DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726

REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
PATRONKI PARAFII
27 SIERPNIA 2024 r
Msza św. godz.18.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła

MSZE ŚWIĘTE

DNI POWSZEDNIE
18.00
19.00 /czerwiec-sierpień/

N I E D Z I E L A
sobota 18.00 /19.00/
9.00 i 11.30

UROCZYSTOŚĆ 

I KOMUNII ŚW.

4 czerwca 2023 g. 11.30

 

I  KOMUNIA 2023 – FUNKCJE

LITURGIA SŁOWA

I CZYTANIE - ADAM 

PSALM - LILIANA

 II CZYTANIE - SZYMON

 

MODLITWA WIERNYCH /RODZICE/

1 - KAROLINA

2 - KRZYSZTOF

3 - IWONA

 

 D A R Y   

KOMENTARZ - LILIANA

1 ŚWIECA .2 BIAŁA SZATA .

3 CHLEB .4 WINO I WODA

5 KWIATY .6 DAR OŁTARZA.

7 SERCA .8 ZESZTY 9 CHLEBY 

 

W I E R S Z E :

PRZED I KOMUNIĄ - HANIA

 

PODZIĘKOWANIA:

 BOGU 1 - HANIA

             2 - SZYMON

 

RODZICOM 1 - ADAM

                     2 - ASIA

 

KS. PROB.  1 - MATYLDA

                     2 - LILIANA

 

KATECHETOM 1 ADAM

                          2  SZYMON bez wiersza..   

          

PROŚBA RODZICÓW:

OJCIEC - ANNA KARCZEWSKA        

MATKA - MAREK KARCZEWSKI

CZYTANIA

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi Wyjścia.

    Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne.
A Pan zstąpił w obłoku i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział imię Pana. Przeszedł Pan przed jego oczyma, i wołał: „Pan, Pan, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność”.
      I natychmiast skłonił się Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: „Jeśli łaskawy jesteś dla mnie, Panie, niech pójdzie Pan pośrodku nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i uczynisz nas swoim dziedzictwem”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.

Błogosławiony jesteś. Panie, Boże naszych ojców, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławione niech będzie Twoje imię, *
pełne chwały i świętości.

Błogosławiony jesteś w przybytku świętej chwały Twojej, *
Błogosławiony jesteś na tronie Twego królestwa.
Błogosławiony jesteś Ty, który spoglądasz w otchłanie +
i na Cherubach zasiadasz, *
Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba.


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.

      Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i po­koju niech będzie z wami.
    Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszyscy święci.
    Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i udzielanie się Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi.

Oto słowo Boże.

 

MODLITWA WIERNYCH

1 PROŚBY ===================================

1. Módlmy się za Kościół święty, aby zgodnie z wolą Chrystusa z radością gromadził się na sprawowanie Najświętsze Ofiary. Ciebie prosimy.

2. Módlmy się za naszego papieża Franciszka, arcybiskupa Józefa, biskupów i kapłanów, aby poprzez przekazywanie Ewangelii i sprawowanie Eucharystii prowadzili lud Boży do zbawienia. Ciebie prosimy.

2. PROŚBY ================================

3. Módlmy się za chorych, cierpiących, za dzieci, którym brak jest miłości rodzicielskiej, aby doznali pomocy dobrych ludzi i miłości Bożej. Ciebie prosimy.

4. Módlmy się za dzieci, które przystąpiły w tym roku po raz pierwszy do Komunii świętej, aby trwały w łasce i umacniały swoją miłość do Boga i ludzi. Ciebie prosimy.

3. PROŚBY ================================

5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby mogli się radować oglądaniem Chrystusa w niebie. Ciebie prosimy.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy z uczestnictwa we Mszy św. czerpali łaskę do życia zgodnego ze Słowem Bożym. Ciebie prosimy.

 

PODZIĘKOWANIE BOGU - 1

„Otwórz, Jezu, otwórz proszę!

Ja serduszko ci przynoszę!”

- do Jezusa tak wołałem,

na spotkanie z Nim czekałem.

No i chwila przyszła ta!

 

Wyszedł Jezus – Ukochanie

Na tę ucztę, na spotkanie.

Rozpłakali się Tatusie,

rozpłakały się Mamusie,

powitali Boga z nami

z wielką chwałą, szczęścia łzami.

PODZIĘKOWANIE BOGU - 2

I za chwilę stał się cud

świadkiem jego cały lud –

w serduszka mojego progi

wszedł Pan Jezus Słodki, Drogi.

Czyste, dusza ma

- nie zapomnę tego dnia!

Ile szczęścia przeżywałem,

Gdy Cię, Jezu, przyjmowałem.

 

Więc za te  skarby nieocenione

Dzięki Ci, Jezu, dziś nieskończone.

Od dziś zamieszkaj w serduszku moim,

Obdarz mą duszę świętych łask zdrojem.

 

PRZED I KOMUNIĄ

Serce me ptakiem wzlata,

Najradośniej wita Cię,

Zrywam kwiaty, sypię róże

Na spotkanie Twe.

Przyjdziesz, Jezu, w me zacisze –

Jak przyjaciel, jak mój brat:

Łaską Chleba z Wieczernika

Blaskiem rozpromieniasz świat.

Serce moje jak skowronek

Dźwięczy swój szczęśliwy śpiew:

Jezus, Bóg mój już się zbliża –

Jego Ciało, Boska Krew.

 

PODZIĘKOWANIE KATECHETOM

Dziękujemy katechetom,

Którzy nas uczyli

Jak się przygotować

Do tej wielkiej chwili.

