DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
89 646 01 51
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726

REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
Wicedziekan Dekanatu
Ostróda I-Wschód
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
PATRONKI PARAFII
27 SIERPNIA 2022 r
Msza św. godz.11.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła

MSZE ŚWIĘTE

DNI POWSZEDNIE
18.00
19.00 /czerwiec-sierpień/

N I E D Z I E L A
sobota 18.00 /19.00/
9.00 i 11.30

UROCZYSTOŚĆ 

I KOMUNII ŚW.

5 czerwca 2022 g. 11.30

 

I  KOMUNIA 2022 – FUNKCJE

LITURGIA SŁOWA

I CZYTANIE - MARCEL S.

PSALM - ALICJA K.

 II CZYTANIE - KAROL C.

 

MODLITWA WIERNYCH

1 -NATALIA Ż.

2 -SZYMON-

3 -WERONIKA W.

 

 D A R Y   

KOMENTARZ - ADAM G.

1 ŚWIECA .2 BIAŁA SZATA .

3 CHLEB .4 WINO I WODA

5 KWIATY .6 DAR OŁTARZA.

7 SERCA .8 ZESZTY 9 CHLEBY 

 

W I E R S Z E :

PRZED I KOMUNIĄ - JAKUB SZ.

 

PODZIĘKOWANIA:

 BOGU 1 - ALICJA---

             2 - MICHAŁ

 

RODZICOM 1 - ADAM

                     2 - NATALIA

 

KS. PROB.  1 - LENA 

                     2 - MARCEL

 

KATECHETOM 1 KAROL

                          2 NATALIA bez wiersza..   

          

PROŚBA RODZICÓW:

OJCIEC - GIZA-----             

MATKA - GIZA ------

 

LINKI DO PIEŚNI 

1. Oto jest dzień

https://m.youtube.com/watch?v=Md1HbV4uoSY&feature=share

2. Ofiaruję Tobie Panie mój

https://m.youtube.com/watch?v=Pdhg49qAYCw&feature=share

3. Jam dzieckiem Twym

https://m.youtube.com/watch?v=6a5EtiVc2xU&feature=share

4. Dziękuję wam

https://m.youtube.com/watch?v=2J8HYq1h8p8&feature=share

6. Uroczysty dzień Komunii

https://m.youtube.com/watch?v=BguYv2YI_ZE&feature=youtu.be

 

CZYTANIA


Czytanie z Dziejów Apostolskich

    Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

    Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku.

       Pełni zdumienia i podziwu mówili: «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże».

                                                       OTO SŁOWO BOŻE

Psalm

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię

Błogosław, duszo moja, Pana, *
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, *
ziemia jest pełna Twoich stworzeń.

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię

Kiedy odbierasz im oddech, marnieją *
i w proch się obracają.
Stwarzasz je, napełniając swym Duchem, *
i odnawiasz oblicze ziemi.

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię

Niech chwała Pana trwa na wieki, *
niech Pan się raduje z dzieł swoich.
Niech miła Mu będzie pieśń moja, *
będę radował się w Panu.

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię

Alleluja, alleluja, alleluja

Przyjdź, Duchu Święty,
napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

   Ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka.

    Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.

   Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!»

                                                       OTO SŁOWO BOŻE

MODLITWA WIERNYCH

1 PROŚBY ===================================

1. Módlmy się za Kościół święty, aby zgodnie z wolą Chrystusa z radością gromadził się na sprawowanie Najświętsze Ofiary. Ciebie prosimy.

2. Módlmy się za naszego papieża Franciszka, arcybiskupa Józefa, biskupów i kapłanów, aby poprzez przekazywanie Ewangelii i sprawowanie Eucharystii prowadzili lud Boży do zbawienia. Ciebie prosimy.

2. PROŚBY ================================

3. Módlmy się za chorych, cierpiących, za dzieci, którym brak jest miłości rodzicielskiej, aby doznali pomocy dobrych ludzi i miłości Bożej. Ciebie prosimy.

