

    stycznia. Wizyty u chorych z kolędą w czwartek od 9.00, w

    piątek od 14.00.

4. Przypominam, że w soboty o godz. 18.00 Msza św. z liturgii

    niedzielnej.

5. Zgodnie z zaleceniami w naszej Parafii możliwe są następujące

     formy kolędy:

  - ZAPROSZENIE NA MSZE ŚW. "KOLĘDOWE" w kolejne niedziele

   od 3 stycznia z modlitwą w intencji Parafian z danej części Parafii oraz

    specjalną modlitwą błogosławieństwa nad wszystkimi mieszkańcami

    danej ulicy i poświęcenie wody, którą można pokropić mieszkanie.

   Omówione będą sprawy parafialne.

 - WIZYTA DUSZPASTERSKA KAPŁANA W DOMU i dokonanie jego

    pobłogosławienia, jednakże wyłącznie po ZAPROSZENIU i akceptacji

    ze strony wiernych oraz ścisłym zachowaniem obowiązujących wymo-

    gów sanitarnych.

Copyright © 2023. Kajkowo.pl  Rights Reserved.