 

Za to, że nam wskazywali

Drogę do świętości,

za troskę i dobroć,

morze cierpliwości.

 

PODZIĘKOWANIE KSIĘDZU - 1

Umiłowany – Jezus –Bóg

W Najświętszej Hostii bieli –

Zstąpił w me serce dzisiaj sam,

By życie ze mną dzielić.

Księże Proboszczu, dzięki Ci

Za pracę, trud, staranie,

aby Bóg w Hostii był od dziś

naszego życia Panem

PODZIĘKOWANIE KSIĘDZU - 2

Ten co dziś głębię naszych serc

Napełnił swoim blaskiem –

Niech w Twą modlitwę, w pracę Twą –

zejdzie pożarem łaski.

Za każdy gest Twój, każdą myśl,

Wielbiące Jego chwałę –

Niech Cię nagrodzi dobry Bóg

Radością nieprzebrzmiałą.   

PODZIĘKOWANIE RODZICOM – 1

 Gdy byłem maleńki

Do chrztu mnie przynieśliście,

Gdy mówić zacząłem

Pacierza mnie uczyliście.

Dziś gdy Jezusa w swym sercu mam

Do Was, Rodzice, z podziękowaniem zwracam się

I oczy moje do nieba wznoszę:

O błogosławieństwa dla Was proszę.

Za wszystkie prace, Trudy starania,

Za wychowanie i dobroć Waszą,

Tatusiu i mamusiu niech Bóg was wynagrodzi. 

 

PODZIĘKOWANIE RODZICOM - 2

Ręce Ci całuję, moja mamusiu droga

Za twoje troski i Twoje starania.

Za to żeś mnie kochać nauczyła Boga,

Przyjmij dzisiaj gorące podziękowanie.

 

I Tobie, drogi tatusiu dziękuję,

Za Twoje serce, za trudy i znoje.

Nawet nie potrafię wyrazić, co czuję,

Tylko całuję drogie ręce Twoje.            

 

Prośba Rodziców przed I Komunią św.

 

Przewielebny Księże Proboszczu!

Ojciec:

     Przed kilkoma laty, z troską i miłością chrześcijańskich rodziców, przynieśliśmy nasze dzieci do kościoła, prosząc dla nich o chrzest, o łaskę wiary. To święte Boże Życie, które otrzymały na chrzcie świętym, staraliśmy się w nich podtrzy- mywać i rozwijać.

      Sami jak potrafiliśmy, mówiliśmy im o Bogu. Potem posyłaliśmy je na lekcje religii, aby bardziej poznały Chrystusa i pokochały Go  swym dziecięcym sercem.

Matka:

   Dziś wobec zgromadzonej tu rodziny i całego Kościoła, prosimy Ks. Proboszcza, aby w czasie tej uroczystej Mszy św., udzielił naszym dzieciom Pierwszej Komunii Św.

     Prosimy też o modlitwę w czasie Najświętszej Ofiary, aby nasze dzieci trwały w wierze naszych Ojców, w czystej miłości do Boga i świętej Matki Kościoła.

Kapłan:

    Naszym szczęściem jest dzielić się Bogiem z innymi, uczynię to zatem z wielką radością.

     Kochani Rodzice!

     Czy możecie utwierdzić mnie w przekonaniu, że dzieci te są dobrze przygotowane do godnego przyjęcia Chrystusa w Eucharystii?

Ojciec:

 Tak.     Dzieci te są dobrze przygotowane, a my swoim życiem i modlitwą pomożemy im wytrwać w dobrym

Kapłan:

Bogu niech będą dzięki! Niech  więc  przystąpią  Ci,  którzy  pragną  przyjąć  Chrystusa  w  Pierwszej Komunii Świętej.

 

DARY – I KOMUNIA ŚW.

    Przyjmij Panie dary, które pragniemy złożyć na Twą większą cześć i chwałę.  Bądź uwielbiony za bogactwo i wspaniałomyślność Twoich dzieł.

 

  1. Oto płonąca ŚWIECA, .. która jest symbolem Chrystusa – światłości świata. To światło zapłonęło dla nas w dzień Chrztu świętego.

 

  1. Przynosimy Ci Panie Jezu BIAŁĄ SZATĘ ..– którą otrzymaliśmy podczas Chrztu świętego - symbol czystości naszego serca i radości oraz łaski, którą odnowiłeś w nas w sakramencie pokuty.

 

  1. Przyjmij Panie ten CHLEB ..– owoc wielu rąk i codzienny nasz pokarm. Niech dziś stanie się dla nas Twoim świętym Ciałem.

 

  1. Przyjmij Panie to WINO i WODĘ .. przemień je w Krew Twojego Syna. Jak ta woda łączy się z winem, tak nas połącz na wieki z Jezusem Chrystusem.

 

  1. Oto KWIATY,.. symbol naszej wdzięczności i podziękowania. Pomóż nam zachować serca czyste i piękne.
  1. Przynosimy Ci Panie DAR OŁTARZA... Niech on będzie znakiem naszej miłości do Ciebie i Twojego Kościoła.

 

  1. Przynosimy Ci Panie nasze ZESZYTY do nauki religii, owoc całorocznej pracy w szkole na katechezie i domu z naszymi rodzicami, którzy nam pomagali.

 

  1. Ofiarujemy Ci Panie SERCA w darze. Przedstaw je najlepszemu Ojcu i pomóż nam zawsze pełnić Jego świętą wolę

   9. Oto CHLEBY, dar Twojej dobroci, dziś podzielimy je dzisiaj prosząc aby nam go nigdy nie zabrakło.

 

 

Copyright © 2024. Kajkowo.pl  Rights Reserved.