4. Módlmy się za dzieci, które przystąpiły w tym roku po raz pierwszy do Komunii świętej, aby trwały w łasce i umacniały swoją miłość do Boga i ludzi. Ciebie prosimy.

3. PROŚBY ================================

5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby mogli się radować oglądaniem Chrystusa w niebie. Ciebie prosimy.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy z uczestnictwa we Mszy św. czerpali łaskę do życia zgodnego ze Słowem Bożym. Ciebie prosimy.

 

PODZIĘKOWANIE BOGU - 1

„Otwórz, Jezu, otwórz proszę!

Ja serduszko ci przynoszę!”

- do Jezusa tak wołałem,

na spotkanie z Nim czekałem.

No i chwila przyszła ta!

 

Wyszedł Jezus – Ukochanie

Na tę ucztę, na spotkanie.

Rozpłakali się Tatusie,

rozpłakały się Mamusie,

powitali Boga z nami

z wielką chwałą, szczęścia łzami.

PODZIĘKOWANIE BOGU - 2

I za chwilę stał się cud

świadkiem jego cały lud –

w serduszka mojego progi

wszedł Pan Jezus Słodki, Drogi.

Czyste, dusza ma

- nie zapomnę tego dnia!

Ile szczęścia przeżywałem,

Gdy Cię, Jezu, przyjmowałem.

 

Więc za te  skarby nieocenione

Dzięki Ci, Jezu, dziś nieskończone.

Od dziś zamieszkaj w serduszku moim,

Obdarz mą duszę świętych łask zdrojem.

 

PRZED I KOMUNIĄ

Serce me ptakiem wzlata,

Najradośniej wita Cię,

Zrywam kwiaty, sypię róże

Na spotkanie Twe.

Przyjdziesz, Jezu, w me zacisze –

Jak przyjaciel, jak mój brat:

Łaską Chleba z Wieczernika

Blaskiem rozpromieniasz świat.

Serce moje jak skowronek

Dźwięczy swój szczęśliwy śpiew:

Jezus, Bóg mój już się zbliża –

Jego Ciało, Boska Krew.

 

PODZIĘKOWANIE KATECHETOM

Dziękujemy katechetom,

Którzy nas uczyli

Jak się przygotować

Do tej wielkiej chwili.

 

Za to, że nam wskazywali

Drogę do świętości,

za troskę i dobroć,

morze cierpliwości.

 

PODZIĘKOWANIE KSIĘDZU - 1

Umiłowany – Jezus –Bóg

W Najświętszej Hostii bieli –

Zstąpił w me serce dzisiaj sam,

By życie ze mną dzielić.

Księże Proboszczu, dzięki Ci

Za pracę, trud, staranie,

aby Bóg w Hostii był od dziś

naszego życia Panem

PODZIĘKOWANIE KSIĘDZU - 2

Ten co dziś głębię naszych serc

Napełnił swoim blaskiem –

Niech w Twą modlitwę, w pracę Twą –

zejdzie pożarem łaski.

Za każdy gest Twój, każdą myśl,

Wielbiące Jego chwałę –

Niech Cię nagrodzi dobry Bóg

Radością nieprzebrzmiałą.   

PODZIĘKOWANIE RODZICOM – 1

 Gdy byłem maleńki

Do chrztu mnie przynieśliście,

Gdy mówić zacząłem

Pacierza mnie uczyliście.

Dziś gdy Jezusa w swym sercu mam

Do Was, Rodzice, z podziękowaniem zwracam się

I oczy moje do nieba wznoszę:

O błogosławieństwa dla Was proszę.

Za wszystkie prace, Trudy starania,

Za wychowanie i dobroć Waszą,

Tatusiu i mamusiu niech Bóg was wynagrodzi. 

 

PODZIĘKOWANIE RODZICOM - 2

Ręce Ci całuję, moja mamusiu droga

Za twoje troski i Twoje starania.

Za to żeś mnie kochać nauczyła Boga,

Przyjmij dzisiaj gorące podziękowanie.

