DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
89 646 01 51
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726

REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
PATRONKI PARAFII
27 SIERPNIA 2022 r
Msza św. godz.11.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła

MSZE ŚWIĘTE

DNI POWSZEDNIE
18.00
19.00 /czerwiec-sierpień/

N I E D Z I E L A
sobota 18.00 /19.00/
9.00 i 11.30

=======================================================================

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 

29 maja 2022

=======================================================================

       Po I Nieszporach należy zabrać figurę Jezusa Zmartwychwstałego z prezbiterium

1. "Ja jestem z wami... aż do skończenia świata". Dziś przeżywamy tajemnicę Wniebowstąpienia

     Jezusa Chrystusa i zgodnie z obietnicą Jego obecności we Wspólnocie Kościoła. Za tydzień 

    Uroczystość Zesłania Ducha Św. Chcemy prosić, aby zstąpił na nas i obdarzył nas obfitością

     łask. Codziennie modlimy się o dary Ducha św. w ramach nowenny.

2. Zapraszamy na ostatnie nabożeństwa majowe ku czci NMP

    - 29 maja niedziela .....................17.00 pod kapliczką przy ul. Polnej 20

    - poniedziałek i wtorek /pod kapliczką/ .........…..17.30

3. Zapraszamy na nabożeństwa  czerwcowe ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa:

    - dni powszednie ……...…18.35

    - niedziela ............…....... 8.30

4. Msze św. od 1 czerwca do końca sierpnia o godz. 19.00, także w sobotę z liturgii niedzielnej.

5. W tym tygodniu przypada I piątek czerwca. Wizyty u chorych w czwartek i piątek od godz. 9.00.

    Okazja do spowiedzi od 18.40. Nabożeństwo czerwcowe na zakończenie Mszy św.

6. W czwartek Msza św. z nabożeństwem czerwcowym o godz. 15.30.

7. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warmińskim" w cenie 8 zł.

8. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz 21.00

9. Przypominam, zgodnie z 3. przykazaniem kościelnym, o obowiązku spowiedzi i Komunii św.

    wielkanocnej do Uroczystości Trójcy Najśw. czyli 12 czerwca. Możliwość spowiedzi w niedzie-

   lę przed Mszą św., zaś w dni powsz. po Mszy św. ok. 18.25.

10. Spotkania dzieci I-Komunijnych wg. grafiku na naszej stronie. Klasy VIII zapraszamy za

     tydzień o godz. 16.00.

11. III zapowiedź przedmałżeńska:

       Tomasz Maciej Chrapek, kawaler z Kajkowa 

        Aleksandra Leszczyńska, panna ze Starych Jabłonek.

     II zapowiedź przedmałżeńska

         Marcin Perczyński, kawaler z Ostródy, Parafia NP NMP

        Joanna Alicja Księżopolska, panna z Kajkowa.

          Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami w sumieniu jest

       zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

12. Za tydzień w naszej Parafii uroczystość I Komunii św. podczas Mszy św. o godz. 11.30.

      Rocznica I Komunii św. 12 czerwca o godz. 11.30. 

13. Parafia św. Franciszka z Asyżu zaprasza w sobotę od godz. 19.00 na czuwanie modli-

     tewne przed Zesłaniem Ducha św. Program na tablicy ogłoszeń.

14. 3 czerwca o godz. 17.00 z okazji dnia dziecka impreza dla dzieci przy chacie grillowej

       hotelu Sajmino.

***

Copyright © 2023. Kajkowo.pl  Rights Reserved.