DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
89 646 01 51
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726

REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
PATRONKI PARAFII
27 SIERPNIA 2022 r
Msza św. godz.11.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła

MSZE ŚWIĘTE

DNI POWSZEDNIE
18.00
19.00 /czerwiec-sierpień/

N I E D Z I E L A
sobota 18.00 /19.00/
9.00 i 11.30

============================================

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚW.

5 czerwca 2021

===========================================

1. Dzisiaj w Kościele radujemy się Uroczystością Zesłania Ducha Św. Módlmy się wspólnie o

    światło i moc Ducha Św. dla nas wszystkich, niech nas uzdalnia do mężnego wyznawania

    naszej wiary. Potrzebujemy mocy i światła Ducha św., aby owocnie głosić życiem Ewangelię.

2. Zapraszamy na nabożeństwa  czerwcowe ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa:

    - dni powszednie ...........18.35

    - niedziela .................... 8.30

3. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warmińskim" w cenie 8 zł oraz "Mały

     Gość Niedz." dla dzieci za 5 zł.

4. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz. 21.00.

5. Przypominam, zgodnie z 3. przykazaniem kościelnym, o obowiązku spowiedzi i Komunii św.

    wielkanocnej do Uroczystości Trójcy Najśw. czyli 12 czerwca. Możliwość spowiedzi w niedzielę

    przed Mszą św., zaś w dni powsz. po Mszy św. ok. 19.25.

6. Za tydzień, 12 czerwca, podczas Mszy św. p godz. 11.30 uroczystość rocznicy I Komunii św. 

7. W czwartek, 16 czerwca, Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Pańskiej /Boże Ciało/. Procesja do

    4 ołtarzy w tradycyjnych miejscach. Ostatni przy ul. Henrykowskiej na wejściu na plac kościelny.

    Pomyślmy wcześniej o brzózkach.

8. Dzisiejsza niedziela ma w naszej Parafii szczególnie uroczysty charakter. Podczas Mszy św.

   o godz. 11.30, dziesięcioro dzieci przyjmie po raz pierwszy Sakrament Ciała i Krwi Pań-

   skiej, aby od tej pory trwać w komunii z Chrystusem i Jego Kościołem. Módlmy się za te

   dzieci oraz ich rodziców. Dzieci rozpoczynają biały tydzień, w sobotę udadzą się na piel-

    grzymkę do Gietrzwałdu. 

 9 . Podziękowania w dniu I Komunii św.:

- Bogu za dar życia i łaskę sakramentów,

- rodzicom za trud wychowania i współpracę w przygotowaniach,

- katechetkom i katechecie: Beacie Choińskiej, Beacie Woronowicz, Ewie Winiarskiej, 

   ks. Patrykowi Szostkowskiemu za kształtowanie wiary i miłości do Jezusa obecnego 

   w Eucharystii

- za dar ołtarza - nową puszkę do udzielania Komunii św. także pod 2 Postaciami,

- za drzewko na pamiątkę I Komunii św., piękny wystrój kościoła i porządki wewnątrz

   i wokół kościoła,

- scholi "Promyki św. Moniki" za piękny śpiew i przygotowanie śpiewu dzieci.

     Po Mszach św. należy przenieść paschał i zdjąć czerwoną stułę z krzyży.

***

Copyright © 2023. Kajkowo.pl  Rights Reserved.