DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726

REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
PATRONKI PARAFII
27 SIERPNIA 2024 r
Msza św. godz.18.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła

MSZE ŚWIĘTE

DNI POWSZEDNIE
18.00
19.00 /czerwiec-sierpień/

N I E D Z I E L A
sobota 18.00 /19.00/
9.00 i 11.30

 =================================================
UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI

- ODPUST PATRONKI PARAFII  - 27 sierpnia 2023
=================================================

1.  W dniu dzisiejszym nasza Parafia będzie przeżywała 24. odpust ku czci św. 

    Moniki. Wpatrujemy się w przykład niezachwianej wiary i ufności w moc wytrwałej

    modlitwy oraz uczymy się troski o życie doczesne i wieczne naszych bliskich. Msze

    św. w tym dniu o godz. 19.00 /w sobota/ i 9.00 z homilią i modlitwą za wstawienni-

    ctwem św. Moniki. Mszy św. o godz.13.30 będzie przewodniczył i homilię wygłosi 

     o. mgr Robert Twardokus OFM Conv., gwardian klasztoru Franciszkanów i pro-

    boszcz Parafii św. Franciszka z Asyżu  w Ostródzie. Na zakończenie wystawienie

     Najśw. Sakramentu, litania do św. Moniki i oddanie czci relikwiom naszej Patronki.

     W tym dniu możemy uzyskać odpust zupełny po spełnieniu następujących warunków:

    - spowiedź św., stan łaski uświęcającej,

    - brak przywiązania do grzechu nawet lekkiego,

    - przyjęcie Komunii św.,

     - modlitwa w intencjach Ojca św. 

2. W poniedziałek wspomnienie św. Augustyna, biskupa i dra Kościoła, syna św. Moniki.

3. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o 21.00.

4. W tym tygodniu przypada I piątek września. Wizyty u chorych w czwartek i piątek po 

    godz. 10.00. Spowiedź dzieci 17.15, a po niej litania do NSPJ i Komunia św. Okazja

    do spowiedzi dla dorosłych od godz.17.40.

5. W sobotę, 2 września, w Kajkowie będziemy gościli Dożynki Gminy Ostróda. Roz-

   poczniemy Mszą św. o godz. 12.00 w naszym kościele. Dalsza część dziękczy-

    nienia za plony na placu przy hotelu "Sajmino". W niedzielę podzielimy się poświę-

     conym chlebem. 

6.  Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem Warm." w

     cenie 10 zł.

7. Spotkanie Żywego Różańca w niedzielę 3 września.

8. W piątek 1 września w godz. 14.00 do 14.45 będzie możliwość skorzystania z

    odpłatnych badań diagnostycznych w mobilnym ambulansie na placu koś-

     cielnym. Bliższe informacje na plakatach i ulotkach na stoliku pod chórem.

9. Od 1 września Msze św. w dni powszednie i w sobotę z liturgii niedzielnej 0

    godz. 18.00.

***

Copyright © 2024. Kajkowo.pl  Rights Reserved.