 

I Tobie, drogi tatusiu dziękuję,

Za Twoje serce, za trudy i znoje.

Nawet nie potrafię wyrazić, co czuję,

Tylko całuję drogie ręce Twoje.            

 

Prośba Rodziców przed I Komunią św.

 

Przewielebny Księże Proboszczu!

Ojciec:

     Przed kilkoma laty, z troską i miłością chrześcijańskich rodziców, przynieśliśmy nasze dzieci do kościoła, prosząc dla nich o chrzest, o łaskę wiary. To święte Boże Życie, które otrzymały na chrzcie świętym, staraliśmy się w nich podtrzy- mywać i rozwijać.

      Sami jak potrafiliśmy, mówiliśmy im o Bogu. Potem posyłaliśmy je na lekcje religii, aby bardziej poznały Chrystusa i pokochały Go  swym dziecięcym sercem.

Matka:

   Dziś wobec zgromadzonej tu rodziny i całego Kościoła, prosimy Ks. Proboszcza, aby w czasie tej uroczystej Mszy św., udzielił naszym dzieciom Pierwszej Komunii Św.

     Prosimy też o modlitwę w czasie Najświętszej Ofiary, aby nasze dzieci trwały w wierze naszych Ojców, w czystej miłości do Boga i świętej Matki Kościoła.

Kapłan:

    Naszym szczęściem jest dzielić się Bogiem z innymi, uczynię to zatem z wielką radością.

     Kochani Rodzice!

     Czy możecie utwierdzić mnie w przekonaniu, że dzieci te są dobrze przygotowane do godnego przyjęcia Chrystusa w Eucharystii?

Ojciec:

 Tak.     Dzieci te są dobrze przygotowane, a my swoim życiem i modlitwą pomożemy im wytrwać w dobrym

Kapłan:

Bogu niech będą dzięki! Niech  więc  przystąpią  Ci,  którzy  pragną  przyjąć  Chrystusa  w  Pierwszej Komunii Świętej.

 

DARY – I KOMUNIA ŚW.

    Przyjmij Panie dary, które pragniemy złożyć na Twą większą cześć i chwałę.  Bądź uwielbiony za bogactwo i wspaniałomyślność Twoich dzieł.

 

  1. Oto płonąca ŚWIECA, .. która jest symbolem Chrystusa – światłości świata. To światło zapłonęło dla nas w dzień Chrztu świętego.

 

  1. Przynosimy Ci Panie Jezu BIAŁĄ SZATĘ ..– którą otrzymaliśmy podczas Chrztu świętego - symbol czystości naszego serca i radości oraz łaski, którą odnowiłeś w nas w sakramencie pokuty.

 

  1. Przyjmij Panie ten CHLEB ..– owoc wielu rąk i codzienny nasz pokarm. Niech dziś stanie się dla nas Twoim świętym Ciałem.

 

  1. Przyjmij Panie to WINO i WODĘ .. przemień je w Krew Twojego Syna. Jak ta woda łączy się z winem, tak nas połącz na wieki z Jezusem Chrystusem.

 

  1. Oto KWIATY,.. symbol naszej wdzięczności i podziękowania. Pomóż nam zachować serca czyste i piękne.
  1. Przynosimy Ci Panie DAR OŁTARZA... Niech on będzie znakiem naszej miłości do Ciebie i Twojego Kościoła.

 

  1. Przynosimy Ci Panie nasze ZESZYTY do nauki religii, owoc całorocznej pracy w szkole na katechezie i domu z naszymi rodzicami, którzy nam pomagali.

 

  1. Ofiarujemy Ci Panie SERCA w darze. Przedstaw je najlepszemu Ojcu i pomóż nam zawsze pełnić Jego świętą wolę

   9. Oto CHLEBY, dar Twojej dobroci, dziś podzielimy je dzisiaj prosząc aby nam go nigdy nie zabrakło.

 

 

Copyright © 2022. Kajkowo.pl  Rights Reserved.