DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
89 646 01 51
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726

REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
PATRONKI PARAFII
27 SIERPNIA 2022 r
Msza św. godz.11.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła

MSZE ŚWIĘTE

DNI POWSZEDNIE
18.00
19.00 /czerwiec-sierpień/

N I E D Z I E L A
sobota 18.00 /19.00/
9.00 i 11.30

=======================================================

31. NIEDZIELA ZWYKŁA - 31 października 2021

=======================================================

1. Jutro,w poniedziałek, 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych - dzień, w którym 

   czcimy wszystkich zbawionych, tych znanych i te rzesze nieznanych, a już cieszących

   się chwałą nieba. Msza św. w naszym kościele o godz. 9.00.

2. 2 listopada, we wtorek, dzień zaduszny czyli Wszystkich Wiernych Zmarłych. Podczas

    Mszy św. o godz.18.00 połączonej z 4 stacjami i wypominkami za zmarłych będziemy

    modlić się za zmarłych w ciągu ostatniego roku Parafian. Zapraszam rodziny zmarłych.

3. Warto skorzystać ze spowiedzi, aby uzyskać odpusty  za naszych zmarłych.

4. Przypominam, że 1 listopada - w  uroczystość Wszystkich Świętych wszyscy wierni mogą

   uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmarłych. Aby taki odpust uzyskać należy wyzbyć

   się przywiązania do grzechu, przystąpić do sakramentu pokuty, przyjąć Komunię świętą,

   nawiedzić kościół lub kaplicę publiczną odmówić: Wierzę Boga, Ojcze nasz oraz pomodlić

    się w intencjach, o które prosi Ojciec Św.

5. Przez cały listopad można uzyskać odpust za zmarłych nawiedzając pobożnie cmentarz

    i modląc się za dusze zmarłych. Aby  ten odpust uzyskać należy być w stanie łaski uświę-

    cającej, odmówić Wierzę w Boga, Ojcze nasz oraz pomodlić się w intencjach Ojca Św.

   W dniach od 1 do 8 listopada jest to odpust zupełny a w pozostałe dni cząstkowy.

 6. Wierząc w Boże miłosierdzie i kierując się miłością wobec naszych zmarłych w miesią-

    cu listopadzie modlimy się za dusze oczekujące na wybawienie z czyśćca. Codziennie

    jest sprawowana Msza św. gregoriańska - w dni powszednie o godz.18.00,w niedziele

    o godz.9.00. Wypominki w środę i piątek o 17.35, w niedziele po Mszy św.

        Na stoliku są wyłożone kartki wypominkowe na Msze św. gregoriańskie i modlitwę 

   za naszych zmarłych. Zaznaczamy w kratkach na dole dzień, w którym chcielibyśmy aby

   odczytano imiona naszych zmarłych - w środę, piątek lub niedzielę. Proszę o wyraźne

   wypełnianie drukowanymi literami.

7. W tym tygodniu przypada 1.piątek listopada. Wizyty u chorych w czwartek i piątek od

     godz. 10.00. spowiedź od godz. 17.20. Wypominki od 17.50.

8. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem Warm." w cenie 6 zł.

     Są także kalendarze papieskie na 2022 r. za 3 zł.

 9. Spotkanie kandydatów do bierzmowania kl. VIII po Mszy św. o godz. 11.30.

***

Copyright © 2023. Kajkowo.pl  Rights Reserved.